Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Nemožné zastavení se
Kryon - Nemožné zastavení se
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 17:04

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Berkeley Springs, Západní Virginie, 2. května 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří se zeptají: „No, máš vědomí přicházející z druhé strany závoje. Kolik toho víš o tom, čím teď všichni procházíme, Kryone?Vždy existoval pocit, že Duch, Bůh, nebo jakkoli jinak chcete nazvat Tvořivý zdroj, je v jiné místnosti a vy se potýkáte sami s vaším vlastním bojem ve svém vlastním stvoření. Možná se u vás občas zjeví anděl, který doručí nějaké poselství a poté odejde. Dokonce jste vytvořili termín zvaný „závoj“, něco, skrz co je obtížné proniknout

Ale to vše jste si vytvořili sami. Sami jste si to tak vytvořili. Je to vaše terminologie, ne Boží. Tvořivý zdroj vytvořil systém, který vám dává andělský zdroj energie, síly a tvořivé síly. To vše máte přímo před sebou, to jste vy. To je to, co je duší, vyšším já, to, co je součástí vozidla, které se nazývá Merkaba, což je termín, který je možná známý jako bublina energie, posvátnosti, ve které se pohybujete.

Takže vidíte, že jste si sami vymysleli celé to vnímání, že Duch je „tam nahoře“ a vy „tady dole“. Vymysleli jste to natolik, že chodíte na určitá místa, dostavujete se tam, účastníte se bohoslužeb a modlíte se. Oblečete se kvůli tomu, jako by Bůh nevěděl, jak vypadáte ve spodním prádle. Oblečete se do něčeho svátečního, abyste mohli na to místo jít, sedět tam, klečet, zpívat, modlit se a pak zas odejít. Je to jako byste otevřeli dveře, pozdravili Boha, pak zas dveře zavřeli a vrátili se domů. To je vaše vnímání, které nikdy nepocházelo z Tvořivého zdroje, který vás stvořil k obrazu Boha. Jak tady sedíte a posloucháte, věděli jste, že jste úplní? Jen vaše vnímání vytváří pocit neúplnosti, který pak vytváří vaši realitu. Ach, budu mluvit o realitě, ale dnes to udělám o něco později.

Teď bych vám rád předal nějaké informace, poněkud mlhavým způsobem, které doufám pochopíte. Jde o to, čím dneska procházíte. My, kteří pocházíme z Tvořivého zdroje, my, andělské bytosti všude kolem vás, my, kteří vás podporujeme ve všem a milujeme vás, my, kteří vám neustále nabízíme ruku, které se můžete kdykoli chytit, když se dostanete do potíží, my víme, čím procházíte. Víme, co svět prožívá, a z celkového pohledu je to trochu jiné, než si myslíte. Vyjádřím to velmi trojrozměrným (3D) způsobem. Tyto konkrétní informace pocházejí z channelingu, který jsem nedávno předal velmi málo lidem. Nebylo to však nahráno tak, jak to dělá a zveřejňuje můj partner (Lee). Nyní vám tento channeling předám znovu.

Představte si na okamžik - je to velmi trojrozměrný příklad - že jste zodpovědní za nějakou továrnu. V této továrně je vysoká mechanizace. K dispozici je špičková technologie. Mnoho částí a součástí se pohybuje a mnoho, mnoho lidí je ovládá. Každý má své vlastní místo, svůj vlastní výklenek, možná u svého stroje, možná sleduje kontrolu. Všichni zaměstnanci společně vytvářejí produkt. Produkt může být něco malého nebo to může být něco velkého. Představte si to na chvíli. Celý systém může dokonce zabírat hodně místa. Jako manažer dáváte pozor a můžete vidět, že tu pracuje sto a více lidí. Vidíte produkty, které vycházejí z montážní linky, a jsou kvalitní. Tyto produkty pak podporují mnoho dalších lidí, kteří je prodávají. Jsou to dobré výrobky a mnoho lidí je používá. Jsou potřeba. Dalo by se říci, že je to situace win-win, výhodná pro všechny, protože mnoho lidí má práci. Mnoho lidí používá produkty. Je to dobrý systém.

Nyní vám je přidělen odborník na efektivitu, kterého vedení najalo, aby s vámi spolupracoval. Expert na efektivitu tráví měsíc sledováním všeho. Tento odborník zkoumá všechno, co se děje. Pak přijde den, kdy se vrátí a podá vám coby manažerovi zprávu. Říká: „Víte, s několika vylepšeními tady budete schopni vyrobit o 20 % více produktu. O 20%! To je úžasné pro továrnu. A co se týká zaměstnanců, všichni by zůstali, jen by se rekvalifikovali. Někteří by postoupili na vyšší úroveň kontroly a dělali věci, které váš produkt skutečně potřebuje. A mohli by to udělat rychleji.“

Odborník má pro to vypracované plány a vy se na ně podíváte jako manažer. Díváte se, díváte, díváte se a díváte, pak se zasmějete a řeknete: „No, pane experte na efektivitu, chápu, že máte pravdu, stoprocentní pravdu, ale pokud to uděláme, budeme muset továrnu zavřít. Bude se muset zavřít nejméně na dva měsíce, možná dokonce na tři měsíce, během nichž budeme muset přestavět, reorganizovat a rekvalifikovat. Během této doby se nebude vyrábět žádný produkt. Proto, pane odborníku, k tomu nemůže dojít. A také se to nestane.“

Tohle dilema je problém v mnoha továrnách v mnoha zemích po celém světě. Nemohou zastavit výrobu, aby se vylepšil produkt nebo změnil systém. To není možné. To není proveditelné. Nebo snad ano? Co se vám teď přihodilo? Proč jste doma? Proč nejste v práci? Rozumíte tomu? Tento příběh je metaforou, jednou ze dvou, které vám dnes dám, ohledně toho, co se stane, když dojde k nepředstavitelnému zastavení práce na několik měsíců, během kterých se můžete přeorientovat, zreorganizovat, nově vybavit, přemýšlet o věcech a poté se vrátit svěží. Teď nemluvím o továrně, drazí. Mluvím o mnoha dalších věcech, včetně vědomí o tom, kdo jste, co děláte a proč to děláte. To jsou věci, na které normálně nemůžete ani pomyslet, protože jste příliš zaneprázdněni, že? Ve své „továrně“ jste určitým způsobem zaneprázdněni lidmi, přesčasy. Někteří z vás přesně vědí, o co tu jde, o čem mluvím.

Je čas na změnu. Opět se vše zastavilo, přestože to vypadalo, že to není možné, ale přesto se to stalo. Už jsme předali několik channelingů, které popisovaly přesně tento jev. Pokud se člověk dostane do potíží, jde k psychologovi. Psycholog mu poradí: „Vezměte si den volna. Jděte do lesa. Projděte se a zastavte svůj život, abyste mohli přemýšlet o věcech.“ Teď může celý svět přemýšlet o věcech.

Chci vám dát další příklad a možná si pomyslíte, že je kontroverzní, ale zůstaňte se mnou. Vezmu vás zpět do 17. století, možná dokonce do 18. století. Na tom nezáleží, protože v obou stoletích došlo v Evropě k určitému paradigmatu. Tím paradigmatem bylo, že každá země byla ve válce se všemi ostatními. Střídaly se. Střídaly se, ale příběh byl stejný po stovky let. Armády a dobyvatelé se přehnali napříč různými evropskými zeměmi. Mohlo by to být Německo, Francie, Anglie, Portugalsko nebo Španělsko, a to ještě nebyly všechny. Všechny tyto země byly dobyvateli na určité úrovni a jedna z nich dobyla velkou část planety. V té době to bylo paradigma. Představte si námořní bitvy mezi Angličany a Francouzi. Neměli se vzájemně moc rádi. Vždy se zdálo, že jsou ve válce, nebo když nebyli ve válce, odpočívali a připravovali se na další válku. Každá z těchto zemí měla svůj čas porazit ostatní země. Některé z nich byly v tom dobré. Některé z nich nebyly. Některé vyhrály, jiné ne. Znáte jména slavných dobyvatelů, Napoleonů a všech těch dalších. Pokud studujete historii, vidíte, jak se tento vzorec znovu, znovu, znovu a znovu opakoval a neměnil se. Neměnil se.

Pojďme si teď vytvořit něco zábavného. Vy jako jednotlivec vstoupíte do stroje času a řeknete si: No, potkám pár lidí z 18. století, možná ze 17. století a možná si budeme moct popovídat. Samozřejmě budou zvědavě sedět na kraji židle. Jejich první otázka bude: „Jsi z budoucnosti?“ Odpovíte: „Ano.“ „Co se stane v budoucnosti? Co se stane? Kdo koho teď dobyl?“

A vy jim pak začnete zvolna vyprávět o něčem, co se stalo před 75 lety. Setkáte se s lidmi v minulosti a oni se vás ptají, jaké to bude vypadat v budoucnosti. Řeknete jim o Velké válce. Řeknete jim, že se něco stalo před 75 lety a oni tomu nebudou věřit, že v ten okamžik, na té křižovatce, se všechny tyto země rozhodly, že nedovolí, aby se to stalo znovu. „Co můžeme udělat, abychom zabránili tomu, aby se to znovu opakovalo“ Několik zemí se rozhodlo založit obchodní organizaci. A ta vydržela léta. Pak si tyto země řekly: „Zbavme se hranic. Už nepotřebujeme žádné hranice. Vytvořme unii, která bude spolupracovat, aby každý mohl snadno cestovat mezi všemi těmito dříve nepřátelskými zeměmi.“ A tak se stalo. A pak se proti všem očekáváním některé z těch zemí rozhodly vytvořit společnou měnu. Dokážete si představit, že byste opustili svou měnu a přešli na společnou měnu s jinými zeměmi? Ty země to udělaly.

Drazí, budou tu lidé, kteří to budou poslouchat a řeknou: „No, to je Evropská unie a nefungovalo to.“ Rád bych, abyste chvíli přemýšleli. Ekonomika je stále ve fázi testování. Důvod je ten, že nikdo na této planetě nikdy nic takového neudělal, nikdy nic takového neudělal! Musí to být přepracováno a upraveno, aby to bylo spravedlivé. To se ještě nestalo. Je to stále ve zkušební fázi.

Čeho ale tyto země dosáhly? Chci se vás zeptat na následující: Šly znovu do války? Odpověď zní NE. Jinými slovy, vyžádalo si to úplné zastavení. V případě těch zemí to byla úplná devastace, aby bylo možné přepracovat tuto skládanku této „továrny vědomí“ se všemi těmi zeměmi, aby se spojily způsobem, o kterém se nikomu před několika stovkami let ani nesnilo.

Chápete, co tím myslím? Nyní jste v takové situaci a může se to řešit tolika způsoby. Někteří se budou chtít vrátit ke starému fungování. Chcete pečlivě obnovit vše tak, jak to bylo. Říkám vám, že to nebude fungovat. Připravte se na změny, nové úkoly, na nové vědomí toho, o čem futuristé říkají, že už dlouhou dobu přichází. Ocitli jste se na místě, kde si můžete odpočinout a vzpamatovat se mnohem snadněji, než kdybyste měli válku. Přemýšlejte o tom. Pomyslete na laskavost toho všeho.

Tohle jsem vám chtěl sdělit. Právě teď jste v pozici velkého https://www.thestargateexperienceacademy.com/products/vyvoj-urychleni-probuzeni-lidstva významu. Říkám vám tyto věci, protože začnou přicházet. Vím, že přijdou. Některé věci vás zklamou, některé věci vás rozhněvají. Ale mnoho věcí se změní. Až s vámi budu mluvit za pár let, pak řeknete: „Páni, to jsme potřebovali!“ A teď tu právě jste.

Vrátím se, drazí, a pak budu víc mluvit o realitě.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – The Impossible Stope - MP3 – 21:00

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

                     Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.
                                                      Informacewww.kryon.webnode.cz
                                                                           http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

Vyhledávání