Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Kryon - Cykly
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 17:06

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Sacramentu, Kalifornie, 15. února 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Lidé se stále ptají: „Proč je Kryon tady? Musí pro to být nějaký důvod.“ Ano, je. Důvod je ten, že Duch nebo to, co nazýváte Stvořitelem, je za vaše duše zodpovědný a hluboce vás miluje. A proto byli na tuto planetu už po celé věky vysíláni vyslanci v dobách změn,zejména v dobách, kdy bylo lidstvo do něčeho zapojeno a potřebovalo vědět, co se stane, nebo aby bylo možná na něco upozorněno, aby nebylo šokováno, překvapeno a nedělalo si starosti. Posvátné spisy jsou toho plné, od andělů, kteří se objevují a pak vždy lidem nejprve říkají: „Nebojte se. Nebojte se mě ani mého poselství, protože přicházím, abych vám předal dobré zprávy.Toto výstižně ukazuje lásku, kterou k vám Bůh chová, pro duše, v nichž existujete. Kromě mnoha věcí, které vás naučí nebo sdělí, tu je obrovská láska, nádherná láska.

Změny

Rozhodli jste se na základě své svobodné volby narodit se v této době změn. A tohle je obrovská změna. Je to změna na všech úrovních, týká se téměř všech témat, jaká si dokážete představit. Domorodci vám mohou velmi jasně vyprávět o cyklech života, o cyklech Země, o cyklech času nebo o cyklech vědomí. Vždy si byli a jsou vědomi toho, že věci probíhají v cyklech. Když ale cyklus skončí a začíná nový, vždy dochází ke změně a změna je pro lidi téměř vždy zneklidňující. Podle toho, jak se díváte na svůj život, podobně se mění také váš lidský pohled. Existují lidé, kteří při změně říkají: „Je načase. Miluju, co se teď děje, protože to znamená, že mám také příležitost změnit potřebné věci ve svém životě.“ A pokračují dál, jenže takových je málo. Většinou to jsou staré duše, které sem přicházejí a jsou na změnu připraveny.

Mnohé staré duše tvrdí, že jsou připravené – a přesto jsou produktem naprogramovaných vzorců, podle nichž změny znamenají potíže, starosti, problémy. A tím jsou postiženi zejména ti, kteří si změny vztahují na sebe. Vidí nějakou událost a pak si řeknou: „Proč se to děje? Musel jsem udělat něco špatně.“ Dokonce na sebe vztahují i cyklus počasí, o kterém mluvíme už desetiletí. Ta změna tu teď je a my jsme vám říkali, že přijde. Předem jsme vás na tento cyklus upozorňovali. Existují cykly uprostřed cyklů. Jsou to minicykly, pokud jde o Gaiu, o počasí, všechny tyto věci. Věděli jste, že to přijde. A přesto jsou lidé, kteří se shromažďují a modlí se k Bohu. Ptají se sami sebe a Boha: „Co jsme udělali špatně, že jsme způsobili něco takového?“ Nechápou, že to „něco“ je normální.

Tajemství zmizení Anasaziů

Ke změně dochází na této planetě tolika různými způsoby. Energie vědomí kolem vás se začíná měnit. Ještě jednou k počasí: Je zajímavé, že nyní dokonce i historici začínají měnit své názory na určitá tajemství minulosti. Nedaleko odtud v chráněném území Bandelier National Monument (Nové Mexiko – pozn. překl.) je místo zvané kaňon Chaco. Tam žil po čtyři sta let jeden starobylý národ, Anasaziové, a toto místo bylo vždy obklopeno tajemstvím. Tento národ tam žil určitým způsobem po čtyři sta let v jedné oblasti, která jimi byla obývána možná téměř 10 000 let. Avšak najednou zmizeli. Ne že by se sbalili a odešli jinam, oni si před svým odchodem své věci vůbec nesbalili. Existuje mnoho příběhů o tom, co se mohlo stát, aby to tyto lidi donutilo k odchodu prakticky ze dne na den. Přes mnoho domněnek to však zůstalo velkým tajemstvím. Nyní vám řeknu, co historici pomalu zjišťují: výsledky výzkumu prokazují obrovské sucho, během kterého vyschly řeky, nebyla k dispozici žádná voda a po dobu tří let nepršelo.

Drazí, stejně jako teď u vás, to byla jedna ze změn cyklu počasí, jakou civilizace těchto lidí během své existence nezažila. Možná to byl 1500letý cyklus, který vůbec nemohli znát. Takže opustili to místo, protože museli, a kvůli své dehydrataci ani neměli sílu si s sebou nést potravu. A tak se rozhodli náčelníci kmene nebo šamani, že to tam končí a že se musí přestěhovat pryč, což také udělali. Je to klasický příběh jednoho cyklu počasí, který je překvapil. Ačkoli to od svých věštců a proroků mohli vědět, že by takový cyklus mohl přijít, nevěřili tomu. Bylo to však v Poli (energetickém). Jedním z důvodů, proč tím byli překvapeni, byla tvrdohlavost jejich nejvyšších členů rady starších, kteří řekli: „Nevěříme tomu, že se to stane, protože se to během 400 let nestalo, takže se to nepřihodí.“

Energetický posun

Dnes máte totéž s energetickým posunem, dokonce i u ezotericky zaměřených lidí. Energie se mění podle toho, jak lidé reagují, myslí a jednají. Dokonce i jedna myšlenka může způsobit, že se energie pro vás změní. Dějí se nové věci, které mění způsob, jak jste dosud věci dělali. Obzvlášť to pociťují léčitelé, když mnoho z jejich starých procesů, které vždy fungovaly, už najednou nefungují. A potom to léčitelé vztáhnou sami na sebe a ptají se: „Co dělám špatně?“ Dokonce si myslí, že jsou nějakým způsobem za něco trestání, protože je to v jejich naprogramování. Pokud máte v sobě nějaký program, který tvrdí, že sem nepatříte a že jste se narodili hříšní, pak to znamená, že všechny vaše činy budou souzeny. A proto jste také příčinou toho, že něco nefunguje. To je naprogramování, ale není to pravda.

Nestavte zdi

Proč je Kryon tady?Jsem tu, abyste se ve své velkoleposti uvolnili vůči všem těm změnám, které se teď dějí. Buďte si však vědomi, jaké to jsou změny, protože někteří z vás začínají kolem sebe stavět zdi. Budování zdí je něco z minulosti. Je to nevědomé, neuvědomujete si ty úžasné změny, které děláte a které vytvářejí určité věci, které tu nikdy předtím nebyly. Psychologové vám řeknou, že když se stane něco, co vás znepokojuje, co vám způsobí starosti nebo nějaké soužení, žal, nebo máte přetrvávající problémy, pokud v sobě nesete všechny tyto rány a starosti a pak je prostě vyslovíte a někomu vyprávíte, že se z nich nakonec „vymluvíte“ a tím se od nich osvobodíte. Nebo vám možná ostatní pomohou svým vysvětlením, ať už je jakékoli. To je dnešní psychologie, která vám takto nabízí pomoc.

Teď vám chci k tomu něco říct: ať už to je cokoli, co vám teď způsobuje starosti a co v sobě nosíte víc jak jeden nebo dva měsíce, pokud to vyslovíte (vyjádříte slovy), stavíte zeď, cihlu po cihle, která vás bude držet v pasti (uvězněné) přímo tam. Protože to je energie vědomí: Čím více diskutujete o něčem negativním, pokud jde například o starosti, zděšení, rozhořčení nebo zranění kvůli nějakým nespravedlivým věcem, které se vám přihodí, pak to chcete vyprávět všem známým při každém setkání: „Dobrý den, už víte, co se mi stalo?“ Tím stavíte zeď, a tato zeď se tím cementuje, cement zasychá a už skrz ni nemůžete projít. Věci, které vám působí starosti, zůstávají s vámi. Energie je nová a to znamená, že místo toho, abyste tyto věci nekonečně předávali jiným lidem v naději, že se tím vytratí, chci, abyste se zeptali domorodců, co by udělali. Byli to mistrovští psychologové a například pořádali ceremonie pro starosti. Ať už šlo o jakýkoli problém, mohli jste ho zabalit do nějakého listu nebo do něčeho jiného z Gaii a pak ho spálit, abych tak řekl, a tím se ho zbavit. Protože Gaia jako váš pomocník nesla ve své energii moudrost předků a tyto věci rozpustila v kouři. Tímto způsobem to propouštěli a mohli se zaměřit na nové věci. Věci, kterých se dříve obávali, byly poté možná ještě v poli, ale fakt, že jste nevystavěli žádnou zeď, znamenal, že jste tím mohli projít a pokračovat dál. Rozumíte tomu?

Vyřešte starosti

Chci, abyste si krátce prozkoumali své životy. Kolik z vás tady má něco, kvůli čemu jste si léta dělali stejné starosti? Vaše zeď je tlustá. Ale není natolik tlustá, drazí, protože vědomí je energie a může skrz ni lehce profouknout, pokud pochopíte: „Ach, to jsem já, to jsem já!“ Největší problém, jaký teď můžete mít, je: „Jak se zbavím starostí?“ Říkám vám, zde se začíná uplatňovat zralost toho všeho, co jste se dosud naučili. Můžete odpočívat v rukou Ducha a vědět, že je o vás postaráno a že nemusíte všechno zdolávat a řešit sami. Nemusíte neustále sdílet vše, co vás trápí, s ostatními lidmi. Můžete tyto věci vyřešit a okamžitě získat řešení, pokud o nich přestanete mluvit. Drazí, je to nová energie a nový způsob, jak to začíná fungovat. Pro některé je to výzva.

Proto jsem tady. Duch vás tolik miluje a chce vás upozornit na skryté nástrahy vašich návyků a naprogramování, abyste je mohli rozpoznat. Mnoho z nich děláte nevědomě. Kvůli tomu jste nic špatného neudělali, je to prostě jen způsob, jak jste byli utvářeni a vyškoleni sami sebou, vašimi rodiči a vaší kulturou. Tak to vždycky v minulosti fungovalo, ale teď už nefunguje.

Nechte ostatní, když se na vás dívají, ať ve vás vidí radost, a ne problémy! Když s nimi mluvíte, mluvte o radostných věcech, ne o problémech. Toto je nová energie, toto je změna, toto je nový cyklus, který leží před vámi. Je to jeden cyklus mezi mnohými, jen jeden cyklus z mnohých – ale je to jeden z těch, o kterém jste museli slyšet. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Cycles – MP3 – 14:20 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

                           Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.
                                                      Informacewww.kryon.webnode.cz
                                                                           http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

Vyhledávání