Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Cvičení sebehodnoty
Kryon - Cvičení sebehodnoty
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 17:08

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Berkeley Springs, Západní Virginie, 3. května 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci vám znovu říct, že není žádným tajemstvím, co se tady děje na této planetě. Není to skryté před Duchem a ani my nejsme na druhé straně závoje a neslavíme s jinými anděly na nějakém místě, kterému nerozumíte. Země, lidstvo a vědomí jsou spojeny s tím, co je na druhé straně závoje, s tím, co je samotné Stvoření. Nemáte vůbec ponětí, jaké spojení má vaše životní síla dokonce i s jinými bytostmi v této galaxii. Mnoho z těchto bytostí vás vnímá dobrým, laskavým a vyživujícím způsobem. Chci o tom dnes trochu mluvit a udělat si k tomu cvičení s těmi z vás, kteří se toho účastníte.

Vrátím se k té představě o tom, kým opravdu můžete být. Je tak smutné a frustrující vidět, že tolik z vás žijete s nízkou sebeúctou a sebehodnotou. Pokud jste staré duše planety, a vy jimi jste, pak máte probuzenou akášickou moudrost. A přesto tu stále existuje tolik strachu a obav. To se děje, když neexistuje sebevědomí, sebedůvěra v to, kým jste. Dovolte mi tedy ještě jednou jasně promluvit o tom, kdo jste.

Nepřišli jste sem jen tak náhodou jako biologické bytosti skrz vaše rodiče. To není to, kým jste. Záleží na tom, jak daleko se chcete vrátit v ezotericky božském příběhu své duše, ale pojďme se krátce vrátit zpět do větru zrození, kdy jste si sami vybrali své pohlaví, své rodiče a sami si určili svou společnost. Věděli jste to? Věděli jste, že duše mají často po staletí vzájemnou dohodu, že se reinkarnují společně v určitých civilizacích nebo jazykových oblastech, aby se od sebe navzájem učily? Tímto způsobem má každý příležitost být také tím druhým. Věděli jste to?

Spolupůsobící energie – říkáte jí karma – byla dlouhou dobu energií učení. Ale jak jsem vám říkal od začátku: V této nové energii je jednou z vlastností rozvinuté duše to, že už nepotřebujete karmu. Naučili jste se dost a nyní jste v jiném programu. Propusťte tedy karmu! To platí pro vás všechny, kteří si myslí: „To jsem já, to je karma s tím vším, co se stalo a co mě učili.“ Nesmysl! To je to, co vás učili. Místo toho se obraťte na innate a zeptejte se: „Kdo jsem?“ A innate vám nebude lhát, předá vám slovo, které mnozí z vás v sobě zablokovali. To slovo zní VELKOLEPÝ. To je to, kým jste! Ale nevnímáte to tak, že? Pár z vás to vnímá, ale většina ne.

Jste dítětem nejen tohoto vesmíru, ale celého stvoření. Existují multiversa. Tvořivý zdroj nezná čas, nachází se v kruhu bez začátku a konce. Popřemýšlejte o tom. Nemůžete se ptát: „Jak starý je Bůh?“ to je směšné. Můžete se zeptat: Jak dlouhý je provaz?, protože to je něco lineárního. Ale pokud jde o multidimenzionální, nepochopitelné, duchovní věci, jako je vaše velkolepá část uvnitř vás, pak to překračuje vše, co si dokážete představit. Nepokoušejte se to zjistit! Je to blok, věděli jste to? Je tolik intelektuálních bytostí, které chtějí být duchovní, ale nedokáží překonat tento blok, protože na to chtějí přijít. Říkají: Chci tomu věřit, ale předej mi způsob, jak to funguje. To však nemůžeme, protože by to pro vás nebylo pochopitelné. Věřte tomu nebo ne, intelektuálové, ale vaše myšlení, vaše logika a vaše porozumění mají určitou horní hranici. Prostě je to tak. Avšak jak se s evolucí začínáte měnit, tento strop vašeho porozumění se začíná zvyšovat a to se pak bude týkat i toho, že přijdou nové objevy.

Jste mnohem víc, než si myslíte. Chci však, abyste věděli, že jste se rozhodli být tou osobou, jakou jste nyní. Možná jste dokonce měli představu, jak se budete jmenovat. Někteří z vás teď namítnou: „Teď mě ztrácíš, Kryone, protože bych si nikdy nevybral takové rodiče. Nikdy bych si svou rodinu nevybral a ani oni by dnes jistě nechtěli být mou součástí.“ (Kryon se směje.) Ach, to víme – a také víme, proč jste si je vybrali. Existují lekce, které se od nich můžete naučit, nejen od sebe. Kdybyste se nenarodili do této rodiny, nikdy byste neuvěřili tomu, čemu nyní věříte, a nezaseli byste semeno, a oni by neviděli, kdo jste a co děláte. I když vás dnes možná odmítají, něco jste uložili do jejich Akáši. Věděli jste, že zaséváte semena, drazí? Věděli jste, že staré duše zasévají semena? Měli jste možná přátele nebo členy rodiny, kteří vás odmítli a řekli vám sbohem. Víte, že jste černá ovce v rodině, ale po celá léta dospívání až do rozhodnutí odstěhovat se, jste seli semena soucitu, laskavosti a Akáši. A to, zda z nich něco vyklíčí dnes nebo jindy, není vaše věc a nemusíte to ani vůbec vědět. Jste úžasní farmáři nebo zahrádkáři a zaséváte nádherná semena v místech, o kterých byste si nikdy nemysleli, že by tam mohla vyrašit a růst. Ale ano, rostou.

To je to, kým jste. A přesahuje to, co si sami myslíte. Někteří z vás, kteří to slyší, řeknou: „Líbí se mi ta myšlenka, ale to jsou jen řeči. Chci vidět, že tohle lze skutečně aplikovat. Rád bych tomu chtěl věřit.“ A tady je to klíčové slovo: VĚŘIT. Už jsme jednou mluvili o zdi víry, před níž stojíte s tím vším, co znáte a kým jste a chtěli byste tomu věřit, ale stále tou zdí nemůžete projít.Protože se tato zeď stává multidimenzionální zdí, skrz kterou byste mohli vstoupit do paradigmatu, kde by se váš život změnil a mohli byste lépe smýšlet o sobě samých. Chcete se dostat na místo, kde se ráno šťastně probudíte? No, jaké by to bylo? Vím, ke komu mluvím, kdo to právě teď sleduje. Chcete se probudit a být trochu šťastnější, než jste teď. Ale nefunguje to, protože stojíte před touto zdí a prostě jste tu zastaveni.

Cvičení

Proto chci právě teď provést cvičení pro každého, kdo se chce připojit. Děláme to zřídka, ale teď toho uděláme víc. Rád bych, abyste tuto zeď rozpustili a pochopili, že víra není jen slovo, ale souvisí s jednáním, s akcí. To znamená, že přichází prostřednictvím činu, soucitného jednání. Můžete projít touto zdí. Abychom to však mohli udělat, musíte se setkat s „rodinou“, aby vám pomohla rozptýlit strach, možná rozpustit staré já, možná rozpustit depresi, sklíčenost, možná něco, co se vám stalo teď, nebo něco, kým jste byli dřív. Bez ohledu na to, co to je, stojíte teď před touto zdí.

Zvu každého z vás, abyste se vydali na cestu ve své mysli, ale ještě víc než to. Kdybyste mohli ze sebe vytáhnout všechny ty věci, kým byste si přáli být, abyste byli – to je vizualizace. Představte si sebe jako velkolepou, šťastnou a spokojenou osobu na této planetě, která bez ohledu na to, co se stane, nebude nikdy reagovat dramatem, ale řekne: Tohle nebo něco lepšího. Projdu těmito věcmi v klidu, s lehkostí a důstojností.Taková je reakce člověka, který je každý den vyvážený (v rovnováze). Rád bych, abyste si tuto svou představu o sobě na chvíli podrželi, protože tohle je skutečná vize.

Aby to skutečně fungovalo, je třeba, abyste se posadili. Posaďte se, položte ruce a nohy vedle sebe (ne překřížené) a zůstaňte co nejklidnější, jak to jen dokážete. Tím myslím s klidnou myslí, aniž byste přemýšleli o tom, co se stane dál, nebo co se právě děje na této planetě, nebo co s vámi není v pořádku. Musíte na okamžik sestoupit dolů na „bod nula“ a pro sebe si jen představit, kým chcete být a kým skutečně jste. Představte si sami sebe způsobem: To je vše, co chci! A nepředstavujte si bohatství, drazí, ale že je vám dána moudrost a soucit, péče a láska. Protože všechno ostatní, o čem si myslíte, že potřebujete, ať už je to láska jiné osoby nebo hojnost nebo cokoliv jiného, pak bude přidáno s tímto balíčkem. Bude vám to pak přidáno. Rád bych, abyste si se zavřenými očima podrželi tento obraz před sebou a řekli: „Toto je ta velkolepá část mě a mé duše, kterou znám a kterou mohu být. Nevím, proč jsem deprimovaný nebo cokoliv jiného, ale tohle je to, kým chci být – a přesto nemůžu.“

Máte pravdu, nemůžete, protože to je podstata. Podržte to na okamžik před svým vnitřním zrakem a pak se najednou zklidníte a ztišíte. Pobuďte prostě na tomto místě s nulovým bodem, kde je ticho a kolem vás se nic neděje. A pak pozvěte svou rodinu. Teď už to bude v pořádku, protože to můžete provést lineárním způsobem. Najednou se prostor, ve kterém se nacházíte, rozšiřuje a stává se obrovským, až přesahuje hranici toho, co můžete vidět. Je obrovský a rozsáhlý. Pozvěte rodinu a všichni budou přicházet, jeden po druhém, a možná zpočátku ani nepoznáte jejich tváře. Přicházejí proto, že jste řekli: Jsem tady, čekám, jsem na bodě nula a teď mám příležitost zbavit se všech svých strachů a obav. Dělám to nejlepší, co mohu. Prosím, vstupte dovnitř, vstupte prosím dovnitř.A oni budou vcházet, jeden po druhém, a pak si sednou, se zkříženýma nohama, proti tobě, blízko tebe. A přichází jich stále víc a víc, dokud není celý prostor, kam až dohlédnete, plný bytostí, které tam sedí a dívají se na vás. A každý z nich nyní vezme svíčku a zapálí ji, řada po řadě. A na těch svíčkách stojí vaše jméno. Ty svíčky nesou vaše jméno! Ty svíčky nesou vaše jméno! Řada za řadou rozsvěcuje stále více světla, protože každá z těchto bytostí vás zná a dívá se na svíčku na svém klíně, protože tou jste. Toto je doprovod, který vás zná, miluje a podporuje vás. A i po této meditaci stále zůstává doprovod v tomto prostoru, pokud to chcete, pokud si to budete přát, pokud to dovolíte.

Kryone, tak dlouho jsem se snažil překonat své obavy a strachy.“ Právě teď jste se jich zbavili! Pamatujte si tento bod v čase. Existuje axiom, který říká: Jakmile dosáhnete vyššího, osvíceného místa, nemůžete se vrátit. Můžete možná předstírat, že se vracíte, ale pokud to uděláte, popíráte sami sebe. Jakmile tam jednou jste, víte, jaké to je – a teď tam jste! Budete to cítit, protože se budete cítit trochu šťastnější a méně úzkostní. A den za dnem si budete stále více uvědomovat, že váš doprovod tu stále sedí se svíčkou a vaším jménem. A ta svíčka nikdy nezhasne. Drazí, slibuji vám, že při svém posledním vydechnutí se se všemi těmi bytostmi z doprovodu setkáte! (Kryon dojatě.) A stále budou držet vaši svíčku. Takhle to funguje, takhle to funguje. Je tu pro vás tolik soucitu a lásky, drazí.

Vy rozhodujete, kdy chcete tuto meditaci ukončit. Je to víc než jen meditace – je to realita, kterou můžete zachytit, mít ji a být v ní a která vás může okamžitě pozvednout z toho místa, kde jste byli, po celý zbytek vašeho života. Neříkal bych tyto věci, pokud by nebyly pravdivé.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, zamilovaný do vás.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Self Worth Exercise - MP3 – 20:53

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

                   Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.
                                                      Informacewww.kryon.webnode.cz
                                                                           http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

Vyhledávání