Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Moudrá učení od archanděla Michaela ** srpen 2020 - *Nebeské větry změny zametají Zemi*
AA Michael - Moudrá učení od archanděla Michaela ** srpen 2020 - *Nebeské větry změny zametají Zemi*
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 08 Září 2020 16:50

AA Michael prostřednictvím Ronny / Svatý písař

Milovaní mistři, tak jako je jisté, že žijete a dýcháte, pomáháte vytvářet buď Ráj/Nebe nebo peklo na Zemi. Nebo mnoho z vás může cítit, že patří někam mezi tyto dvě možnosti... Nezáleží na tom, čemu věříte nebo jak interpretujete stará učení. Ráj je stav mysli-vědomí a ne nějaké místo tam venku ve vyšších dimenzích. Není to jen místo, kam je vhodné odejít, když projdete proměnou a opustíte současnou fyzickou loďku, i když to není konečný cíl, je to také stav vědomí, který můžete vytvořit a ve kterém můžete existovat bez ohledu na to, kde jste byli, kde jste nyní a kde budete v budoucnosti. Přišli jste z „nebeského, rajského místa“ a přinesli jste si s sebou Světlo Lásky, společně s možností vytvořit „rajské nebeské prostředí“ bez ohledu na dimenzi, svět nebo realitu, kterou jste se rozhodli zažít.

Peklo na Zemi je to, co mnoho z vás zažívalo po tisíce let, od doby „Pádu lidstva do vědomí“. Žili jste v „nereálném světě“, kde jste louhováni ve strachu, pověrách, pocitech studu, viny a pocitu, že nejste dost dobří, že si nezasloužíte lásku a hojnost.. Dovolili jste ostatním, aby vám říkali jak myslet a konat, a dovolili jste těm, kteří si mysleli, že jsou moudřejší než vy, aby vám vzali sílu a ovládali váš život.Vír negativních myšlenkových forem vytvořený masami, vás vězní ve světě iluze.

Váš pravý svět byl navržen tak, aby byl křehký, jasný, volně plynoucí a harmonický, svět, kterým byste procházeli střední cestou s minimem potíží v cestě. Nádherný svět míru a hojnosti, kde byste mohli volně spolutvořit ve spolupráci a harmonii se svými bratry a sestrami na cestě. Místo, kde byste byli naladěni na všechny úrovně vědomí, stejně jako spojeni se všemi Stránkami/Tvářemi Stvoření. Místo, které mělo být Rájem na hmotné úrovni bytí. Pamatujte, vaším posláním bylo zažívat říši fyzična, aby Stvořitel mohl taky zažít tuto nádhernou Stránku SVÉHO stvoření.

Zázrak těchto časů je, že stále více lidí, masy, se každý den probouzí. Vy, průkopníci jste otevřeli cestu a připravili jeviště pro současný proces přeměny, který ovlivňuje celé lidstvo a planetu. Svým neúnavným úsilím jste ukotvili vyšší frekvence Světla na Zemi a v Zemi, a tím jsme je zpřístupnili těm, kteří jsou připraveni otevřít svá srdce vykročit na stezku zvýšené vědomé pozornosti a mistrovství Sebe. Každý člověk má schopnost vytvořit svůj vlastní jedinečný Ráj na Zemi. To je zázrak těchto časů, ve kterých žijete a které nemají paralelu.

Napínáte své duchovní svaly a vstupujete do zdrojů, které na vás čekají mnoho Věků. Začínáte znovu požadovat a potvrzovat prvky a vlastnosti svého pravého světa. Světa, který vám všem zpočátku pomohl tvořit. Každý z vás si s sebou dolů mnoha dimenzemi přinesl ctnosti a kvality dvanácti paprsků, uložené v Diamantovém jádře Boží Buňky – drahocenný dar našeho Boha Otce/Matky. Zpočátku jste používali své schopnosti ke tvoření mnoha velkolepých a podivuhodných věcí, dokud se časem vaše schopnosti nezmenšily, nepokroutily a nepokazily kvůli vašemu pádu do iluzorního negativního prostředí nižších dimenzí. Tak jste začali tvořit a žít v nereálném světě, na pekelném místě, které jste sami vytvořili.

Nejvyšší Stvořitel zná jen dokonalost a naši rodiče, náš Bůh Otec/Matka, si přejí pro celé Stvoření jen to nejlepší. Netrestají. Nestraní, Neznají hněv nebo strach. Jsou naplněni jen Láskou/Světlem a září jimi. Láska/Světlo obsahují soucit, radost a harmonii, stejně jako všechny spravedlivé a dobré věci. Nezáleží na náboženství. Nezáleží na tom, jestli jste ateista, agnostik nebo jestli říkáte, že nenávidíte nebo popíráte Boha. Nikdy opravdu nezemřete – jen změníte formu. Jste nesmrtelní.

Pamatujte jste Lomené Světlo/Jiskra Stvořitele. Vidíte čočkami nižších frekvencí, které se skládají z myšlenkových forem, záměrů a akcí, které vyústí do jedinečného obrazu reality, kterou jste vytvořili za mnoho tisíc životů. Jste v procesu, kdy znovu vyvoláváte a potvrzujete vyšší pravdu, pročišťujete a zjemňujete své myšlenky a projasňujete své vidění. Přitom se pomalu rozpouštějí závoje iluze a vy při tom budujete svou novou verzi Ráje na Zemi, která se bude postupně mísit s vizemi vašich duchovních bratrů a sester.

Každá fáze Andělského Božího plánu je holograficky vtisknuta do aurického pole Země a existuje Kód Atomu Paměťového Semínka navržený tak, aby se zažehl v každém z vás v určitou dobu – ponoukal vás a inspiroval vás, abyste naplnili své Andělské poslání – součást Velkého Plánu. Bylo a je to zaranžováno tak, že když kdokoli z vás skončí, aby vždy byla nějaká další odvážná Duše připravená převzít vaše místo. Andělský plán pro Zemi a lidstvo nebude popřen. Dozraje. Existuje mnoho pohotovostních plánů s široce natavenými parametry a také existuje ochrana před prohrou, pádem. Pochod Věků vpřed bude pokračovat, tak jak bylo nařízeno Stvořitelem a naším Bohem Otcem/Matkou.

Po staletí existovaly předpovědi a proroctví o Novém Věku vývoje na Zemi a v rámci lidstva, které byly označovány jako přechod od instinktivní, fyzické/lidské bytostik INTUITIVNÍ DUCHOVNÍ / LIDSKÉ BYTOSTI – návrat k vaší pravé povaze jako Andělské/Boží Jiskry Stvořitele. Jeden galaktický cyklus trvá přibližně 26 000 let a lidé a všechny vnímající bytosti jsou ovlivněny s tím, jak se lidstvo vynořuje z temnoty do pročištěného a zjemnělého Světla a nového vesmírného dne. Tvoří se nový Zlatý Věk. V časném stádiu utváření je nová Zlatá Galaxie. Bude obsahovat pročištěné vibrační frekvence vašich úspěšných pozemských zážitků, a také moudrost získanou mnoha pobyty na pozemské rovině – nový Andělský Plán vyslaný z Mysli a Srdce Nejvyššího Stvořitele k našemu Bohu Otci/Matce tohoto Vesmíru.

Během noci nebo-li temného cyklu minulých Věků jste upadli do hustoty a vaše Životní/Světelná Nit vedoucí k vašemu Vyššímu Já a našemu Bohu Otci/Matce byla velmi zmenšená. Byli jste ponecháni svým vlastním prostředkům v naději, že se probudíte ke svému vnitřnímu Zdroji (zdrojům) Duchovní Moci.Andělský plán po vás nepožadoval, abyste zažívali nedostatek, omezení a strach,ačkoli jste měli strpět následky činů své svobodné vůle, nesouladných energií promítaných ven do světa.

Mnohokrát jsme mluvili o zákonech příčiny a následku nebo o tom, že pro každou akci existuje reakce, která vyústí v to, co je známo jako negativní nebo pozitivní Karma. Po mnoho staletí jste vy, jako o-Svíce/Světlo-ní, pilně pracovali a pracujete na tom, abyste vyvážili svou osobní karmu, karmu předků a karmické vlivy rasy. To bylo hlavní částí hry duality a polaritynávrat k rovnováze a harmonii ve všech Stránkách/Tvářích vaší Bytostnosti. Plahočili jste se s křížem hmoty po mnoho Věků. Je nádherné sledovat, jak pomalu vracíte do harmonických frekvencí nesouladné energie, které vás tak dlouho držely mimo rovnováhu.

Jak léčíte a proměňujete myšlenkové formy, které vás držely v pekelném prostředí minulosti, stáváte se znovu Pilířem Světla. Kříž, který nesete, se stává Křížem Světla, které vyzařuje prostřednictvím vašeho centra Sluneční Moci zepředu a zezadu vaší srdeční čakry. Tak vytváříte sloup Světla, kterým začínáte zažívatplody své práce, když znovu vyvoláváte své rajské dědictví jako Misionář Světla.

Mnohé z vás by zajímalo, co se stane nyní, protože větry války, konfliktu a ničení víří jako temnota a těžký mrak kolem Země a dotýkají se přitom všeho a všech.

Záleží na tom, co cítíte a co si myslíte, drazíco je ve vaší mysli a ve vašem srdci, jestli budete pevně stát ve Světle nebo přidávat k negativním myšlenkovým formám, které jsou vytvářeny v každém okamžiku. Znovu, ptáme se vás, přispíváte k osvobozujícím vibracím Ráje nebo nesouladným energiím pekla? Žádáme vás, abyste už dále jen tak neseděli pasivně na straně cesty nic nedělaje. Jste žádáni, abyste vstali a byli započítáni, protože energie vaší dynamické Životní Síly je nyní potřeba jako nikdy předtím.

Jste daleko mocnější, než si dovedete představit, mí odvážní přátelé, a hrajete důležitou roli v dosažení mírumilovného řešení velmi neusazené světové situace. Energie, které vysíláte ze svého srdečního centra, mají takový vliv na výsledek devastujících konfliktů po celém světě, jako těch, kteří jsou předních řadách. Dalo by se říct, že vy jste také v předních řadách, protože máte schopnost vstoupit do látky čisté, neprojevené prvotní Životní Síly a čerpat z ní a tvarovat ji do mocných myšlenkových forem a činů, které mohou překonat jakoukoli nepřízeň osudu. Odvážné duše, které byly povolány na bitevní pole, bez ohledu na to, za kterou stranu bojují, pokud tak činí s přáním pro pravou spravedlnost pro všechny a se soucitem Ducha ke svým spoluputujícím lidským bytostem, namísto nenávisti a touhy po odplatě, zotročení a ovládání ostatních, tak fungují jako spravedliví vítězové Světla a síly Ráje/Nebes jsou s nimi.

Velké množství lidí po celém světě lamentuje: proč nemůžeme mít vůdce, kteří mají integritu, jsou ispirováni Duchem, místo aby sloužili sobě, hledali moc a neměli nejlepší úmysly s masami jako svůj hlavní cíl?

Je to také znak doby, milovaní. Velké změny, které pomalu probíhají, musejí začít v srdcích lidí. Jak se to, čemu věříte, změní a získá to na moci a síle, vybudujete nové myšlenkové formy pozitivní povahy. Budete trvat na tom, aby vaši vůdci byli vypočitatelní, měli integritu a byli důvěryhodní, stateční zastánci lidí. Vaši vůdci odrážejí nastavení myslí mas.

Důležitou součástí poslání vašeho života je vyzařovat bezpodmínečnou lásku k CELÉMU lidstvu a k Zemi. Jakmile se tato koncepce stane hlavním přáním mas, vytvoří mocnou myšlenkovou formu, která bude přidána ke kolektivnímu celku, aby mohla být použita pro nejvyšší dobro VŠECH. Když tak činíte, jste v souladu s Andělským plánem Stvořitele a stojíte v mé Legii Světla jako zastánce harmonického spolužití na Zemi.

 

Když říkáme, že byste měli hledat to, co je vaší vášní a co vám přináší největší spokojenost a radost, mnozí z vás nemají nejmenší tušení, co to je. Žádáme vás, abyste začali vyřazovat věci, které vás v životě stresují, které vám přinášejí bolest a kterých se bojíte. Nestanete se tím, kým jste, za den, týden nebo rok, i když můžete vyvolat své mistrné Já obdařené mocí daleko rychleji, než si dovedete představit. Za poslední roky jsme vám nabídli mnoho nástrojů, technik a informací, ale vy musíte učinit závazek a dokázat sobě, že to, co vám nabízíme, jsou magické nástroje, které jste hledali.

Mnohokrát jsme řekli, že musíte otočit znalosti v moudrost nebo že musíte zjistit, že něco je pravda nebo že to je dosažitelné. Zjištění je, když se něco ve vaší mysli stane krystalicky jasným a vy víte, že to je pravda. Pak musíte pravdu převést do akce. Znalost a moudrost zahalené láskou a soucitem, poháněné zaměřeným záměrem/akcí, vytvářejí moc, která třímá klíče k vesmírnému úložišti neprojeveného potenciálu – potenciálu, který jen čeká na vás, abyste ho zformovali a vytvořili cokoli, co si dovedete představit. To je to, co na vás čeká ve vašem novém nebeském světě zítřka.

Je čas integrace a návratu zpět do rovnováhy všech věcí. Prvořadé je opětné sjednocení Síl Boha Otce/Matky ve vás a nakonec v celé Zemi. Tento proces znovusjednocení urychlí váš návrat do rovnováhy a harmonie uvnitř sebe. Zase znovu budete ztělesňovat jak mužské tak ženské znaky, kvality a ctnosti Nejvyššího Stvořitele. Už v sobě nebudete rozdělení na zlomky a nebudete v sobě válčit, ale získáte moc prostřednictvím kombinace kvalit, znaků a talentů svého Božského Já.

Nebeské větry změny ometají vaši galaxii a nakonec zasáhly Zemi. Už nemůžete ignorovat to, že váš svět se každým okamžikem mění. Cítíte, že čas se zrychluje, ale je to vlastně vaše Země, co se pohybuje po spirále rychleji. Přesouváte se do reality, kde je čas tekutý a prostor tvárný.

Velké Bytosti Světla přišly z dalekého Vševesmíru, aby vše sledovaly a v této epochální době závažné změny pomáhaly. Můžeme vás inspirovat, směrovat a pomáhat vám, ale jen vy sami musíte učinit akci, která vyústí v ráj na Zemi. Hledejte a pozorujte znamení na obloze, nádherné mraky a západy slunce, které pro vás vymalovali andělé. Buďte citliví k nutkání a šeptání, které vám posíláme do cesty a uvědomte si všechny zázraky, velké a malé, které pro vás organizujeme. Nejsme tam venku. Jsme jen o myšlenku a úder srdce daleko. Obklopuji vás aurickým polem lásky a ochrany a zahaluji vás do něj. Jste nezměrně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Prostřednictvím Ronny/ Svatý spis* Jako prostředník totoho článku I, Ronna Heman Vezane, potvrzuje vesmírný copyright ve jménu Archanděla Michaela. Osobní sdílení s přáteli nebo umístění na webové stránky a publikování je dovoleno, pokud informace nejsou změněny, vyjmuty nebo doplněny a je zahrnuto autorství a moje webová adresa

Zdroj: https://www.starquestmastery.com/

© Ronna Herman                   

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání