Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Marie Magdalena -S dílení Nové Země s druhými
Marie Magdalena -S dílení Nové Země s druhými
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 08 Září 2020 16:54

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí, nejdražší muži a ženy, já jsem Marie Magdaléna. Cítím se jako doma, když jsem v této zemi s vámi. Když k vám takto skrze kanál promlouvám, moje duše je na chvíli blíž a v intimnějším spojení se Zemí. Jasněji si pamatuji, jaké to je chodit tu mezi těmito poli, kopci, horami a pod tímto nebem. Těšila jsem se z ohromné krásy přírody a vyživujících sil Země.

Přirozená krása a síla jsou tu stále přítomné a mohou vás uzdravit zevnitř. Beze slov, pouhým sezením zde – existuje tu hmatatelná energie, která tryská z této země i prostřednictvím lidí, kteří zde skrze staletí žili skrze a vnímali to. V této oblasti je otvor, jakýsi druh portálu do jiné éterické vibrace, která není z tohoto světa. Nyní vás žádám, abyste byli této vibraci výslovně otevření a vnímali ji.

Nemusíte cítit nic zvláštního. Jen dovolte této energii, aby dělala svoji práci. Je to energie Země i Vesmíru, která se tu spojuje. Nechejte odejít vše, co je ve vás znavené a staré. Už se s tím neztotožňujte, nevěnujte tomu pozornost. Stará energie, která tu existuje, chce být vykoupena, a tak ji osvoboďte. Nemusíte si dokonce ani přát, aby se tak stalo, dělá to přirozeně. Může však být dobrý nápad říci vnitřní „Ano“ tomu, že se tak může stát.

Ve vašem životě na Zemi se objevuje mnoho různých věcí a někdy jste s rozumem v koncích s tím, co přichází na vaši cestu. Mohou to být vnější události nebo vnitřní energie a emoce stoupající zevnitř vás, se kterými máte potíže. Vždy vězte, že vy jako lidská bytost nemusíte takové záležitosti řešit sami. Uvnitř vás a kolem vás existuje proud, který vám pomáhá. Není to jen proud vaší duše, přichází také z většího kruhu milovaných, od spřízněných duší, stejně naladěných andělů – nejste sami.

Někdy dostanete popostrčení od světla kolem sebe, které vás žádá, abyste učinili něco nového, vzdali se něčeho starého nebo šli s proudem života, i když tomuto proudu nedůvěřujete, a to způsobuje, že se okamžitě bojíte. Zpochybňujete, když máte těmto jemným hlasům uvnitř, těmto pošťouchnutím lásky, důvěřovat.

Všichni jste ztratili odvahu. Uvnitř vás existuje místo, kde se cítíte osamělí, uvězněni uvnitř zdí strachu a nedůvěry. Nyní je čas to vystoupat ven, otevřít okna tohoto vězení. Země a nebesa vás volají. Jsme zde, abychom tě osvobodili, nedokážeme to však sami, potřebujeme tvou pomoc. Musíš na naše volání odpovědět, odvážit se důvěřovat, odvážit se otevřít a cítit. Všechny emoce, které tento osvobozující proces ve vás způsobuje, potřebují být spatřeny a vnímány, bez toho aniž byste se do nich chytili, a mohli odlétnout pryč svobodní jako ptáci. To, co se uvnitř vás zatajilo a skrylo, to, co provlhlo a prochladlo jako zatuchlé vězení, musí být probuzeno hlasem lásky a svoláno do světla, nemusíte to však dělat sami. Světlo, které vás volá, je přítomné, musíte však jít s proudem a souhlasit se svým otevřením se.

Představte si, že vaše vězení, jakkoli ho vidíte, má bránu se dvěma strážci, kteří před ní stojí. Hlídají bránu a jsou vaší reakcí na bolest a strach, kterou jste v životě prožili, ať už v tomto životě, v životech předešlých nebo v obou. Podívejte se na to, kdo před touto bránou stojí. Tito strážci vnímají, že dělají dobrou práci, a chtějí vás ochránit před ještě větší bolestí. Přesto vás v aktu ochraňování nechtěně odstřihli od života, od cítění, proudění. Zacházejte s těmito strážci s úctou, neboť dělali ohromnou práci. Ačkoli je můžete vnímat jako negativní osoby, byli těmi, kteří vám pomohli v této dimenzi hustoty a tíhy, která tu ještě donedávna existovala, přežít. Oslovte tyto strážce a poděkujte jim za jejich práci.

Lidská psyché je ohromně vynalézavá, vytvoří cokoli, aby učinila život snesitelnějším, například tak, že vás ukryje ve vaší vlastní citlivosti tak, že vás nechá stát ve stinném koutě, neboť to je lepší a bezpečnější než to, na co jste byli zvyklí. Všechny tyto mechanismy jsou zcela pochopitelné a představitelné ze světla soucitu. Každý tohle zažil. Všechno lidské chování, které pramení z mechanismu přežití, kde byla brána zavřena, je hluboce lidské.

Když hovořím o nové Zemi, která nyní vzkvétá, která se nyní skrze vaše srdce probouzí, mluvím o realitě, světě, který je hluboký i hluboce lidský. Nová Země je místo plné vřelých lidí, kteří se na hluboké úrovni chápou, neboť sami prožili své lidství do extrému a žili s ním. Lidstvím mám na mysli vrcholy i údolí emocí, které jsou protkané ve vašem pozemském těle. Lidstvím myslím prožívání dynamiky změny a pohybu a opětovného zažehnutí – znovu a znovu.

Lidstvím myslím vnímání podobnosti v druhých lidech, i když na první pohled vidíte jen odlišnosti. Začínáte pohlížet na to, co máte s druhými společné, začínáte komunikovat ze sdíleného místa, a když tak činíte, vytváří to jednotu, bratrství a sesterství. To je láska, na kterou Země tak dlouho čekala, a tato láska se nyní rodí v srdcích lidstva. Nová Země nabírá formu skrze vás, prostřednictvím probouzení srdcí uvnitř vás a vás a vás.

Řekněte strážcům, stojícím u brány vašeho vězení, že je čas na změnu. Doslova si představte, že jim potřásáte rukou nebo se dotýkáte jejich ramen a děkujete jim za to, co pro vás udělali. Vnímejte jejich sílu a oddanost, která je o uvědomění si jádra světla ve všech energiích uvnitř vás. Uznání toho, co máte s druhými lidmi společné se neodehrává jen ve vnějších vztazích, ale také ve vás.

V těch nejtemnějších a nejvíce negativních energiích je jádro světla, jádro touhy po lásce, touha činit dobro, někdy i velmi zkresleným způsobem. I krutost a zneužívání moci pramení z touhy po lásce a neschopnosti vyjádřit ji způsobem sebedůvěry a síly – neschopnost ji sdělit upřímným a čestným způsobem. Nemíním takové chování či energie ospravedlňovat, ale ráda bych povzbudila pochopení a umožnila vám vnímat, jak je jádro všech emocí a chování v lidech pro každého stejné. Každý zná hluboký strach, který obrací a narušuje jeho emocionální život. Každý zná tendenci mít kontrolu, mít moc nad životem a chtít nutit druhé ke své vůli. To vše je velmi lidské a právě z tohoto uznání, že lidství je ve všech lidech stejné, se rodí něco nového.

Vnímejte, zda vaši strážci dokáží popojít stranou a otevřít bránu, aby osvobodili to, co bylo skryto. Brána se chce otevřít, neboť dávalo velkou námahu udržet ji zavřenou. Co chce z této brány vystoupit? Kdo nebo co by se mohlo ve vašem životě objevit? Dovolte tomu předstoupit. Můžete něco vidět nebo vnímat náladou nebo vibrací. Možná je to velmi milovaná část sebe sama, část, které jste se báli, neboť byla příliš krásná a jemná pro tento svět, a tak se raději skryla. Možná vidíte barvu nebo květinu.

Může to být také velmi silná část vás samých, která chce nyní předstoupit, část, která je silná a odhodlaná, ukotvena a která má jasný obraz toho, co chce. Můžete ji také vidět vycházet jako zvíře, které vám pomáhá spojit se s esencí této energie, a tak dovolte této energii, aby svobodně proudila jako něco, co se děje samo od sebe. Vnímejte, jak tady a teď to energie Země a Vesmíru podporují. A pak jste konečně svobodní, neboť okovy minulosti mohou být uvolněny.

Můžete si pomoci navzájem najít, kam nejlépe zapadáte, když jste vítaní, a dovolit si navzájem svoji lidskost.

U všech lidí jsou samozřejmě stále staré mechanismy, a když otevřete vnitřní bránu, setkáte se s nimi, nedávejte jim však větší váhu, než mají. Staré potřebuje čas na rozplynutí. Když umírá strom, zůstává velmi dlouho v krajině a organická hmota se pomalu navrací Zemi. Nepokračujte však žitím skrze své staré a zemřelé části.

Je lidské a velmi pochopitelné, že jste občas vcucnuti do bouře pochybností, smutku, strachu či beznaděje. Pohlédněte však na to akceptujícíma očima. Je to tam a už to nemusíte skrývat, dovolte druhým, aby to viděli. Světlo nové Země proudí skrze vaši lidskost, kdykoli si dovolíte být otevření a zranitelní, kdykoli jste ochotni naslouchat příběhu druhého a kdykoli nesoudíte sebe ani druhého. Nikoli skrze spirituální teorie, nikoli teoretickými znalostmi, ale skrze srdce a své lidství. Tohle formuje novou Zemi pod vašimi chodidly a ve vašich rukách.

Nakonec vás žádám, abyste se spojili s energií Země uvnitř vás – prožili sílu Matky Země a to, jak vás podporuje. Jste její dítě, jste však také učitelem, abyste přinesli něco nového: světlo z nebes. Vnímejte, jak se nad vámi vznáší nebeská síla jako světlo, které visí nad tímto kruhem a nadšeně a velkoryse na vás září, neboť nikdo nebude vynechán. Vnímejte, jak se mocné pochodně světla mísy nad vámi i pod vámi a jak jste podporováni oběma energiemi.

Odvažte se odevzdat tomuto proudu světla a učinit se většími. Odvažte se stoupnout si za to, kdo jste. Jste krásní, mocní a půvabní. Nenechejte se vyrušovat starými hlasy, které vám říkají něco jiného – tolerujte je, ale důvěřujte sami sobě. Jste nositeli nového světla na Zemi a to se nedá popřít. Zdravím vás všechny jako strážce nové Země.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

Vyhledávání