Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Uvést do akce Akášu
Kryon - Uvést do akce Akášu
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 08 Září 2020 17:00

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Sacramentu, Kalifornie, 16. února 2020

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Toto je poslední channeling víkendu. Bylo vám toho hodně předáno. A v tomto procesu předávání nových informací, a dokonce i informací, které mnozí z vás již slyšeli dříve a nyní znovu slyší, i v tomto procesu se něco může přihodit. Vy všechny lidské bytosti, staré duše, sem přicházíte s určitým vybavením ve svém vědomí, v jeho fyzickém charakteru, dokonce i vaší DNA; je to vybavení, které vám umožňuje vzpomínat. A podle některých, toto vybavení následně aktivuje to, co jsme nazvali Akášou.

Nyní je Akáša definována jako energie vašich dřívějších projevů na Zemi. Jinak řečeno, jde o vzpomínky na energii vašich minulých životů. Mluvím zde ke shromáždění starých duší. Upřímně, většina z vás tu dnes sedí z jediného důvodu, a to proto, že vás zajímají tyto ezoterické záležitosti. Zatímco ostatní si dnes možná dělají piknik, vy jste zde v sedadle a posloucháte. A to proto, že máte určité vybavení, nebo dalo by se říci mechanismus, který čeká na aktivaci neboli spuštění uvnitř vás. A nepřichází se slovy, přichází se seberealizací. Během toho, co prožíváte energie těchto dvou dnů – nebo tří, včetně zítřka – zatímco je prožíváte, máte v sobě mechanismus, který opravdu, dá se říct, pošťouchnepošťouchne to, co je vaším intuitivním , a vy možná zažijete něco, co se nazývá téměř déjà vu – tady už jsem někdy byl.A do jisté míry je to tak. To, že jste tu již někdy dříve byli, se skutečně dotýká toho, co říká vaše duše: Ano, již jsi tu byl.Protože to, co jste zažili v těchto dnech, je do hloubi duše pravda. Některá část vás zdraví, a je to ta část, kterou jste o pozdrav požádali, a která se začíná integrovat do vaší reality způsobem, který je praktický. Tyto záležitosti, které jsou duchovní, nejsou všechny zas až tak opojné. Myslím tím to, že musí být něčím, co nosíte s sebou každý den. Něčím, co můžete použít každý den. A v tom je příslib. Není to jen příslib pro vás, ale jak měníte své vědomí a vzpomínáte si, stane se něco jiného.

Řeknu vám, že ve vašem těle existují chemické procesy, které můžete změnit nad rámec toho, co vám řekli ti, kteří mají o vašem těle vědět všechno. Pokud dáte dohromady několik chirurgů a řeknete jim: Jaký je váš názor paní, pane, na spontánní ústup nemoci, protože už jste to všichni někdy viděli? Jaký je váš názor?“A společně vám řeknou, že to nevědí. Protože jak se tak říká, vymyká se to všemu, co se kdy učili. Neexistuje žádná chemická reakce, o které by věděli, která by uvedla tělo do koherentního stavu, kdy se rychle uzdraví. Není to prostě něco, co by znali. Ale já vám řeknu, že to existuje.

Pojďme tedy prozkoumat to, o čem oni nevědí, ale co existuje, a co již mnohokrát viděli. A pokud si to tedy přejete prozkoumat, musí existovat mechanismus, který uzdravuje, který je více než chemie, a to je, drazí, energie vědomí. Ta byla a je podceňována. Vědomí, jak jsme již řekli, je téměř jako homeopatie. Vysílá signál do každé buňky, aby pracovala ve vašem těle. A to je jen začátek toho, co lze ve vás aktivovat. Co takhle aktivace schopnosti být milován? Jste součástí kultury, která vás to nenaučí. Řeknu vám, že existují překážky tomu být milován, a hlavní z nich jezábrana v milování sebe sama. Je to proto, že vaše kultura to nevnímá jako něco cenného – bude vás totiž varovat, abyste se touto cestou nevydávali, protože pokud budete milovat sami sebe, budete považováni za arogantní. Pokud ale něco takového řeknou, nevědí, co je to láska. Láska vás drží v rovnováze. Láska je krásná a čistá energie rovnováhy.Je dost inteligentní na to, aby uváděla do rovnováhy. Je laskavá a nevytváří aroganci. Pokud umíte milovat sami sebe, začne se chemie vašeho těla uvádět do rovnováhy.

Co vám způsobuje stárnutí? Co říká lékařská věda, že vám způsobuje stárnutí? Věděli jste, že máte biologické hodiny, které tikají, a téměř hned vyžadují, aby chemické procesy dodržovaly daná pravidla, aby dodržovaly trend tikajících biologických hodin? Co kdybyste na chvíli přestaly tikat? Nemyslím vaše srdce. Co kdybyste mohli říct svým biologickým hodinám, aby změnily čas, který právě ukazují. Pokud by to bylo možné, žili byste déle. Vědomí tohle dokáže.

Dnes jste se toho hodně naučili o práci se svým fyzickým při vyrovnaném dýchání, a se vším, co představuje signalizaci poklepávání. Všechny tyto věci, včetně vytvoření soudržnosti a měření variability srdeční frekvence, to vše je navrženo tak, aby vyslalo signál tomuto fyzickému , které máte v sobě a které nazýváme innate (vrozená moudrost těla), za účelem zpomalení biologických hodin a prodloužení života. A je toho mnohem více.

Jste připraveni na tuto aktivaci, na kterou již nějakou dobu a na nějaké úrovni čekáte? Věděli jste, že existuje naprogramování, které vám brání se tam dostat? Toto naprogramování není programem konspiračním, ale pouze kulturním. Přijdete sem a tyto věci vás nikdo neučí. A tak když přijde ten správný okamžik, kdy můžete být aktivováni, kdy ve vás může něco vyvolat vzpomínka, bude ve vás stále existovat odpor. Máte svobodnou vůli, ale pokud byste ji chviličku neměli, jen malinkou chviličku, tak já vám řeknu, co by Bůh udělal, kdybyste ji neměli. Nechal by z vás spadnout každičkou zábranu, kterou byste měli, a obklopil by vás náručí ryzího soucitu, laskavosti, shovívavosti, a pevně by vás držel, dokud by každá vaše buňka nepřetékala láskou. Všechny překážky by odpadly. A tehdy byste poznali pravdu. Ale vy skutečně máte svobodnou volbu a tato svobodná volba, jejíž součástí je dokonce i dualita, vám umožňuje si zvolit, zda budete milováni či ne.

Drazí, blížíme se ke konci a zde je má úpěnlivá prosba. Čeho se bojíte, když vás Stvořitel chce milovat?Čeho se bojíte? Co vám brání nechat tyto překážky odpadnout tak silně, že budete schopni kolem sebe cítit, obrazně řečeno, duchovní náruč? Cítit, že jste milování do té míry, že jen chcete vyjít z místnosti plni lásky ke všem a ke všemu, co uvidíte, bez ohledu na to, kdo to je či co to je.

To je ta čistota a laskavost, která je ve vaší duši. A o to usilujete, staré duše, ať už to víte či nikoliv. Připomněl jsem vám okamžik zrození a řeknu vám toto – vy jste věděli o možnosti, že k tomu dojde, když jste se narodili, a nezáleží na tom, kolik let vám zde momentálně je, zda hodně či málo. Nezáleží na tom, protože když dojde k aktivaci, stane se to, že když se sem vrátíte, drazí, toto zůstane aktivováno. Nebudete začínat znovu. Je nová doba, ve které osvícení přetrvává. Dozvídáme se, že ta základní pravda přetrvá, a když sem znovu přijdete, budete pokračovat přesně tam, kde jste skončili. Myslete dnes na tyto věci a odejděte odsud jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

        Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.

                                    Informacewww.kryon.webnode.cz

                                                             http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

 

Vyhledávání