Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2020
Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 01 Říjen 2020 14:24

03. 08. 2020

NEJSOU PRYČ… VŠICHNI JSOU TU

Chápete, že na této planetě mnoha energií a lekcí je smrt často stejně drahocenná jako život? Oni nejsou pryč! Všichni jsou tu. [Mluví z Kryonovy perspektivy.] Prožívají krásné chvíle! Radují se! Zdá se to jako před chvílí, kdy se nakláněli do větru zrození a my stáli vedle nich. Říkali jsme: „Jak by se ti líbilo podílet se na události, která změní faktor soucitu planety, aby se energie mohly posunout vpřed a nabídnout větší zrychlení vibračního posunu? Jak by se ti líbilo pomoci vytvořit mír na Zemi skrze posun vědomí v samotné Gaie?“ A oni řekli: „Ukaž nám cestu!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

09. 08. 2020

VAŠE ZODPOVĚDNOST

Až dnes večer půjdete domů, nebudete v situaci boje o přežití – v kmenovém stanu bez světla nebo čisté vody, bez jídla. Nebudete procházet zármutkem či zoufalstvím. Místo toho se vrátíte do tepla domova se spoustou jídla, přátelstvím a láskou rodiny. Proto jste majáky, protože na to máte čas. Máte na to intelekt. Nejste v režimu boje o přežití jako velká část lidstva na Zemi. Máte vhodné vzdělání a intuici. Chápete teď, proč je v západním světě tolik pracovníků světla? To protože vaše kultura vytvořila situaci, kdy máte hojnost těchto věcí a to vám umožňuje ukazovat cestu ke změně energie Země, místo abyste se veškerý svůj čas snažili jen přežít. Pomůže vám to pochopit zodpovědnost za to, co máte před sebou?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

17. 08. 2020

SLIB

Zde je slib, drahé lidské bytosti: Pokud začnete s čistým záměrem, tento proces započne a bude fungovat. Bude fungovat, protože na toto Duch čekal. Skočte do jezera. Nemůžete to zastavit. V lidském mozku není žádná klávesa pro vymazání. Nemůžete nevědět, co jsem vám právě řekl. Můžete to zkusit, ale nebude to fungovat, protože právě oslovuji to, co je ve vašem nitru.

Právě teď to někteří z vás začínají cítit. Jsou tu některé staré duše, na něž jejich vyšší já křičí: „Poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej, poslouchej!“ Je to proto, že s nimi bylo celý život a jediné, co po nich chtělo, bylo, aby se dotkli jeho napřažených rukou. Toto startuje ten proces.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z knihy od Moniky Muranyi – Lidská Akáša –

25. 08. 2020

ZODPOVĚDNOST STRÁŽCE MAJÁKU

Když světlo dokáže dovést lodě do přístavu, maják se raduje! Nicméně když se to děje, strážce majáku neběží na loď a nepořádá oslavu s kapitánem lodi. Místo toho se tiše raduje a dál vyzařuje světlo. Většina kapitánů, kteří bezpečně dosáhnou přístavu díky světlu majáku, nikdy nepoznají jeho strážce. Strážce majáku nevydává prohlášení, které ostatním říká, že zachránil loď. Je tichý a pokračuje, často sám, ukotven na skále.

Z lodí, které nezvednou svůj pohled, aby se podívaly na maják, a které se roztříští o skálu, může být maják smutný. Ale strážce majáku se nerozeběhne, aby tu loď zachránil. Nepřebírá zodpovědnost za ty, kteří skončí na skalách! Strážce majáku nepropadá depresi z události a nezbourá maják kvůli lodi, která se nepodívala na světlo. NE. Maják má jediný účel a tím je vyzařování světla, vyzařování světla a vyzařování světla.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

30. 08. 2020

PROBUZENÍ

Dochází zde k probuzení. Samozřejmě, že se změní i vůdci a toto probouzení ukáží. Probíhá zde osvícení. Znovu opakuji, že světlo je aktivní a temnota pasivní. Pokud se v temné místnosti objeví světlo, osvítí celou místnost, že? Temnota odejde, ve světle nemůže zůstat.

Pokud naopak do místnosti plné světla vstoupí tma, nestane se vůbec nic. Nesete energii, která je velmi silná, proto o ní nemusíte ani přemýšlet… nikdy!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání