Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Jednota - konec oddělenosti
Kryon - Jednota - konec oddělenosti
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 01 Říjen 2020 14:28

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v San José, Kalifornie,, 2. února 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes večer vám přináším opožděnou zprávu. Je to zpráva o laskavosti a lásce, kráse a naději, jelikož lidstvo se už začíná nacházet v bodě, kdy zajde za roh – pryč od staré energie do energie úplně nové. Zní to jako fráze – posun od starého k novému. Ale toto je významné a hluboké. Protože stará energie představuje sevření vědomí a způsoby bytí, které se chystají být eliminovány novým, více rozvinutým, elegantním a vyspělým vědomím, které již přichází. A tak vám chceme znovu říci, co můžete očekávat. A vše se to soustředí k jedinému slovu.

Nyní je doba, kterou můj partner a jeho partnerka nikdy nezapomenou. Není to tak dávno, na místě zvaném Indie, kde měli schůzku s jedním mužem. Tento muž je známý jako Dalai Lama. Dalai Lama je velmi respektovaný, proslulý a milovaný stovkami tisíc, ba možná miliony lidských bytostí, které ho slyšely, viděly, byly s ním. Překlenuje a překonává ten most, který byste nazvali organizovaným náboženstvím.Protože jak křesťané, tak i židé sedí v jeho přítomnosti, a stejně tak i muslimové mu rozumějí, jelikož mohou vidět jednotu Boha, který je ztělesněn v člověku. A když Dalai Lama hovoří v těchto skupinách, nastává zde pozastavení oddělenosti, byť jen na krátkou chvíli, a září z něj světlo. A právě tam byl můj partner, aby se s ním setkal. Nikdy na to nezapomene. Je to “vytesané” v jeho Akáše, s níž projde skrz závoj a bude si to pamatovat dokonce i v jiném životě. Čas, kdy potkal svatého muže, který byl přesný a pravdivý.

První věc, kterou Dalai Lama udělal je, že vzal mého partnera a jeho partnerku za ruku. Drželi se za ruce. A vše, co můj partner mohl dělat, bylo potlačovat pláč s myšlenkou: “Opravdu se tohle děje”? A Dalai Lama svým nadšeným a radostným způsobem zmínil pár věcí, kladl otázky jako: “Odkud pocházíte a jak se daří?” A zatímco se díval do očí mého partnera a jeho partnerky, učinil prohlášení. Je jednoduché, ale hluboké. To, co řekl, by každý, kdo ho zná, mohl očekávat. Ale můj partner musel slyšet ten hlas, který to říkal jemu. Řekl: “Věřím v Jednotu”. Je to hluboké, protože to mění vědomí na planetě, které se mění od separatismu (oddělování) k jednotě. A děje se to jemnými, i ne tak jemnými způsoby, ale můžete vidět jasně, jak to funguje, a to kvůli tomu, co přichází. Můžete vidět, jak to funguje, protože oddělenost začíná vypadat ošklivě, a proto to byla vždy cesta.

Chtěl bych vás nyní provést předpověďmi, situacemi, instrukcemi, přičemž některé z nich vás mohou překvapit. Všechny jsou předány s láskou a ze zdroje, který tohle již viděl dříve, a ví tak, co přichází a jak je to potenciálně krásné. Jak již jsme řekli dříve, nepředáme vám vše najednou, ale dovolte mi zasadit semínko toho, co vidím. Je pouze pár let po roce 2012 a vy zažíváte starou nefunkční oddělenost. Není to dobrý pocit, a nevypadá to dobře. Dovolte mi říci, kam to může směřovat. Protože velmi brzy uvidíte skutečný vzestup – od oddělenosti k jednotě a to i na těch nejdivnějších místech. Myslím si, že ten nejvíce pozoruhodný vzestup, jenž uvidíte, bude v komerčním odvětví, v obchodu, a jakmile jej uvidíte, vzpomenete si na toto poselství. Na okamžik si to představte. Předám vám něco, co je dnes možná k smíchu, ale zítra to může nastat. Na chvíli si představte dvě společnosti vyrábějící limonády, které budu jmenovat. Pepsi a Coca-Cola, které se sejdou v jednom obrovském pavilonu na konferenci, kam pozvou každého, aby mohl ochutnat jejich limonády a užít si společné setkání, protože oni vědí, že mezi těmito dvěma značkami bude vždy někdo, kdo bude chtít tu jednu limonádu, a jiní zase budou chtít tu druhou. Ale tím, že spojí oboje na jednom místě, prodají mnohem více limonád. To už není oddělenost, že?

Jaký byl starý systém? Nazval bych to soutěživá válka. Takový byl starý systém, zcela a naprosto oddělený. Někdo by mohl říci: “My máme lepší limonádu, neberte si tu druhou, zde je slepý test, který dokazuje, že naše vám bude chutnat více”. A druhá strana pak řekne totéž, a změní značku, změní chuť, pak tohle a tamto, vše jen proto, aby byla před ostatními. A pak najednou, někde někdo dostane nápad, ze zasedací místnosti se posune dál, bude se smát, na chvíli obrátí oči v sloup a řekne: „Co kdybychom se sešli společně, neboť velmi, velmi stručně řečeno víme, že na této planetě je místo pro chuť obou limonád, a když se takto společně sejdeme, můžeme ukázat jednotu, která říká. “Nebudeme vám nic říkat, jen tady pro vás máme skvělé limonády, tak proč nepřijde a neužijete si je?“ A možná, že někdo, kdo předtím jednu z nich neochutnal, pouze tu druhou, bude třeba chtít udělat změnu. A jiný zase ne. Ale na tom nezáleží, protože nakonec dosáhnou víc, než v jakémkoli konkurenčním boji, který kdy nastal.

Konec oddělenosti a ukázka pro ostatní, že možná staré způsoby už nefungují, a také, že některá nová paradigmata, která se spojí dohromady, mohou fungovat mnohem, mnohem lépe. Uvidíme to někdy? Odpověď zní ano. A dříve, než si myslíte.

Žádám vás, abyste se dívali a hledali způsob, jak bude v jakékoli podobě vypadat jednota. Drazí, ti, co se oddělují, skončí časem ve svém vlastním koutě.Oddělenost způsobuje válku. Oddělenost vytváří nedůvěru, a to v jakékoli podobě. Znamená to, že jsou oni a jste vy. Jednota přivádí dohromady dvě, tři, čtyři strany… nezáleží na tom kolik, ale svede je do jedné koalice a způsobu společného ovlivňování, který vytváří věci, jež jste nečekali.

Rád bych teď hovořil k Američanům v této místnosti. Rád bych, abyste se se mnou vrátili a předstírali. Chtěl bych, abyste předstírali, že jste tu byli, když se podepisovala Deklarace nezávislosti. Rád bych, abyste předstírali, že jste mohli vidět obličeje otců zakladatelů, kteří započali demokracii, kterou nyní máte. Chci, abyste je poslouchali, když říkali: „Toto je počátek něčeho jiného.” A měli pravdu. Práva jako „většina vládne menšině, šance pro všechny, nesouhlas je v pořádku, každý může být úspěšný“. Jaká to myšlenka! Ale oni byli chytří. A dokonce i při vytváření uspořádání vaší země rozuměli tomu, že nastanou změny, že budou úpravy. Také chápali, že tu bude nesouhlas a rozdíly mezi stranami, že se to nezastaví, že nebude jednotná koalice. Chápali, že oddělenost byla důležitá, ale vytvořili uspořádání tak, že když se dvě strany sejdou, vytvoří zákony, které budou lepší, protože dvě strany přišly a přistoupily na kompromis, vyjednávaly a vytvořily zákony, které mohou být zachovány až do dnes, to vše v jejich moudrosti a síle, protože to daly dohromady obě strany. To bylo ale tehdy, a to se dnes neděje. Dnes je to o tom být oddělený. Myšlenka jednoty tu není, drazí, je jednoduše pryč.

A otcové zakladatelé, kdyby viděli, co se právě dnes děje, by plakali a řekli by: „To není to, co jsme vytvořili, to prostě není způsob fungovaní, který jsme vytvořili. Nevytvořili jsme volby, kde vítěz bere vše, bojuje s opozicí a hovoří o dalších volbách, kde opět vítěz bere vše a bojuje s opozicí a nic se neuskuteční.“ To je dnes. Kompletní oddělenost. Ještě jednou vám ale říkám: „Co se zdá být zničené, může být opraveno jednotou.“ To správné „vedení” přijde a bude tomu rozumět. Budou tací, kteří poběží, aby dosáhli nejvyšších postů v zemi, kteří záměrně propojí to, v co vlastně věří a řeknou lidem, že zastupují střed (v politice), jež věří v červenou, která je dobrá a modrou, která je dobrá, a spojí je dohromady. „Zvolte mě pro vyjednávání, nikoliv však za stranu nebo za barvu, ani pro nic jiného, vyjma schopnosti přijít a spojit strany dohromady, takže zákony pak mohou být připraveny a to zvlášť kvůli tomuto spojení.“ A drazí, až toto nastane, chci, ať si vzpomenete na tento channeling. Někdo už přichází.

Tohle bude pro mnohé zřejmé. Je to něco, co je potřebné, aby se vše vrátilo k základní myšlence, že dvě strany, nebo dokonce tři nebo čtyři, se mohou sejít a vyjednávat za silnější stanovisko, za zdravý rozum, bez zdůrazňování jmen, bez bitev. Jednota i přes kulturní rozdíly. Myšlenka oddělení bude odsunuta stranou, a až bude, vydechnete si úlevou a řeknete: „Tohle (pozn. překl.: to, co bývalo dříve) už více nechceme.” Brzy. Přihodí se to těm, kteří kandidují na nejvyšší úřady v zemi, a stane se to tak jasně, že oni musí být těmi, kteří budou moci vyjednávat, spojovat a už nikdy více rozdělovat. A to jsou jen dvě oblasti, je jich o mnoho více.

A o jednom, o němž bych rád nyní hovořil, a ještě jsem o něm nemluvil, chci hovořit způsobem, který jsem nikdy dřív nepoužil. Na této planetě je mnoho kultur a tyto kultury přináší rozdíly, když hovoříme o spirituálních věcech. Nemusím vám říkat, že dokonce i planeta, která věří v jednoho Boha, nádhernou lásku jednoho Boha, je zodpovědná za více válek, než cokoli jiného. Hádání se o jednoho Boha, to je separatismusoddělenost. A oddělenost zde byla opravdu dlouhou dobu – mezi těmi, kdo řeknou: „Můj prorok má pravdu, tvůj ji nemá”. To je to sevření vědomí organizací, které dodnes existuje. Všechna platí až do dnes, až na jednu, dvě výjimky – u těch nejstarších národů na planetě, jež byly vlastně těmi, kteří neměli žádného proroka. To je zajímavé, viďte? Ale já o nich nechci hovořit. Rád bych mluvil o tom, že konec oddělenosti se odehraje i zde. A vy to začnete vidět, začnete to vidět jemnými způsoby, kdy slova, činy a láska proroka nahradí předchozí doktrínu.

Rád bych teď učinil něco, co jsem nikdy dřív neudělal a rád bych vám předal příklad, vizi. Chci teď hovořit ke křesťanům. Rád bych vám řekl, že jsem si velmi vědom toho, že mnoho křesťanů nebude mít zájem to poslouchat. Ve skutečnosti nebudou poslouchat vůbec, protože většině křesťanů, kteří zasvětili život víře v krásného zachránce, kterého měli, bylo řečeno, že pouze ti, jež věří, jak mají, budou vyslyšeni. A proto tato slova nebudou vyslyšena. Vlastně, ne nyní, ale nakonec vyslyšena budou. Protože je mnoho těch, kteří budou osamoceni, a vy víte, kdo to je, křesťané, kteří to nyní posloucháte a protože to, co se vám chystám předat, přesáhne vše, v co věříte a půjde to ještě dál.

Rád bych vám řekl o vašemo vašem... (rozechvění v hlase), o vašem muži, jehož uctíváte. Je to větší, než si myslíte. Je to dokonce větší, než vám bylo řečeno. Ten muž, jenž kráčel po zemi a tolik toho uskutečnil. Dám vám dnes večer příběhy, jež vůbec neznáte, a které nejsou v žádných spisech. A přimějí vás plakat radostí. Tento muž znal Boha. Ve vašich spisech toho nebylo moc řečeno o počátku jeho života. Zdá se, jako by se najednou objevil a dělal své. Ó, ale on studoval. Aby se dostal na místo, kde byl a mohli jste ho uctívat, byly to roky, kdy si procházel tím, co bylo v protikladu k tomu, v co věřil. Pamatujte, byl to Žid. A to, co začal kázat a co začal ukazovat dokonce už jako mladý muž v učení (tréninku) šlo hodně proti srsti vůči všemu, co zde existovalo. Dokonce ho nazývali bezbožný kněz. Bezbožný, protože byl proti pravdě země, jakou Hebrejci znali. Ale časem byl Ježíšem, tak jak ho znáte. To je to, o čem chci hovořit.

Je zde muž, který vzestoupil ve svém vědomí, ve své DNA, a to o mnoho, mnoho více než kdokoli jiný, kdo kdy v tu dobu chodil po planetě Zemi. Muž, který mohl chodit po vodě, byl člověkem, který dokázal chodit po vodě, protože měl kontrolu nad fyzikou. Měl kontrolu nad svýmzdravím a nad dalšími mnoha věcmi. Činil zázraky, o nichž nevěděl, že je dokáže. Dovolte mi se vás zeptat. Bylo vám řečeno, že ho zástupy lidí poslouchaly tak pečlivě, že jste mohli slyšet spadnout špendlík! Jak mohly zástupy slyšet jednoho muže na skále? Jak mohlo tisíce lidí bez zesílení zvuku slyšet jednoho muže na skále? Já vám to řeknu. Všichni mohli slyšet tak, jakoby k nim hovořil přímo do obličeje a k jejich uším, tím nejvíce laskavým a milujícím hlasem, jaký si dokážete představit. To byl Ježíš! Přemýšleli jste někdy nad takovým zázrakem? A pak, když hovořil hodně dlouho, nakrmil je jídlem, které tam nebylo. To byl Ježíš.

Hovořil někdo o tom, co se stalo, když šel domů? Ne? Právě jste slyšeli o hostinách a setkáních a tom všem. Myslíte si, že ho nechali samého? Spali kolem místa, kde žil. Následovali ho všude, kudy chodil, protože to, co měl, vyzařovalo lásku, soucit a jednotu. Vyzařoval to. Jediné, co chtěli, bylo jej následovat. Mohli jste to cítit, to je ta energie, o níž jsem dnes ráno hovořil. To je energie, která nemá ještě žádné jméno, ale říká: „Já nevím, co to je, ale chci to!”. A budu tě kvůli ní následovat, protože je to láska Boha.

Dobře, křesťané. Rád bych, abyste si toto poslechli. Slyšeli jste o Římském centurionovi (vojákovi)? Ne? Řeknu vám to tedy. Je tolik věcí, které nevíte, jež přesahují krásu těchto mužů. Jde to dokonce nad to, co jste mohli číst ve spisech apoštolů. Římané sledovali Ježíše velmi pečlivě, aby věděli, jakmile řekne cokoli, co by mohlo jít proti panovníkovi nebo císaři nebo politikům. A on to neudělal. Protože tehdy, když ho najednou zavřeli do vězení, a on nic neřekl, hovořil o lásce. Řekl: „Poslouchejte, to je ten způsob, můžete to slyšet skrze mě, poslouchejte, to je způsob, jak to funguje, toto je pravda.A hovořil o kráse a laskavosti Boha, ne o politicích. A ten centurion poslouchal. A jednou, pouze v jeden okamžik se Ježíš otočil a podíval se mu do očí, věděl, že je zde a bylo ticho, které centurion vnímal, když se podíval do očí Ježíše, a byl celý pryč (smích Kryona). Jeden okamžik od Mistra. Jeden úsměv od Mistra a centurionovo srdce roztálo. Roztálo. Zanechal postu, který zastával, sundal si helmu a brnění, vzal svou rodinu a odešel. Věděl, že musí pryč z města, kvůli tomu, že opustil svou funkci, ale také věděl, že se mýlil v tom, co dělal, než potkal Ježíše. Setkal se s Mistrem jen na malý okamžik. Takový byl. Máte zde dobrého člověka, kterého jste se rozhodli uctívat, křesťané.

Dovolte mi o Ježíšovi říct něco dalšího. Díval se skrze zástupy a ve své moudrosti věděl, kdo byli lháři, kdo byli zloději, viděl prostitutky, a dokonce i ty, kteří zabili jiné lidi. A nikdy neřekl ani jediné slovo. Protože on nebyl separatista, představoval jednotu, lásku Boha, která vidí všechny stejně rovnocenně. To je to, co říkal. Drazí křesťané, máte zde osobní vztah, kdy s vámi může kráčet a promlouvat a říci vám, že jste rodina.Tento muž byl ztělesněním jednoty, nebylo zde žádné posuzování. Nikdy. Krása. Dokonce i přes to, co si myslíte. Dokážete si představit, že byste tam byli?

Takže to bych rád právě teď udělal, že předám instrukce každému křesťanovi, co nyní poslouchá. Tento národ, k němuž hovořím, je převážně křesťanský, takže to jste vy, k nimž právě hovořím. A když to ode mne přijmete, dám vám pár instrukcí. Vašim vedením vám bylo sděleno, že byste měli být evangelisty (že byste měli hlásat svou pravdu). Dobrá, dám vám instrukce, jak to funguje.Chtěl bych, abyste napodobili toho muže, kterého uctíváte. Pokud by se vám právě teď mohl podívat do očí a vy byste tam mohli být, na jakémkoliv jeho shromáždění, a on vás mohl vidět, pravě nyní, podíval by se na vás a řekl: „Jdi a napodob to, co vidíš.” Jdi a napodob to, co vidíš.

Pokud chcete následovníky, rád bych, abyste napodobili to, co představuje Krista. Když se podíváte na ty kolem vás, chtěl bych, abyste viděli tu jednotu, kterou viděl on. Nebyly žádné kategorie těch, co věřili nebo nevěřili, skrze to, že dělali věci dobře či špatně. Byla zde pouze láska. Byl zde pouze soucit, jaký mohl Bůh dát muži, jakým on byl, a jenž znal Boha. Pokud chcete následovníky, měli byste mít soucit Krista a to vždy a všude, kudy kráčíte. A časem, díky tomuto a díky jednotě, kterou budete dávat, za vámi začnou lidé chodit a říkat: Nevím, co to máš, ale miluji to.” To je to, kdy můžete říci: „Podívej, proč nepřijdeš, a neprovedeš se mnou obřad?” To je způsob, jak to uděláte. Pokud chcete být rybáři lidí, to je způsob, jak rybařit. Docílíte toho soucitem a láskou. A mohu vám říct ještě toho. Nedokážete to odděleností! Nedokážete to ukazováním na ostatní a říkáním, že oni se mýlí, a nejenom to, že zemřou v pekle, pokud to neudělají dobře. Nedělejte si seznam, který vás jen vystraší a odstrčí lidi pryč. Řeknu vám, křesťané, to staví pouze zdi. To není to, co váš “člověk” (Ježíš) dělal! Nikdy nestavěl zeď. Až do jeho posledního dechu nikdy nestavěl zdi. Podívejte se na ty, kdo měli vykonat jeho popravu, jež se stejně jako on dívali na svou matku, se soucitem, láskou. A to je to, co je atraktivní.

Bolelo to hodně? Nedává vám smysl, že byste měli napodobovat Krista a že v tom to je? Mám pro vás vizi, kterou bych vám rád předal. A tato vize bude zakončením tohoto poselství. Je to metafora. Je to o pilířích, které drží obrovské množství váhy, střechu či strop. Je jich pět, šest, možná sedm a všechny musí souhlasit a být v jednotě, protože každý z nich nese určitou část. A za chvíli se vám chystám identifikovat, co je ten náklad, který drží nahoře. Žádný z těchto pilířů nemůže být odděleným, protože se nemůže sám přesunout z daného paradigmatu, protože jinak by se celá stavba zřítila.

Máte pilíře, jež představují budhismus, hinduismus, židy, muslimy a křesťany, protože kultury této planety budou mít vždy rozdíly, budou mít vždy své proroky, to nikdy nezmizí. Ale to, co je jiné, je tohle. Přijde čas, kdy všechny pilíře budou zajedno ohledně jednoty. A neučiní žádný jiný pilíř odděleným. Naopak zahrnou všechny, se soucitem. Ponechají si své proroky, budou věřit dál v to, v co věří, a budou šťastni, že v to věří, ale nikdy se neobrátí k druhému a neřeknou: „Nemáš pravdu.” Neobrátí se k jinému a neřeknou: „Protože se mýlíš, musíme tě zabít.” To je oddělenost a ta začíná mizet.

A co je ten náklad, který ty pilíře nesou? Dám vám jméno, protože to je klíč. Váha, kterou všechny pilíře drží v jednotě a společně se jmenuje „Mír na planetě Zemi”. Je to nutné. To je ten klíč. Ztráta oddělenosti a to zvlášť pokud jde o organizované náboženství.Obraťte se ke svým prorokům a zdroji a znovu se naučte, co je to, co děláte, drazí, namísto obrácení se k pravidlům vytvořených lidmi kdysi dávno, aby vás to udrželo oddělené. Namísto toho přemýšlejte o jednotě Mistra a skutečnosti, že se nikdy neodděloval od skupiny. A pak přemýšlejte o tom, co děláte nyní. Je zde tolik lásky pro vás všechny, s níž můžete žít. A stejně tak jako Pepsi a stejně jako Coca-cola zde budou tací, kteří budou přitahováni k vašemu pilíři anebo k jinému pilíři a miliardy lidí na této planetě budou žít v mírumilovném soužití, spolupráci, porozumění a jednotě. Možná nebudou souhlasit s tím, kdo to má nejlepší, ale zahrnou je všechny. Oddělenost začíná ztroskotávat. Uvidíte to. Neměl jsem dnes v úmyslu se nikoho dotknout. Přicházím k vám v lásce a laskavosti, andělským způsobem, abych vám řekl, že věci se zlepší. Poslouchejte. Pouze poslouchejte. Můžete se něco dozvědět a naučit.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: www.kryon.com – The Plan - MP3 – 13:40 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

 

Vyhledávání