Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Poselství od Archanděla Michaela na duben 2010
Poselství od Archanděla Michaela na duben 2010 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 25 Duben 2010 22:04

Vstupte do světla Vaší budoucnosti
prostřednictvím Ronny Herman

Milovaní Mistři, prosíme Vás, najděte si trochu času a zamyslete se nad tím, co nazýváme Vaším mistrovským plánem do budoucna. Mnohým z Vás jsme v minulosti sdělili, že nastal čas napsat nové galaktické prohlášení mise, neboť Vaše smlouva zde na Zemi je již splněna. Ujišťujeme Vás, neznamená to, že brzy opustíte tuto Zemi. Na tuto chvíli jste byli připravování v mnoha inkarnacích a bude Vás nutně zapotřebí jako Pracovníků Světla. Stále znovu a znovu jsme Vás žádali, abyste vytvářeli Vaši budoucnost a žili každý den, okamžik za okamžikem, tak jak nejlépe umíte.
I když Vaši budoucnost vědomě neplánujete, přesto plán máte. Je to plán, které stvořilo Vaše podvědomí, Vaše ego a jeho touhy a neustálé tlachání myšlenek, které provází Váš zaměstnaný den. Mocné, emočně zabarvené myšlenky vytváří mocné vibrace/frekvenční vzorce, zatímco nesmyslné tlachání mysli vytváří slabé vibrace, které však časem stvoří mocný chaos a ten se k Vám přes symbol nekonečna, známý jako Zákon Kruhu, vrací zpět. Pokud se Váš život odvíjí zdánlivě chaoticky, je to dáno tím, co Váš energetický podpis vyzařuje do světa příčiny a následku. Proto je pro Vás tak důležité stát se objektivním pozorovatelem, mít kontrolu nad svými myšlenkami a plně setrvávat ve středu Vašeho Svatého Srdce.
 
V posledních letech jsme Vám poskytli několik základních, ale i pokročilých nástrojů vzestupu. Avšak  mnozí z Vás jsou při svých pokusech jak dosáhnout Sebe-Mistrovství a získat kontrolu nad svou budoucností rozptýleni. Říkáme Vám, milovaní, je načase se vážně angažovat pro Vaši budoucnost. To sebou přináší předstoupení a prohlášení Vašemu Vyššímu Já a Vaší JÁ JSEM Přítomnosti, JÁ JSEM ODHODLÁN/PŘIPRAVEN. Získáte tak vhled a pomoc od mnoha velkých světelných bytostí, včetně Vašeho vlastního Vnitřního Boha.
 
Stát se ALFA-MISTREM znamená naučit se udržovat úroveň frekvencí mozku od deseti do čtrnácti cyklů za sekundu, což Vám pomůže fungovat ve stavu sjednoceného vědomí mozku, namísto fungování v modu, kdy převažuje buď levá nebo pravá mozková hemisféra. Žijte každý den jako Mistr a používejte nástroje, které jsme Vám dali k dispozici k získání přístupu k Vašemu Svatému Srdci a k Vaší Svaté mysli, tvořte a používejte různé světelné pyramidy páté dimenze. To vše způsobí převrat ve Vaší osobní realitě za hranicemi Vašich nejdivočejších představ. Různé dechové techniky jsou nezbytné pro Vaše zdraví a proces vzestupu velmi urychlí. Přeměňující fialový plamen je velmi cenný dar a je na stezce k osvícení přístupný každému. Pomůže Vám proces léčení urychlit a vyčistit všechny minulé negativní myšlenkové vzorce a prohřešky.
Vystoupit z kola karmy a vstoupit do stavu milosti znamená stálé používání přeměňujícího fialového plamene. Volejte fialový plamen pravidelně, abyste jím byli stále obklopeni. Všechny disharmonické energie se tak přemění v neutrální částečky světla. To zahrnuje všechny negativní myšlenkové vzorce, které vysíláte, a také všechny nízké karmické vibrace, které jste stvořili v minulosti. To vše se neutralizuje. Jste odpovědni za všechna Vaše stvoření, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Vibrace, které jste stvořili, se vždy zákonem kruhu vrátí zpět k Vám. Jedno varování: buďte vědomí a snažte se o dosažení a udržení jemnějších vibrací. Nestačí se spoléhat na to, že přeměňující fialový plamen očistí všechnu negativitu a disharmonické vibrace, které vysíláte. Je to nástroj transformace a vyžaduje úsilí a stálost z Vaší strany.
Když je smyčka nekonečna a časová linie Vaší minulosti vyrovnána/vybalancována a větší část Vašich disharmonických vibrací přeměněna, vstoupíte do smyčky nekonečna Vaší budoucnosti. Nacházíte se v procesu vstupu do Světla Vaší Budoucnosti, zatímco za sebou necháváte stín minulosti.
 
Mnozí z Vás mají potíže s objevením své mise nebo nadšení, a tak se nechávají bezvládně unášet Vašimi dny. Setrvávají na místě, nic nedělají a ani se nepokouší začít s pozitivními změnami ve svém životě. Ne každý je předurčen k tomu, aby učil masy nebo se stal světovou osobností. Ve skutečnosti se tito lidé stejně jako vy věnují tiše svým každodenním povinnostem a současně provádějí malé, ale stabilní vylepšování sebe samých. Posílají Lásku a Světlo dolů do Země a ven do okolního světa. Jste těmi bytostmi, jejichž počínání má dramatický dopad na negativní prostředí země. Hledáme služebníky světa na úrovni kořenů trávy. Každý z Vás je zapotřebí k pozvednutí a zjemnění kolektivního vědomí mas.
 
V tuto chvíli chceme povzbudit ty z Vás, kteří se cítí bezmocní a mají obavy, že nenajdou žádné východisko z dilematu, ve kterém se momentálně nacházejí. Co takhle otevřít svou mysl možnosti, že existuje pomoc z říší Božské existence a že je Vám k dispozici nový způsob uvažování a jemnější způsob života?
 
Často se modlíte a zoufale prosíte o pomoc; přesto, pokud pomoc nepřichází ve  formě, která je Vám známá, odmítáte ji a posíláte zpět. Na modlitby je vždy odpovězeno. Modlící, kteří prosí o větší blaho, manifestují velké i malé zázraky a otevírá se jim cesta k životu v lehkosti a půvabu. Modlícím se z touhy ega je zase odpovězeno, aby hledali vlastní řešení v situacích, jež se vytváří z jejich mylné víry a nevhodného chování. Učíte se v lekcích života díky zkušenostem, které jste stvořili. Ego přitahuje disharmonii a nespokojenost a dává podněty, aby hledající nacházeli řešení a vděčnost mimo sebe. Naučte se modlit s čistotou svého Srdce a se záměrem nejvyššího pořádku. Když zvýšíte svůj světelný podíl, zvýšíte také magnetickou přitažlivost svého srdce. Naučte se s vděčností a radostným srdcem přijímat hojnost, která je Vám dávána.
 
Co takhle začít Vaši misi tím, že si sepíšete negativní věci ve svém životě, které chcete změnit? Začnete s vícero menšími změnami ve Vašem životě a nezapomeňte, že musíte začít sami u sebe. Ujišťujeme Vás, že když vyvinete plné úsilí a použijete nástroje, které Vám byly dány, zaznamenáte ve svém životě dramatické změny. Prosíme Vás, abyste nás podrobili zkoušce. S otevřenou myslí studujte některé základní koncepty, které jsme Vám dali k dispozici, a uplatňujte některé z nich pomalu ale jistě ve svém každodenním životě. Dejte nám svolení, abychom Vás mohli vést a inspirovat. A zatímco budete toto provádět, budete mít za sebou síly nebes. Můžete neuspět jen když to vzdáte, moji milí.
 
Čas hraje rozhodující roli, neboť je dost zřejmé, že strach a vztek mas, moc přírodních sil a změny/čištění Země se zrychlují a narůstají - každým dnem. V dřívějších poselstvích jsme Vás informovali, že se nacházíte v centru spirituální revoluce (březen 2010, RH); avšak Země a masy lidí tří-/čtyřdimezionální iluzorní reality se také nacházejí v centru revoluce. Dochází k intenzivní polarizaci mezi různými stranami, nejen na určitých místech světa, ale v každé zemi, bez ohledu na rasu, kulturu a politickou příslušnost. Informovali jsme Vás, že propast mezi světlem a stínem se stále rozšiřuje, a je to dost zřejmé jak z pozemského, tak vesmírného hlediska. Jasně vidíme oblasti, které se doslova koupou v živoucím světle, a to díky Vám, věrným pracovníkům světla. Stejně tak vidíme točící se víry negativity a chaosu, které vznikají v mnoha zemích, provinciích, městech, obcích, čtvrtích a dokonce i v rodinách na celém světě.
 
Pokud jste chyceni v rétorice světových sdělovacích prostředků, musíte si být vědomi množství negativity, které je vypouštěno do éteru a do vědomí těch, kteří jsou schopni přijímat tato  disharmonická poselství senzace a odloučení. Strach ze strádání, vztek na politiky a vládu a rozhořčený požadavek na majetek a služby bez vědomí vlastní zodpovědnosti – to jsou symptomy intenzivního strachu před změnou, který je zastoupen v každé oblasti světa a v lidském vědomí.
 
Je načase zahájit další krok v procesu vzestupu. Mnoho pokročilých aspirantů na cestě již postupy důvěrně zná. Dnes už není pochyb o tom, že ti, kteří jsou v každém směru pokročilí ve svém spirituální vědomí, urychlí svůj proces probuzení/evoluce jako nikdy dříve v historii světa, aby mohli působit jako vysílače a tlumočníci univerzálních zákonu a vesmírné pravdy.
 
Vy, aspiranti cesty, budete sbírat zkušenosti k vytváření a využívání mnohočetných pyramid světla/moci v páté dimenzi, přičemž si sami pomalu ale jistě budete zvykat na nižší okolí páté dimenze. Otevřeli jste brány světelných měst, abyste mohli krůček po krůčku nabírat vyšší a jemnější světelné vibrace. Připravujete se na pravidelnou práci s mnoha stránkami Vašeho Vyššího Já a velkých světelných bytostí.
 
Výzva ke znovusjednocení začíná pro mnohé z vás tím, že různé části Vašeho Božského já dospějí k Vaší šlechetné písni duše. Když zjemníte Vaše vibrace/vibrační vzorce a Váš energetický podpis dosáhne určité úrovně harmonie, začne se píseň Vaší duše rozléhat do čtvrté, páté a pro některé z vás možná i do šesté dimenze a velmi pozvolna do aurických polí některých fragmentů duše Vašeho Vyššího Já. Pomalu, jak si budou tyto požehnané aspekty Vaše Vyšší Já uvědomovat, bude zahájen proces sjednocování s Vámi. Ti, jejichž rezonance je nižší než ta Vaše, se zařadí za Vás, a ti, kteří jsou na své stezce před Vámi, se budou pomalu pohybovat do sloupu světla nad vámi. Budete se pohybovat stranou, ale i výš, do jemnějších sfér, neboť všechny fragmenty Vaší JÁ JSEM přítomnosti se budou postupně přibližovat blíž a blíž k Vašemu centrálnímu Božskému sloupu Světla.
 
Pro některé z Vás bude tato informace matoucí; mnozí z Vás však tento proces v různé míře zažívají během Vašich nočních cest nebo meditací. Proto Vám chceme dát základní pochopení toho, co se na různých úrovních procesu vzestupu děje. Více a hlouběji o tom budeme diskutovat v blízké budoucnosti.
 
Zatímco studujete a noříte se do tajů Vesmírné Pravdy, zřizujete si zásobník vědomostí, ze kterého můžete čerpat pokaždé, když je potřeba. A i když získáte přístup k Vašemu Svatému Duchu, je to podobné, jako když zapnete vesmírný zdroj informací; ze začátku Vám bude přístupná Vaše vlastní, stará, obsáhlá minulost. Budete stále otevřenější vůči myšlenkám, koncepcím a komplexním informacím a naučíte se využívat bohatého zdroje informací vlastní vůlí.
 
Když se rozvíjíte a získáváte schopnosti prostřednictvím sdílení Vaší moudrosti s jinými, budete stále více otevřenější k přijímání jemných poselství, konceptů a myšlenek od svých průvodců, učitelů, Andělů a osvícených bytostí vyšších sfér. Když informaci, kterou získáte, přeměníte v moudrost a stanete se živou ukázkou každé nové pokročilejší úrovně vědomí, budete schopni předávat tato poselství ostatním. To, co předáváte, musíte mít zažité. Být zářným příkladem je nejefektivnější cestou jak získat pozornost ostatních.
 
Buďte si vědomi, mí odvážní, že Vesmírná moudrost a Božská pravda je v každé době přístupná těm, kteří mají otevřenou mysl a milující srdce. Naslouchat vůli našeho Otce-Matky-Boha znamená následovat vesmírné zákony tak, jak jsou Vám odkrývány. Mistr vždy usiluje o to, aby učinil ta nejlepší rozhodnutí, má horoucí touhu sloužit ostatním a je vždy odpovědný za své vlastní činy. Vzývejte nás a dovolte nám osvítit cestu, po které kráčíte do budoucnosti. Jste hluboce milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael.


Přeložila Simona B.

 

Vyhledávání