Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Přechodová fáze transformace
Přechodová fáze transformace PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 04 Květen 2010 21:46

ARIOVÉ 13.4.2010
Toto poselství bylo přijato na našem pravidelném setkání s Árii - bytostmi první dimenze k aktuální otázce. Jak naložit s přechodovou fází, ve které se nacházíme - ve fyzickém světě, v energetické rovině, v duchovní rovině? Poselství jsou neupravena, tak jak je zaznamenaly jednotlivé meditující.

 

Moji drazí,vaše vnímání času je příliš překotné, ale chápeme vás, máte v sobě příliš nezpracovaných emocí, nahromaděných z minula, které se derou na povrch.
Vaše obavy z budoucnosti jsou myšlenky implantované ve vašich hlavách, myšlenky z minulosti - jsou to programy a schémata, které jste stále nepročistili a nezrušili. Tlačí vás proto, že přišel čas toto zpracovat.
 
Energeticky je tato doba opravdu náročná, neboť se energie tzv. houpou (můžete to pozorovat na počasí).  Pro vás je to výzvou hledat zdroj energie ve vašich srdcích, neboť to je pravá cesta k Bohu, ke zdroji energie. I tam můžete mít stále překážky - programy, projekty atd. Odstraňte je, abyste mohli zcela propojit vaše srdce s Boží silou. Toto je váš pravý zdroj - i do budoucna.
V hmotném světě se nevažte na to co bylo, věřte sami sobě a učte se odevzdávat do Boží vůle.  
To co vás blokuje, proč se vám nedaří, jsou vaše nezpracované energie a strach. Máte pocit nekonečnosti překážek, ale moji milí, ohlédněte se za sebe a uvidíte, kolik jste toho již zpracovali. Nebojte se, přes propasti vás přeneseme.
V tuto dobu je na místě zabývat se strachem. Naučit se s ním komunikovat a pojmout ho za přítele - za rádce v těžkých situacích. Může vám ukázat správnou cestu, ale není nutné se jím nechat ovládnout. Pozvěte strach, milujte ho a mějte ho za přítele. Za jeho zády se skrývá odvaha a radost ze změny, která je totožná s radostí ze života.
Neboť co je život? Podstatou života je změna. Přijímejte změnu jako život a život jako změnu. Je v tom krása přítomného i budoucího.  

 

To je jen váš strach, který vám brání vidět Novou Zemi. Ta již dávno existuje a vám se někdy propojí do života. Když tomu nevěnujete moc pozornost, nebo si s něčím nevíte rady a zároveň na tom neulpíváte. V tu chvíli se takové „výběžky“ propojí do vašeho žití a vy to STÁLE považujete za náhodu, zázrak a jiné. Jenže TO je vaše nová realita, ve které už žijete, jen jejím nepřijetím, či svým strachem si ji blokujete.
Zaměřte se víc na tyto chvíle, berte je jako novou cestu, rozšiřujte je více do delšího časového úseku svého života. Snažte se vcítit a vrátit do tohoto toku – když jste byli v Nové Zemi – zejména v situacích, kdy jste bezradní, ztraceni ve starých schématech, ze kterých neznáte cestu ven. Používejte už vibraci těchto okamžiků i pro své další chvíle. Noste si tuto energii do svého dne už od rána a otevřete se „zázrakům“ neboli realitě Nové Země. Musíte se naučit „v tom chodit“.
 
To samé platí i pro fyzické tělo, víte, že teď hodně lidí trpí různými neduhy, nemocemi. Uvědomte si v okamžicích bytí v Nové Zemi tuto frekvenci a nechte ji prostoupit svým tělem. Vaše intuice vás povede i v přístupu k vašemu tělu – zázraky můžete konat i tady a teď, nikoli potom. Buďte sami sebou, věnujte se sobě, svému tělu a hlavně svému přístupu ke svému tělu.
Je můj přístup v souladu s energií Nové Země?
Jaký je v Nové Zemi?
Jak pracují mé orgány, tělo jako celek?
Zkuste si to propojit, procítit, vykomunikovat. NEBRAŇTE se opět novým řešením.

 

Až přestanete Novou Zemi odmítat, bát se změny, strach, ulpívání a závislosti na současném uspořádání 3D, budete moci Novou Zemi lépe procítit a prožít.
Hrajte si, tím se nejlépe vše naučíte. Najděte si hru, jak se tomu otevřít, tím vlastně odbouráte strach ega, neboť je to jen hra – to není opravdový život. Tato hra vás neohrožuje, experiment, zároveň můžete poznat nové souvislosti, naučíte se nové dovednosti, lze to dělat i ve skupině, povídejte si, zkoušejte.
HLAVNĚ SE NEBERTE TAK VÁŽNĚ!

 

Naše milé sestřičky,

Vnímáme a chápeme vaši netrpělivost, kdy se vaše problémy vyřeší, kdy už se budete cítit lépe, ale vše má opravdu svůj čas. Možná si ani neuvědomujete, jak dramatické změny se dějí na všech úrovních. Obrovské světelné transformační vlny se nutně musí projevovat ve vašich fyzických tělech, působit na energ. i duchovní úrovni. Je dobře, že na své očistě pracujete, ale uvědomte si, že určité změny energie, pocity je třeba přijmout či odevzdat, uvolnit. Už jste si tolik zvykli vše „nějak“ řešit, že vám připadá přijetí a odevzdání jako neplnohodnotný způsob, jak se s některými životními záležitostmi vyrovnat. Ale nyní více než jindy je třeba přijmout (a prosíme mluvte o tom s ostatními), že reálný život je žití, přijímání a vyrovnávání ať s pozitivními, či negativním energiemi. Ve své podstatě je vše jen 1 energie, ale záleží na každém, jak ji emocionálně zpracuje, jak se tato energie emocionálně zabarví.
Vaše fyzická těla potřebují v této době vaši láskyplnou pozornost, protože prochází nepředstavitelnými změnami. Mění se struktura vašich buněk, aktivuje se nová energie centra, rozpadají se staré nefungující systémy a to se samozřejmě projevuje. Komunikujte se svým tělem i orgány s láskou, nezapomínejte, že se vlivem těchto změn častěji blokují vaše čakry. Máme na mysli i čakry orgánů a kloubů.
Velikou pomocí pro vás budou nyní přicházející křišťálové energie. Ve vašem praktickém životě se projeví i témata z duch. úrovně a to ve vašem nejsilnějším aktuálním problému. Uvědomte si, co je ve vašich životech v nerovnováze (např. udělat graf a vyznačit kolik času věnuji rodině, práci, odpočinku, sám sobě) a najděte, která schémata, přesvědčení, pravdy vás stále ještě ovlivňují.
Zde vám většinou utíká, nebo se blokuje nejvíc energie. Uvědomte si také, jestli a nakolik už jste schopni si své energie udržet (zůstat v nich) v běžném životě. Zda příliš neřešíte to, co nemáte, zda neprožíváte cizí emoce atd. Vaše síla je už dostatečně velká, abyste žili ve svých vlastních energiích. Zde vám může pomoci pochopení svých archetypů a kdy do jejich schémat vstupujete.

 

Přechodová fáze opravdu nese atributy starého i nového. Staré již nefunguje, nové dosud nefunguje. Život v této fázi dokáže bytostmi zmítat hlavně v oblasti emocí. Stupňuje se stres, že nezvládáte věci, které jste dříve zvládali, ale nechápete, že se něco změnilo. Energetický náboj. Stará schémata, podle nichž chcete žít, náboj ztratila a vy se dostáváte do chaosu. Ne najednou, ale postupně. Protože tyto jednotlivosti starých nefunkčních schémat a životních stereotypů zaplňují vaše dny a život. Nefungují jako dříve – a to vás přivádí do vnitřního chaosu, který může vyústit v depresivní stavy, agresivitu apod.
 
Na fyzické rovině se to projevuje v oblasti vašeho fyzického zdraví, komplikují se vaše vztahy, osobní, v rodině, ale i pracovní. Dále se to projevuje v problémech s věcmi, hlavně s jejich poruchovostí. Tyto tzv. věci chtějí s lidmi navázat kontakt, aby pochopili, že spolu ve vesmíru vše komunikuje. Začněte komunikovat, uleví se vám. Další záhadou v této přechodové fázi, jsou pro vás lidi peníze. I tato energie chce s vámi komunikovat. Až to zkusíte, porozumíte toku peněz, protože tato energie síly se vám sama představí a poví vám, kde máte svou sílu zablokovanou.
 
A teď se podívejme na energetickou úroveň této přechodové fáze. Stále platí zákon stejnorodosti. Stejné energie se přitahují.  Lidé s problémy, kteří tuto fázi v žádné rovině nepochopili, k sobě přitahují stejné nešťastníky a zoufalce. Lidé, kteří chápou více, či méně přitahují do své blízkosti  stejně vědomé. A teď se podívejme na ně. V jednom jediném dni uvědomte si kolikrát se ve svých energiích propadáte do smutku, zlosti, deprese či nevíry , že něco nezvládnete. A kolikrát denně naopak jste ve vysokých vibracích lásky, radosti, sdílení a tvořivého nadšení. Stejné přitahuje stejné. Když vše sečtete, co převáží? Když si toto uvědomíte, víte teoreticky jak dál. Pak už je potřeba to prakticky uplatnit. O tomto žití je přechodová doba. A teď k tomu přidejte ještě bytosti, které vám pomáhají. Ať jsou to bytosti Lásky a Světla – či Temna. Známým způsobem se chovají k vašim energiím. Tím, že vám je berou, upozorňují vás na to, co je třeba, co byste měli udělat. V této přechodové fázi si tedy podávají ruce všechny 3 úrovně vašeho bytí, od fyzického po duchovní. Myslím, že jste porozuměli jak.
 
 

Především si uvědomte, že přechodová fáze přináší změny zcela v souladu s přirozeným vývojem. Nejedná se o žádnou vypjatou situaci. Tok času ve vašem 3 D pojetí přináší změny zcela přirozeně. Nesnažte se proto změny ani urychlit, ani je ignorovat či zpomalovat. Tzv. problémy, které vám v souvislosti s touto fází ve zhuštěné míře přichází jsou rovněž naprosto přirozenou součástí vývoje. Proto zachovejte klid a rozvahu. Nenechte se strhnout strachem, že vám něco uteče či že něco nezvládnete. Fyzická, energetická i duchovní rovina vašeho bytí jsou vzájemně propojené systémy, jsou to takové spojité nádoby. Cílem je proto uvést všechny tyto tři systémy do vzájemné rovnováhy. Zdůrazňujeme všechny tři – je třeba věnovat pozornost a péči všem zároveň. Péče o tělo a hmotné záležitosti musí být v rovnováze s vaší prací v oblasti energetické a duchovní. Fyzická práce ve hmotě je druhem meditace a meditace má zcela zřetelný vliv na hmotné záležitosti. Zůstaňte proto ve vědomé rovnováze, hledejte i ve hmotných záležitostech duchovní rozměr, poznávejte co změnit můžete a co je nutné přijmout.
Ve vašich každodenních starostech si vždy udělejte i třeba drobnou radost. Vše je tak, jak má být. Užívejte si jara a odložte vše co nepotřebujete.
 

S láskou Vaši Áriové.

 

Vyhledávání