Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Poselství od Ariů pro rok 2010
Poselství od Ariů pro rok 2010 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 04 Květen 2010 22:16

Ariové 12. 1. 2010. Začátkem roku jsme se ptaly na stěžejní energie roku 2010. Co nás čeká v rovině osobní, v rovině služebníků světla i duchovní skupiny.

Rok 2010 přinese velké změny. Země se chvěje vibrací lásky a skrze ty, kteří mají otevřená srdce, může dýchat. Ty, kteří se uzavírají a bojují, čeká velká zkouška izolace. Matka Země se chová jako každý organizmus a tam, kde cítí bolest - a zavřená srdce ji bolí, to nám věřte - obaluje energií lásky jako bílými krvinkami. Takže tito lidé, protože se drží nižších vibrací, se budou cítit odtrženi a osamoceni, pokud energii lásky nepřijmou. Což je pouť, kterou vy, krásné bytosti, už znáte.
Vesmír se k vám chová láskyplně a to, že procházíte k lásce skrz bolest, je ceněno a sledováno v celém Multiverzu.
Toto jest boj o živoucí knihovny, které jsou uloženy ve vašem DNA.  Tak jak vy vnímáte - vaše DNA je jakousi vstupní branou, propustkou k vyšší informační platformě zde uložené. Pokud jste zcela v lásce, vaše DNA je otevřena světlé straně Muliverza a řádu. Pokud byste byli zcela v temnotě, zcela se zřekli lásky, vaše DNA by byla zpřístupněna temné straně a chaosu.
V prožívání duality jsou přístupové kódy DNA uzavřeny, proto zde zuří tak lítý boj o vaše srdce. Tento rok je jeden ze tří rozhodujících. Pakliže se zcela otevře určité množství vašich srdcí, zcela zásadním způsobem to ovlivní zde vznikající pátou dimenzi a její kvalitu.
Neboť vstupní brány otevřených srdcí se v páté dimenzi již neuzavřou a uvolněné informace mohou stvořit mnohem pestřejší a v lásce ukotvenější strukturu s pevným řádem, což má význam vámi zatím nepoznatelný, pro Univerzum však zásadní.S Láskou Áriové
 
 
 
Rok 2010 je obrovským zlomem pro vás jako tvůrce. Uvědomíte si a mnohem více pocítíte, že tam kam vyšlete tvůrčí myšlenku, záměr, tak tam se bude toto ve skutečnosti manifestovat. Váš tvůrčí potenciál se opravdu zmnohonásobí a záleží samozřejmě na každém jednotlivci, co ve svém životě tvoří. Lidé mnohdy tvrdě na vlastní kůži pocítí, že se tvoří to, co vysílají. Každého tvrdě a nekompromisně dostihne to, co odkládá, potlačuje a neřeší. Transfomace energií, které jste všichni dostali a využili každý po svém už je opravdu nutná a nesnese odklad. Přicházejí energie, které už jen těžko dovolí zmnožit opět tyto negace, nečisté záměry a neláskyplné energie. Kdo toto nepochopí bude důrazně upozorněn. Stále znatelnější budou rozdíly v žití těch, kteří se rozhodli hledat sebe sama, jít cestou srdce a pracovat na sobě, a těch, kteří odmítají změny a jednají egem.
V tomto roce dochází i k obrovským očistným procesům u M. Země, která se bude obrazně řečeno ( a někdy I doslova) v určitých intervalech rozechvívat a převibrovávat. Je třeba toto přijímat “s pochopením”, že I ona potřebuje projít tímto procesem. I když pro mnoho lidí to bude bolestné. Vy lidé jste si stále ještě nezvykli přijímat změny počasí, klimatické změny, změny v přírodě a zemských cyklech jako přirozenou záležitost a zároveň odezvu na to, jak žijete. Mnoho z vás si ještě neuvědomuje, jak moc je vše propojené a dokáží treagovat pouze věčnou nespokojeností. Zkuste být více v přítomnosti a v této oblasti a uvědomte si jaké energie vysíláte.
 
Vy  služebníci světla budete ostrovy klidu , majáky světla a poslové lásky, kteří budou schopni zůstat ve svých energiích a ukázat jiné úhly pohledu, možnosti, změny. Je třeba ,aby si každý z vás uvědomoval a propojoval se s energií srdce a svého středu a začal pracovat s touto energií jako s obrovským zdrojem , jehož energetický potenciál si nedovedete představit. Zatím tento zdroj využívalo omezeně, ke svému prosazování ego. Proto se vám mnohdy zdá síla vašich emocí tak obrovská. Tento zdroj je třeba očistit a přeprogramovat, protože je zahlcen starými schématy a zvyky.

První z těchto očist přichází již při novoluní. Opravu věřte naši drazí, váš potenciál je obrovský, nechte se vést svým srdcem s velikou láskou a radostí vás provázíme. S láskou A.

 

Energie roku 2010 je poněkud odlišná od roku minulého. Není to jen tím, že se jedná o rok sudý, který má vždy poněkud jiný potenciál než rok lichý. V tomto roce se budou otevírat ložiska nahromaděných neláskyplných energií. Jedno je v oblasti Mongolska, druhé v oblasti Chile v Latinské Americe. Jedná se o dva velké vředy nelásky, t.j. agrese, ale i strachu, které na pokožce Země volají po ošetření. Vaše mongolská mise se postará o energir 1. vředu. Země tímto způsobem se očišťuje a tento její způsob nastavuje zrcadlo vám lidem, abyste si tyto energie nelásky uvědomili, přijali a je pročistili. Tyto tzv. vředy nebudou jediné a ani poslední. Je to pro vás nejméně ničivý způsob, jak tyto energie zpracovat. Jinak by Matka Země musela zvolit velice ničivé přírodní katastrofy. Ty budou průběžně také, ale lokálních rozsahů.
 
Energie roku 2010 je ve znamení uvědomění a čištění. Lidé se potřebují naučit přijímat to, co se na Zemi děje a pochopit, že vnější svět je odrazem jejich nitra = nepročištěných, neláskyplných emocí.
 
Toto je tedy stěžejní energie roku 2010. Pro mnoho lidí bude těžká a nepochopitelná, nebudou chápat, co a proč se tak děje. Zde bude nastávat vaše role služebníků světla, abyste pomáhali. Nebude se jednat o žádné náročné práce. Pouze s otevřeným srdcem budete pomáhat tak, jak to budete cítit. Mnohdy bude stačit i jen váš úsměv a přítomnost. Ponesete v sobě zklidňující energie, které budou působit. Každý máte svou osobní cestu, na které vás čeká ještě dost očisty, ale vše zvládnete, protože jdete vědomně. Stále tím bude zřetelnější váš záměr služebníků světla. Je to proto, že přes rozshlé složitosti čištění se dostáváte ke stále jednodušším formám – až skončíte se zcela vědomou a plně funkční energií JÁ JSEM. Na této cestě, naši drazí, jdeme s vámi, objímáme vás. Vaši Áriové.

 


A:Vítám vás milé sestřičky.
L: Máte to tu jiné
A: No I u nás se mění energie, nejenom na Zemi. Vezmu Tě do našich nových prostor. Přizpůsobili jsme to tu novým energiím.

A:Tento rok, lásky moje, je pro vás dalším krásným krokem ke světlu, již se pro každou z Vás nedaleko rozsvěcí veliká záře. Dochází ke svítání ve vašich životech, na vaší cestě. Po cestě budete odkládat vše zbytečné, jsou to krunýře ( skoro jako zbroj rytíře ) již budete uvolňovat a lehčeji půjdete přímo ke světlu. Nebojte se, nejsou na vaší cestě už nijaké zákruty, pokud si je sami nezvolíte, můžete už jít přímo do světla.
 
Energie tohoto roku obecně jsou opět vyhraněnější, tzv. nůžky se ještě více rozevírají a antagonistický postoj mezi lidmi je silnější, stejně jako je silnější vzájemně sdílená láska. Čas se zhušťuje a dny zkracují. Ta špína  a nepořádek, co vás zlobí, jsou jen obrazem posledních věcí k úklidu ve vašem srdci, vašich emocích. To, co jste nedodělali, neuklidili v minulosti, je teď na pořadu dne. Hodně důležitým zlomem pro vás všechny bude letní slunovrat. Nejen, že se dostanate blíže ke svém poslání, ale roj energií, které dopadají na Zem se zklidní a na nějakou dobu nastane úleva. Prázdniny budou alespoň v červenci jemné a odpočinkové. V tuto dobu vydechnete a budete přijímat harmonii v sobě a harmonii přírody plnými doušky. Konec léta energie opět zhutní, mohou vzniknout nové konflikty a vy si budete trénovat bytí v přítomnosti a svoje vnitřní usebrání. Uklidnění přinese až advent a s ním spojené Kristovy energie. Udělejte v té době alespoň 1 meditaci s Ježíšem, abyste se vibračně posunuly. Významná data vám otevřou skokový posun ve vaší vibraci.
Plujte tímto rokem s otevřeným srdcem i očima. Vaše ruce ať hladí a ze rtů ať vycházejí jen samá krásná slova. To vám přejeme a vy to jistě dokážete, jsme s vámi.
 
Služebníci světla jako světlonoši se zpočátku budou sbližovat s tmou, poznávat ji jako svou část. Postupně se sblíží s ostatními služebníky světla – se svými sousedy ve světelné síti planety. Začnou se rozvíjet tyto nové vazby se sousedy na světelné linii. Nové a nové paprsky propojení mezi služebníky světla se vytvoří. Nakonec, to až v dalších letech, bude zažehnuta celá síť. Zpočátku to bude zejména o rozpoznání vlastního prostoru – bytí, zažehnutí světla vnitřní síly a následně jeho zesilování až do propojení se svým  nejbližším sousedem a pak s dalšími. Každý tento vztah bude pro vás na nové úrovni, bude oboustraně vyživující a obohacující. Tito sousedé jsou již dávno stanoveni. Až se uzavře – propojí alespoň jeden “váš” kruh sousedů kolem Země poznáte silným zesílením toku energie. Je možné, že to zvládnete do konce roku 2010, ale když to nevyjde, nijak se tím nestresujte, cíl je blízko. Vaši sousedé budou pro vás velikým přímosem a obohacením. Sledujte I obrazce, které se tímto propojením začnou na Zemi vytvářet. To co bude ze Země zářit do vesmíru jako vzkaz je vzkaz I pro vás.
Krásné dny milovaní, krásné dny vás čekají.

 

Rok 2010 je rokem očisty ode energií, které překrývají, zahalují vaši schopnost rozhlédnout se kolem sebe očima (ale i všemi ostatními smysly) nevinného dítěte. Je to doba, kdy se můžete a máte zbavit všeho, co vám zakrývá váš nezaujatý pohled. Zkuste se jakoby znovu narodit, tedy odstranit vše, co není vaše, ale co jste za vlastní z různých důvodů přijali. Zkoušejte každý den toto cvičení: s nepředpojatostí, bez jakýchkoli očekávání a předpokladů se ráno probouzejte a začínejte nový den s tím, že se na každodenní události budete dívat nezaujatě. Máte tak možnost uzřít věci a události ze zcela nového úhlu pohledu a zejména v nových souvislostech. Zkuste odložit tu osvědčenou pózu „zkušeného starce“ a vnímat a přijímat události jako nevinné děti – bez předsudků, očekávání, bez plánů - zkrátka jděte tam, kam vás vaše dětská čistota a nevinnost zavedou. Zbavte se naučených osvědčených postupů, pseudojistot, objevujte a tvořte s radostí a nadšením jako dítě. Jako dítě samozřejmě i přijímejte – tedy přesně tolik, kolik k životu potřebujete a odpočívejte. Nejeďte tzv. přes své možnosti – dítě také klidně usne uprostřed hry, je-li unavené. Nebojte se ztráty tzv. solidnosti, odpovědnosti a kontroly.
 
Otevřete se celistvějšímu pohledu a vnímání vašeho života. Nebojte se vnímat svět dětskýma očima – tedy jako hru. Pomůže vám to udržet se ve svých energiích a zůstat v klidu, i když události kolem a energie ostatních budou rozbouřené.
 
Rok 2010 je rokem velké očisty od disharmonických energií, nahromaděných naučených schémat chování a jednání – toho, co se tzv. má a nemá, co je výhodné, zavedených postupů a pořádků – a to jak v oblasti rodiny, rodinných vazeb, pojmu domova, výživy – tedy toho, co k životu zde na Zemi potřebujeme, tak i v oblasti zacházení s materiálními statky jak ve sféře osobní, tak i společenské, celosvětové, tak i ve vztahu k planetě Zemi jako takové.
 
Pro služebníky světla jsou tyto úkoly zvlášť naléhavé – zejm. pěstování schopnosti setrvat za všech událostí ve svých energiích a nahlížet na to, co se kolem nich děje jako na vývojový proces s pochopením učebních lekcí jak u sebe, tak i u svých blízkých. Nepáchat „dobro“ a umožnit i  svému okolí jeho vývoj jeho vlastní cestou a jeho tempem.
Zvládat svoji každodennost s vědomím  přítomného okamžiku a tento okamžik sledovat nezaujatýma nepředpojatýma očima bezstarostného dítěte, pozorovat a vnímat širší souvislosti. Pracovat by jste měli především se svými emocemi – učit se jim porozumět a umět využít energii, která je v nich vázána. Podívat se na své zavedené modely života a prozkoumat co se vám do dalších dnů již nehodí, tyto pak vyřadit ze svého „šatníku“ tak, aby jste si mohli pořídit „nové kabátky“, v nichž si budete, obdařeni znovunabytou sebejistotou, s radostí vykračovat do dalších dnů.
 
Motto tohoto roku zní: vyřadit obnošené modely, pořídit si slušivější a pohodlnější garderóbu a v ní pak s radostí vyjít vstříc novým zítřkům.


 

Vyhledávání