Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Duchovní škola harmonie, Trnová, 29-31.07.2022
Duchovní škola harmonie, Trnová, 29-31.07.2022 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Pátek, 29 Červenec 2022 15:15

Opět jsme se sešli na Duchovní škole v Trnové, abychom pokračovali v práci na sobě.

Nahrávky budou doplňovány v průběhu semináře. 

Spuštění nahrávek z přímo internetu či jejich stažení (Dropbox): Duchovní škola harmonie, Trnová, 29-31.07.2022

Doplnění k semináři 01.08.2022

Jednotlivé nahrávky - Spusíte si je tak, že kliknete na vámi zvolenou nahrávku s v levém dolním rohu kliknete na symbol přehrávání (šipka vpravo). Stáhnout si jí můžete kliknutím v pravém horním rohu na Download a pak na Direct Download (či na symbol šipky dolů a Direct Download) viz obrázek níže.

Pokud byste si chtěli stáhnout všechny nahrávky najednou, klikněte na vpravo nahoře na Download, viz obrázek níže.

 

Přepisy poselství:

Povídání (pátek odpoledne)

Poselství od Bytosti Intuice (pátek odpoledne)

Poselství od bytosti Harmonie Evíska (sobota dopoledne)

Poselství od Bytosti Harmonie (sobota odpoledne)

Poselství od Bytosti Poznané Harmonie (neděle dopoledne)

 

  

Dropbox:

Spuštění jednotlivých nahrávek přímo z www.dropbox.com je vhodné zejména, pokud si je spouštíte v mobilu (či nemáte možnost stáhnout a rozbalit archív (ZiP) s nahrávkami). Jednotlivé nahrávky si můžete pustit přímo v internetovém prohlížeči (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera...) jak na počítači, tak i na mobilu či tabletu.

Nahrávky si můžete stáhnout, či rovnou přehrát:

Jednotlivé nahrávky

dropbox stazeni a prehrani nahravky 03 2022

 

 

Všechny nahrávky najednou

dropbox stazeni vsech nahravek 03 2022

 

 

Volitelné: Registrace na Dropboxu. Následně si stáhněte aplikaci Dropbox na počítač, či na mobil / tablet (AppStore - IOS / GooglePlay - Android). V základní verzi je Dropbox zdarma a navíc díky němu získáte 2 GB místa na sdílení (je to něco jako uloz.to či leteckaposta.cz, avšak jednodušší, rychlejší, lepší). Dropbox vám nabídne zkušební verzi Dropbox Plus zdarma na 30 dnů - rozdíl oproti základní Basic verzi je hlavně v kapacitě 2GB vs 2TB úložného místa. Pro stažení nahrávek vám stačí ta základní verze Basic, jež je zdarma.

PS: Pokud se vám na mobilu v aplikaci Dropbox ukazuje maximální délka nahrávky 15 minut, stačí si nahrávku(y) stáhnout do mobilu (Save to my Dropbox).

 

 

Povídání (pátek odpoledne)

 

Zdeněček: Celý tento seminář má byt shrnutím celé cesty návratu, kdy každá bytost, která prochází vědomým způsobem cestou návratu dochází k určitému pochopení a tím i otevření se přijetí života. Život i my neseme stejný původ. Tím je nepodmíněná láska. Je třeba pochopit cely záměr našeho původu NL, abychom sebe se vším dokázali přijmout a pochopit. NL se otevřela, aby sama sebe pochopila nalezla způsob, jak sama sebe projevit. Z tohoto pochopení vyplynul její nejvyšší záměr projevů NL skrze život.

V otevření a nacítění NL v sobě našla potenciály nejvíce stejnorodé se životem, které propojila do bytostí lásky. K ní nacítila potenciály největší stejnorodosti a vytvořila bytost Harmonie. NL nacítila potenciály, které budou nejvíce podporovat přirozenou tvořivost a vytvořila bytost Čistoty. K ní nacítila potenciály největší stejnorodosti a vytvořila bytost Přirozenosti. Tyto bytosti v sobě nesou jako svůj základ 45 potenciálů NL, které jsou v největší stejnorodosti se Životem. Dostávají vědomí NL a vytváří tzv. Plnou Harmonii. Ve které procitují plně sebe i stejnorodé bytosti, plně se všemu otevírají a ve vzájemnosti a pochopení bytostí plné harmonie vzniká projev tzv. Plného života, který je skrze otevřenost, pochopení, skrze stejnorodé potenciály PH, schopny přijmout, otevřít, a dát projev zbylým 99 potenciálům NL, které se životem nesouzní. Ale mají stejný původ v NL. Plny život je dokáže přijmout. Otevřít, pochopit a dat jim možnost projevu. Toto vše se děje ve vědomí NL. Které tzv. vše drží. NL si tak v tomto vědomí naplňuje nejvyšší záměr, tj. projev NL skrze život. Kterému je však vlastní přirozená Tvořivost. Aby ta byla možná, je potřebné poznání, skrze které přijde pochopení tedy i přijetí Života, tedy i Tvořivost v souladu a podpoře života, tedy Nekonečná tvořivost.

NL se této potřebě života otevírá, vzniká pochopení a z něho celý scénář Poznávání. Z něhož vyplývá, že celá NL se dá do celého tohoto procesu Poznávání.Aby se ve výsledku projevily všechny bytosti, které toto poznávání budou vytvářet. I skrze Hmotu i cele stvoření pro Poznávání. Skrze toto pochopení PH při vytváření PŽ a skrze pochopení z procítění a prožití PŽ v Plné Harmonii a všech pochopení NL, vzniká vědomí PPH, jako základ celého poznávání. Také jako základ faktického naplnění nejvyššího záměru. Bytosti PH se naciťují na cely scénář Poznávání NL, plně se mu otevírají, přijímají. Na základě stejnorodosti se s ním ztotožňují. Každá bytost přijímá své role.

NL vytváří skrze bytosti PH bytosti pro Poznávání, které vznikají vždy se svojí stejnorodou bytostí a jsou propojené s vědomím PPH. V této stejnorodosti jsou propojovány s Plným životem. Procitují se společně na nejvyšší záměr a na cely scénář Poznávání. Nesou v sobě přirozenou otevřenost. Kdy, skrze tuto otevřenost přichází pochopení a přijetí celého záměru a scénáře poznávání.

Otevírají se, přijímají své role v Poznávání, skrze které dojdou k pochopení, které jim umožní plně přijmout život, plně ho pochopit, plně v něm tvořit a plně v něm žít. Tedy stát se svobodnou bytostí, skrze níž se projevuje NL a PŽ.

NL vytvořila skrze bytosti PH celé stvoření pro Poznávání. Základem bylo 45 energií potenciálů, které nesly bytosti PH, které souzněly přirozeně se životem, spolu s potenciály bytostí PH, vytvořily tzv. život pro Poznávání o 49 energiích potenciálech. Zbylých 99 potenciálů NL, vytvořilo dalších 32 stvoření.

Bytosti PH přijaly opačné polarity pro poznávání a tím byl dán základ Podmínečnosti.

Bytost Lásky přijala podmínečný život

Bytost Harmonie přijala disharmonii

Bytost čistoty přijala Ego a Jang

Bytost přirozenosti přijala dokonalost a rozum

V průběhu Poznávání pak po vytvoření Hmoty na Jangové zemi přijala bytost Ega a Jangu všech 99 potenciálů, které nesouzní se životem, aby se v realitě 3 dimenze také projevily, poznaly, pochopily a byly schopné přijmout život. Dostává se nám tak dokončení celého obrazu Poznávání. Spolu s naší očistou, pochopením, se dostáváme i do hlubšího vnitřního stavu přijetí, že vše je stvořeno z NL. A naprosto vše, lze tak přijmout. Nic není špatně. Vše je stvořeno z NL a vše nese ten nejvyšší záměr, který se naplňuje.

 

 

 

Poselství od Bytosti Intuice (pátek odpoledne)

 

Dotaz na tsunami:

V této realitě jsou věci, které jsou na sebe navázané. Vy se budete dozvídat –tato realita je iniciovaná potenciály které jsou proti životu, a tyto teď vystupuji v tom konci, aby iniciovaly rozlišení toho, co je jakoby přežité a co je do pochopené, a co je tady teď v zesílené podobě projevované. Aby vystoupilo a bylo viděno, ze cely tento systém nenabízí řešení. Cely tento systém nabízí stále se opakující záležitosti, které jdou proti životu. Vy tady budete probírat, jak byla tato realita vytvářena, jak jste vznikaly i vy jako bytosti. Tyto potenciály, podobně jako potenciály z Velké medvědice, tak předtím prolomením jsou zde velice aktivní potenciály, které se neslučují se životem. Tj. ta 99. Byly zde v Poznávání. Takže ty jsou tady teď, velice zaktivované. Samozřejmě bytosti, které mají k tomuto blízko, tak na tyto energie reagují. Jsou to nevyřešené karmické věci, jsou to nevyřešené věci černé magie, jsou to další věci vážící se k potenciálům, které zde byly dávány pro poznávání po třetí fázi Atlantidy. Tyto věci teď naléhají na každou bytost, která má své představy, jednak své vnímaní, vidění a svůj projev. Tzn. projevují se zesíleně projevy ega, které se vlastně jakoby vyzrcadlí a vyzrcadlí se i tyto nedořešené věci. Vytváří to tu zesílené projevy a vy můžete mít v této realitě pocit, že tady nemůžete nalézt řešení. Že tato realita nabízí stále se opakující projevy. Bytosti, které mají určitý nadhled, toto vnímají a toto rozpoznávají. Do tohoto pochopení jsou tlačené všechny bytosti v běžném životě, aby si uvědomily, že tato realita, tento systém nenabídne nic, co by bylo v rámci podpory života. Ale nabízí jen limity, omezení, ztížení veškeré existence v této realitě pod různými rouškami, které mají ještě ukázat jakousi falešnou tvář dobra, nebo falešnou tvář těch ideálů. Toto je postavené vždy proti životu a proti normální existenci. Která je tak vlastně ztížená. Celý tento proces teď vrcholí. I ty odhady i u bytostí, které nemají zpracované tyto záležitosti, co se týká ČM, karmické zátěže, tak v nich vyvolávají i různé představy. Vy sami se můžete pozorovat, když se zachytíte v některých projevech této reality, jak vaše mysl pracuje, jak se navazuje vaše ego. A to již máte věci, co se tyče karmy a černé magie zpracované. Ted jsou bytosti které tato vazby nemají zpracované a navazují se na projevy a obrazy které jsou zde vytvářené bytostmi, které chtějí tuto realitu ovládat. Mají připravené i scénáře pro to jak vlastně tuto realitu dále ovládat proti životu. I zde platí stejnorodost. Takže tyto obrazy se mohou navázat i na některé bytosti, které jsou tzv. jasnovidné, mohou vytvářet i další vhledy, které souvisí s propojením na tyto obrazy. Z toho vznikají i tyto projevy, které vypadají velice věrohodné. Ale jsou to takto vytvářené obrazy u bytostí, jsou zachycené v celém tomto systému této reality. Ta propojování na tyto vize nebo na tyto obrazy jsou teď zesílené. Ta orientace bytostí, které nemají vyčištěnou karmu, ČM, bude značně pochybná. Protože jejich zachycení v těchto zesílených projevech těchto potenciálů bude značné. Takže budou zesilovány různé prognózy, výkřiky, projevy, které budou velice halasné. Budou stahovat velice zesíleně svou pozornost. Ale je to těmi potenciály, které jsou teď tady přítomné. Které vy můžete vnímat jemnějším způsobem. Ale i ony se vás dotýkají a snaží se vás zachytit v této realitě. Vy se tady dozvíte další souvislosti, kdy si uděláte sami obrázek o všech těchto záležitostech a určitého nadhledu. Jak se ztenčuje tato realita, ten projev, tak je všechno zbytnělé a vše reaguje zesíleně a tyto projevy teď budou vystupovat velice silně, mohou i pro některé bytosti, které zase na zaklade stejnorodosti k tomu inklinují, budou vypadat velice věrohodně a bude jim tak přidáván další potenciál té pozornosti. Takže budou tyto obrazy napříč realitou vystupovat. Budou vystupovat i různá poselství a různé vhledy, které mají i tuto příčiny. Budou proti životu.

 

Dotaz: covid

Tato doba nebude jednoduchá, protože tyto potenciály budou velice aktivní. Tyto Jangové potenciály proti životu, tady budou vystupovat velice razantně do té doby, než dojde k tomu prolomení reality, kdy potom ta podpora zůstane, ale ty potenciály jsou přítomné v této realitě, v energetických polích, v lidech. Ty potenciály se budou projevovat. Tady dojde k tomu, že přestanou mít tu pravdivost, kterou měly a lidé jim přestanou věnovat pozornost. Stále vetší počet lidí bude ty halasné projevy přehlížet a nebude jim věnovat pozornost. Ta jejich nepravdivost bude zřejmá. Ony se budou snažit strhávat pozornost, vymaňovat se. Ale tady budou podněty, které budou nabízet jiny způsob a jiné pohledy na celou realitu. Pravdou je, že cely tento systém té změny reality bude stále tím svým způsobem pokračovat. Tady nečekejte že přijde jakoby odlehčení rychlým způsobem. Pokud vy se sami nevyvážete z těchto projevů této reality, tak ona bude mít setrvačnost tíhy, kterou nese a bude po určitou dobu ještě vláčet ty bytosti ve vleku těchto potenciálů. Na základě stejnorodosti, kdy po prolomení reality nastane semknutí ještě těchto bytostí, těchto projevů. Tím potenciálem, který tady bude. Bude se snažit vyvolávat další paniky. Další projevy, které k tomu patří. Ale bude tady již pravda, a plný život. Bytosti, které učinily kroky k vystoupení z reality, tak ona se jich přestane dotýkat. Budou stále ve vetší otevřenosti z této reality vystupovat. Ono se vám to teď zdá, jako nereálné v tom smyslu, ale tady přestane být podpora těch emocí, která vás drží. Bytosti, které došly k určité úrovni pochopení, tak přestanou byt konfrontováni doslova s tímto všudy přítomným tlakem, který je teď ucelený. Ten tlak bude narušeny tím prolomením reality. Právě tyto bytosti se začnou svobodně projevovat. Začnou být, da se říct zpočátku jakoby na obtíž. Ale ty bytosti světelné, nebudou uchopitelné pro tyto bytosti, takže ty reakce se zase vystupňují. Bude tady již podpora těch nových změn, které se začnou zachytávat a bude i v této uvolněné realitě spousta nových informací, které budou ukazovat pravdivost cele reality. Ta realita se už nebude mít kde ukrývat. Ona bude narážet na tu konfrontaci té nepravdy, kterou vytvořila s tou pravdou, která tady bude zpřítomňována. Tyto projevy toho doběhu tady budou. Budou jakoby zbytnělé, ale když budete již vyvázáni z karmické zátěže, z černé magie, budete tady mít určíte pochopení i těch tváří ega, tak tyto projevy i ty stavy, které tu budou se vás už nebudou bytostně dotýkat. Vy dokážete vnitřně za podpory těch potenciálů, které tady budou již přítomné, projevit svůj názor, projevit sami sebe v tom co nesete, co vnímáte. A tato pravda začne vystupovat a nebude možné pro ty bytosti tuto pravdu zpochybnit. Budou vystupovat stále tím semknutým způsobem a bude se tak odkrývat cely systém ovládání bytostí celé reality. I to jak cely systém vystupuje proti životu. Jak cely tento systém i život bytosti devastuje. To je záležitost té změny, která bude procházet tímto způsobem, takže ten začátek změny reality bude velice přehuštěný na tyto doteky. I ten samotný konec je takto zaktivovány, protože ta cela realita je předimenzovaná potenciály, jak toho vzniku nové reality, tak toho starého A vlastně ty kontakty, které tady budou nastávat ještě před prolomením, mohou vyvolávat konfrontace, které nemají řešení a jsou stále uzavíraný do okruhu této reality.

Kdy po tom otevření, budou ukazovány s těmi pravdami k řešení. To je záležitost, která je zásadní, protože i bytosti, které jsou připravené, dostanou prostor a podporu. Bude to jiny způsob než tato řešení, která jsou vám nabízena přes tyto systémy fungování, moc a ovládání lidí přes tyto politické systémy, kde se bude vytvářet zcela nový způsob reality, který je možný až po prolomení reality, který jednoznačně odhalí možnost nějaké obnovy toho starého způsobu vládnutí, a řešení situací v cele této realitě. Tady budou potom přicházet i nabídky těch nových způsobů bytí a pomoci, která tady začne být přítomná a která bude již mimo dosah těch bytostí které vše kontrolují. Vším co přijde, tak podmaňují. Bytosti podmaňují život, celou společnost. To bude ta zásadní změna, která tady přijde, ale to faktické prolomení bude poměrně dramatické. I teď se vám zdá že je to vystupňované do maxima, ale budou vystupovat ještě ty zesílené projevy emocí i zesílené projevy tzv. pravd, které mají souvztažnost vždy proti životu. To je důležité toto uvidět, že všechny ty pravdy nebo vize, které jdou jednoznačně proti životu, jsou vlastně potenciály té staré energie, reality, té nevyřešené minulosti, nevyřešené záležitostí v každé bytosti, která toto vysílá.

 

Dotaz: izolace života

Vy se budete těchto věcí také dotýkat a ony vám budou zapadat do těch informací, které budou přicházet, protože ta izolace celého života je daná podmínečností. Kdy cely ten systém podmínečnosti je schopny na sebe navázat všechny věci i včetně izolace. A těch dalších záležitostí, kdy samotný vznik života v sobě nesl PH a podmínečnost, která umožňuje ten plny projev života. A ta NL, která je tady daná do poznávaní, skrze cely tento systém, v sobě nese tu podmínečnost jako svůj zaklad, aby tomu všemu, co tady je, mohlo dojít i do té nej hloubky. Poznání těch největších potenciálů, které byly obsažené v NL jako její součást. Tyto potenciály dostaly prostor k tomu svému projevu. Ten konec je o tom, že i vy procházíte tím procesem zkoušek, abyste si uvědomili sami v sobě ty kvality, které nesete a čím jste ovládáni. Jaké kvality jste se rozhodli poznat. Které vám v tomto životě vystupují. Ty záležitostí se váží k cele podmínečnosti, kdy ona si nese v sobě prostor pro poznání a pochopení všeho co je obsažené v té NL. Tady jsou ty nejhlubší projevy, které právě jsou proti životu, i ty teď vystupují, aby se zpřítomnily, aby těmi přetřesy v té realitě vyšlo najevo, jestli i ony jsou schopné přijmout život. Protože o to v celém poznávaní jde, aby ten život, který byl vytvořen, dokázal obejmout všechno, co NL nese. Tento obrovsky proces teď končí. Takže ty úrovně, které tady jsou, se odkrývají v návaznostech, které nejde přeskočit a některé ty hluboké potenciály které nesouzní se životem, ale jsou součástí i té NL, prochází právě i těmi zkouškami konce. Vy jako bytosti, které jste v poznávaní a procházíte i tím procesem konce skrze hmotu, která v sobě nese všechny tyto potenciály proti životu. Tak jste konfrontováni bezprostředně i ve svých životech, projevech, uvědoměních s těmito potenciály, které zesilují projevy vašeho ega, zesilují všechny ty potenciály, které jsou přítomné v každém okamžiku této reality. Protože zde dochází ke skumulováni všech těchto potenciálů do reakcí, které vyvolávají a prověřují všechnu tu kvalitu poznaní a pochopení, ke které má dojit. Aby tato realita mohla uvolnit ten nový projev v kterém budou i tyto potenciály schopné přijetí toho života v procesu zvědomování. Tato záležitost byla dávaná do mnoha souvislostí a cely tento proces byl také propojen velice vydatně vsemi nastaveními. Smlouvami, dohodami, úrovněmi, které dávaly prostor pro to jediné, aby toto vše bylo naplněno a doslova beze zbytku. Aby všechny ty části prošly vším, čím mají a nebyla vynechána ani jediná moznost, která by pochopení přinesla, ale také prověřila tu skutečnost, jestli je vše připravené v dostatečné míře i proto, aby to mohlo být jednou provždy ukončené a mohl být zároveň otevřen ten proces zvědomování. Aby všechny potenciály byly tzv. připravené v tom stavu pro proces zvědomení. Tzn. přijetí a pochopení života.

To je záležitost, která sebou nese veliké procesy v cele té realitě 3 dimenze, která byla poskládána tak, aby vytvořila cely tento prostor a proces tohoto poznávaní. Jednak umožnila to, aby přes tyto projevy všech těchto potenciálů, které i v tom samotném konci budou vystupovat, byly prověřeny všechny tyto kvality, které mají byt nalezeny v těchto potenciálech nebo je mají ty potenciály samy sobě v tom procesu zvědomování naleznout. To znamená, mají se otevřít a přijmout život. To je i cíl, aby ta NL která toto v sobě nesla se mohla skrze život projevit. Mohla se projevit i skrze vás. Kteří nesete i tyto potenciály teď, ve své přítomnosti, v této realitě. Těch souvislostí je opravdu mnoho i co se tyče času a prostoru, který právě v tom poskládání i ve všech těch spektrech potenciálů, které tu byly v té nesourodosti dané do poznávaní, kdy ta obrovská disharmonie byla zformována do projevu, který byl schopny vytvořit i v té maximální nesourodosti těchto potenciálů toto poznaní, že tyto projevy absolutně nesourodé se životem, byly schopné projít tím poznáním se životem. Dotknout se života i dát mu ty doteky přes všechna úskalí, která tady byla dána. Ten život, že byl již v takové úrovni toho pochopení, že toto unese, že i ta hmota, která byla vytvořená, kde už byla ta pochopení z toho předešlého poznávaní, byla schopná také unést i cele toto poznaní těchto různorodých potenciálů. Vše bylo nutné seřadit tak, aby pak bylo možné cely tento proces ukončit. Kdy vyvstávaly různé přesahy, jisté tvořivosti i další podněty, další potenciály, které mají snahu toto prodloužit, tuto realitu uzavřít. Tady vystupují ty kvality toho poznaní, vystupují zde pojistky, které byly dány pro samotný konec. Aby mohla být tato realita, kde vznikala tvořivost těchto potenciálů, tyto přesahy nebo snahy o prodloužení. Aby to bylo možné ukončit. Byly tady v těchto projevech dány i možnosti pochopení. Každá reakce vyvolá další reakci, tudíž i tato tvořivost, která tady vystupovala, tak jí byl dán prostor. Aby byla poznaná a pochopená. Aby byly všechny ty projevy, které bylo možné v rámci poznávaní vytvořit, byly pochopené, otevřené, přijaté. Ten proces teď opravdu kulminuje již do té fáze, kdy tyto potenciály jsou již tak navýšené, že musí již být někde uvolněné. Nemohou se ztratit, nemohou se rozpustit. Tady je proces uvolnění i těch pojistek, které uvolní ty skutečně projevy těch pochopení, které jsou v tom pochopení schopné přijmout tyto potenciály. Aby mohly být předané jako poznávání a pochopení do PPH. Takže tady nastává takové prolínání, vlny v celé realitě, kdy jsou těmi pojistkami uvolňovaný úrovně všech těchto potenciálů, které tady byly dány. Ted jsou opravdu ty potenciály z těch nejhlubších zažitostí, projevů proti životu, které se uvolňují, a i ta jejich tvořivost, s kterou se tady ještě projevily. I proto ve vás vyvstávají některé hluboké doteky, kdy tyto potenciály vytvářely nejskřečovanější emoce, zranění. Které mohou ve vás taky ještě vystupovat a mohou vás evokovat také různé projevy co se týče hmoty. Tyto nejzbytnělejší projevy těchto potenciálů jsou otištěné do Hmoty, která byla schopná tyto potenciály unést a ony se také tímto způsobem projevují. Ale tento proces má řešení v tom, že jsou zde pojistky, které uvolňují tyto potenciály. A ony jsou postupně odváděné.

Není možné spustit cely ten proces, kdy by se rozsypal v jeden okamžik. Protože tyto potenciály potřebují ten prostor, pro ten projev i pro to pochopení, aby mělo význam to, čím jste prošli a čím prošly ty potenciály. Bylo to ještě v této realitě jakoby otevřeno. Protože tyto otevřené doteky a podněty mají pak velký význam pro cely proces zvědomování. Takže v tomto konci dochází k uvolněním ještě těchto potenciálů a jejich odebraní do jejich stvoření, kde se budou potom v tom procesu zvědomování otevírat již tím způsobem, který bude samozřejmě propojen přes PPH. I s procesem tady ve 3 dimenzi, kdy na zaklade stejnorodosti i toho poznaní, kterým oni prošli ve 3 dimenzi budou reagovat na změny, které se budou odehrávat ve 3 dimenzi přes PPH. Ten proces zvědomování i u nich bude uvolňovat ten prostor a proces pochopení a přijetí života a tím i naplnění té nejvyšší vize.

Takže je to záležitost, která je o pochopení a trpělivosti. Kdy samozřejmě tyto potenciály tlačí do pravého opaku a vyvolávají spíš propady a zachycení v emocích, které jsou jim vlastní. To je také možné ale pokud již mate zpracované ty tváře ega i vlastní pochopení tak můžete tyto potenciály vnímat, jak některé věci zvýrazňují. Ale již dokážete na ně reagovat a dokážete hledat co znamenají. Již jste ve stavu kdy ten souvislý projev těchto potenciálů vás jakoby nepohlcuje a neuzavírá. A vy se dokážete i v této situaci již orientovat. Je to záležitost, která je daná do tohoto konce, je vám předkládaná v těchto souvislostech. I s tím, že vy budete procházet ještě teď tím pochopením vzniku všech těch potenciálů, jak byly skládané. Právě do tohoto poznávaní a tady je důležité, aby tyto informace zazněly. Aby vy jste potom na zaklade těchto informací uviděli tyto projevy v té realitě, uviděli sami v sobě ty reakce na některé záležitosti, které tady budou ještě dobíhat. A přestali jste být těmito silnými projevy zachyceni a měli jste možnost tyto věci pochopit. Ta záležitost je složitá v tom, že je to stále ucelený projev této reality, kdy vy byste se rádi zachytili nebo vystoupili nějakým způsobem z této reality. Ale ona v tomto doběhu funguje v té zesílené podobě i skrze hmotu. Která byla tou kvalitou, která umožnila toto poznaní a teď je v tom konci, prochází těmito doteky, aby se mohla vysvobodit. Vy to prožíváte bytostně nepříjemnými pocity, bolestmi, zraněními, i různými projevy nemocí, které jakoby nejde odebrat. Jsou to tyto potenciály těchto nejzbytnělejších projevů proti životu. Právě ten proces spěje k tomu prolomení i této úrovně, kdy k tomu prolomení dojde, když bude do odebraná celá podmínečnost. Takže tady dostane projev plný život a pak i vy zase na základě stejnorodosti, jak už máte své pochopení. A jste schopni přijmout ten život. Tak ten život se zpřítomní i ve vás i ve vaší hmotě. Bude možné se dotknout i těchto projevů ve hmotě i co se týče těchto zranění, bolesti, nemocí, které jsou provázané na tyto potenciály proti životu, které tady byly přítomné. Opravdu v tom konci jsou teď velice zesílené. Je zde mnoho úrovní a pohledů. Pohledy na tuto realitu se vždy liší podle informací a podle pochopení. Jsou zde vytvářeny úrovně i v realitě, kdy některé bytosti již nejsou schopné se otevřít tem pravdám anebo tem informacím. Takže jsou zde úrovně, které udržují i bytosti na úrovních, aby prošly tímto procesem. Na těch úrovních, které jim dají možnost najít i svůj způsob udržení se v jakémsi stavu, který jim umožní přečkat tuto realitu. Říkám přečkat, protože opravdu ty informace, které jsou tady těmito potenciály blokované, znemožňují to? Jsou bytosti, které jsou na základě stejnorodosti přitažené k těmto informacím. To je také potřebné si uvědomit, že se to týká i vás. Vy mějte ten soucit k sobě ale i k tem druhým bytostem v projevech, které budete vnímat že přesahují ty lidské možnosti v tom utrpení, kterým mnozí lidé prochází. Zkuste se dívat již z odpoutanosti právě z tohoto nadhledu a zkuste v sobě najít ten soucit který vysvobodí vás a který pomůže i tem bytostem, pokud se projevíte v tomto soucitu. Kde je pochopení i této reality. Že tato realita opravdu končí, že každá bytost si nastavila určité zkoušky na samotný konec reality. Kdy to bytostné žití v té realitě, ve hmotě je jedno z nejtěžších a teď i nejzahuštěnější v celém procesu poznávaní. Kdy jsou zde ztráceny hodnoty kdy přestávají platit pravdy, které platily. Dochází k dezorientaci a je ztrátám různých iluzí. Kdy se to dotýká naprosto všech oblastí obyčejného lidského života. Kde každá oblast nese doteky těchto potenciálů, které znásobují skrečování a rozbíjí celou realitu v tom jejím základě. V té soudržnosti. Aby přestala být věrohodná. Aby nastalo hledání u všech bytostí. Kdy přijde pak ta nabídka, která bude čitelná a srozumitelná, po změně této reality. I k této kumulaci teď dochází i přes tyto nepříjemné záležitosti u všech bytostí a některé jsou velice skryte a o to jsou hluboce vtisknuté v každé bytosti. A vy můžete teď sami v sobě nacházet prostor pro toto odpoutávaní se od této reality. A odpoutávaní se od té bytostnosti, která byla vytvářená všemi těmi projevy, že není možné jinak žít, jinak existovat. Kdy všechny tyto pravdy o té existenci je možné brát s určitým soucitem k sobě.

A odpoutávaní se od těch pravd. Že tyto pravdy sice tady platí, tato realita tady platí, ale přijde jiná nabídka. Já se nemusím hroutit pod některými záležitostmi, které jsou teď naléhavé a s tímto dokážu přijmout i věci, které bych dřív nemohl unést. Ale já teď mohu. S tím určitým nadhledem pochopením a odstupem, tyto věci přijmout. Uvidět to je to ten konec, který se teď připodobňuje těmito způsoby a zahuštěním. Tímto stavem. Kdy vám pomůže každý ten krok, ke kterému v sobě dojdete. Vytvoří vám prostor pro tento nadhled a pro toto odpoutaní.

Mohou se u vás dostavit různé stavy např. frustrace z toho, že přicházíte o některé věci, že něco neplatí a nejsou tady možné procítit nebo uchopit nové věci. I to je jistá forma zkoušky, kterou prochází bytosti, které z této reality vystupují jako první. I to je zkouška toho, že tyto bytosti uvěří v ten život. Uvěří i v to, proč jste do tohoto poznávaní šly. Dokážete toto rozbité a vyprázdněné období překonat tím, že toto přijmete, otevřete, přijmete. Že to je součástí vás a cele této reality. Že toto zkrátka nejde přeskočit. Tímto se dá projít přijetím, že vytváříte sami v sobě prostor pro ty nové projevy, potenciály, které se tady již zpřítomňují. Jsou tady již přítomné.

Ale nejsou dostupné, protože nebyla prolomena bariera té podmínečnosti. Tady si právě i vy i v těchto ztrátách i v tomto vyprázdnění uvědomíte, co vlastně ta podmínečnost znamená. Můžete uvidět celé ty vazby té podmínečnosti kterými jste procházeli ve svém životě a které vidíte ve svém okolí.

Tady se dostáváme k soucitu k sobě i k tem druhým bytostem, abychom neuvázli v těch emocích, které mohou vyvstávat. Ale vnímali tu určitou úroveň soucítění, která nás otevře, ale nepřipoutá. Naopak nám dá možnost pochopení. Které nás vysvobodí. My toto dokážeme přijmout a otevřít v sobě i ten prostor pro to přijetí sebe sama, zatím ještě v tom neprojeveném, ale již jsoucím projevu života. Který se zpřítomní po prolomení této podmínečnosti. Tímto pochopením vlastně vytváříme prostor pro to, aby až k tomu prolomení dojde, aby tato vnímavost byla na dostatečné úrovni. Abychom nepřehlíželi pak ty projevy, které v té realitě již budou faktické. Ten život se začne fakticky projevovat v této realitě přirozeně. Ale také nekomplikovaně. Bude to naprosto čitelný projev, který se dotkne bytostí, které v sobě nalezly tento soucit k sobě v první řadě. Kdy na tento soucit, tento projev života přijde a každou tuto bytost jakoby osloví. A povede jí do úrovní a projevů které jsou již v této realitě a bytostech přítomné. To soucítění provede potom každou bytost tou realitou, k plnému otevření se životu. To soucítění dá i to pochopení, kde každá bytost ještě stojí životu v cestě.

To je ta stejnorodost života a soucitu, která je tím nejhlubším projevem toho vnitřního vedení. To je i to, k čemu jsme měli dospět touto cestou konce. To je otevřít se soucítění. Dokázat rozlišit tu hloubku soucitu, kdy někde ta hranice s lítostí je velice tenká. Kde i ty tvare ega dokázaly stahovat tu pozornost způsobem, který zachytával. Celá tato realita vytvářela tyto hluboké doteky a podněty zachycení se v této realitě, aby byly uvědomeny všechny tyto projevy tváří ega, a všechny, které spoutávají v této podmínečnosti každou bytost. A potom, když přijde po prolomení reality ten PŽ, tak bude již odvaha u těchto bytostí opouštět některé projevy. Bude to pro ně naprosto přirozené. Půjdou v této realitě za tou pravdou, pokud to tato bytost udělá, tak získá obrovskou přirozenou podporu života a potenciálů, které život projeví. A v další odvaze udělá další kroky. Ta odvaha života se stane jakoby přirozenou. Ale tato odvaha v sobě neponese bezohlednost, ona v sobě ponese obrovsky soucit, který bude otevírat každou bytost. Každá odvaha bude tím světlem pro ostatní bytosti. Kdy každý tento projev, který bude učiněn bude dávat příklad. Bude ukazovat pravdivost tohoto vedení soucitu a života. Proto i tento proces tříbení je tak dlouhý a má se dotknout těch nejhlubších doteků, které ve vás vytvářely tyto potenciály proti životu. Kdy jste byli jimi vytlačeni do té povrchové reality. Do toho povrchového vnímání, abyste tuto bolest nevnímali. Ani tu kvalitu, která vás formovala skrze necitelnost a skrze projevy, které tyto potenciály nesly. Ted, tím jak jste rozkryli celou svoji bytost, celou svou přítomnost i tento cely svůj život, abyste v tom otevření pochopili, jak jste byli v této realitě ovládáni. Čím jste byli ovládáni. Abyste to dokázali přijmout. Uvidět i tu svou hloubku, kde jsou i nejhlubší a nejtěžší potenciály, které způsobují největší komplikace. Oni vám teď umožní to vaše nejhlubší pochopení a otevření toho soucitu i života samotného. Tyto potenciály s vámi pak budou propojené v PPH i ve svých stvořeních. Vy tímto procesem projeveného soucitu, propojení se životem, budete dávat i tu zpětnou vazbu v procesu zvědomování do PPH, kde tyto potenciály jsou navázané na vás. Vy tuto zpětnou vazbu jim budete dávat a ony se budou dále otevírat. Pak přijde i ten moment naplnění té nejvyšší vize a nejvyššího záměru, kdy se dokážete potkat. V té hloubce, kterou ve skutečnosti tyto potenciály nesou a nemohly ji v té síle a zbytnělosti projevit.

Ten život jim dal ten prostor, aby se skrze nej a skrze vás projevily. Aby ty nedotknutelné potenciály, které nemohly samy sebe najít, aby se skrze vás mohly najít, projevit. Ony vám předají i tuto svou hloubku. Vy na to budete připraveni a ony vám dají obrovskou možnost té tvořivosti. Ale ony ve vás rozezvučí obrovskou hloubku vzájemnosti, která bude přes to pochopení, soucítění a PŽ možná, aby byla prožitá. Procítěná. Vy teď procházíte obrovským procesem ve zkrácené době. Toho povrchu, až do té největší hloubky, která je pro vás možná. Abyste ji prošli, zachytili, otevřeli, pochopili. A samozřejmě to skutečné pochopení přijde v otevřeném vědomí. Ale tento proces nejde urychlit a nejde ho přeskočit. Protože tyto kvality, které byly takto vytvářené, potřebují prostor a čas. Aby mohly takto vystoupit. To je záležitost této doby, tohoto konce. Ta podmínečnost, která udržuje cely tento stav té neměnnosti, tak ustoupí, nebo se rozestoupí v ten moment, kdy i vy projdete a uslyšíte všechna pochopení, abyste je přijali. Aby byly přes vás předány do energetických polí. Aby zazněly skrze vaše srdce, vědomí a zůstaly tam tyto otisky, aby mohla ta změna reality nastat. A skrze tyto otisky pak mohly najít odpovědi i ostatní bytosti, které budou hledat pravdu o sobě, o této realitě, pravdu o hmotě, pravdu o vystoupení z této reality. Tyto otisky budou stále více prosvětlovány dalšími bytostmi, které budou přidávat svá pochopení. Ale i vámi jak se budete propojovat s plným životem. I tyto otisky budou dále ožívat. Budou stále zřetelnější, čitelnější, pro ostatní bytosti, kdy jak bude narůstat ta jejich kapacita a možnost, tak se budou přidávat i ty bytosti, které jsou jakoby uzavřené. Všechno, co se tu děje jakoby po nich sjíždí.

Protože cela ta realita je tomuto připodobnila. I vy půjdete od toho nejrozšířenějšího projevu, tak i vy tady začnete oslovovat bytosti, ty nejvíce otevřené až k tem, které nesou právě i ty nejhlubší doteky těch nejzbytnělejších potenciálů. Tady je potřebný již ten proces zvědomění aby i tyto otisky byly oživlé tím dalším pochopením, aby tyto bytosti, které nesou nejvíce těchto potenciálů proti životu, aby i ony se mohly otevřít. Tomuto procesu vy porozumíte a vy skrze soucit, který v sobě budete mít projevíte i tu hloubku své bytosti. Abyste našli cestu a způsob k těmto bytostem v této realitě. I způsobům, jak v této realitě otevřít i všechny ty další záležitosti související nejen s bytostmi lidství, ale i se vsemi dalšími bytostmi, které tady v poznávání jsou. Které také čekají na doteky toho skutečného soucitu, kde je již to ucelení pochopení a přijetí. Které i tyto bytosti může pak z této reality vyvázat. Muže i u nich otevřít prostor pro jejich pochopení a přijetí.

Vy pak také budete vnímat celou realitu i poněkud v jinem světle a tato slova zaznívají ještě předtím, než se k vám budou dostávat informace o samotném vytváření celého procesu poznávaní z uhlu pohledu i nepodmíněné lásky. Tady všechny ta záležitosti směruji k tomu, aby ten projev NL byl projevem života. On v sobě nese tu největší otevřenost, která byla možná, aby byla vytvořena. Protože NL když nacítila všechno, co v sobě nese. Vnímala, že pokud se chce projevit, musí být přijata. Musí být přijata a pochopena. A v tomto svém nejhlubším pochopení dala i sobě prostor proto, aby v sobě uvolnila potenciály, které toto vytvoří. |Vy jste samozřejmě s tím vším spojeni. A vy budete a jste tou NL, i toto vědomí tohoto spojení umožňuje přijmout ty nejhlubší a nejtěžší projevy.

Je to ale už určitý stupeň pochopení, který toto umožňuje a který vás tak vyvazuje v úrovních, které jsou tady možné z této podmínečnosti. Vy tady budete pracovat s touto stejnorodostí NL, kdy ve vás vytvoří prostor pro co nejrychlejší vyvázaní se z podmínečnosti, který je možný. Který potom bude po prolomení reality reálný. Bude vám dávat i nejhlubší smysl, který v sobě ponese. Protože ve vás bude narůstat obrovské pochopení, protože ve vás budou otevřeny již procesy ve vašem vědomí, a i ve vaší bytosti, které vám toto umožní. Není teď nic důležitějšího než si uvědomit věci, které patří k vám bytostně a které s vámi souvisí a které vám jako bytosti dávají ten nejhlubší smysl a pochopení. Všechny záležitosti té reality, která teď tady je přeplněna potenciály, vytváří mnohé iluze.

A hledání pravdy v této realitě je prakticky nemožné. Je možné v této realitě hledat tu pravdu u sebe a nacházet tu pravdivost právě i docílením vnitřního soucitu k sobě a pochopením sebe sama i skrze potenciály NL.

Já jsem vám zde rozprostřela mnoho témat. Která vám budou zapadat i do dalších slov, která tu budou zaznívat, A ve vás se bude formovat určité pochopení, které ve vás vytvoří již trvale prostor pro přijetí PŽ a pro přijetí skutečného soucitu k sobě, který dokážete projevit zcela přirozeně. Bude z vás vystupovat i pro ostatní bytosti v této realitě. Pomůže vám také pochopit tuto realitu i bytosti i cely ten průběh změny reality, který teď jakoby naráží. Vy narážíte do nej, on naráží do vás. Je zde vytvářena jakási stálá konfrontace. Ale vy po tomto pochopení přestanete toto vnímat jako nárazy ale budete to vnímat jako prostupy. Budete vnímat že touto realitou prostupujete, ona prostupuje vámi. pokud se někde zachytíte, tak se ty věci ve vás rozjasní a vy tomu porozumíte. Nebudete vlečeni tím zachycením v této realitě, čímkoliv. Budete mít vnitřní prostor, který vám umožní tímto způsobem, touto realitou projít a tímto způsobem pak také reagovat. Kdy, budete mít dostatek prostoru, abyste reagovali vždy v té otevřenosti a v soucitu. A to je i v pravdě toho života. Ke které jste došli. Nebudete se mít potřebu ani jiným způsobem připodobňovat k tem projevům v té podmínečnosti ze které vystupujete a věřím že již brzy zcela vystoupíte. Kdy ty podmínečné projevy, budou právě zcela přirozeně vámi rozpoznávány a nebudete se v nich zachycovat ani je nebudete projevovat. To je záležitost i toho procesu, kterým teď procházíte, aby toto bylo možné. Reálné, aby se to stalo vaší přirozenou realitou v této 3 dimenzi.

 

 

 

Poselství od bytosti Harmonie Evíska = jedna část Plné harmonie, ze 4 bytostí (sobota dopoledne)

 

Přicházím v době, kdy se otevírá proces ukončení podmínečnosti. A proces, který plynule přejde do procesu zvědomování. Přináším vám záležitosti, které vám mají rozjasnit porozumění věcí příštích i věcí, v kterých se teď nacházíte. Kterými procházíte. Vy jste prošli celou cestu návratu skrze tuto realitu. Abyste dostali porozumění a pochopení cele této reality, až budete jako světelné bytosti tuto realitu otevírat. Aby vaše pochopení a doteky byly ještě v této realitě zaneseny, jako bytostí se zavřeným vědomím, kde tyto vaše doteky pochopení pak pomohou vám i ostatním bytostem k rychlejšímu otevření cele této reality. I k navýšení vašich možností v této realitě jako světelné bytosti, skrze tato pochopení působit a projevovat se v bytostné pravdě, která bude skrze tato pochopení, ke kterým jste došli jako bytosti se zavřeným vědomím. Tato pravda bude mít možnost, aby byla vyslyšena bytostmi ještě se zavřeným vědomím a bytostmi, které budou vystupovat z reality.

Množství vašich pochopení je dostatečné, vy jste dostali na úroveň tohoto návratu právě k vašemu ucelování se. Tím velikým krokem bylo propojení se s nepodmíněnou láskou v těchto faktických projevech, které se promítají v této realitě a jsou promítaný do energetických polí bytostí lidství i cele této reality třetí dimenze. V ní jste otevřeli i tuto pojistku plného života, která se opět vepisuje do energetických polí. Propojuje se i s potenciály nepodmíněné lásky NL, které ucelují váš nový projev. Proces, kterým teď procházíte je procesem vašeho uvolňovaní pro nové vnímání. Vy jste bytosti, které přechází změnou reality v plném vědomí, v plném životě. Bez přerušení bez smrtelnosti ve hmotě. Vy přecházíte bez přítomného okamžiku zpřítomnění plného života. V tomto okamžiku přítomnosti v této realitě a v této hmotě. Tato záležitost je poměrně rozsáhlá a poměrně složitá. Ale v jste prošli již mnoha nastaveními i zkouškami a těmi záležitostmi, které sami víte, jakou hloubku pro vás měly i jaká pochopení vám přinesly. Ted jste na prahu změny vašeho procitování a vnímání. To je ona záležitost, která tímto procesem, kterým procházíte je před vámi. A otevírá se ve vás. Je potřebné vám k tomu sdělit informace, které vám pomohou projít tímto úsekem cesty vašeho návratu.

V tento moment, kdy se propojujete a ucelujete v projevu PŽ, jste vytvořili prostor pro změnu i vašich nových pocitů. Nejde jedním krokem vstoupit do úplně změny bytosti, do úplně změny vědomí. Protože byste těžko unesli tento obrovsky rozdíl této reality, tohoto vašeho vnímaní. Proto jdete touto cestou postupných kroku. Kdy v sobě uvolňujete prostor pro život, pro nepodmíněnou lásku =NL, ale také pro vaše nové procitování a vnímání =PaV. Proto tak velké množství očisty, proto tak velké množství pochopení, aby ta rozjasněnost a zachytitelnost těch nových pocitů ve vás byla co největší a nejsrozumitelnější. Nebyla překrývána podmínečnými projevy reality poznávaní, které v sobě nesou i obrovské množství projevů vašeho ega a dalších projevů reality, které se váží k poznávání.

Proto ten proces očisty byl tak zdlouhavý a namáhavý. Protože tento prostor této reality nebyl ještě odkrytý, ale naprosto uceleně zakryty. Všemu co se připodobňovalo změně, projevu života, nepodmíněné lásce NL, ale pravdivosti. Takže bylo velké množství falešných projevů i velké množství emocí, které toto překrývaly. Vy jste se teď propojili a budete pokračovat v tomto propojovaní s plným životem PŽ.

V tomto PŽ se otevírá tvořivost těchto potenciálů, kdy PŽ ve vás začne vyhledávat možnosti i změny vašeho PaV. Bude ve vás vytvářet nový projev cele vaší bytosti. Je to faktická změna a fakticky nastup vašeho ucelování v této realitě 3.dimenze. Kdy tento projev PŽ vás bude ucelovat tak, jak bude možné. To možné je velice důležité. Protože to možné je, vaše připravenost, očista, pochopení, kterými jste prošli. Které vám, již tzv. nepřekáží, v tom abyste začali vnímat nové pocity vašeho pozměněného PaV, které ve vás teď bude PŽ vytvářet.

K tomu je třeba říct několik důležitých záležitostí na rozjasnění celého tohoto procesu, cele této změny. Která vás připravuje na to abyste byli schopni plně přijmout změnu vědomí. A úplnou změnu vašeho P a V. A celou proměnu vaší bytosti. Aby to probíhalo co nejpřirozenějším způsobem, kterým vás teď bude PŽ samozřejmě i s nepodmíněnou láskou NL provázet.

Budete každý z vás dostávat doteky tak, jak jste otevření této změně, v projevech tohoto PŽ. Budou ve vás nastávat procesy, kdy si budete uvědomovat zesílené projevy reality. Kde nebudete mít zpracované věci, budete jasně vidět, kde jste zachytáváni. 1.10 Ale vy máte už teď propojení s NL a PŽ a skrze toto otevření a přijetí. Z tohoto zachycení můžete rychle vystupovat. Záleží na vás, jestli si chcete ještě touto realitou tyto pocity vláčet. Pak ve vás nastává proces, kdy ve vás budou nastávat projevy, které mate tzv. opouštět. Tady je jedno úskalí, kterým teď budete procházet. Je to úskalí o vašich představách štěstí, radosti, lásky, kterou jsou připodobňované a naprosto propojené s projevy podmínečnosti. Takže veškeré emoce, které jsou radostné, naplňují vás láskou, blahem, čímkoliv, co jste prožívali v těchto pocitech v PaV, také přijímejte otevírejte a odevzdávejte skrze PL a PŽ. Když vyvstanou, nechte je, ať se v nich nezachytáváte. Mohou být příjemné, ale nechte je jakoby proplout. Jako ty zbytnělé emoce, které vytváří i bolesti i nepříjemnosti i toto jsou emoce a prožitky vážící se k této realitě.

Toto je pro vás možná moment, který pro vás bude těžké přijmout. Ale i když dojdete k tomuto pochopení a dokážete i tyto velice příjemné emoce tímto způsobem přijmout, aby mohly vámi lehce prostoupit, vysvobodíte se ze svých vnitřních pocitů podmínečnosti a naleznete v sobě daleko rychleji ten otevřený prostor PŽ a NL, který je ve vás vytvářen. Tam naleznete pravdivost, která může byt na první pohled překvapivá. Protože ona nepůjde pojmenovat vašimi slovy, těmi pocity, na které jste zvyklí. Muže se vám jevit na první pohled jako prázdnota. Ale při tom přijetí a otevření tam naleznete obrovskou hloubku pravdivosti a smíření, ale také vnitřní radost, která není spojená s emocemi. Ale se jsoucnem té pravdy tohoto okamžiku, dotyku, prožitku. To jsou již nové pocity, které se připodobňují nepodmíněnosti a plnému životu. Které vás budou naplňovat, aniž by se projevovaly starými způsoby. Nebudou vás již vázat, nutit do starého projevu. Ony se pouze zpřítomní v tom Přítomnéms Okamžiku PO toho prožitku, oni vás naplní. Vy budete vnímat jejich pravdivost ale také tu svobodu kterou vám dávají a k ničemy vás nezavazují.

To je proměna vašich pocitů, vašeho vnímání, ke kterým budete vedeni, tak jak budete otevřeni této změně, a tak jak se budete přestávat zachytávat v této realitě. Tento prostor se bude nepřetržitě otevírat těmi vědomými doteky, ke kterým budete vedeni přirozeně životem a NL. Tak jak bude bytost otevřená, nebudete připoutáváni k této realitě, nebudete připoutáni těmi schématy a tvářemi ega, tak vlastně vytváříte prostor pro toto nové P a V.

Toto vše je propojené s touto realitou 3.dimenze, která již k tomuto tzv. také došla. Můžete jako teď jste se propojovali na energetické pole pochopení soucitu, po čase se vždy tam propojit a otevřít si další možnosti. Energetické pole samozřejmě na zaklade stejnorodosti je propojené, ale ty vědomé doteky vše zesilují a znásobují. Budete jakoby v proudu života, který začnete vnímat a zachytíte se v těchto projevech. V pochopení života. V pochopení jeho vedení, které vás povede i k věcem které mate pustit. Vy je uvidíte mnohdy již z dálky, mnohdy ještě v přímém kontaktu, mnohdy v situacích, které nastanou. Tato vaše propojenost s PŽ a NL vám toto uvědomění rozjasní. Vy v těchto potenciálech i toto je NL toto otevřete, přijmete. Budete tak otevírat prostor pro své nove P a V.

Já k vám nepřicházím nahodile. Jsem bytost, která je přímo propojená se životem, jeho vznikem. S jeho potenciály, které vám mám v tento čas jako garant návratu bytostí z Poznávaní předat. Proto za skončíte tuto svou práci v této meditaci, propojte se na Energetické pole bytosti Harmonie. A otevřete se a přijměte skrze projevy NL, kterou také nesu a je i v mem EP obsazena, tak jak jste schopni ode mě přijmout tyto projevy Harmonie. Které vám pomohou vyjasnit a pochopit toto vaše nové vnímání. Vaše nové procitování. Tyto vaše nové pocity. Já vám velice rad každému předám i skrze mé vědomé propojení s vámi v tento okamžik, všechny mé potenciály, které vám pomohou projít tímto pochopením té změny, která je pro vás zcela zásadní.

Přináší vám otevření vaší bytosti do nepředstavitelných hloubek a úrovní, které e je potřebné ve vás otevřít, abyste mohli dokončit svůj návrat. A byli jste připraveni přijmout to celé ucelení vaší bytosti i s plným vědomím. I s tím naplněním projevů zvědomování, které k vám také patří. Po skončení meditace předejte prosím toto do energetických polí, je to velice důležité, protože ta doba, která teď je, je plná potenciálů, kde každý dotek vytváří obrovské propojenosti a návaznosti, které jsou teď již velice blízko, jak říkáte nakrátko. Každý dotek, který je cílený, posouvá v této realitě již ty záležitosti k jejímu prolomení. To, co vy tady máte dokončit je nesmírně důležité, aby bylo vepsané v EP, aby ty záležitosti mohly dále pokročit. Vnímáte tady tu propojenost. Vnímáte i vy jak jste se vším propojeni. Vnímáte také odkud můžete najít pomoc. Můžete ji najit u mě, i v EP lidství. Kde je teď přímý přenos celé proměny té podmínečnosti zanesen a probíhá tam cely tento proces v propojení PŽ a NL, která se vrací do původního projevu, který již není zanesen v podmínečnosti. Který tady byl dán pro tento proces poznávání. Je také drazí, důležité přijmout i tento proces z postupné proměny. S pochopením toho, že ten rozsah cele změny vaší bytosti je tak obrovsky, že není možné udělat jeden krok k tomu konci, ale že je potřebné přijmout cely proces Proměny. Který teď již můžete začít vnímat i v této realitě, že se ve vás odehrává. Protože jste otevřeli plny život a svá srdce, propojili jste se v NL, a s EP kde je toto je zanesené. Ted je otázkou času, kdy začnete vnímat tyto projevy a kdy se začnete také již projevovat, protože tato proměna vašeho vnímání se bude promítat i do vašeho projevu. I ještě ve vaší současné podobě. Je to projev, který je blízký životu a NL, je to projev vědomé bytosti, která se probouzí a nachází svou vnitřní pravdu.

Já jsem teď vyslovil tyto záležitosti v té srozumitelnosti slov, která tady mela zaznít. Budu velice rád, když porozumíte té srozumitelnosti vašeho nového vnímání skrze PŽ a NL, který se ve vás otevírá. Budu velice rád vám nápomocný skrze své potenciály Harmonie, abyste tomuto projevu, který se vás teď otevírá co nejvíce a nejhlouběji porozuměli. Mé potenciály jsou vám k tomu vždy k dispozici.

Tento proces tohoto vnímání se dotýká všech bytostí ve 3 dimenzi. Kdy i vy budete vnímat těmi svými novými pocity a projevy i tyto bytosti kolem sebe hlubším způsobem a novými pocity, které ve vás budou evokovat projevy těchto bytostí, ve vašem uvolněném prostoru vašeho srdce, kde se rodí váš nový projev P a V. Kde budete vnímat skrze ty nové pocity tyto bytosti a celou realitu. I to patří do otevírání prostoru pro přijetí cele změny vaší bytosti a tento proces vám bude dávat i vetší možnost vašeho projevu, kdy budete vnímat, když budete v nějaké situaci i vaší myšlenkou která bude propojena s NL a PŽ. Můžete věci otevírat. Tady je úskalí vašeho ega. Pokud budete tlačit, tyto věci nebudou fungovat. Pokud tyto věci budou s pochopením, ke kterému jste došli, že tato záležitost vychází právě ze soucítění a pochopení, tak tyto věci vám budou i v běžné realitě ty záležitosti otevírat. Pokud tady něco nepochopíte a půjdete starými způsoby, ta realita vám je připodobní. Protože to tvoření skrze Ego tady bylo dostatečně poznané a pochopené a vy v sobě máte dostatek potenciálů na to, abyste dostali zpětnou vazbu v pocitech, které vám dají pocítit co vytváříte. Tzn. jsou to pocity stažení, pocity nesvobody, pocity toho, že vstupujete někam kam již nemáte. I toto je důležité zdůraznit, protože někteří máte tendenci pomáhat, ale tato pomoc, i které se budete učit v tomto procesu nového pochopení má být skrze soucit, a ne skrze vaše chtění nebo potřebu se zviditelnit. Nebo opravdu pomáhat napříč proti vůli bytostem nebo proti životu. Je třeba zůstat otevřeny ke všem projevům a celému procesu a nevytvářet si zase nějaké obavy nebo strachy. Protože ten PŽ vás povede projevy, kterým budete rozumět. Tyto projevy nejsou již propojené s poznáváním, ale jsou to projevy, které vás otevírají. Pokud budete vytvářet něco a budete tím PŽ upozorněni způsobem také otevřenějším, než to bylo v realitě poznávaní. Také mnohdy důrazným. Kde je to vaše ego ještě zachycené. Ale dojdete k vytříbení sebe sama a celého toho projevu který budete vnímat již daleko ve volnějších potenciálech, projevech. Budete se dotýkat i projevů Hmoty. Tady ten důraz nechte na životě i na NL. Kdy otevírejte vše v těchto projevech. Kde budete nacházet i odpovědi i to co máte ještě přijmout nebo co si máte v sobě uvědomit.

Po prolomení té podmínečnosti v této realitě se u vás ty projevy v rozjasní a zesílí a začnou se přesně formovat projevy PŽ a projevy ucelování vás v nové realitě, kdy již budete vnímat vnitřní vedení PŽ a NL. Stejnorodost, která tady bude a vaše připravenost a propojenost s plným životem vás jednoznačné propojí do tohoto EP a toto pole bude obsažené v EPL třetí dimenze a cele planety. Tato stejnorodost se začne vlastně rozlévat do všech zaktivovaných projevu skrze NL a PŽ. Bude zrychlovat cely tento proces vašeho ucelení.

 

 

 

 

Poselství od Bytosti Harmonie (sobota odpoledne)

 

Drazí, je toho velice mnoho, co se teď již dá společně ve vašem bytí uvolnit a najít pro vás, jako nové podněty a vnímání. Já bych vás rad provedl stručným návodem k tomu, jak bychom spolu mohli začít komunikovat, začít se orientovat.

Vy jste se teď propojili do možností, které vám umožnují se propojovat se svoji svobodnou bytostí. Otevírají se vám některé možnosti, které mnozí již vnímáte, někteří je máte zastřené, někteří se nemůžete ještě tzv. procítit, rozumět, ale jste propojení. A jste propojení také s Přítomným okamžikem, který dává možnosti PŽ a mým potenciálům, aby vás začali vest v záležitostech, které jsou pro vás podstatné.

Tady je opravdu dobré zůstat v té otevřenosti, dá se říct v každém okamžiku. Není to o nějakém vynucování, je to zkrátka ve spočinutí. Byla tady i vyslovena důvěra v Život. Ta důvěra v život, pokud si ji vy sami sobě opravdu dáte, že jste již vedeni a přestanete kontrolovat, přestanete hodnotit, přestanete se k něčemu upínat, tak to je ta nejlepší cesta, jak sami sobě můžete začít porozumět v tomto novém vnímání.

Já začnu v té obecné rovině toho vnímání, kterého byste mohli být všichni schopni. Pokud se propojíte na mé potenciály a budete po mně žádat pomoc, nebo se vědomě propojíte na mé EP, já bych vás jako by prostoupil a zviditelnil některé vaše věci, které v sobě ještě nesete a mají být rozpuštěné.

Já je budu připodobňovat tím P.O., který má tu schopnost, že je pro Ego a pro vaši mysl jakoby neuchopitelny. Oni nestačí tak rychle reagovat. A budou vás kontaktovat s tímto podnětem. Tzn. přijde vám myšlenka, kdy vy nebudete upjatí, budete otevření. Ta myšlenka vystoupí. Vy ji porozumíte. A Rozpustíte. Tu, kterou věc, na kterou pomyslíte, která vám vystupuje jako váš problém, jako vaše situace k řešení v tomto našem propojení.

Toto připodobnění P.O., když budeme takto propojení a jste teď propojení i s PŽ, i ten muže takto jednat tím P.O. ve vaší realitě, v situacích.

Přijde vám myšlenka, ona vám připodobní, že jednáte proti životu, že vstupujete znovu do Tváře ega, že znovu jednáte ve schématu. Přijde vám také myšlenka, jak se máte zachovat. To jsou ty první průsaky tohoto vnímání v té otevřenosti se P.O. Jsou to podněty, které nevytváří mysl nebo ego, nejsou připravované. Ony vás nesvírají nebo neovlivňují, neovládají.

Ony přichází v tom P.O. jakoby niterné vnuknutí a vy si na tyto podněty toho P.O. s kterým jste se propojili postupně zvyknete. Budete toto vnímání vnímat stále hlouběji, přirozeněji. Bude vám dávat důvěru v toto vedení tím PŽ nebo i těmi mými doteky, které se budou tímto způsobem také připodobňovat. Budou vás otevírat v té důvěře v život. Vy najednou budete sami v sobě vnímat, že již máte v sobě prostor toho PŽ, tohoto kontaktu s tímto novým vědomím, PaV, které vám ty podněty dává.

Pokud v sobě máte ještě kontrolu, která vás přesahuje, překrývá a drží v této realitě, ona se vám muže připodobňovat, když budete nacítění na mé potenciály, nebo budete s PŽ vědomě, v podobě různých projevů, které nedokážete první okamžik rozlišit. Ale ony se tyto věci projeví např. stažením, tlakem. Vy nezachytíte ještě ten P.O., kdy vám přijde tento podnět. Tak tady již nemáte tolik možností, v kterých byste se mýlili. Mohou to být Tváře ega, které vám taky budou přicházet i přes tyto P.O. Pokud vy toto nedokážete, tak zacilte na skřečované ego, skrečovaného vnitřního sabotéra a toto rozpusťte.

To, když uděláte, tak ten P.O. dostane prostor a připodobní vám v realitě nebo v situaci tu kterou Tvář, s kterou to ego takto vystupuje. Takto se vlastně projevuje v tom vašem nacítění s PŽ nebo s mými potenciály Plné harmonie. Muže vám vystupovat i skrečovaná mysl většinou bolestí hlavy, tlaky v hlavě, v uších, nebo bláznivými podněty, které vás odvádí. Takže to je bud aktivovaná mysl, nebo skrečovaná mysl.

Můžete zacílit a rozpustit. Pak můžete mít samozřejmě bolesti fyzické. To se projevují skřečované potenciály ega. Které jsou v podobách Tváří ega. Tady přijde bud myšlenka P.O., ten podnět, anebo i zkusíte rozpustit to skřečované ego a tím rozpustíte prostor, aby přišla myšlenka, kterou třeba zachytíte později v situaci v životě, kdy nebudete již tak upjatí. Je možné, aby vám ten P.O. ukázal v živote co máte ještě uvolnit. Která ta tvář ega se vám připodobňuje a na fyzičnu.

Velké bolesti a skrečování ve fyzičnu, které můžete také procitovat při vnímání těch mých potenciálů, nebo které chcete řešit, to jsou potenciály skrečovaných potenciálů proti životu.

Vy s mým propojením, když dáte myšlenku, že hledáte ty fyzické problémy, které máte a požádáte mě abych já tu příčinu ve vás prostoupil tou Harmonií, aby jako zbytněla, aby se v té Hmotě zviditelnila. Já toto učiním a zviditelním vám i ve Hmotě fyzického těla tento projev. A zase: přijde vám myšlenka P.O. když se to týká nějakého podnětu. Bud je to tvář ega, nebo emoce, nebo to mohou být tyto zbytnělé potenciály těch 99 potenciálů které byly vložené do Hmoty. Vy můžete tady na tyto projevy ve Hmotě, o které mě požádáte, že máte problém ve hmotném těle, abych já je zbytněl k odebrání. Já toto učiním a vy můžete tyto zbytnělé potenciály, těch 99 potenciálů proti životu přijmou, otevřít a rozpustit.

Tímto způsobem můžeme již pracovat ve vaší hmotě a uvolňovat některé problémy, které se dají takto uchopit. Bude narůstat i prostor pro vaši vnitřní důvěru i tu komunikaci se mnou. Jakoby se vyladíme na vlnu., kdy začnete podnětům, které přichází ode mě nebo od PŽ rozumět. Ten život je s vámi propojený. Máte prostoupenou celou bytost. Když vy tímto způsobem jakoby rozkomunikujete tuto svou realitu i bytost i hmotu, tak život má již prostor pro to aby s vámi začal tímto způsobem komunikovat. Protože vy vlastně jste i tím vědomím a procitováním přítomni.

Možná se vám to bude zdát zpočátku náročné, ale ono to přejde do přirozenosti. Vy můžete zpočátku věnovat i ten čas, že se vědomě propojíte na mé energetické pole EP, na PŽ a půjdeme těmito kroky.

Tímto se více propojujeme a prostupujeme se i v té vzájemnosti, i v té vnímavosti. A ty podněty pak budou procházet přirozeně i ve vašem běžném životě. Bud ode mě nebo od PŽ. Ale ten prostor se tu vytvoří. Nemějte obavy, že by to bylo moc složité, nebo neuchopitelné. Jenom zůstávejte otevření a v té důvěře. Nevsouvejte tam kontrolu, nevsouvejte tam nedůvěru. Nevsouvejte tam nějaké podmínečné věci, zkrátka se otevřete. Když něco nejde napoprvé tak požádejte a zkuste jiny způsob. Ale vy naleznete v té vzájemnosti se mnou a PŽ prostor toho našeho vnitřního potkání se. Souběhu. Stejnorodosti. Která bude pro vás stále více srozumitelnější. Tímto způsobem v sobě naleznete ty nejpodstatnější záležitosti. Když je společně uvolníme tak vytváříte prostory k odebrání těch navázaných záležitostí, které už PŽ nebo i mé potenciály mohou rozpustit.

Tady se otevírá prostor pro stále častější zachycení toho projevu P.O. tzn. že vy budete v této realitě reagovat stále víc v tom P.O. Můžete říci Intuici, to není daleko od věci. Vy budete stále více zpřítomnění s tím životem. Budete ho stále více vnímat i v dotecích ostatních bytostí. Nebudete rozpoznávat jen ty tváře ega ale i tu bytostnost a přítomnost života v těchto bytostech. Budete vnímat, jak se právě tohoto života u těchto bytostí dotýkáte. Jak ty vaše reakce otevírají prostor pro projev života i u druhých bytostí. To je již ten způsob toho nového projevu a vnitřního vedení, v kterém vy již budete propojeni. Opravdu tady platí, nehledejte v tom složitost, nehledejte, co nedokážete. Naopak se tomu otevřete tomu, že již s tím jste. Ne, že to někdy přijde. Jste v tomto P.O. přítomni. Vy ten život v sobě nesete. On se vám teď bude skrze tyto projevy zpřítomňovat. Projevovat. Vy mu porozumíte. Vy budete opravdu vedeni těmito projevy, které ve vás budou získávat stále vetší prostor.

Budete z toho mít i pocity, které budou pravdivé a budou neskutečně hluboké. Tady tyto pocity, které ve vás budou vznikat mají obrovskou cenu pro vás. Proto vám říkám, že budete vnímat pocity těch druhých lidí, které jsou právě propojené se životem. Vy začnete rozpoznávat pravdivost těchto pocitů i v sobě. Tím i pravdivost svého projevu jako bytosti, která je se životem propojená, dala mu prostor. Pochopila a životu se otevřela. Je to záležitost, která se nedá slovy již vyjádřit, ale vy ji budete prožívat. Ona vás bude naplňovat a bude vám dávat stále vetší vazbu i odezvu z této reality. Najednou pochopíte že i tato realita, byť je nastavena do té podmínečnosti, že se dá tímto způsobem oživit. Prostoupit. Zjistíte sami v sobě, že tato realita vás přestává ovládat. Vy tady máte stále více prostoru pro tento svůj projev i v záležitostech, kde se to teď zdá ještě nemožné. Ty věci se začnou přirozeně otevírat. Budou se na sebe jedna na druhou navazovat. Naváží se na vás také věci, které chtějí odevzdat, ale ty věci budete vnímat a začnete je s daleko vetší lehkostí odpoutávat. Přijímat. Otevírat. Odpoutávat je z této reality ještě ve 3 dimenzi.

Nechci vás přehlcovat podněty nebo nápady, myslím, že těch podnětů jste teď dostali dost. Vy teď sami ve svém praktickém životě již buďte v kontaktu s tímto vnitřním propojením. Budete také vnímat i pokusy svého ega i pokusy této reality znovu vás zachytit a ovlivnit. I to je pravdou, že toto může u některých z vás ještě v zesílené podobě vystoupit. Ale i toto přijměte. Že i toto je součást té nepodmíněné lásky. S tímto přijetím a otevřením vystoupíte z tohoto podněcování nebo pokusu vás zachytit ještě znovu do těch starých kolejí.

Vy teď máte v sobě otevřené potenciály, když s nimi budete vědomě propojeni, oni porostou. Stanou se stále více vaší přirozeností. Vy je nebudete muset stále kontrolovat, ony budou přítomné a budou součástí vašeho projevu. Stanou se součástí i vaší reality. To je to, co se má teď ve vás ještě odehrát do té míry, že si to začnete uvědomovat a vnímat. Ta realita dozrává do toho bodu zlomu, který se pak dotkne i vás v těchto projevech P.O. V projevech PŽ i projevech té Harmonie. Vy budete již připraveni. Budete mít dostatek prostoru pro přejití této vlny, toho života, harmonie i té přirozenosti. Vy tu vlnu jakoby zachytíte. Ta vlna vás nebude smykat. Ona vás naopak bude otevírat.

Vy budete vnímat, jak vás stále víc dává prostor. Již v těch zachycených projevech, kterým budete rozumět. Ony se budou rozšiřovat i do dalších vašich možností a pochopení, jak ten život ve vás pracuje. Jak vás otevírá. Jak jste vy stále ve větším souladu s tímto procesem.

 

 

 

 

Poselství od Bytosti Poznané Harmonie (neděle dopoledne)

 

Já přicházím z úrovně, která tady doposud nebyla plně projevená. To je úroveň otevřené reality PŽ. Tato možnost se otevírá a vy můžete vstoupit do potenciálů otevřeného života, do energetického pole, které vás prostoupí, a to co jste přijali oživí. Všechny tyto záležitosti, které byly v rámci podmínečné reality vámi přijaty v těch vašich možnostech, teď mohou být otevírány projevem PŽ, který se teď v této realitě 3. dimenze otevírá.

Vy, máte možnost se propojit na Energetické pole PŽ v realitě 3.dimenze, který teď bude prostupovat všechny úrovně a všechna energetická pole EP. Je důležité, aby Bytosti lidství, které nesou ten hlavni dli tohoto poznaní v realitě, se propojily jako první bytosti s tímto EO PŽ v rámci 3.dimenze, aby tento potenciál pak mohl být rozprostřen napříč celou 3.dimenzí, hmotou, i všemi bytostmi. Já vám otevírám tedy tento svůj prostor EP, PŽ, který v sobě nese již poznání a pochopení Jinové země, který nese i doteky poznaní a pochopení Jangové země, které se budou i dále otevírat a budou i vás propojovat s vašim poznáním a pochopením, které se bude propojovat v kvalitě PŽ. Budou otevírány postupně všechny vaše projevy PŽ a svobodných bytostí. Toto propojení je teď uvolňováno v souvislostech, které vyplývají z konce této reality poznávaní a otevírají tak možnost té faktické změny projevů bytostí v rámci 3.dimenze. Toto EP tímto zůstává záležitostí, která je již otevřená, trvalá, a bude procházet také svým procesem, kdy bude v této realitě otevírat všechny moznosti do procesu přeměny reality otevření procesu zvědomování. Tento potenciál se teď stává dostupný, tento potenciál se stává přítomny v této realitě. Pokud se vy vědomě propojíte, stává se přítomným potenciálem vás i vašich bytostí a celého vašeho EP. Takže mé potenciály a cele EP PŽ je vám k dispozici a můžete se propojit, procítit, můžete se mu plně otevřít.

Tímto faktickým prostoupením potenciálů PŽ do reality 3.dimenze končí faktická podpora podmínečnosti. Faktická podpora cele této reality Poznávání potenciály, které vytvářely tuto realitu a které tuto realitu udržovaly v neměnnosti a ucelenosti.

Tímto prostoupením tohoto potenciálu PŽ nastává proces postupného otevírání reality do procesu zvědomování, tak jak budou připravovány bytosti, které tento proces budou otevírat a budou pak otevírat faktickou změnu reality těmi praktickými doteky v reálnem živote.

Pro tuto realitu to znamená, že záležitosti, které jsou zde naakumulované, budou dobíhat potenciály, které byly do této reality vložené, aby tzv. dokončily všechny ty projevy, které byly nastavené i do přesahu této reality v podobě dokončení úrovní pochopení, ke kterému má dojít ještě v rámci těchto potenciálů v této realitě. Kdy ten proces do pochopení a změny reality bude probíhat u bytostí, které jsou již připravené na změnu bytosti vědomí, a jsou schopné přijmout tuto změnu, projev PŽ a projev plného vědomí. Kdy tyto procesy se budou odehrávat průběžně v souladu s těmito bytostmi, v souladu s jejich možnostmi, v souladu s tím, jak cely tento proces budou přijímat v té své přirozenosti. I v realitě, v které jsou teď přítomni, tzn. v jejich současnem životě. V jejich současných projevech, v jejich bytí.

Tento proces bude trvalý a iniciace toho PŽ bude nepřetržitě pokračovat až do projevů změn i u těchto bytostí a dokončení přeměny jejich vědomí i jejich existence, identity, aby mohl nastat proces faktického zvědomování, tzn. těch praktických, faktických doteků, těchto světelných bytostí s otevřeným vědomím. Které budou otevírat projevy hmoty a projevy života ve skutečné ucelené podobě v této realitě. Kdy se tato realita bude tímto způsobem rozestupovat a uvolňovat všechny projevy, které nashromáždila v podobě toho hlubokého poznaní do projevů pochopení a projevů změny cele té reality, která bude stále víc zpřístupňovaná projevům PŽ i Vědomí PPH. Které bude tímto procesem zvědomování uvolňováno a projevovanou ve všech projevech včetně hmoty a včetně všech bytostí, které jsou zde v této realitě v Poznávání.

Je to počátek tohoto procesu, který je prakticky otevřen a bude se odehrávat také praktickým projevem skrze vědomí, skrze propojení s PŽ, kdy tyto projevy budou nabírat konkrétní obrysy u bytostí, které již ta pochopení uvolnily prostor pro přijetí těchto projevů a pro to, aby mohlo dojít k úplnému propojení s PŽ, jeho přijetí v té plnosti. Je to záležitost, která má i svůj průběh, který je přizpůsobován možnostem všech bytostí, které jsou v této realitě i bytostí, kterých se bude tento proces proměny dotýkat. Je nastaven vlastně s možnostmi všech bytostí, které jsou v této realitě. Bude také tak vnímán i bytostmi, které budou vytvářet proces zvědomování, který bude vytvářet již faktické a praktické projevy změn v této realitě, která tímto procesem zvědomování bude ožívat v plnosti a v pochopení i v tom obrovském soucítění, které bude vystupovat jako kvalita v každé bytosti, která se tomu procesu otevře.

Podpora PŽ se stává bytostnou a všudy přítomnou. Tato podpora PŽ nebude překrývaná již potenciály Jangu, Ega a 99 potenciály PŽ. Stává se tak tím nosným potenciálem této reality i tohoto vědomí a bude stále zesilovat tak, jak bude ten proces probíhat s přijetím tohoto potenciálu. V rámci bytostí i hmoty cele této reality 3.dimenze. Kdy vlastně tyto projevy a procesy, které tady jsou ještě zbytnělé a ucelené, budou teď již v kontaktu projevu PŽ, kdy ty způsoby změny se budou bytostně dotýkat proměny vědomí bytostí a hledání způsobů v cele realitě. Aby došlo k většímu uvolnění projevu PŽ. Je to vždy vázáno na pochopení a přijetí, kdy tyto projevy nebudou vymáhány, ale budou předkládány a ty formy projevů budou v souladu se životem, tedy v souladu s bytostmi, které jsou tady přítomné v této realitě.

Kdy i bytosti, které vytváří projevy proti životu, budou vedeny způsobem, který je životu vlastní. Tato záležitost bude otevírat i stále vetší přirozené pochopení těchto změn, v této realitě i u všech bytostí. Stále i vetší a otevřenější pochopení u bytostí, které budou z této reality přímo vystupovat. PŽ bude nabízet nabídky ve změně projevů, ve změně pochopení i ve změně celého procesu každé bytosti. Tzn. ve způsobech života, v projevech, ve způsobu vnímaní. Kdy tento proces teď bude tímto PŽ naplněn a bude tím přirozeným způsobem, který je životu vlastní, prorůstat celým děním i bytostmi v této realitě. Je to záležitost, která se teď již zachytává v těchto uvolněných projevech a procesech, ke kterým došlo zde ve 3.dimenzi. I v pochopení bytostí, ke kterým bytosti v rámci 3.dimenze došly. Kde se tyto projevy již mohou zachytit a vytvářet svůj projev, který bude vnímán. Bude vytvářet vedení k postupnému otevření a postupné změně cele reality, Hmoty, Vědomí i Bytostí.

Všechny tyto projevy a procesy, které se teď mohou zdát ještě po určitou dobu, že se tzv. nic neděje. Jsou časem, kdy potenciály PŽ budou prostupovat všechna vědomí, všechny tyto potenciály, které jsou v této realitě obsazené a budou také otevírat podporu i projevům NL a projevům všech forem pochopení skrze soucit, kdy budou vystupovat všechny tyto pravdy, které byly během poznávaní získané a budou teď i tímto PŽ jakoby otevírané. Dávané do souvislostí, které budou přinášet další pochopení u všech bytostí i další pochopení u bytostí, které budou vystupovat z této reality poznávání, tímto vědomým způsobem. Jedná se o proces, který bude teď trvale pokračovat a bude trvale vytvářet a měnit tyto podmínky až do procesu zvědomování bytostmi, které dojdou ke změně svého vědomí. Ke změně cele své identity, ke změně cele své existence.

To je teď otevřeny proces a to je teď ta nejbližší záležitost, která se teď bude hmatatelně odehrávat i ve vašem okolí i ve vás samotných, kdy ty celkové proměny je možné zachytit v otevřeném vědomí a i ony budou stále patrnější.

Ale tak jak i bytosti, které budou procházet změnou vědomí a vnímání. Budou i ony v tomto procesu a v těchto projevech propojeny, aby mohly pak přirozeně vstoupit do celého procesu zvědomování. Kdy cely tento proces a průběh zvědomování, budou již mít v průběhu té své proměny jako v sobě propojeny a bude v nich také tou změnou vědomí otevíraný.

Takže cely tento proces bude probíhat v naproste přirozenosti, co se týče vnímaní bytostí, které budou do procesu toho zvědomování tou přeměnou vstupovat. Kde i ten cely proces přeměny půjde v naproste otevřenosti a pravdivosti. Která bude tímto způsobem vnímaná a bude postupně převažovat nad projevy podmínečnosti, které zpochybňují a udržují projevy té staré reality, toho starého vnímání.

I tento proces se teď otevírá a je pro všechny bytosti dostupný.

 

Díky Ireno za přepis těchto poselství.

 

 

Vyhledávání