Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Pravdy lásky + protipóly od Evičky a Zdeňka
Pravdy lásky + protipóly od Evičky a Zdeňka PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Neděle, 17 Březen 2024 22:49

Milí přátelé,
přinášíme vám Pravdy lásky + protipóly od Evičky a Zdeňka (+tipy od Slávky):

01. Otevřenost – strach
02. Přijetí - odmítnutí
03. Pochopení - zvýšení napětí
04. Přirozenost - dokonalost rozumu
05. Jednoduchost - zbytnělá komplikovanost
06. Důvěra - zrada
07. Stejnorodost - nepochopitelnost
08. Trpělivost - vynucování si svého
09. Rovnocennost - nadřazenost
10. Nacítěnost - lhostejnost
11. Vlídnost - útočnost
12. Hravost - sebekontrola
13. Laskavost - neústupnost
14. Osobitost - povrchnost
15. Jemnost - zarputilost
16. Přijatelnost - nesnášenlivost
17. Čistota - jang+ego
18. Vnímavost - nezájem
19. Pokora - výlučnost
20. Radost - zraňující tíha života
21. Soucit - arogance
22. Blízkost - odtažitost (tip od Slávky)
23. Mírnost - urputnost (tip od Slávky)
24. Upřímnost - lež (tip od Slávky)
25. Lehkost - tíseň (tip od Slávky)
26. Soulad - nesoulad (tip od Slávky)
27. Úsměv - škarohlídství (tip od Slávky)
28. Dobrosrdečnost - lakota (tip od Slávky)
29. Hřejivost - chladnokrevnost (tip od Slávky)
30. Spřízněnost
31. Přívětivost
32. Srdečnost
33. Sdílení - nekompromisnost
34. Souznění - odmítavost
35. Uvnitřněnost
36. Spontánnost - strnulost
37. Vroucnost - krutost
38. Odvaha – zbabělost
39. Splynutí - oddělenost (tip od Slávky)
40. Lehkost - zarytost (tip od Slávky)
41. Vcítěnost - cinismus (tip od Slávky)
42. Nevinnost - vina (tip od Slávky)
43. Oddanost - není pravda, limity (tip od Slávky)
44. Harmonie - uzavřenost
45. Něha - nenávist
46. Vděčnost - sebestřednost
47. Věrnost - není pravda = limity (tip od Slávky)
48. Niternost - exhibicionismus (tip od Slávky)
49. Inspirace - uzavřenost v pravidlech (tip od Slávky)
50. Vzájemnost - samota (tip od Slávky)
51. Nenucenost - povinnost (tip od Slávky)
52. Vtipnost - jízlivost (tip od Slávky)
53. Vstřícnost - přehlížení (tip od Slávky)
54. Bezprostřednost - asketismus (tip od Slávky)
55. Jistota - nejistota (tip od Slávky)
56. Procítěnost - necitelnost (tip od Slávky)
57. Porozumění - sobeckost (tip od Slávky)
58. Symfonie - disharmonie (tip od Slávky)
59. Původ - nevědomost (tip od Slávky)
60. Rodina - samota (tip od Slávky)
61. Moudrost - hloupost (tip od Slávky)
62. Spočinutí - urputnost (tip od Slávky)
63. Touhy srdce - touhy rozumu (tip od Slávky)
64. Seberealizace - bezcílnost (tip od Slávky)
65. Propojení s nekonečnem - uzavřenost (tip od Slávky)
66. Tvořivost - plytkost (tip od Slávky)
67. Nekonečnost - limity (tip od Slávky)
68. Pochopení lásky - nepochopení (tip od Slávky)
69. Pochopená poznaná láska - podmínečná láska
70. Naplněná láska
71. Domov - vyčlenění (tip od Slávky)
72. Jednota - samota (tip od Slávky)
73. Pochopený poznaný život - podmínečný život
74. Ucelenost - rozervanost (tip od Slávky)
75. Hloubka poznání - povrchnost (tip od Slávky)
76. Sebepřijetí - popírání sama sebe (tip od Slávky)
77. Smysluplnost - povrchnost (tip od Slávky)

 

Vyhledávání