Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Energie pro Novou Zemi na červenec 2010 - Celie Fenn
Energie pro Novou Zemi na červenec 2010 - Celie Fenn PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 08 Srpen 2010 08:15
ZA ILUZÍ A UVNITŘ NOVÉHO PROSTORU KREATIVNÍCH MOŽNOSTÍ, VÁŠNĚ A MILOSTI
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaná Rodino Světla, měsíc červenec 2010 pokračuje v nabídce mocných energií, jakož i četných příležitostí a možností k vykonání nových rozhodnutí , která se sladí s novým energeticky silným Cyklem, jenž začne 26. července.

Již od onoho Velkého Křížového Vyladění v červnu, jste se nacházeli v jakémsi " oknu příležitostí" , kde jste měli možnost využít silnou energii přicházející ze Světelného Diamantu k osvícení všech svých tendencí iluzí a klamů, které zůstávaly ve Vašem životě. A když ve svých  hlubokých úrovních svého Bytí se zbavíte těchto starých schémat, tak vytvoříte prostor a uvolníte energii pro mnohem více kreativní možnosti ve vaší přítomnosti i pro budoucnost.

11. července prožijete Úplné Zatmění Slunce, které bude znamenat ukončení této periody "příležitosti" a zmírnění tlaku, který mnozí z vás v  této době pociťujete. Avšak, můžeme říct, že toto bude opravdu silné Zatmění, viditelné přes Pacifický Oceán, Velikonoční ostrovy, Chile a Patagonii až po Argentinu.

Zatmění Slunce je vždy okamžikem, kdy Planetární Kolektiv akceptuje určitou "změnu / posun" , který můžeme přirovnat k restartu počítače.  Toto přepnutí na novou informaci v Nových Kódech Světla vyžaduje  Přechod Zatměním, aby bylo dosaženo lepšího Vyvážení a Harmonie.  V takovém případě,  Kódy, které budou resetované jsou v oblasti Oceánů Planety.  Pacifik je největší oceán na planetě a jako takový přijme Nové Kódy Světla pro Vodu a ty budou přijaté Mřížkou Oceánů a rozšířeny prostřednictvím Kytovců, Strážců Světelných Kódů v Oceánech.

Toto je velkolepý okamžik transformace Země, který budeme nazývat "Harmonická Oceánská Integrace". Tyto nové Světelné kódy aktivují Krystalickou Mřížku Srdce Páté Dimenze, již na planetě působící a je známá pod názvem Kosmická Mřížka Svaté Růže. Touto oceánskou aktivací budou planetární vodní masy sladěny s Mřížkami a budou integrované do nového modelu Nové Země pod vedením a s podporou Kytovců.

To znamená, že se Oceány stanou Suverénním Prostorem Páté Dimenze a již více nebudou tolerovat destrukci a degradaci chamtivostí člověka a svou exploataci. Pevné partnerství  Pracovníků Světla a Kytovců se stává Novým Strážcem  a Tvůrcem Snů Oceánů i Kontinentů, jako JEDNO.

V průběhu tohoto Zatmění, budou při aktivaci Velikonočních ostrovů, reaktivovány hluboké Oceánské energie, které zde byly drženy / uchovávány starými Mudrci Planety. Jsou to předci, vč. Draků, kteří již dávno odešli do Světla Vysoké Dimenze. Avšak opustili tyto Energetické Kódy, aby byly uvolněné v okamžiku, kdy Lidstvo dosáhne Vyšších Úrovní Vědomí. Cílem této aktivace je hluboké rozpomenutí se na Staré Tvůrčí Partnerství s oceánskými Bytostmi Světla, které zahájí přeskupování ve vašem Hlubokém Kolektivním Vědomí.  Mnozí z Vás budou snít o Oceánech a vejdou do kontaktu s Kytovci a Bytostmi oceánu. Staré Archetypy a Energie se budou vystavovat tomu, aby byly integrované do přicházejících kosmických energií Vzestupu a Transformace. Výsledkem bude pevné Tvůrčí Partnerství za utváření Nové Země a Očistu a Péči o Oceány.

Drazí, toto je výrazný moment Radosti a Oslav. Jste "Příchozí Věku" a Strážci Planety. Nedávné aktivace mnohých  mocných Krystalů Strážců Země na Planetě  budou sloužit jako Magnetické Vysílače pro tyto nové Energetické Kódy Světla.  Vy budete schopni přistupovat k těmto novým Mřížkám skrze Meditaci, Ceremoniál a Zvuk.

Žádáme Vás, abyste se účastnili tohoto procesu s Vděčností a Vytrvalostí u všeho, co se děje a co je vám svěřováno jako Strážcům Nové Reality na Zemi. Je to vaše odpovědnost, těch, kteří se cítí být oslovení, aby snili nejen o "novém Nebi a Nové Zemi" ale i o "Novém Oceánu" , jakož i v partnerství s Kytovci a Elementály.


Nuže, Milovaná Světelná Rodino, Lidský Kolektiv Vědomých Strážců Země spojí 17. a 18. července své energie, aby vytvořili událost zvanou "Konvergence Vědomí". V tom čase se uskuteční úsilí integrovat se a koncentrovat se na Mřížku Svatého Srdce Páté Dimenze. K této události dojde krátce po Oceánské Harmonické Integraci a Vy budete moci začít vidět jak mocná to bude příležitost pro společný záměr pozdvihnout Zemi do Páté Dimenze Vědomí Jednoty.  Jestliže jste se integrovali a sjednotili rovněž tak v harmonii s oceánským Vědomím, zde reprezentovaným Světelnou Rodinou Kytovců  a Elementálů, mimo jiné, budete také na místě "Konvergence Vědomí" a to v daném okamžiku, pro Nejvyšší Dobro Planety.

Po tomto, další Nejvyšší Bod bude Úplněk ve Vodnáři a planetární "Nový Rok"  s otevřením Lví brány 26.7. To je okamžik, kdy se Země posune ke svému následujícímu cyklu Tvořivého Experimentu s novými tématy a myšlenkami, které byly vloženy na Vlnách Tvořivého Impulsu z Kosmického Srdce a Snů z Tvořivého Zdroje.  A tak začne Planeta přijímat Kosmické Impulsy, které spojí své energie se Srdcem Všeho Co Je v daném okamžiku.

Lví brána od 26.7. do 12.8.
je perioda, kdy tyto nové Evoluční Energie či Kódy jsou výrazně silněji přijímány. V tu dobu je dobré být otevřený vůči přívalu energií a myšlenek, které budou formovat příští cyklus zkušenosti na Zemi. Tyto energie budou kulminovat v Bráně 10:10:10, 10. října 2010. Milovaní, chtěli bychom také s Vámi sdílet poznatky o tom, co prezentuje tato Hvězdná Brána Vědomí" a její napojení na Brány 11:11:11 v r. 2011 a 12:12:12 v r. 2012.

Každá "Hvězdná Brána"
představuje okamžik, kdy se Kvantum posune nebo pronikne, pokud možno, do Nitra a rovněž také Vnější Úrovně Zkušenosti. Každé z těchto dat představuje okamžik, kdy Země a Vědomí, mohou provést takové zásadní posuny, které sjednotí Planetu s jejím Kosmickým Osudem v rámci finálního "Duhového Mostu" 12.12. 2012 . Po tomto bodu bude Země plně sladěná a synchronizovaná s novou formou Času / Vesmírné Reality. Na druhé straně "Duhového Mostu"  leží jiná Realita a jiná cesta utváření, kterou znáte jako Čas a Vesmír. Takže tyto tři momenty jsou  klíčové "kalibrační" body , když se Země bude slaďovat s frekvencemi , které posunou Vědomí do Nového Času / Vesmírného Království Tvořivé Zkušenosti.

Vskutku, Milovaná Rodino, je to jako byste nyní stáli v patře před schodištěm a vyčkávali na zahájení výstupu, společně jako Jedno. Je to cesta za zkušeností, která může být uchopená jen jako Jedno, jen jako Sjednocené Vědomí. Nejsou to jen osoby, které se pozvednou do Pole Světelných Frekvencí, ale Celá Země. S tím  jste souhlasili, když jste přišli na Zemi v této době. To je Zázračný Záměr Vzestupu celé Planety se Všemi, kteří na Ní žijí do Páté Dimenze Světla !

A opravdu, Tvořivá Výzva, to je ta, kterou právě nyní všichni procházíte procesem probouzení. Opravdu, jsme tady v Andělském Království  Světla naplnění radostí, když vidíme, že jste připravení pro první velkou Hvězdnou Bránu 10. Října. Milovaní, Je to Láska a Napojení, které Vás pozdvihnou skrze tyto Brány, společně jako Jednoho. A je to právě a pouze skrze práci pro Nejvyšší Dobro Kolektivního Vědomí, kde naleznete vaše vlastní Vyšší Dobro v těchto Nových Energiích Transformace a Posunu.

Za iluzemi a v Milosti, Milovaní, Vám teď krátce pohovoříme o současných změnách ve vnímání, kterým musíte čelit. Přijmout Diamantové světlo, aby Vám umožnilo se osvobodit od iluzí a soustředit se do Středu Své Osobní Pravdy.

Víme, že jste přišli, abyste pochopili povahu / charakter kvantové reality a všech základů iluzorní reality v holografickém Univerzu nebo i Multiverzu. Je zde mnoho cest k rozhodnutím, zda ta či ona jednotlivá iluze má nějakou cenu / hodnotu v jen utváření Vaší Osobní Reality nebo hodnotu kolektivní dohody, když jdeme vpřed  do Vyšších dimenzí.

Jsou okamžiky, Milovaní, kdy se iluze může až stát obrovskou
a šílenou a Vy se vzdálíte od Svého Středu a necháte se strhnout takovými myšlenkami druhých. Diamantové Světlo Vám pomůže vidět, kde se takto chováte.

Na Planetární nebo Kolektivní úrovni se to děje, když se necháváte manipulovat médii. Vaše média slouží k tomu, aby manipulovala s Vašimi emocemi na bázi frekvencí strachu, vzteku, nejistoty a pocitů nebezpečí, nepřátelství. To se pak stává pro Vás "realitou" a to s cílem zabránit Lidstvu ověřit si pravdu o svém vzájemném propojení a Jednotě a vyjádření Harmonie. Mnoho z Vás často reaguje na planetární krize na základě vibrací zlosti a strachu a vytváří tak oddělení, namísto zvyšování vibrací Srdce, vytváření Jednoty a Tvořivých řešení.

Jít za iluze znamená na osobní úrovni, být schopen rozlišovat mezi nízkými vibracemi a emocionálními schématy, které tvoří strach, zlobu a manipulaci, a těmi jež jsou impulsem Vyšších dimenzí svého Vyššího Já a které produkují Tvořivá Řešení a mezilidskou Tvořivou Harmonii
. Rovněž to také znamená, Drazí, být schopen vidět a cítit, kdy nežijete svůj život s Nadšením a Celistvostí a když spadnete do šílenství a bludů myšlenek a vibrací předložených Vám ostatními.

Osobní pravda a Celistvost jsou výsledkem Sladění a Harmonizace všech úrovní Vašeho Bytí - Těla, Duše a Ducha.
  Pokud tyto aspekty JÁ nejsou sladěné / sjednocené, pak vnitřní chaos a vnitřní fragmentace často produkují apatii, oddělení, deprese a pochopitelně právě tak i určitou tendenci upadnout do bludů. Avšak pokud se tyto aspekty sjednotí / sladí, pak Vyšší aspekty pohltí / zaplní ty nižší s vroucím nadšením Duše a tvořivá síla tak je mnohonásobně zintenzivněná a posílená. Mocný proud energie osvobodí kreativní potenciál, který umožní vytvořit mohutnou osobní manifestaci v úrovni Země.


Tento stav sjednocení / sladění, o kterém zde mluvíme je rovněž nazýván " Stav Milosti" a když v něm jste, tak proud Boží Lásky a Kosmický Oheň se svobodně dostává z Nebes na Zemi a Vy se tak stáváte kanálem Manifestací a Zázraků v rozvíjející se Milosti Boží.

Stav Milosti je dosažen, když všechna šílenství a blouznění jsou uvolněná/odhalená a Vy žijete v absolutní celistvosti s impulzy Ducha a svého Vyššího Já. Akceptováním této úrovně JÁ jakožto Tvořivého Zdroje Života, jsou Nižší Úrovně sladěné / připojené jako přijímače Boží Lásky, Milosti a Blaženosti. Ale tato energie je Tvořivá a Vyjadřující a hledá sdílení ve vztazích a připojeních, v projektech a snech ! Jak už jednou začne cirkulovat musí být sdílená tvořivým způsobem nebo   "sfoukne" některé "nitky" struktury Vašeho Světelného těla.  Tato nitková struktura je koncipovaná pro Kolektivní Připojení a Zkušenosti. A jak víte, v Nové Zemi Páté Dimenze, ono "JÁ" je výlučně ve stavu Milosti, jelikož je připojeno k "MY" jako Tvořivý Partner a Dynamický Zdroj Světla a Lásky !


Přejeme Vám radost a zážitek v Novém Vědomí !

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Celie Fenn, http://starchildglobal.com/. Do češtiny přeložil pro www.transformace.info   Láďa M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.
 

Vyhledávání