Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Poselství Archanděla Michaela, listopad 2010 - "Meditace - Jednota celého Stvoření"
Poselství Archanděla Michaela, listopad 2010 - "Meditace - Jednota celého Stvoření" PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 04 Listopad 2010 22:08
"Meditace - Jednota celého Stvoření"
prostřednictvím Rev. Michelle Coutant
Drazí,
V této velkolepé době velké změny vždy pamatujte, že my jsme tady s Vámi. Ti z vyšších říší jsou tu s vámi v každém přítomném okamžiku. Nikdy jsme vás neopustili. To iluze trojdimenzionální frekvence vás vede k víře, že jste sami. V každém Přítomném Okamžiku, kdy zbloudíte z lásky Svého Svatého Srdce, dýchejte zhluboka a vraťte své vědomí do svého Svatého Srdce. Vraťte se do této lásky, milovaní. Pouze ve svém srdci, naleznete své nejhlubší spojení s vaším Božským Já. Pouze ve svém srdci najdete své nejhlubší spojení se všemi bytostmi vyšších říší, které jsou zde, aby vám pomáhali. Nikdy nepochybujte, že my jsme s vámi. Jsme
všichni Jeden. My jsme Všechno Co Je. Každá duše na Zemi je Vše Co Je.

Dovolte nám, abychom vám pomohli meditací přivést vás do tohoto vědomí a tohoto uvědomění. Když se cítíte ztraceni, v zápase a odpojení, jak to mnozí z vás zažívají v těchto časech změny, sedněte si v meditaci a přeneste se do jednoty svého spojení se vším životem, vaší Zemí a především vašim Božským Já a Kosmem, tlukotu Kosmického Srdce.

Drazí, připravte se a dýchejte zhluboka. Můžete si vychutnat plamínek svíčky nebo poslouchat jemnou hudbu, abyste se připravili na lehkost a půvab tohoto spojení. Dýchejte zhluboka a zavřete své oči. Přeneste své vědomí do Svého Svatého Srdce. Prociťujte tuto lásku, prociťujte tuto krásu, harmonii a jednotu. Toto jste vy, drazí. Toto je láska vašeho Svatého Srdce. Je to Všechno Co Je; je to vaše Božské Já a vaše spojení
s celým Stvořením. Seďte v tichosti a prociťujte nádheru, zázrak této lásky .... Nyní dovolte své Posvátného Mysli, aby se spojila a rozšířila a stala se jedním s vaším Posvátným Srdcem. Rozpínejte své Posvátné Srdce, až budou obě jedno. Není žádná oddělenost. To se vám jen zdá, drazí, že jsou oddělené. Spojte je do jednoho. Spojte svou vědomou mysl, svou podvědomou mysl a svou nadvědomou mysl do jednoho s vaším Posvátným Srdcem. Dýchejte a buďte, jednoduše dovolte této jednotě Sebe proniknout vašim Bytím ...

A teď, drazí, rozšiřte své Posvátné Srdce a Mysl, jako jedno, rozšiřte je, abyste naplnili sebe, své pole, dýchejte a dopřejte si čas, který potřebujete ... Nyní dýchejte a rozšiřte své Posvátné Srdce / Mysl, aby obsáhly a zaplnily Matku Zemi a všechny životní formy na Zemi ... Vaše Posvátné Srdce / Mysl, vy, jste jedno vědomí se Zemí a všemi životními formami. Ve vašem vědomí není žádná oddělenost. Všechno je jedno, vše je spojeno.

Teď, když dýcháte a věnujete čas tomu, abyste cítili požehnanost tohoto spojení, prociťujte lásku, jako Jeden, se Zemí, každou duší, každou životní formou. Vše je vědomí, vše je Láska ...

Dýchejte zhluboka a rozšiřte toto uvědomění. Jemně rozšiřte toto uvědomění, aby zahrnulo sluneční soustavu. Rozšířili jste se ze svého Já na Zemi a sluneční vědomí své božské Jednoty. Seďte v tichosti a uvědomujte si planetární tělesa všude kolem vás. Uvědomujte si Slunce, uvědomujte si Lásku, vědomí, bytosti, které naplňují vaši Sluneční soustavu láskou. Vaše Sluneční soustava se hemží životem, drazí, láskou
a radostí a hojností Božského Zdroje. Prociťujte tuto lásku, spojte se se svým Sluncem, éterickým i hmotným sluncem, spojte se s Heliem a Vestou, vašimi Solárními Logosy..... Spojte se s planetárními tělesy a
jejich éterickými těly ...

Je to velkolepé rozpínání lásky a když jste připraveni, rozšiřte tuto lásku do Galaktického jádra protože Melchior, váš Galaktický Logos, stojí připraven vás přijmout. Vy jste rozpínání celého Stvoření a my vás žádáme, abyste cítili tuto lásku, tuto rozpínavost, Tlukot Srdce Boha. Seďte v tichosti a prociťujte tep tlukotu svého srdce. Nalaďte se na něj, začněte cítit jeho tep v Matce Zemi a všech formách života na planetě. Prociťujte, jak se tento Tlukot Kosmického Srdce nalaďuje na vaši Sluneční soustavu, vaše planetární tělesa, vaše Slunce, všechno vědomí ... Prociťujte tento tep, tlukot ve vaší galaxii. Nalaďte se na
Tlukot Kosmického Srdce, zatímco se rozpíná ... Dýchejte zhluboka, drazí, a buďte touto jednotou, tímto naladěním na Kosmos a celé Stvoření. Dýchejte zhluboka, protože přicházíte domů k tomuto poznání.

Nyní dýchejte zhluboka a roztáhněte se do Vesmírného Jádra, protože váš Vesmírný Logos Melchizedek vás vítá, a začněte se nalaďovat na vesmírný tep. Když se vylaďujete na tento tep, který je nyní zajedno s tlukotem vašeho srdce, vašim slunečním rozšířením, vašim galaktickým rozšířením, prociťujte tuto lásku, moudrost, vyzařování dobré vůle, mír, harmonii, hojnost ... Prociťujte toto rozpínání sebe, prociťujte jednotu se vším stvořením, když začleňujete vesmírné a nyní se rozšiřujte na multi vesmírné úrovně ... Všechno je Jedno. Vše je Božský Zdroj. Dýchejte a prociťujte toto poznání. Buďte tímto poznáním. Prociťujte tep, tlukot srdce Kosmu, moudrost kosmu ... Vy jste Kosmos, vy jste moudrost, jste jedno se vším vědomím.

Rozšiřte se ještě jednou, drazí, abyste obsáhli všechny úrovně vědomí, abyste zahrnuli všechny úrovně Zdroje, abyste zahrnuli Mahatma. Prociťujte světlo Mahatma ... Prociťujte světlo vaší Já Jsem Přítomnosti
... Prociťujte světlo a lásku andělů, archandělů, Vzestoupených Mistrů, Rady Světla ... Znovu potvrďte a posilněte svoji Jednotu s těmito bytostmi, od kterých jste se cítili oddělení. Přitáhněte své spojení a své pochopení a moudrost těchto bytostí do svého Srdce / Posvátného Mysli. Spojte vaše vědomí, vaši samotné bytí, každou stránku a výraz sebe, s těmito požehnaným bytostmi, a Božským Zdrojem ...

Nyní dovolte proudu sebe, aby se rozpínal a naplnil celé stvoření ... Toto jste vy. Není žádná oddělenost; je jen Jeden, Jedno Srdce, Jedna Mysl, Vše Co Je, celé Stvoření, Zdroj. Vy jste Zdroj, jak je jím celé Stvoření ... Naplňte se tímto poznáním, tímto Světlem. Nasajte sílu, odvahu, vytrvalost, moudrost, mír, harmonii a především bezpodmínečnou lásku ...

Nasajte osobnost Boha. Nasajte přesně správné množství dvanácti paprsků, pro lehkost a půvab, pro vás. Koupejte se ve světle paprsků, koupejte se v bezpodmínečné lásce Posvátného Srdce / Mysli, Božského Zdroje, koupejte se v jednotě s celým Stvořením ...

Dýchejte a buďte Doma, drazí ... Právě tam, kde jste, je doma. Je to Nebe. Souhlasili jste, že přinesete Nebe na vaši krásnou planetu Zemi, Nebe je ve vás. Rozšiřte ho, buďte jím, vězte to a přejděte do stavu Bytí Jednoho. Dýchejte, milujte, buďte v radosti, a především setrvejte v tomto Jednom vědomi, setrvejte ve svém Posvátném Srdci. Toto Jedno Vědomí je vždy ve vás, v lásce vašeho Svatého Srdce.

My z vyšších říší jsme tady, abychom vám pomáhali, v Jednom Vědomi, tlukotu Kosmického Srdce a Moudrosti. Vstupte dovnitř, a spojte se s námi, drazí. Dovolte nám, abychom vám pomáhali.

Já jsem Archanděl Michael a přináším vám tuto pravdu.

Veškerá moje Láska a Požehnání
Michelle

Překlad do slovenštiny: Sir
Do češtiny upravil LM

Můžete kopírovat a sdílet s Láskou a požehnáním. Prosím kopírujte tuto zprávu v její celistvosti, vyjádřete vděčnost Archanděli Michaelovi prostřednictvím Rev. Michelle Coutant a poskytněte odkaz na: www.transformingradiance.com

 

Vyhledávání