Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Meditace Kristovo zasvěcení od Mistra Ježíše
Meditace Kristovo zasvěcení od Mistra Ježíše PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 07 Listopad 2010 19:39
Přijala Natalie Glasson - 29/10/10  

  Vystupuji ze zářícího zlatobílého světla a kráčím  k vám, abych stanul před vámi, svým zrakem vstřebávám vaši krásu, podstatu a pravdu vašeho bytí a duše.
Na vaši počest, jakožto majáku Stvořitelova světla, poklekám před vámi a beru vaše ruce do svých. S láskou, soucítěním a pravdou něžně líbám hřbet a dlaň obou vašich rukou a přikládám je na své čelo. A nyní dovoluji té lásce a míru mého bytí a mé mysli, aby vás zcela objala a nechávám svou energii proudit a propojit se s vaší. Jsme jedním a navěky jím zůstaneme.

  Nechte odejít všechny zábrany, pochyby, strachy a nejistoty, jste stále v náruči Stvořitele, jste v bezpečí a já jsem tu, abych vás vedl do větší jednoty se Stvořitelovou duší. Není většího prožitku, než zažít úplnou jednotu se Stvořitelem, být jen láskou, blažeností, mírem, harmonií a čistým jasným světlem. Jste-li připraveni na toto zasvěcení, pak vás provedu nebeskými zahradami hluboko do Stvořitelova srdce.

  Možná se ptáte, proč jsem vám přišel pomoci dosáhnout zasvěcení; odpověď je pravdivá a čistá, teď je ten správný čas pro sjednocení energií a rozvoj nového vědomí. Nyní je čas pro přístup k vyšší pravdě a jejímu ukotvení hlouběji ve vašem bytí, aby pomáhala nejen vašemu osobnímu duchovnímu vzestupu, ale i zvyšování vibrací lásky na Zemi. Toto zasvěcení je jednoduché, jako všechna učení a vhledy přicházející od Stvořitelovy duše, má vám pomoci k hlubšímu vtělení Kristova vědomí a aktivovat Krista ve vašem bytí, tedy čistou přítomnost lásky.

  Ze svého srdce nechávám vystoupit zlatý plamínek světla, krásný jako drahokam a pulzující a hřejivý jako slunce. Držím tento zlatý plamen světla ve svých do poháru sevřených dlaních. Je pro mne tak drahý, je nositelem a představitelem skutečné pravdy a čistoty Stvořitele. Vibrace, která je tak jemná a rychlá, nese Stvořitelovo kosmické světlo, Jeho lásku a Jeho pravou podstatu. Před vámi je koncentrovaná energie Stvořitelova srdce.

 Nechť se váš zrak upře na tento zlatý plamen světla.

 Nechť vaše tělo dýchá toto zlaté světlo, aby vás zcela objalo.

 Dovolte své mysli, aby přijala tu zářící čistotu zlatého plamene světla.

  Dovolte sami sobě stát se jedním s tímto zlatým plamenem, vaše tělo, vaše bytí i mysl jsou s tímto světlem v harmonii. Stáváte se zlatým plamenem, jako se on stává vámi. Uvolněte se v tomto stavu bytí a uvědomte si, že se sjednocujete s mocným aspektem Stvořitelovy lásky.

  Daruji vám tento vzácný zlatý plamen jako dar z hloubi své duše. Je to Kristovo vědomí, nejčistší forma lásky Stvořitelovy duše, kterou vám nabízím. Zlaté světlo uchovává vysokou vibraci lásky, ale také vás povzbuzuje, abyste na Zemi jako láska jednali, mluvili, slyšeli, viděli, pohybovali se a byli uvolnění. Dovolte lásce, aby byla vaším světelným průvodcem, vaším učitelem, vaší součástí a duší. Nechť vás zlaté světlo Kristova vědomí zcela obklopí. Čím více přijmete Kristovo světlo do svého bytí, tím větší plamen zlatého světla vyroste kolem vás a vstoupí do vašeho okolí a vaší reality.

  Mějte naprostou důvěru v to, že zlatý plamen Kristova vědomí nyní pracuje s vaším tělesným a energetickým systémem a zcela vás proměňuje v maják lásky a Kristova světla. Hluboké léčení a změna vašich energií probíhá jak přijímáte a dýcháte zlaté světlo. Vězte, že toto je pravda a vy si zcela zasloužíte lásku a transformaci, kterou právě zažíváte.

  Možná si přejete prohlásit:

  'Důvěřuji lásce Stvořitele a Mistru Ježíši, že mě nyní zcela uzdravují.'

  Nechť se zlaté světlo zkoncentruje ve vaší srdeční čakře, prociťujte světlo téměř jako tekuté a rozžhavené a spalující veškeré bariéry a omezení, která jste si vytvořili, protože jste se báli být všeobjímající láskou a žít ji. Stvořitelovo objetí může být zdrcující a mocné, když jsme si ho v minulosti nedovolili přijímat. Nyní je čas potvrdit přijetí a vůli přijmout Stvořitelovo láskyplné objetí.

  Možná si přejete prohlásit:

  'Otevírám své srdce láskyplnému objetí Stvořitele.'


  Představte si, prociťte nebo prohlaste své srdce za květ pozvedající se ke slunci a koupající se v teplém láskyplném světle. Možná cítíte jisté nepohodlí, jak světlo teče jak do vaší srdeční čakry, tak z ní. Jak svou srdeční čakru otevíráte přítomností Kristova vědomí vně i uvnitř vašeho bytí, vyrovnáváte se s novým stupněm Kristovy energie, s mou duší a s duší Stvořitele. Vězte, že toto je uvolnění, aktivace a vyrovnávání.

  Může to vyžadovat trochu času a trpělivosti, ale zatímco probíhá tato integrace, dovolte si opakovat po určitou dobu tuto afirmaci (vhodných bude deset až patnáct minut):

  'Já jsem Kristus.'

  Jak si to opakujete v duchu nebo nahlas, nechť vibrace a energie těchto slov pulzuje vaším celým bytím, jako vlna aktivní energie, proudící skrze a kolem vašeho bytí, zvyšující vaši vibraci a podíl lásky a Krista ve vás. Bude to velmi mocné, pokud si dovolíte být ve svém středu silní a jistí a budete afirmací potvrzovat vtělování a přijímání Kristovy energie, existence a světla.

  Jak se buduje energie na nové úrovni, možná pociťujete, jak na vás zlaté světlo padá jako třpytící se sprška a vaše srdeční čakra září blažeností, svobodou a láskou. Energie začíná proudit ze samých hlubin vašeho bytí, aby se manifestovala na Zemi, aktivujete Krista v sobě. Jste aspekt, energie a zdroj Kristovy a Stvořitelovy lásky, která již přirozeně ve vás existuje.

  Dovolte si prohlásit se silou a oddaností:

  'Objímám a vítám věčného Krista v sobě, Kristovy energie a bytí, jakožto Kristovo vědomí na Zemi.'


  Toto je přechod, který vyžaduje určitý čas a vývoj, denní soustředění a pozornost. Představujte si sebe sama jako energii Krista kráčejícího po Zemi, osvobozeného od ega a nadřazenosti, jen objímajícího a sdílejícího lásku Stvořitele, Kristovo vědomí. Jste více než hodni této existence, i když se zabýváte svou fyzickou realitou a denními povinnostmi na Zemi. Každý okamžik vašeho života může být posvátný, čistý a plný lásky, když si to dovolíte a zůstanete ve spojení a v naladění se samým jádrem vaší srdeční čakry a vědomím Stvořitele.

  Až budete připraveni, je mým přáním poslat vaše zlaté bytí a energii do hloubi Země jako symbol ukotvení Kristovy energie a Krista ve vás do vaší fyzické reality a pozemské současnosti. Jen vy můžete rozhodnout, zda jít svou cestou jako Kristova energie je pro vás a vaši duši vhodné, ale já jsem tu, abych vás objal a vždy vás vedl.

  Jsem váš přítel a bratr.
 
  Já jsem Mistr Ježíš.
 


Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org. Do češtiny přeložila pro www.transformace.info   Hanka B. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

 

Vyhledávání