Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Mistr Hilarion - Poselství pro týden 7.11. - 14.11. 2010
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 7.11. - 14.11. 2010 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 10 Listopad 2010 07:34
Milovaní Světlonoši,
Na našich dimenzionálních úrovních cítíme velké vzrušení a očekávání , které přichází ze Země v souvislosti s vaší účastí nebo přípravami na účast ve významných celosvětových meditacích, které jsou plánovány tento týden. Popravdě, tyto energie jsou vysoké! Jak skvělé je vidět lidi všech vyznání z celého světa v propojení za společným cílem - přinést pozitivní a trvalou změnu na Zemi. Tleskáme vám za změny, které byly vykonány a za aktivitu v době těchto příležitostí. Vaše světlo září ve stále větších a větších vlnách láskyplné energie.
Mnozí se právě nyní probouzejí a uvědomují si, že život je víc než jen ustavičné a neustupující zmatky, které je stále drží připoutané ve stejných scénářích, den za dnem, a uvědomují si, že mají tu sílu změnit svůj svět tím, že začnou být více sebevědomí ve svých myšlenkách, slovech, skutcích a činech. Po celém světě nyní roste uvědomění si svého lidství ve stále vyšších a vyšších oktávách a takto se tvoří změna mírumilovným způsobem.
Většina z vás si nyní plně uvědomuje, že v rámci vašich fyzických, emocionálních, mentálních a spirituálních těl probíhalo a probíhá velké čištění a jste si vědomi, že je to nezbytné,  abyste mohli dále šplhat po žebříku vašeho vstupu do velkého Světla a vědomí. Vidíme vás všechny tak statečně hlásající Světlo, kterým jste a sílu projevovat svého Krista v sobě i přesto, že jste právě dokončili zbavování se všeho, co není s vámi v souladu. Toto je prospěšné, znamená to, že rozumíte nutnosti odpouštět si, zatímco se zbavujete tamtoho z každé vaší buňky. Při této práci nezapomínejte žádat o další světlo, kterým vyplníte místa, která byla právě vyčištěna.
Je čas vplout klidně do uvědomění, že jste Bytosti Světla a že jste bezpochyby na cestě obnovy vaší nevinnosti, dobroty a velikosti. Mnohé z toho, čeho se zbavujete, jste si v tělních buňkách vypěstovali během neustálého přívalu myšlenek, slov a obrazů proudících z vašich televizních šou a filmů, které sledujete, až je pro vás nakonec přijatelné mluvit s druhými nízkovibračními slovy. Jak sami sebe dostáváte výše, toto z vás lehce odplyne a už vás to nebude ovlivňovat, ani ty s nižšími vibracemi. Brutalita mizí, zatímco vy stoupáte výše a výše do oktáv radosti, míru, harmonie, moudrosti a uvědomění.
Jelikož vám toto přichází stále častěji, budete zažívat úžasnější a delší období pocitů lehkosti, radosti a dobré vůle s těmi kolem vás a toto zapálí i ty, s kým přijdete do kontaktu a oni pak zase zapálí ty další. Takto jedná Posel Míru, když je prostě tím, čím je a nepoužívá masky, které jsou někteří zvyklí nosit jako svůj štít a ochranu svého zranitelného srdce. Nyní je čas rozsvítit  svá nádherná srdce a Světlo, které září všude kolem nás. Rozzařte vaše Světlo více než kdy dříve v historii vaší planety, to je nyní nejdůležitější pro vnesení stability a pořádku do chaosu kolem vás. Tento chaos znamená pouze příchod Světla, milovaní. To znamená pouze, že vše, co se neztotožňuje se Světlem, musí pryč.
Pokračujte každý den ve vyjádřeních, vizualizacích a meditacích a když můžete, spojte se dohromady v Jednotu,to vám pomůže zůstat uzemněnými a život plně využívajícími jako Tvůrci ve svém fyzickém těle. Jaká je to radostná doba! Život, smích a láska, vy nejzázračnější a nejúžasnější Bytosti Světla!
Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion
©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/
Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání