Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Poselství pro měsíc červen a červenec 2008 - Eva Puklová v pondělí 16. června 2008
Poselství pro měsíc červen a červenec 2008 - Eva Puklová v pondělí 16. června 2008 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 01 Červen 2008 22:11
Milí přátelé, nastalo opět období, kdy na planetu Zemi proudí energie určitých planet, nesoucí pro nás "nabídku" ve formě možností zpracovat si ty záležitosti a energie, které máme vůči těmto planetám a kvalitám/energiím, jež planety symbolizují, v nelásce, v nepořádku či disharmonii.
Tam, kde máme energie planet již zpracované a vše s nimi dáno do pořádku, můžeme vnímat posílení kvalit a talentů těchto planet v našem denním životě. Buďme tedy pro následující dny vědomě otevřeni těmto energiím, s láskou přijímejme a poděkujme za zkušenosti, které nám to přineslo a přináší.
Tam, kde to intuitivně ucítíme, odpouštějme druhým, žádejme o odpuštění a odpuštějme sobě a přijímejme sebe i včetně těchto zkušeností, přijměme svůj vývoj. Protože jsme dostali tyto informace ještě s předstihem, než k nám tyto energie dolehnou, můžeme požádat svou dušičku a duchovní bytost dané planety, aby nám poslala či ukázala (ještě před tím, než začne na Zemi proudit) ty energie a záležitosti, jež máme vůči planetě, její duch. bytosti a bytostem v nelásce. A pak už si můžeme energie planety užívat více v tom "láskyplném" pozitivním projevu. Níže uvádím, které energie a v kterých dnech budou k nám na Zemi proudit. Časové období berte přibližně plus mínus 1 den.

16. až 23. června 2008 - energie planety Neptun

Ke zpracování: silné emoce, závislosti a lpění všeho druhu, zmatení, klam, zaslepenost a šalba (kde se díváme přes růžové brýle, kde propadáme klamným ideálům?).
V pozitivní rovině: emoční vyrovnanost, svoboda, jasnost, pravdivé nazírání na skutečnost, napojení na vyšší duchovní sféry/světy - citlivost, vnímání souvislostí.

24. června až 4. července 2008 - energie planety URAN

Půjde o aktivaci, zesílení a důraz na mentální úrovni. Uran způsobuje prudké, náhlé a výrazné změny, boří řád a pravidla, přináší možnost "začít znovu".
Ke zpracování budou témata z mentální úrovně, myšlenkové formy, nápady... Uvědomovat si schémata, přesvědčení, která nejsou láskyplná. Budou intenzivně k rozpoznání.
V pozitivní rovině: zboření starých a nepotřebných schémat, vykročení do nového, mentální jasnost a síla, inspirace a nápady v láskyplné podobě a síle.

5. července až 12. července 2008 - energie planety MERKUR

Půjde opět o energii na mentální rovině, ale jinou než u Uranu. Půjde zejména o oblast komunikace a enrgetické výměny na všech úrovních - řeč, informace, obchodní sféra, burza, počítačové technologie, informatika, elektřina, počasí-bouřky, prudké změny, chaos a přehlcenost....
Ke zpracování: kde nekomunikujeme s ostatními lidmi či se sebou sama láskyplně, kde jsme umínění, tvrdohlaví, kde reagujeme výbušně, hněvem... Téma neočekávaných reakcí, podvodů, lstí... Kde jsme jakoby "v koncích", je toho na nás moc, nevíme co dřív...
V pozitivní rovině: jasná, srozumitelná a láskyplná komunikace, solidnost, obratnost, umírněnost, klid a koncentrace, orientace, pamět a duševní schopnosti.

13. až 25. července 2008 - energie planety MARS

Zde nás budou čekat energie našich rozhodnutí, naší síly, iniciativity, aktivity a odvahy.
Ke zpracování: Kde nejsme schopni se správně či dostatečně rychle rozhodnout? Kde jsme agresivní, domýšliví? Kde se naopak stahujeme do sebe, utíkáme před rozhodnutím? Kde svou sílu a aktivitu odmítáme projevit...?
V pozitivní rovině: rozhodnost, odvaha, moudré a láskyplné používání a vyjadřování naší síly, aktivity - našeho jangu.
Pokud se budete v těchto dnech cítit nepříjemně rozvibrovaně, uvědomte si své duchovní srdce a dýchejte chvíli do něj a zvětšujte prostor duchovního srdce postupně mimo tělo, všude okolo vás, do dostatečné vzdálenosti kolem sebe, buďte uvnitř tohoto pole, této energie svého srdce. V lásce a bezpečí.
Přeji mnoho zdaru, moudré a láskyplné síly ke zpracování všeho, co nám je nyní umožněno.
Zapsala s láskou, Sylva
 

Vyhledávání