Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Poselství od 1. Lásky k současným energiím
Poselství od 1. Lásky k současným energiím
Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 25 Srpen 2011 07:25

Rád bych ti pověděl o době, kterou teď máte před sebou. Toto údobí až do konce října se bude vyznačovat velkými poryvy počasí i lidských nálad. Do zemského éteru budou přicházet zcela nové energie od Orionu a Andromedy.

Tento typ energií lidstvo bude potřebovat, aby bylo schopno vstřebat své pozemské negace. Bez těchto orinských a andromedských energií by vám to trvalo velmi dlouho. Lidé se budou následkem vstřebávání těchto energií do svých aurických obalů dostávat do svých limitních pocitů v obou polaritách. Tedy tě upozorňuji na zákon vesmírného kyvadla. Toto bude doba velkého rozkmitu na obě strany. Pak, kolem zimního slunovratu, nastane zklidnění, kyvadlo už bude jen ve 2/3 svého rozkmitu. Bude to doba náročná pro fyzický i psychický stav jak společnosti, tak jedince.

Co se týká fyzického zdraví, tak bude potřeba výrazně doplnit veškeré vitamíny a minerály, protože tělo v této době bude mít velkou spotřebu právě těchto vitamínů a minerálů, aby zvládlo přicházející orionské a andromedské energie.

Bylo by dobré, aby se ze služebníků světla vytvořily skupiny po 5 – 6 lidech, které by si vzaly na starost určité oblasti společnosti a „zásobovaly“ by je Univerzálním Světlem a paprsky podle potřeby. TOTO JE DŮLEŽITÁ ČINNOST.

Přijala Eva Puklová 15. 08. 2011

Toto poselství je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje www.transformace.info i s aktivním odkazem.

 

Vyhledávání