Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Energie pro republiku PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 30 Srpen 2011 17:14
Milí přátelé,
jak všichni víte, včera se konala v Aurasomě pravidelná meditace s Evičkou Puklovou, tentokrát však ne jak je obvyklé při termínu úplňku, ale při novu. V úvodní části, než byla meditace zahájená, jsme se více zabývali výzvou 1. Lásky (viz článek Poselství od 1. Lásky k současným energiím od Evy Puklové), abychom vytvořili malé skupinky, které by pokryly různé oblasti společenského života v ČR a svou meditační prací by vysílaly do těchto oblastí a v aktuální době lidem zde působícím láskyplné energie, pro jejich probuzení ve smyslu práce pro blaho národa, republiky a vůbec pro změnu klimatu v daných oblastech, potažmo v celé republice.

Již v průběhu včerejšího setkání na meditaci, ale předtím také na našem víkendovém semináři, jsme vytvořili několik skupinek. K nim je možné dále přistupovat a také je potřeba obsadit ty zbývající. Akce není omezená jen na ty, kdo se zúčastňují seminářů a meditací pořádané skupinou kolem tohoto webu s Evou Puklovou. Všichni si jistě uvědomujeme závažnost situace i celé akce a  proto je potřeba, aby se zúčastnil prakticky každý, kdo si přeje v ČR změnu k lepšímu, k prosperitě,  k ukončení rozkrádání státního rozpočtu a veřejných peněz vůbec, korupce, mafiánství, k vyšší vzdělanosti, k uvědomělejšímu přístupu k vlastnímu zdraví, ke zkvalitnění péče o životní prostředí, k lepšímu a šetrnějšímu přístupu k energetickým zdrojům atd. atd. Prostě každý, kdo chce aby se tady žilo lépe a ti, kteří byli zvoleni do funkcí, aby zajišťovali chod toho či onoho úseku společenského života až po nejčelnější představitele státu, pracovali a fungovali se skutečnou poctivou péčí národohospodářů v nejvyšším zájmu národa a republiky a nikoliv v zájmu sebe, kamarádů, mafií jiných mocností atd.

Nejde o to s někým manipulovat, a tím de facto připravit o svobodnou vůli, jde jen o to do těchto oblastí posílat láskyplné energie jako pomoc i jako nabídku k přijetí rozhodnutí v rámci těchto energií pro dobro všech.

Jak na to:

Je  třeba, aby toto meditační působení bylo prováděné v rámci skupiny společně v jeden čas, na kterém se lidé domluví. Není třeba se někde scházet, prostě jen ve smluvenou dobu, doma nebo někde jinde, kde jsem a kde mohu chvíli takto meditovat, se soustředit, vizualizovat si svou skupinu, energeticky se s ostatními v Srdcích propojit a pak ve společné energii zahájit meditaci.

Na čistý papír si namalujeme něco jako rybníček, který bude zobrazovat příslušnou oblast, kterou zpracováváme. Ten nám pomůže držet pozornost po dobu vysílání energií.
Pak, po zkoncentrování se, si vizualizujeme oblast, kterou nám zobrazuje onen „rybníček“, aktuální představitele (když je známe, jinak si představíme „lidi“ s myšlenkou, že jde o o vedoucí představitele a další odpovědné pracovníky oblasti) vyšleme do „rybníčku“ tzv. Univerzální Světlo. Mentálně neseme s vysíláním energie myšlenku: „Posíláme Vám, bratři a sestry, pro dobro nás všech, pro dobro národa a celé republiky – posíláme Vám „Universální Světlo“ pro Vaši práci a rozhodování“ a energii budeme držet po dobu 4 minut Následně budeme do „rybníčku“ vysílat fialový paprsek a opět s myšlenkou „Posíláme Vám, bratři a sestry, pro dobro nás všech, pro dobro národa a celé republiky – posíláme Vám „Fialový paprsek pro Vaši práci a rozhodování“, opět po dobu 4 minut.

Při práci se meze fantazii v podstatě nekladou. Můžete používat např. pro odsávání temných a jiných negativních energií tzv. „transformační vysavač“ a souběžně posílat fialový paprsek.

Tyto krátké meditace je třeba provádět denně do 28. října 2011.

OBLASTI:

Skrze vnitřní komunikaci bylo vytypováno následujících 26 oblastí, které je třeba takto zpracovávat a také, jak píšeme výše, se již utvořily první skupinky, které si smluvily čas pro tuto meditační práci.

1) Prezident a Úřad prezidenta republiky             06:45 hod
2) Vláda                                                          21:00 hod
3) Poslanecká sněmovna                                   20:00 hod
4) Senát                                                          20:00 hod
5) Politické strany               
6) Justice-soudy, státní zastupitelství
7) Policie                           
8) Vojsko                                                       21:00 hod
9) Regionální státní správa – na úrovní obcí až po krajské rady a zastupitelstva    06:45
10) Bankovnictví
11) Finanční systém                                         21:00 hod
12) Farmacie a distribuce                                  skupina zatím bez času
13) Pojišťovnictví
14) Zdravotnictví                                             20:00 hod a 21:30
15) Školství
16) Média (TV, rozhlas, tisk)
17) Elektronická komunikace (internet, mobilní telefonie apod.)
18) Energetika
19) Vodní hospodářství
20) Životní prostředí (vztah k životnímu prostředí, zacházení s ním, jeho tvorba atd.)
21) Sociální politika státu
22) Kultura
23) Školství                                                 22:00 hod
24) Obchod a služby
25) Spoje a komunikace
26) Sport


V některých stávajících skupinkách není zatím dost lidí, takže klidně je možné se připojovat dále. Mohou být i dvě skupiny, pokud není možné se domluvit na jednotném čase.

Prosíme zájemce, kteří se chtějí připojit, aby se nám nahlásili, abychom mohli skupinky, jejich vznik, koordinovat, na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   (enerprorep = energie pro republiku) – adresu, kterou účastníci včerejší meditace dostali pro kontakt, lze používat také. Jmenné seznamy vyvěšovat na webu nebudeme, jen budeme postupně uveřejňovat počty ve skupinkách.

Další informace budou následovat.

S Láskou

Eva Puklová a přátelé
 

Vyhledávání