Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Energie pro republiku - AKTUALIZACE 2
Energie pro republiku - AKTUALIZACE 2 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Sobota, 03 Září 2011 19:08
Milí přátelé,
Naše společná, celostátní, meditační akce na pomoc republice pod názvem „Energie pro Republiku“, (k níž základní informace naleznete ve stejnojmenném článku, na webu www.transformace.info) se dostává do další fáze a oblasti se nám začínají obsazovat skupinami meditujících. Došlo i k výbornému obsazení oblastí, na které jsme minule upozorňovali, ať již Politické strany, Finanční systém, Energetika nebo třeba také Sociální politika státu, ale i další. Zdá se tedy, že se vytváří základní tým, jehož energie bude jednak působit do zpracovávaných oblastí, ale také svou energií k sobě bude přitahovat další souznějící, láskyplné a odpovědné lidi, kteří se chtějí aktivně zasadit o kvalitativní změny v celé republice, v celé společnosti.  Máme z toho velkou radost a věříme, že se postupně bude zapojovat stále více lidí.

Víme, že tento způsob organizace celospolečenské meditace je nezvyklý, nový. Ale čas postupuje a s ním i přicházejí na planetu nové a nové energie, které přetváří myšlení nás lidí resp. nabízí změnu,  a v rámci této změny se lidé sjednocují (což např. společné meditace jsou). V dalším vývoji pak energie vedou k posunům v našem chování. Jedním z takových projevů je uvědomění si sebe jako svobodné, silné, tvůrčí bytosti, která se nebojí projevit svůj tvořivý názor a vystoupit s ním na veřejnosti.

Další souvislostí, která vede k tomuto způsobu organizace je fakt, že se zpracovává celkem 25 oblastí, které v souhrnu vytvářejí celkový obraz naší společnosti, aspoň tedy ty hlavní. A takto se dosáhne toho, že všechny tyto oblasti budou postupně obsazené aspoň minimálně potřebným počtem lidí, kteří je budou zpracovávat.

A pro přehled uvádíme opět nejnovější stav skupin. Jak je patrné, prvotně stanovené časy prvními skupinami nejsou závazné a na podkladě zájmu se vytvářejí další skupiny k týmž tématům, ale v jinou dobu, čímž se vytváří možnost, prostor pro ty, jímž základní časy nevyhovovaly. Tři oblasti (v seznamu červeně) zatím ještě čekají na své energetické tvůrce.

A jaký je momentální stav.

    OBLAST                                                                ČAS            POČET

1) Prezident a Úřad prezidenta republiky                      06:45 hod             6
2) Vláda                                                                   21:00 hod             8
3) Poslanecká sněmovna                                            20:00 hod             3
4) Senát                                                                   20:00 hod             1
5) Politické strany                                                      21:15 hod             6
6) Justice-soudy, státní zastupitelství                           20:00 hod              1
7) Policie                                                                  21:15 hod             1
8) Vojsko                                                                 21:00 hod             2
9) Regionální státní správa –
   na úrovní obcí až po krajské rady a zastupitelstva       06:45 hod             11
                                                                               20:30 hod              1
10) Bankovnictví                                                        22:00 hod              7
11) Finanční systém                                                   06:00 hod              1
                                                                               21:00 hod              8
                                                                               21:30 hod              1
12) Farmacie a distribuce                                           zatím bez času         5
13) Pojišťovnictví                                                      ????                       0
14) Zdravotnictví                                                       20:00 hod              2
                                                                               21:00 hod              3
                                                                               21:30 hod              4

15) Média (TV, rozhlas, tisk)                                       20:00 hod              2
                                                                               21:00 hod              5
16) Elektronická komunikace                                      07:15 hod              2
    (internet, mobilní telefonie apod.)                
17  Energetika                                                          06:45 hod              3
18) Vodní hospodářství                                             22:00 hod               4
19) Životní prostředí                                                 21:30 hod               5
    (vztah k životnímu prostředí, zacházení s ním, jeho tvorba atd.)
            
20) Sociální politika státu                                          21:15 hod               4
21) Kultura                                                              21:00 hod               3
22) Školství                                                             20:00 hod               2
                                                                              22:00 hod               8                                    
23) Obchod a služby                                                 ????                       0
24) Spoje a komunikace                                            ????                       0
25) Sport                                                                06:45 hod                1


Další zájemce, kteří se chtějí připojit, prosíme, aby se dále přihlašovali, abychom mohli skupinky, jejich vznik, koordinovat, na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   (enerprorep = energie pro republiku).
Jmenné seznamy vyvěšovat na webu nebudeme, jen budeme postupně uveřejňovat počty ve skupinkách, a jak bylo výše uvedeno,  informovat Vás budeme ve skupinách.

Další informace budou následovat, prosíme, sledujete další aktualizace, které budeme na webu www.transformace.info vyvěšovat.

S Láskou

Eva Puklová a přátelé
 

Vyhledávání