Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové POselství od Ariů 3.8. 2010
POselství od Ariů 3.8. 2010 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Úterý, 18 Říjen 2011 21:52
Překážky, které nám brání dostat se ke své podstatě a jak je zdolat
Naší milí přátelé,
Všichni procházíte velmi náročnou přechodovou fází ( dá se přirovnat k energii 90kV), kdy máte pocit, že je třeba některé věci dokončit, vypořádat se s nimi, něco ze svého života vyloučit, anebo jste k tomu prostě svou duší tlačeni. Je to období, kdy zcela přirozeně máte větší potřebu být sami, abyste mohli tzv. bilancovat, v klidu si své záležitosti procítit a možná i v sobě nalézt něco, o čem jste vůbec neměli tušení. V této době, kdy se otevřely vaše problémy v celých souvislostech vám klid, koncentrace a ukotvení v sobě sama mohou velice pomoci. Je ale pravděpodobné, že se objeví mnoho pocitů, schémat, „naléhavých záležitostí“, které vás budou od sebe samých odvádět. Je to paradox, ale i tento prožitek je velmi důležitý – toužit po klidu  a zároveň nebýt schopen se zklidnit a propojit se sám se sebou. Přijměte prosím i tuto zkušenost, navažte kontakt se svými pocity, komunikujte více se svou duší i tělem. Řešení je vždy ve vás. Je dobře, že jste se dotkli tématu archetypů, neboť zde můžete najít mnoho témat a překážek, které vám brání. Oddělení od vaší podstaty je s archetypálními energiemi úzce spojeno. Lidé si stále ještě neuvědomují, že vše je láskyplná energie, která má ovšem z výukových důvodů různé podoby. Pochopením různých typů archet. chování  můžete druhé podpořit, rozkrýt „karty“. Všichni ve své podstatě touží po lásce, sdílení, harmonii a klidu. Jsou však zahlceni množstvím pocitů, vln energií atd. a pak se uchylují do různých závislostí, virtuálních realit. Nedokáží  vlastně říci, co chtějí, nevědí jak žít, a tak každý volí tu svou izolaci.
Tak jako děti na které se ptáte. Děti narozené na rozhraní 80. a 90. let si s sebou nesou mnoho těžkých nezpracovaných energií z období před transformací a přitom jsou duší tlačeni do velkých změn, uvědomění si stavu společnosti, touží být jiní a nevědí jak s tím naložit. Mají mnohdy pocit zodpovědnosti za to, jak se chovají druzí, za stav světa a sami se cítí bezradní a slabí. Mohou mít pocit, jakoby mezi své vrstevníky nepatřili. Podporujte je s láskou, buďte trpěliví a naslouchejte jim. Dejte jim dostatek prostoru a možnosti, aby mohli ve spojení se svou duší pochopit, proč jsou tady. Naši milí, objímáme vás, vydržte, konec vašeho „seriálu“ je v dohledu. Vaši A.
 
 
Doba, kterou teď prožíváte se rovná době před výbuchem sopky, který se očekává. Přirovnání není tak přitažené za vlasy, jak se na první pohled zdá. Nikdo neví. Kdy a jak vše proběhne, ale každý si dává vše, co potřebuje, do pořádku. Tato doba se svou hektičností té předsopečné podobá. Přichází vám toho velmi mnoho, co byste (vy, kteří duchovně pracujete) měli udělat. Ve vašich aurách je vidět mnohostranný posun do vyšších vibrací. Vaše energie pomáhá i lidem ve vašem okolí, aniž si to lidsky oni uvědomují. Je to doba velké práce, která vyúsťuje ve výbuch očistného ohně ve vás, kdy transformační energie po několika etapách vás zavede – převede do světelného lidství.
 
? Jak odstranit překážky, které vám brání dostat se ke svým vlastním duchovním kořenům?
Abyste mohli odstranit překážky, musíte je uvidět a uvědomit si je. Požádejte duši o vedení. Teprve až je potkáte, navážete s nimi rozhovor a zeptejte se jich, čím by chtěly být v lásce. Co potřebují udělat, aby se do lásky dostaly. Komunikujte s nimi  a dělejte to:
Pak se jich zeptejte, zda-li jsou spokojené. Dokud se nebudou cítit láskou komunikujte s nimi a prosvětlujte, jak vám říkají. Je to velice jednoduché až prosté, ale zcela funkční.
Milujeme vás drazí. 8.8. si zameditujte na ohňovou bránu lvího srdce. Najdete tam velmi ušlechtilou energii. Áriové.
 
 
Současné zhoršení zdraví mnoha lidí?
Zdraví je ten nejméně přehlédnutelný signál pro všechny lidi. Je nutné je řešit. Všichni lidé jsou v těchto okamžicích více otevřeni novým myšlenkám. Samozřejmě nelze činit zázraky, protože by tento proces  pro ně nepřinesl tu zkušenost, poučení a změnu. V těchto okamžicích jsou více otevření i jejich blízcí, je to doba, kdy mohou velice pokročit ve svém vývoji. Je to jedna z cest, která nám pomáhá nalézt cestu k sobě.
Nejvíce v nalezení této cesty nám samozřejmě brání naše ego, schémata a nechuť ke změnám.   Cest je několik  přijetím jednotlivých bloků  a jejich transformací, čištěním energií Já Jsem. Jistě by vám v těchto chvílích pomohla role „pozorovatele“.  Tam dochází ke snazšímu přijetí „bloků“ a je i lépe vidět na podstatu problémů. Buďte v pozici pozorovatele nejen ve chvílích ticha sami v sobě, ale zejména v okamžicích nejrušnějších. Víme, je trošku složitější to udržet a  tím vzniká váš pocit – potřeba izolace. Postupně se však zdokonalíte a zůstanete v pozici pozorovatele stále. V dřívějších dobách jste byli na duchovní cestě v izolaci – mniši, poustevníci … a tím jste dosáhli osvobození a duchovního osvícení. Možná i proto máte v této době potřebu izolace. Doba je však jiná a tím ve vás dochází k rozporu. Víte, že musíte dnes „svítit“ mezi lidmi, předávat energie, rozsvěcet ostatní a pomyslně stoupat v tomto ruchu po své cestě vzhůru. NELZE SE ODDĚLOVAT, POUZE SPOJOVAT.
 
? Vytváří se již světelná síť služebníků světla kolem planety?
Síť se vytváří, ale ještě chvíli to bude trvat, než se spojí a funkčně zprovozní. Je třeba, abyste objevili, přijali a začali používat další své schopnosti, telepatické dorozumívání, harmonizaci a směrování energií. Zejména koncentraci a  směrování energií jste měli trénovat již dávno a nic se neděje. Vaše schopnost soustředění se nerozrůstá, to je také  důležité pro aktivaci a provoz světelné sítě kolem planety, jejímiž jste uzly. Začněte toto procvičovat, je to stejně důležité, jako čištění emocí.

Děti – někteří tito jedinci jsou příliš citliví a zatím si neumí poradit tomto světě. Oni sami musí najít svou vnitřní sílu, aby se postavili tomuto poměrně agresivnímu světu. Pomáhejte jim v tomto směru se osamostatnit a zocelit. Ne tak, že se uzavřou a zhrubnou, potlačí své podstatné energie, jak to například vyřešili někteří z vás ve svém dospívání. Tyto děti zatím vyčkávají, až dorostou. Život není závod a není důležité, kdy je kdo v jakém cíli. Nebuďte netrpěliví, oni svou sílu najdou a pak překvapí mnohé i vás. Dávejte jim důvěru, podporu a trpělivost. Doba okolo vás je mnohem agresivnější, než když jste byli v jejich věku, je to tedy pro ně mnohem složitější. Některých svých hranic a  omezení z vaší doby dospívání se zbavujete dodnes. Nenuťte je, ať dopadnou stejně, je to jejich vlastní cesta.
 
 
 
Překážky bránící dostat se ke své podstatě
Nezapomínejte na pokoru. Vaše životy plynou, čas ubíhá a vy pracujete. Nepolevujte, ještě není zdaleka vyhráno. Teď teprve se dostáváte ke svým podstatám, teď teprve bude vaše práce začínat. Možná bude úplně jiná, než jste si mysleli, ale přijměte toto s pokorou, neboť se dostáváte k pravému úkolu tohoto života v této době.
Tato práce nekončí žádným rokem 2012, bude mít zcela přirozený vývoj, kterém je zbytečné se bránit. Pro tyto úkoly jste se narodili.
Bloky a překážky sídlí ve vašich myslích, sídlí ve lpění na starých schématech a závislostech a je třeba zbavit se v první řadě tohoto lpění. Vaše mysl ulpívá (všimněte si podobnosti slov lpět a lepit) na starém a způsobu života a snaží se ho držet jako starého kusu lodi v moři. Ale život je oceán, ne to staré dřevo.
Nejprve zjistěte společný jmenovatel tohoto lpění, který souvisí s vaším kruhem archetypů. (může mít 3-5 témat, oblastí). Zaměřte se na tento uzel, na toto lanoví, jímž lpíte na současném způsobu života. To pak pročišťujte a odpojujte láskou a energií JÁ JSEM, můžou tam být samozřejmě překážky a bloky různého druhu, to už znáte.
Až toto pročistíte, uvidíte či ucítíte propojení energií novýma očima, je to pohled 5. dimenze.
Otázky pro hledání překážek:
Co mě v poslední době nejvíc trápí a jaké to provázejí pocity?
Kde zaznamenávám opakovaný neúspěch, kde se mi nedař?
- na vnitřní rovině
- na vnější rovině
Co stále vytěsňuji jako nepříjemné?
Které křivdy z dětství zůstaly aktuální?

Poté se podívejte do svého srdce na dno svých emocí a přijměte je.
Radujte se ze života a ptejte se, co brání mé radosti, co ji blokuje, co ji vždy srazí.
Život je krásný.
Odevzdejte se do Boží vůle a očistěte mysl. Ta blokuje průchod energie správným směrem.
Jste na cestě, a tak vám život zobrazuje váš vývoj. Těm, kteří svou cestu uzavírají a jedou obrněným vozem, těm je zbytečné ukazovat kameny a překážky. Ovšem, až tito lidé vjedou na most, je možné, že si všimnou příliš pozdě

 
Překážky, které nám brání dostat se ke kořenům své podstaty (duchovní) a jak je překonat?
Sestřičko, tvé pocity potřeby izolace, odpoutávání se od druhých bytostí a potřeby svého zvnitřnění odpovídají potřebám doby transformace, tvému stupni, tvé individuální úrovni duchovní cesty. V jistém okamžiku duchovního vývoje je nutné přestat sbírat informace a nové zážitky, odpojit se od „šumu“ a „hluku“ okolí a vydat se důsledně do svého nitra. Končí zde cesta poznávání sebe skrze druhé (zrcadla) a začíná proces poznávání druhých bytostí, světa, vesmíru… skrze svoji vnitřní individualitu, kde platí, že vše co ke svému poznání potřebuješ máš již v sobě. Skrze sebe – skrze porozumění a procítění principů své bytosti se stejně nakonec dostaneš k celku – k jednotě, ze které jsme všichni vyšli. Zkrátka princip existence každé jednotlivé bytosti je stejný, má stejný základ jako existence celku.
Těmi překážkami, které brání dostat se ke své duchovní podstatě (= žití podstaty každé bytosti) je  a) především podléhání mysli – zejm. stálé podléhání myšlenkám a myšlenkovým vzorcům – svým vlastním – i myšlenkám a myšlenkovým vzorcům druhých lidí a b) bolesti ega, zejm. podléhání emocím, posuzování.
Proto nyní tak intenzivně pociťuješ potřebu odpoutat se od „šumu“ druhých lidí (myšlenkového a emocionálního), abys zachytila „šum“ vlastní mysli a tvých emocí a mohla tak nastoupit cestu „za mysl a emoce“. Techniky jak toho dosáhnout jsou různé, např. pozorování myšlenek, uvědomění si emocí a myšlenek a jejich propuštění.
Astrologicky tyto pocity a potřeby v této době souvisí s pozicemi pomalých planet a konstelacemi, jež nyní utvářejí (Saturn opozice Uran, Jupiter kvadratura Pluto) v kardinálních znameních – to přináší velký tlak na přeměnu základu hmoty, na změnu její struktury.

Proč volí izolaci i děti narozené v letech 1985-1995?
Generace těchto dětí tuto potřebu změny hmoty a přístupu k ní  jasně cítí. Je to generace, která má ve svém nativu ve znamení kozoroha (znamení hmoty) Urana a Neptuna, což obsahuje potenciál a akcent na proměnu hmoty tvořivým způsobem, kterou v této době připomíná planeta Pluto svojí aktuální pozicí ve znamení kozoroha. Tato generace zosobňuje rozpor, kdy na jedné straně stojí fascinace hmotou (=její vyznávání, preference hmotných zájmů ) a na druhé straně ji odmítá, revoltuje proti ní (odmítání hmoty jako hodnoty). Tato generace – někteří již vědomě, jiní nevědomě – cítí potřebu změněného postoje ke hmotě a reagují v obou polaritách.

 

Vyhledávání