Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody Energie pro republiku - Shrnutí
Energie pro republiku - Shrnutí PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 06 Listopad 2011 21:54
Milí přátelé,

před několika dny, oficiálně k 28. 10., ale prakticky až v těchto dnech skončila naše společná meditační akce „Energie pro Republiku“. Začalo to celé koncem srpna poselstvím od 1. Lásky, které přijala Eva Puklová a které si můžete, pro připomenutí stále přečíst na našem webu (Poselství od 1. Lásky k současným energiím). Následovaly krátké, pracovní, diskuze, které proběhly na seminářích do konce srpna, jakož i na společné meditaci při termínu Novu koncem srpna a následně již byla akce vyhlášená veřejně na webu (viz článek Energie pro Republiku).

Ohlas na vyhlášenou společnou meditační akci ve prospěch republiky byl nevídaný. Postupně se lidé aktivně přihlašovali a okruh meditujících se rozšiřoval. A to i přesto, že jsme chtěli vytvářet jmenovité skupinky meditujících, tudíž bylo nutné se osobně přihlásit. Byl to krásný pocit všem přihlašovaným odpovídat, být s nimi v kontaktu, ve spojení. Cítili jsme tu společnou energii, ten zájem a touhu změnit poměry v naší zemi. Nicméně si jsme však jisti, že vedle našich „oficiálních“ skupinek existovali i další, které byly složeny z lidí meditujících s námi, a takto nám pomáhali vytvářet energetické podmínky pro změnu.

Z tohoto pohledu si myslíme, že naše meditační akce byla úspěšná. Postupně se podařilo zapojit do meditací celkem 231 jednotlivců, s nimiž jsme měli osobní kontakt. Věříme, že síla Lásky, kterou jsme naší republice, cestou různých jednotlivých oblastí života společnosti a státu posílali, se na všech těch místech kvalitně ukotvila a bude napomáhat k jejich prosvětlení a vyvolání změn. Věříme také, že námi šířené energie lidé vnímají a pomáhají jim se odvažovat vyjadřovat otevřeně své názory, zapojovat se do demonstrací a akcí za transformaci nevyhovující správy apod. Věříme, že jsme také podnítili jiné skupiny k vyhlašování dalších podobných akcí, i třeba „jen“ regionálních. Roste počet probuzených lidí, kteří pochopili, že ve sjednoceném zamíření a vyzařování osobních energií je obrovská síla, která posléze vytvoří požadovaný cíl, tj. v tomto případě změnu ve způsobu spravování České Republiky.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.
 
Skupina přátel kolem webu www.transformace.info
 
A na závěr krátké poselství, které k otázce výsledku akce Eva Puklová přijala od Rady Moudrých Galaxie.

Milá sestro, ptáš se, jaký výsledek měla společná meditační akce, kterou jsi se svými přáteli organizovala? Ale na to se přeci ptát nemusíš. Vždyť Ty dobře víš, že energie Lásky, která je vyslaná s cílem navodit láskyplný cíl, je to nejsilnější, co v našem Vesmíru je. A sjednocená energie většího počtu lidí vždy způsobí to, co v sobě nese. Zvláště pak, pokud lidé nepovolí ve své víře a v dalším životě se nechají vytvářenou a vytvořenou energií vést. Když nepovolí ve své víře, pak tuto energii nadále vyzařují, neboť ji v sobě zakotvili, a ovlivňují tak trvale své okolí.  A tím je prvotní impuls stále silnější, roste, až dojde k tomu, čemu říkáme synchronicita. To znamená, jsou vytvořeny všechny podmínky pro změnu a nový stav nastane. Blahopřejeme vám. V blízké době se dočkáte zajímavých změn ve Vaší realitě.

Milujeme Vás, RMG
 

Vyhledávání