Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Krátké poselství Lásky
Kryon - Krátké poselství Lásky
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 25 Prosinec 2011 21:18
Tento živý channelling Kryona byl předán Lee Carrollem v Haverhill, Massachusetts 14. srpna 2011

Posaďte se do meditační (pohodlné) pozice, uvědomte si svou přítomnost, obraťte svou pozornost do svého nitra, zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Nechte pocit vděčnosti, aby se kolem vás rozprostřel. Nechte lásku a léčení, které jsou zde přítomné, aby vás obklopily jako perfektní kokon Lásky a Světla. Protože tím skutečně jste. Proto tu jste. Energie, která je zde, to vše podporuje – ona ví, kdo jste. Kryon zná všechny vaše buňky, je vaší součástí. Vězte, že jste milováni…
 
Zdravím vás drazí,

Já jsem Kryon z Magnetické služby.

O Jeskyni Stvoření jsem poprvé hovořil před více než 20 lety. Pro někoho to byl nový pojem, jiní o ní věděli vše. Nejedná se o místo, kam jednoduše přijdete, ohlásíte se a zase jdete. Samotní „lidé“ sem dokonce nemohou. „Moci“ není ani správné slovo. Nemám slovo, které bych mohl předat svému partnerovi, aby jej přeložil. Možná „není pro ně vhodné“. Pokud by zde byla energie pouze pro lidstvo, pak byste mne tu nenašli, protože já nikdy nebyl a nikdy nebudu lidská bytost. I tak jsem jedním z vás. Protože vy jste jako já, když nejste tady (na Zemi v lidském těle). A až vás jednoho dne znovu potkám, budeme opět spolu – což ale zase není správný výraz, protože na mé straně závoje nejsme jednotlivci. Jsme součástí kolektivu – energie Stvoření – síly Lásky. Jsme si zde rovni. Vy si zde pamatujete vše. Naprosto všechno. Pamatujete si i dnešek.

Nejúžasnějším atributem Jeskyně Stvoření je její kvantovost. Není v ní žádný čas. Máte zde svůj akášický zápis – kým jste byli, existující karmické skupiny... Chci vám však říct, že jejím hlavním účelem je setkání „rodiny“. Poslouchejte, je obtížné tomu rozumět. Je to pro vás, co existujete ve vašem lineárním způsobu přežití, tak moc obtížné! Každá duše, která kdy na planetě byla nebo bude, je i v Jeskyni. Nejde o předurčení, je to možnost. Proto je zde i esence rodiny, která nemůže být vysvětlena. Plány, které vám nemohou být vysvětleny. Krásné vztahy, které teprve vzniknou. Ani ty vám nemohou být vysvětleny…

Řeknu vám toto: Staré duše přicházejí v energii „šance pro planetu“ a pokud se probudí do tohoto vědomí – i kdyby jen trochu – pokud budou ctít synchronicitu a Boha, který je Zdrojem, pak jim můžeme připravit příležitosti. Pokud se neprobudí, pak prostě projdou životem jako každý jiný, budou narážet do zdi, budou se setkávat s těžkostmi a dramaty jako každá jiná lidská bytost, která se odděluje od Zdroje. Pokud si ZVOLÍTE, že budete kráčet ve světle Podstaty, pak se vám otevře celá dimenze, kterou jste nikdy netušili – péče, láska, krása. Pocit, že nikdy nejste sami. Pocit, že je o vás postaráno. Pocit, že Bůh ví o všem na této plánovací tabuli, co se vás týká. Být člověkem není snadné v žádném případě, dokonce i v tomto stavu musíte pracovat, musíte přežít. Chtěli byste raději ruku, která by vás držela během vašeho života? Nebo snad ne?  

Vám, co jste probuzení, řeknu toto: potenciál toho, koho potkáte
(dokonce i v příštím životě) a kdo bude vaším partnerem, krásy a nádhery všech okolností - je znám již dnes. Není tak těžké to znát, pokud sedíte v centru (středu, srdci) Stvořitele. Není to tak těžké. Vše, co je v Jeskyni Stvoření, je směsicí možností: pokud půjdete sem - stane se tohle, pokud nepůjdete - pak se to nestane. Někteří sedíte ve své židli, abyste zachránili svůj život (říkal jsem to už včera) probuzením se do Podstaty. Pokud byste se neprobudili, jednoduše byste běželi k místu určení, což by byl váš konec. Neexistuje žádný intuitivní pocit jestli zahnout doleva nebo doprava. To je jen tří dimenzionální logika a instrukce od vašich rodičů, lidí kolem vás, kteří vás vedou sem nebo tam a to je při tom jen tak malý kousek toho všeho. Hlavní pravda, kterou bych vám chtěl předat v dnešním krátkém poselství – ode mne pro vás, od Tvořícího Zdroje, ke kterému se navrátíte – je tato zpráva: narodili jste se SKVĚLÍ (nádherní, skvostní) a celý váš život vám tvrdili, že takoví nejste a sedí zde dnes ti, kteří o to usilovali od začátku (být takoví). Mají to od své kultury, svého náboženství, svých rodičů a sourozenců! Jak jste měli jít životem? Jak, když vás prvních dvacet let vašeho života ubíjeli a říkali vám, že nejste nic? Co se stane? Můžete to přežít? Všechny duše – můžete to přežít? Odpověď je – víc než jen přežít – můžete to zrušit, pokud chcete. Můžete to zrušit. Pokud stojíte ve středu Podstaty, víte to líp! Jak mohu lépe vysvětlit „víc než to“? Pokud se podíváte a vidíte pravdu, pak to zruší nepravdu, viďte? Pokud zjistíte, že něco, čemu jste věřili celý svůj život, je naprostý omyl, že je to chyba, pak všechny omyly a chyby zmizí, protože to víte líp. A to je ten potenciál – vědět to líp.

Stůjte ve své podstatě (středu) a pociťte sílu, kterou máte jako jedinec
, který byl na planetě 200 krát nebo i vícekrát. Stůjte ve svém středu a pociťte MNE, protože já tam jsem. Kousíček Stvořitele ve vás. Jako kousek světla, které máte ve své duši.

Mnohokrát jsme mluvili o tom, že je ve vás část, která je multidimenzionální, je obrovská -velký otisk šlépěje na planetě. Ale pokud ji nenajdete (tomu však nevěřím) a nevstoupíte do ní, pak je malinká. Je velmi malá, pokud ji nevidíte. Nereprezentuje vlastní sílu, protože k tomu není určena. Je připravena pro svobodu volby. Vždy tu byla pro všechny případy. Pokud jste se styděli za minulost, i tehdy zde byla, ale vy jste ji neviděli. Není to automatické. V každém vašem životě je potřeba ji hledat a pochopit. Tak se vás ptám: „Proč teď sedíte na této židli?“ A odpověď, kterou pro vás mám je: „Protože to tady cítíte.“

Poprosím teď síly, které jsou zde dnes se mnou, aby se kolem vás rozprostřely. Metaforicky řečeno chci, aby nad vás přiložili své ruce. Chci, aby vám zde předaly výjimečné množství lásky a milosti – abyste mohli změnit své životy a zasadit semena osvícení tak silně, aby se nikdo necítil sám, je-li to vaše přání – chci, aby se to stalo teď. A pokud jste připraveni učinit tento druh volby ve svém životě, pak TEĎ je rozhodně dobrý čas. Tyto síly chtějí jen abyste odcházeli trochu jiní než když jste přišli a nezáleží na tom, do jaké situace odsud odejdete. Nezáleží na tom. Máte SVĚTLO a můžete jít na temná místa a ona na vás nebudou mít žádný vliv. Můžete cítit to zlepšení, svou sílu, budete méně zranitelní, když vám opět začnou říkat stejné věci, jako vám obvykle říkají. Vy budete stát zpříma a vědět, že my všichni jsme s vámi. To ale vyžaduje Svobodnou Volbu. Ne přání, ne doufání, ne víru, ne modlení, ale absolutní ZNALOST TOHO, KDO JSTE. A já vám říkám, kdo jste. Jste SKVĚLÍ. Narodili jste se takoví. Připraveni vyrazit. Máte toto úžasné závodní auto v sobě. Nepoužívejte ho k popojíždění kolem bloku. (Kryon se směje.)

Je čas vstoupit do této síly. A to začne věci měnit. Je to pomalé. Neočekávejte zjevení ve světle. Očekávejte semínka, která je nutné zasít, očekávejte mír (vnitřní klid), lepší spánek a kontrolu nad věcmi, které vás obtěžují. Jemně, pomalu… se změníte.

Lidské bytosti nemohou jednoduše a automaticky vstoupit do Podstaty přes noc. Zejména pokud to nikdy před tím neudělaly. Je potřeba čas. Musí to být pohodlné. A pokud se v průběhu tohoto cítíte nevyrovnaní, pokud vás některé věci obtěžují (štvou), pokud se některé vaše rysy zdají být nekontrolovatelné a to třeba i v osvíceném stavu, do kterého se dostáváte – nepřemýšlejte jako lidé! Neprohledávejte knihovny, abyste zjistili, jak převzít kontrolu. Jste spojeni se Zdrojem! O to jde. Je tu někdo, kdo to potřebuje slyšet a my víme, kdo jsi. Jděte ke Zdroji a řekněte: „Nevím, proč je to tak. Tohle mě štve. Nerozumím energii, kterou to s sebou nese.“ A víte, co udělá Zdroj? Řekne: „Díky, žes nám dal vědět. Je to vyřešeno.“ Musíte o tom hovořit. A můžete si pomyslet: „Já myslel, že Bůh je u toho po celou dobu! Že o tom ví.“ Něco vám povím – vy jste zodpovědní za všechno (máte svou vlastní zodpovědnost). Neexistuje nic automatického – kromě jediné výjimky: jste dostatečně milováni. Jste dostatečně milováni!

Kolem vás existují možnosti, které mohou vytvořit synchronicitu. Nevybrali byste si snad raději jejich nalézání a následné přijetí? Vše, o čem hovoříme, závisí na volbě člověka. Je to nástroj, který je zde pro vás připraven. A při každém kroku musíte něco udělat. Mluvte s Duchem. „Drahý Duchu, toto jsou věci, nad kterými potřebuji převzít kontrolu…. Cítím příliš mnoho tohohle a málo tohoto. Nerozumím růstu, prosím zpomal. Nespím. Mohl by si se mnou „pracovat“ méně v těchto časech a více v těchto?“ Pokud vstoupíte do svého Středu, tohle jsou věci, které dostanete. Říkáte Duchu, jak s vámi má pracovat. Je to nádherné. Když můj partner začínal s channellingem, museli jsme zpomalit! Otevřít jej. Naučit jej jak. Teď už ví, jak to má dělat. A my také. Každá lidská bytost je jiná. Úplně každá. Kolik životů jste zde strávili, co jste se naučili, jaký je váš duchovní kvocient, co akceptujete a co ne, jaké jsou vaše životní lekce, co jste se přišli naučit, jaké jsou vaše potíže, vaše silné a slabé stránky… vidíte, ta skládanka je komplexní a my zde stojíme jako skupina, abychom si vyslechli vše o každém okamžiku, o kterém nám chcete povědět.

Jaké jsou vaše nástroje? Můžete řídit své osvícení a svůj růst. To je nádherné! Znamená to, že neexistuje jedno pravidlo pro všechno. Není to obecné - rodina není obecná. Je to OSOBNÍ. Je to krásné. Známe tvé jméno. Naše skupina se tě stále dotýká a říká: „Tohle je dobrý čas, pokud je něco, co chceš říct Duchu (Bohu). Něco, co potřebuješ, co chceš… Cokoli chceš říct – i kdyby to mělo být – DÍKY!!! TEĎ je vhodný čas.“

Požehnané jsou bytosti, které v sobě vidí to, co spatřit nelze. Něco, co je mimo zrak, chuť i čich. Mimo vše, co kdy poznaly. Požehnané jsou bytosti, které vědí, že jsou mnohem, mnohem víc multidimenzionální než jsou fyzici schopni pochopit… Požehnané jsou bytosti, které vědí, že jsou zde dočasně, ale že smrt nemá trvání a že se sem vrátí. Staré duše jsou zde tak dlouho, jak dlouho existuje Země. A chtějí tu být. Nemusíte mít rádi tento život. Můžete si myslet, že je těžký. Vím, kdo tu je. A tohle není důvod, proč jste přišli. Poslouchejte, nejste tu, abyste trpěli. Bůh by vás neposlal někam, kde byste se měli cítit nepohodlně. Proč si to neuvědomíte? Mění se to. Zjistěte, kam patříte. A nemyslím tím jen místo. Myslím – jak moc můžete být milováni? Cítíte to? Postavte se zpříma řekněte si:„Tohle je ten den. Změnil jsem svůj život.A světlo, které nesete, pomůže planetě ještě víc, než jste si kdy mysleli, že by mohlo. Nejste tu, abyste byli nešťastní.

Ještě jednou – toto je poselství od Kryona, které je tu více než 22 let. Nyní je více specifické, protože to umožňují energie, které jste vytvořili! Vyšší vibrace umožňují větší určitost. Umožňují, aby to vše bylo jasnější. Jsou některé vlastnosti systému, které jsou multidimenzionální, ale láska se nikdy nemění. Je vždy stejná. Nezáleží na tom, kde jste. I v okamžiku, kdy si uvědomujete: „Zítra už tu nebudu“. Už jste tím prošli tolikrát! Nebojte se toho, protože v ten okamžik mne spatříte. Mne i všechny ostatní. A my vám řekneme: „Vítej doma – opět!!!“ Nebojte se té chvíle. Rozšiřte svůj život skrze klid, stůjte zpříma, držte své světlo. Brzy budete doma.

Nyní od vás odstupujeme, ale naše část zůstane ve vás, pokud si zvolíte, že to přijmete. Takhle to funguje. Energie není ve 3D. Ne spirituální. Je multidimenzionální. Zůstane s vámi tak dlouho, jak si zvolíte. Zůstane. Pokud ji pozvete, nechte ji růst, dívejte se na ní, pochopte jí, pociťte ji a vězte, že nikdy nejste sami.

A toto jsou pravdy pro dnešek, zítřek a navždy.

Já jsem KRYON – milovník lidstva.
Toto je mé dnešní poselství – o vaší skvělosti, o mém vztahu k vám. A tak to je.

Zdroj: www.kryon.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky z audio záznamu živého channelingu do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


 

Vyhledávání