Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou KRYON - Galaktická brána 11:11
KRYON - Galaktická brána 11:11
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 13 Únor 2012 22:43

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Rosariu, Argentině při plavbě po řece Paraná
11. listopadu 2011 (začátek 11:11h)

Zdravím vás drazí,

Já jsem Kryon z Magnetické služby. A budou zde ti, kteří řeknou, že toto není skutečné. Že tu je muž předstírající, že channelluje. Ale zde na lodi je jen několik lidí, kteří to cítí tímto způsobem. Jsem obklopen rodinou. A nyní pochopme, že tato Oslava je v našich rukách, a že to, co se odehrává na Zemi, se skutečně děje.


Chci, abyste cítili, co je nyní kolem vás, a abyste otevřeli svá srdce pravdě o tom, co to je. Dokud budete žít, budete si pamatovat tento okamžik. Je to způsob, jakým se podílíte. Záměr pochopit a poznat to, co jste vykonali.

Ó drazí, je to pravda – Jsem ten, který jsem. Z místa, které byste nazvali – druhá strana závoje. My to nazýváme jen jinou perspektivou toho, co je Tady.

Jsme na vodě. Já vím, kde jsem. Vím, kdo je tu. A vím, kdo vás za hodinu nahradí na místech, kde právě teď sedíte. Mluvím k vám všem.

Je něco zajímavého na tom být na plavidle jako je toto. Nic se nedotýká země. Pohybujete se nad zeminou Gaii způsobem, který je dočasně zbaven toho, čemu se říká uzemnění. Toto vytváří hloubavý stav. Jinými slovy – je snadnější meditovat. Je snazší cítit to, co je Posvátným prostorem uvnitř vás, když jste na lodi. Pravděpodobně jste se divili, co to je, co námořníky tolik táhne na oceán. Nemohou se dočkat až opustí pevninu. Není to jen volání moře. Děje se to i na řece. Je zde mnohem snazší spojit se s tím, co je uvnitř. Tím pocitem míru, kterým tam je. Prociťme tedy tento mír spolu…

Chci, abyste z této lodi vystoupili jiní než když jste na ni vstoupili. Něco bylo do vaší Akáši napsáno právě teď. Jako letokruh stromu. Mohli byste „otevřít“ strom a vidět jeho historii. Takový „letokruh“ se objeví, když jste právě teď napojeni na Akášu. A tento letokruh září oslavou života, oslavou toho, že VÍTE, že tohle je jiné než jste čekali.

Ó, drazí, vaši předkové říkali, že to nedokážete! Hahá! Nepocítíte radost, když pohlédnete do očí svým dětem a intuitivně a spirituálně víte, co jste jim dali? Život. Mír. Příslib planety. Je to oslava překročení hranice. Právě teď jste překročili střed galaktického zarovnání 2012. Pravé poznání, že jste si spirituálně vědomi posunu planety. Duch shlíží dolů na těch 7 miliard duší a zhruba půl procenta z nich se pozvedá nad své nepřátelé a říká: „Dokázali jsme to! Držíme světlo pro zbytek planety.“ Toto světlo stačí. A mladí to cítí. Nemá to být vnímáno jako spirituální nebo esoterické. Má to být o společném vnímání. A to je to, co znamená Změna Vědomí. Neznamená, že planeta bude náhle Osvícená a spatří Boha. Je to o vašem každodenním způsobu myšlení odrážejícím vyšší vibrace integrity života. To vás totiž skutečně posouvá blíže ke Stvořiteli.

Je to začátek navyšování určité energie, která reprezentuje jednu z vrstev DNA, kterou máte a která se nazývá Moudré Božské Ženství. A to není o pohlaví. Je to substance jemné moudrosti. Pokud planeta absorbuje dostatek Moudrého Božského Ženství, pak se stane něco, co je známo. Žádná žena by dobrovolně neposlala své dítě na bitevní pole. Matky to vědí. A přesto byla na planetě taková energie, že to po 400 let dělaly (myšleno na americkém kontinentu - pozn. překl.). Nastane čas, nastane čas, kdy vědomí planety bude přemýšlet stejným způsobem. Nebudeme posílat své děti na smrt. Budeme dostatečně moudří, abychom to vyřešili jinými způsoby. A přijde doba, kdy se podíváte zpět na starou energii a uvidíte, že to bylo barbarství. Stačí když se podíváte zpět na své vlastní životy a uvidíte, odkud jste přišli. A můžete oslavit to, kde jste teď. Můžete říct: „Já jsem se změnil!“ A to je to, kým jste dnes.

Jen několik stovek z vás právě teď společně může říct: „Zasadil jsem semínka změny na Zemi. A moje děti to budou vědět.“ Požehnaná je lidská bytost rozpoznávající Boha v sobě, která cítí, že toto je skutečné právě teď. Že to není muž hovořící na lodi, ale zjevení tvořivé energie ve vás. Jako potřesení rukou mezi mnou a vámi. Dovolte, abych vám dnes řekl, že Duch ví, kdo jste, když konáte. Laskavý Bůh, který stvořil Vesmír, zná vaše jméno. Ví, co děláte. Ví, kdo jste a co děláte. A dnes viděl Záměr toho, co si přejete dělat dál. Odejděte jiní než jste přišli. A tak to je.


Zdroj: video (www.vimeo.com - evolucionarios.tv), přijal Lee Carroll viz www.kryon.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání