Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Ovládnout vnitřní svět
Kryon - Ovládnout vnitřní svět
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 26 Únor 2012 17:18
Přijala Barbara Bessen, Prosinec 2011
 
 Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.
 Hodně se nyní děje, že? Pociťuješ tu sílu změn? Pociťuješ, jak všechny ty transformační proudy silně ovlivňují tvůj tělesný systém a možná i umocňují vše, co se tě dotýká, a tím tě  trochu uvádějí do zmatku? Pociťuješ, že se často nemůžeš dostatečně soustředit, když máš udělat nějaké rozhodnutí nebo když potřebuješ vyřídit zcela jednoduché záležitosti ve svém životě?

 Nyní nastal čas velkých posunů a změn. A to se netýká jen jednotlivých záležitostí jako je euro, změny politické scény, transportu nukleárního odpadu nebo hospodářské nestability, transformace Země a možná s tím spojených tělesných symptomů. Vše spolu souvisí a působí na každého jednotlivce. Nejen proto, že to slyšíte ve zprávách a získáváte informace prostřednictvím nových médií, ale i proto, že jste vzájemně energeticky spojeni. Jsme jedno pole. Vše je v jedné veliké spojitosti, v tom, co nazýváme Bohem. Bůh není někde venku, je v každém člověku, v každém stvoření, skutečně ve všem, co existuje. A každý člověk je zcela individuálně součástí tohoto velkého procesu proměny a vnímá dění tak, jak s ním rezonuje. A to je skutečně individuální. Avšak v hloubce působí všechny události na všechny. Každý má své vlastní drobné záležitosti, které nejsou v rovnováze a které je třeba změnit.

 Říkáme již léta, jak je důležité zabývat se sám sebou a nahlížet do hlubin svého nitra, odkud určují váš život zastaralé názory a vzorce a možná brání vývoji a drží vás tak v zajetí. Jen každý sám za sebe může změnit svůj svět. Proto stále zdůrazňujeme, že to nejsou velké masy a shromáždění, kdo zahájí skutečné změny. Snaha měnit sám sebe vytváří mír, nejen ve vlastním světě, ale všude. Když začne každý sám v sobě uklízet, pak vznikne základna pro větší změny. Právě v této turbulentní době byste se na to měli soustředit. Nikomu neposlouží, bude-li se poddávat konspiračním teoriím a pocitům beznaděje. Tím jen posilujete temné síly, které v nás sídlí. Všechny staré školy mystérií to učily.

 Považ, člověk sestává ze čtyř elementů, které určují jeho život a chování. Je to úplně jednoduché. Popřemýšlej, jak se v tobě projevuje vodní element, jak element ohně, vzduchu a země? To, co tě tvoří, čím jsi, co sis sem vzal a co tě dnes formuje a učí, objasňuje astrologie a je to výborně popsáno v horoskopu zrození. Tam je možné vidět různé kvality této inkarnace, s ní spojené planetární energie a časová okna aktivit, kdy kde co jak nejvýhodněji udělat nebo raději ne. Nyní jsi díky Nové energii udělal velký skok ve svém vývoji. Někteří to možná udělali téměř neochotně, protože vysoká energie, která nyní proudí k Zemi, mění vše, ať se nám to líbí nebo ne. Prostě se to děje.

Je důležité pochopit, že skutečně tvoříš svůj život každou vteřinou, prostřednictvím svých myšlenek a svých emocí, které se přizpůsobují starému myšlení. Čím víc však opouštíš staré názory a postoje, tím snadněji si můžeš uspořádat svůj život, vždy s odvoláním na své Vyšší já, své Posvátné vyšší srdce, což je tvůj skutečný domov.

 Kdo je v něm dobře ukotven, je v prostoru klidu, nulové energie a – to je důležité pochopit – odpojen od starých názorů a také od omezení horoskopu. Protože energie, které působí v Posvátném prostoru srdce, jsou vyšší. Nejsou to již proudy z úrovně třetí a čtvrté (astrální) dimenze, kde vládnou jisté andělské bytosti, démoni a bytosti podobné bohu. Jsi mimo tuto sféru, která tě tady normálně ovlivňuje. To je ta cesta, kterou jdou adepti všech dob. Spojují v sobě energie elementů, jednodušeji řečeno, učí se vyvažovat své instinkty, kvalitativně i kvantitativně nebo na ně zaměřovat svou pozornost. Každá taková myšlenka je tvůrčí silou. Doporučujeme stále, aby ses tím zabýval, neboť si skutečně tvoříš svůj svět každým svým výdechem, tedy tím, jak myslíš, že by měl vypadat.

 Cesty k poznání a vzestupu jsou nyní v mimořádné fázi. Dostáváš se do hlubin vlastního bytí, kladeš si neustále nové otázky směřující do hloubky, zaměřuješ se na svůj život a zkoumáš, zda to, co prožíváš, je skutečně to, co chceš. K jakému závěru jsi došel? Žiješ svůj život tak, jak bys chtěl? Odpovídá tvému životnímu plánu? Z toho pak možná vyplývá další otázka: Co je mým životním plánem? Jistě jsi toho v této inkarnaci prožil hodně. Poznání přichází pravděpodobně mnohem rychleji, než se plánovalo, a s ním je spojeno i rychlejší rozhodování, neboť nyní jsou vysoké energie stálé a navíc přicházejí na Zemi v nárazech připomínajících vlny, což souvisí s magnetickou mřížkou, která je nyní prostupnější a otevřenější. Žiješ v této době rychlostí, která bere dech.

 Mé hlavní poselství k přelomu roku 2011/2012 je: posviť si na svůj život, udělej si čas pro sebe, vstup do ticha a bilancuj si sám v sobě: Kde se nyní nacházím, kam bych se ještě rád na této nádherné zemi dostal, co bych ještě rád zažil, co bych rád ještě začal? Co mi brání v tom, abych to udělal? Kdo nebo co zasahuje do mého života? Kde jsem uvízl ve svých starých názorech a vzorcích? Nahlížej do hloubky, buď odvážný a odpoutávej se od nich, alespoň se o to snaž. Většinou je to tak, že pokud člověk pozná, co by měl kde změnit, tak už udělal důležitý krok vpřed. Nápady a příležitosti ke změnám se pak najednou objeví. Tvé vyšší Já ví, že už jsi připraven, že dospíváš k poznání a snažíš se, a tak ti předkládá řešení, aby další volby směřovaly ke Světlu. Stále platí  svobodná vůle, jenže často může být klamná. Otázka totiž zní: Rozhoduješ se skutečně svobodně? Nebo jednáš v souladu s tradicí rodiny nebo církevními názory, či vycházíš z názorů o životě, které sis vytvořil během mládí a studentských let? Kdo nebo co ti říká, že něco je správné nebo špatné? To jsou dobré otázky, že? Ano, kdo nebo co je tvým vzorem k údajně lepšímu a šťastnějšímu životu? Máš chuť navštívit své nitro a odstranit  klapky ze svých očí?  Skvělé.

 Dám ti nyní návod, který už možná znáš, jak se dostat do svého Posvátného vyššího srdce. Je naprosto jednoduchý a přesto tak účinný. Udělej si čas, najdi si pohodlné místo v klidu a tichu a zavři oči. Párkrát zhluboka nadechni a vydechni a představuj si před svým vnitřním zrakem své srdce. V takové formě, jak si lidé srdce představují. Spočiň tak nějakou chvíli. Pak si srdce důkladně prohlédni, až objevíš dvířka. Otevři je a vejdi do svého srdce. Toto je prostor tvého Posvátného vyššího srdce, sídla tvého Vyššího já, a prostor pro další možnosti: cestování do vesmíru, k jiným planetám, hlouběji do tvé duše, k tvým vzorcům a postojům, které se projevují prostřednictvím postav a krajin, jež vytváříš v noci během snění. A zde je také startovací rampa do vyšších úrovní planet sluneční soustavy a dalších. Je to jako ve filmových seriálech o kosmických lodích a jejich účastnících:  přenášíš se svým vědomím do všech oblastí. Pokud to ještě pro tebe není dosažitelné, poznáš to, je to jako dveře, které jsou zavřené. Můžeš vyhledat střed v prostoru tvého Posvátného vyššího srdce a spočinout v něm  když jsi smutný, unavený, nesoustředěný a vyčerpaný. Právě v této hektické době plné událostí je to velmi důležité. Dříve se dlouho učilo, jak se dostat do tohoto prostoru. Milost božské Matky to nyní usnadňuje. S láskou drží svou ruku nad každým, kdo se pokouší dostat se do tohoto prostoru a otevřít dvířka.

 Nyní experimentuj v tomto prostoru Vyššího svatého srdce, zkoušej, využívej klidných chvil, které přicházejí pro tebe a tvé Posvátné nitro, tvé Univerzum. A nyní se podívej pozorněji,  před tebou se objevuje nádherná světelná bytost. Jsi to ty sám ve vyšší vibraci, je to tvé Vyšší já. Užívej si toto spojení. Je jen na tobě, jak této zkušenosti využiješ.

Probouzíš se stále víc do kosmického člověka a ten žije mimo mlžný opar tvůrčích struktur pozemského plánu třetí dimenze, jíž vládne dualita. Probouzej se a sni své sny o míru!

 Zůstávám v hluboké lásce a sounáležitosti
 KRYON

 Přijala Barbara Bessen koncem listopadu 2011. Tento článek je k volnému využití. Není dovoleno měnit text. Německý originál je na http://www.kryon-deutschland.com/channeling_dez11.html.

Pro www.novoucestou.cz přeložila Jana Sobotová
 

Vyhledávání