Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Co se opravdu stane v roce 2012?
Kryon - Co se opravdu stane v roce 2012?
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 26 Únor 2012 17:46
Poselství Kryona přijala Barbara Bessen  v lednu 2009

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Je to pro mě opět velká čest pobýt tu v kruhu s vámi, vybranými lidmi. Ne, nechci tím nějak hodnotit. Vážíme si všech a milujeme všechny lidi. Existují však ti, které označujeme za průkopníky, staré duše, jež nyní mění planetu, slouží Zemi a lidstvu. Činí tak v různých skupinách. Jednak jsou to Věkovití (doslova Staří dne, zmiňuje Daniel 7:9), kteří sem přišli vědomě a vědí, co mají dělat. A pak jsou tu ti, kteří nevědí, proč tu jsou. Často však pociťují v hloubi své duše prázdnotu, kterou nemohou naplnit pozemským děním ani majetkem. Nevědí, co se děje se Zemí. Nečtou ani poselství, jako je toto. Jsou prostě zde a instinktivně dělají, co je správné. To přitom nemusí být nic pozoruhodného, postačí, když prostě jen nevědomky rozdávají své Božské světlo. Zabývají  se možná přírodou nebo cestují do Afriky, kde učí domorodé lidi, jak správně zacházet s osivem. Možná jim pomáhají objevovat i staré moudrosti, které jejich předkové znali a jež pak byly zapomenuty. Pak jsou tady ti, kdo občas čtou poselství tohoto typu. Jiní se zas zabývají novými vědomostmi a poznatky, které objasňuje kvantová teorie. Nacházejí v ní vysvětlení, jež označují za logické, i když kvantová mechanika pokročila dál než logika. Mnohé zůstává záhadou, ale prostě to JE. Přesto kvantová teorie přibližuje to, co staří esoterikové již dávno věděli: totiž že vše souvisí se vším.

 Proto tě teď oslovuji, protože možná občas čteš tato poselství, nebo proto, že patříš k těm, kdo se každým dalším měsícem víc a víc ponořují do své domovské energie. Vážíme si tě, že ses stal člověkem, vážíme si tě a milujeme tě. Považujeme za mimořádné, jak se  stále víc vědomě ponořuješ do svého nitra a začínáš chápat, že nejsi jen jedinečná bytost, ale že jsi součástí multidimenzionální bytosti. A tyto multidimenzionální součásti se stále víc vynořují na povrch tvého vědomí. Pociťuješ, že jsi multidimenzionální, když nasloucháš tichému hlasu uvnitř sebe a když ti přicházejí odpovědi na  tvé početné otázky, i když jedna část tebe stále pochybuje. Vnímáš svou intuici, která ti navrhuje, co bys měl dělat, jaká možnost je pro tebe teď nejlepší, abys mohl kráčet svou životní cestou. Jsou to jasné potenciály, které však nejsou předvídatelné. Velmi často se tyto potenciály objevují teprve poté, co byly téměř vymazány tvé karmické otisky. S podporou duchovní rodiny, Zlatých andělů a svého zářícího Vyššího já pracuješ v současné době na rozpouštění svých starých názorů a vzorců (jak ze současného života, tak i z minulých životů), které se ti stále ještě pokoušejí namluvit, že život je předvídatelný a probíhá v určitých kolejích. Překonat to vůbec není snadné. Nyní sem však přicházejí potenciály svobody a nezávislosti, které nabízejí nové nápady, nové impulsy a nové cesty, které jsi dříve považoval za nedosažitelné. Vypadají téměř jako ty zázraky a divy, o nichž se mluví v pohádkách, protože stejně fantasticky zní, že nastanou ve tvém životě věci, které nelze pochopit lidskou logikou. Věci, které logicky nevyplývají z toho, co jsi dělal předtím. Je to jako v kvantové mechanice. Není to založeno na logickém pojetí a přesto je to  tady. Vstupuje to do tvého života, aniž by ses o to nějak zasloužil. Je to prostě ve tvém poli,  posunuje tě to za podpory tvého Vyššího já jemně dopředu a prosí, aby to smělo vstoupit do tvého života. Tento potenciál přináší ještě další možnosti, které obsahují to, co považuješ za nemožné. Možná si řekneš:“Že by mě potkalo tolik štěstí ? To přece nejde. Nejprve bych získal novou práci, pak vhodné bydlení a pak mi třeba někdo věnuje auto, které již nepotřebuje. To s běžnou realitou nemá nic společného. Už tuším, že pak přijde nějaká rána. Původní majitel si to možná rozmyslí a bude chtít své auto zpátky. Pěkné bydlení bude mít nějakou závadu a zajímavá práce v sobě bude skrývat problémy, které zatím nevidím!“

 Věř tomu, co se ti teď stále víc odhaluje jako svobodněji myslícímu a žijícímu člověku. Jsou to potenciály, které nyní přicházejí, které sis nezasloužil proto, že jsi milý a hodný, ale proto, že jsi bytostí, která rozšiřuje své vědomí a která se vědomě začleňuje do vzestupu země a lidstva a současně i do prostoru Všeobjímající lásky, Zlaté vlny, jak ji rád nazývám. Tyto vlny energie, které nyní stále intenzivněji a ve vyšších frekvencích proudí na Zemi a všechny její obyvatele, skutečně přinášejí nové a velkolepé zkušenosti. Mnozí z vás tomu nechtějí věřit, jsou zmateni a očekávají jinou část duality. Chtěl bych to ještě víc objasnit. Tvé Vyšší já ti nyní nabízí potenciály, které mohou vstoupit do tvého života teprve tehdy, když si uvědomíš, že dualita spěje ke svému konci. Nemusíš se již učit rozeznávat dobro a zlo. To vše jsi již zažil v mnoha svých životech. Nyní se tvé pole sjednocuje s vývojem Země. Napojuješ se na Božské pole, které obsahuje vše, co existuje. Je to prostě Božská pramaterie, která umožňuje přitáhnout si do života vše, co by sis přál. Stojí za to vykročit tímto směrem společně s tvým Vyšším já.  Stejně, jako většina z vás, žiješ v určitých strukturách, které označujete jako lidský vývoj. Máš rodinu, prostředí, v němž jsi vyrůstal a do kterého ses začlenil. Tvé Vyšší já zná tvou situaci, tvůj plán duše, s kterým jsi přišel na Zem. Poté, co bylo mnohé zpracováno nebo vyrovnáno díky tvému souhlasu kráčet cestou do Nové energie, tvé Vyšší já ve spolupráci s tebou, což se často děje na nevědomé úrovni, vytřídí to, co již není v souladu. Přináší pak potenciály a příležitosti, jež jsou právě teď pro tebe vhodné. Často sám nejsi schopen komplexně nahlédnout, co je vhodné, nebo to považuješ za nemožné a neodvážíš se toho. Ve skutečnosti je všechno možné, neexistuje žádné omezení. Můžeš se dostat ke hvězdám, nikdo tě nebude omezovat, nanejvýš tvé vlastní strachy a staré pochybnosti.

 Podobně je tomu také se Zemí a celým lidstvem. Neexistuje žádná přesná předpověď, co se stane na této planetě, protože je tu mnoho potenciálů. Země si zvolí ty, které jsou možné. Zeptáš-li se, na čem to bude záležet, odpovím ti: Na lidech. Každý jednotlivý člověk má  úkol žít svou cestu, svůj život podle nejvyšších potenciálů. Někteří si toho jsou plně vědomi, již jsme o tom mluvili. Jiní to dělají instinktivně, další ještě nejsou tak daleko. Ty jsi jeden z průkopníků. A důvodem, proč se zde dnes setkáváme, je to, že ti chci doporučit, abys láskyplně důvěřoval své vlastní božskosti. Napoj se na ni a umožni ji měnit tvůj život. Pochopitelně i skrz tvé vlastní kroky. Existují věci, do kterých se musíš pustit ty sám, avšak jaké, to ti bude napovídat tichý hlas z tvého nitra nebo ti to budou odhalovat tvé potenciály. Pozorujeme-li  nyní Zemi, pak je její cesta skutečně závislá na cestě lidí, protože obě cesty jsou úzce propojeny. Jisté je jenom to, že Země si zvolila spolu s Vyššími bytostmi Galaktické rady cestu vzestupu. Stalo se to Harmonickou konvergencí v roce 1987. Jaká ta cesta bude, je v zásadě jasné na základě mnoha zkušeností jiných planet, které jí už prošly, avšak detaily této cesty závisí na stále nových zkušenostech. Země je stejně jako ty v silné transformaci, což mohou vidět a vnímat všichni lidé. Čím víc lidí se osvobodí od starých vlivů, názorů a karmických otisků, které jsou často rozpouštěny milostí Nejvyššího Tvůrce Veškerého Bytí nebo zpracovány ve snech, tím lehčí to bude pro Zemi. A to je důvod, proč ses právě  TY reinkarnoval. Nahlížej na to prosím tak, že cesta Země se rozvíjí krůček po krůčku, stejně jako ty měníš svůj život kousek po kousku, podle toho, jak to zvládáš. Jde o změny celého pole, které obklopuje trojdimenzionální Zemi. A to se mění díky změnám v lidech. Proto má každý jednotlivec takovou důležitost. Každá změna způsobí změnu v kolektivním vědomí, hnacím mechanismu vzestupu. Chápej to prosím správně: vzestup je danou skutečností, ale jakým způsobem se bude dít, to bude záležet na tom, jak se budou věci vyvíjet. Neustále se bude přizpůsobovat. Za tímto účelem je kolem Země i přímo na ní  mnoho mimozemských přátel, kteří tento proces zkoumají a sledují. Podporují každý krok, každou změnu,  zasáhnout však smějí jen ve výjimečných případech.

 Když staří Mayové sestavili svůj kalendář končící 21. 12. 2012, tak to neznamená konec světa. Mnoho lidí žije ve strachu, že by tomu tak mohlo být. Stejně jako se báli, že by se jim mohlo stát něco hrozného v roce 2000. Mohu vás však ujistit: Stejně jako se nic mimořádného nestalo na přelomu nového tisíciletí, kromě toho, že mnoho lidí díky veselým oslavám otevřelo svá srdce jiným lidem, tak stejně tak podobně se ani v tomto konkrétním datu roku 2012 nestane nic, kvůli čemu byste si měli dělat starosti. Mayové byli cestovatelé časem. Proto také nezanikli, ale jednoduše odešli jinam. Znali interdimenzionální brány, kterými bylo možné opustit tento časoprostor. Považovali svůj čas tady na Zemi za ukončený a zanechali za sebou některé velmi rozvinuté nástroje. Díky svým schopnostem mohli nahlížet do budoucnosti Země. Znali 26 000letý cyklus, kterým Země již miliony let znovu a znovu prochází. Co předvídat nemohli, byla Harmonická konvergence a její účinky. Mohli však vidět, že znovu začne vědomá doba naplněná Světlem jako začátek nové éry. Nemohli  předvídat, že rok 1987 tyto interdimenzionální cykly ukončí a že Země na pokyn Nejvyššího Tvůrce projde spolu se sluneční soustavou vzestupem na vyšší úroveň. V roce 1987 byly změřeny vibrace Země, jež prokázaly, že je připravena na další evoluční krok. To Mayové nemohli vědět. Měli pravdu, když potomkům sdělili, že jeden cyklus skončí a že na Zemi budou proudit vyšší energie za účelem uvědomění lidí, ale novou cestu sluneční soustavy nepředpověděli. Taková je skutečnost.

Co je na tom šílené, což si můžeš logicky odvodit ze všech mých výpovědí, je to, že pokud se člověk bude soustřeďovat jen na konkrétní datum 21.12.2012 a bude očekávat něco velkého, pak se na Zemi určitě nestane nic tak viditelně senzačního, jako že by třeba přistáli mimozemšťané (což se stejně děje) nebo něco podobného, avšak v osobní oblasti se něco přihodit může. Chápeš, co tím myslím? Protože si svými myšlenkami sám tvoříš svůj život,  pak se v případě, že budeš věřit, že se v tvém životě stane něco neuvěřitelného, může něco takového i stát. Možná to bude vytoužený domek, nebo si splníš svůj sen o cestě kolem světa právě v období kolem 21.12.2012. To je možné. A když se malé procento lidí soustředí na světový mír, pak se také může stát, že v tomto časovému okně dojde k mimořádné události ve světové politice. Může se to stát. Může se však také stát, že kvůli mnoha převládajícím  negativním myšlenkovým strukturám k tomu nedojde. Zdalipak si jsou vědomi ti, kdo vyrábějí katastrofické filmy o konci světa, co jimi mohou napáchat v mysli lidí? Proto si vážíme lidí, kdo rozumně reagují na podobné filmy a prognózy o konci světa a spoléhají se na  svou prapůvodní Sílu, jež jim může nabídnout nejvyšší božské potenciály.

 Jakou cestou si zvolíš?
Necháš se ovlivnit scénáři o konci světa? Nečti tolik knih o prognózách týkajících se roku 2012. Uvnitř svého srdce najdeš odpověď, která zní: Ty sám jsi tvůrcem svého bytí. Vyzařuj světlo, aby i ostatní mohli nacházet cestu ke své Božské moudrosti. Pomáhej jim, aby podporovali Zemi v jejím díle. Neboť Země a člověk nejsou odděleni, jsou v jednotě.
 Přeji ti na tvé cestě k sebeovládání jasnou představu o pravdě a široce otevřené srdce, abys mohl ještě mnoho lidí zasáhnout svou Božskou jiskrou.
 
V hluboké lásce a sounáležitosti
 KRYON

 Přijato Barbarou Bessen v listopadu 2009. Tento článek je k volnému použití, změny textu nejsou dovoleny.
Pro www.novoucestou.cz přeložila Jana Sobotová
 

Vyhledávání