Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Duchovní skupina se spojuje, aby projevila lásku - Nebeské Bílé Bytostí
Duchovní skupina se spojuje, aby projevila lásku - Nebeské Bílé Bytostí
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 01 Březen 2012 22:24
Poselství přijala Natalie Glasson 20/02/2012

Během vašeho života na Zemi proudí do vašeho bytí a reality z našeho vědomí a zdroje světla mnoho lásky. Chceme vás ocenit za to, že žijete na Zemi, poděkovat vám za nádherné úspěchy a za moudrost, kterou soustřeďujete a vytváříte v průběhu vaší inkarnace. Cítíme, že je pro vás tím nejnádhernějším o tom často během vašeho života na Zemi rozjímat, a to s vědomím, že toho tolik děláte pro vaši duchovní skupinu.

Jste prodlouženou rukou vaší duchovní skupiny, nezáleží na tom, jestli si jste vědomi jména nebo energie vaší duchovní skupiny, protože jednoduše potřebujete být si vědomi, že existuje zdroj energie, ze kterého pocházíte a ke kterému patříte, a který vás bezpodmínečně miluje. Tento zdroj světla je výrazem Stvořitele. Jestliže chápeme zdroj energie jako energii oddělenou od Stvořitele, potom vidíme, že vaše duchovní skupina je energie oddělená od Stvořitele a vy jste oddělená energie od vaší duchovní skupiny. Samozřejmě oddělení skutečně neexistuje, pouze když je zapotřebí porozumění.

Jste aspektem vaší duchovní skupiny, což znamená, že jste zástupcem vaší duchovní skupiny na Zemi. Již jste sami pochopili, že jste více než lidská bytost; jste na Zemi za nějakým účelem a zastupujete vaši duchovní skupinu. To samé platí pro každou osobu, která žije v současnosti na Zemi, Mnozí z vás mohou zastupovat stejnou duchovní skupinu, zatímco jiní jsou na Zemi sami a zachovávají energii celé své duchovní skupiny.

Kdybychom vzali na vědomí, že každá duchovní skupina je připoutána k Zemi, protože aspekt jejich energie je projevit se v lidské podobě, potom bychom si začali uvědomovat, že mnoho duchovních skupin je zdrojem světla, které se učí a rozvíjejí na vnitřních pláních. Stejným způsobem, jakým vidíte sebe v jednotě s těmi na Zemi a Stvořitelem, duchovní skupiny se vidí jako jeden zdroj světla, existující v jednotě se všemi jinými duchovními skupinami. Představte si na okamžik veškeré lidstvo jako světelné duše na Zemi, potom vezměte na vědomí duchovní skupiny, ze kterých se tyto duše šíří; začínáme si uvědomovat, že existuje ohromný objem světla, které podporuje vzestup Země. Duchovní skupina je tak obrovská, rozsáhlá a její energie je tak intenzívní a my máme mnoho duchovních skupin ochraňujících Zemi. Když se duše inkarnuje jako zástupce na Zemi, duchovní skupina ohromně podporuje tuto duši, sdílí s ní potřebnou moudrost, lásku, vyživující světlo a ochranu. Tato duchovní skupina chce, aby zastupující duše měla co nejblaženější a milující život, zažívala Stvořitelovy vlastnosti ve fyzické formě a potom přenášela tyto informace a pochopenou moudrost zpátky duchovní skupině. Zástupce ve skutečnosti pomáhá duchovnímu růstu celé duchovní skupině, zatímco duchovní skupina bude vždy působit jako zdroj podpory, aktivní energie lásky. Duchovní skupina bude také podporovat jiné duchovní skupiny, posílat nebo vytvářet energie, které jsou nejpotřebnější pro pomoc růstu jiných duchovních zástupců na Zemi, kteří jsou ve spojení s jinými duchovními skupinami. Duchovní skupiny mohou často pracovat společně, protože jejich duchovní zástupci na Zemi procházejí mnoha životy; tehdy začínáme vidět, že se vytváří spojení duchovních skupin, vytváří se pocit důvěrného vztahu s těmi, kteří jsou inkarnováni na Zemi.

Vy si samozřejmě uvědomujete Stvořitelovu lásku jako ohromný zdroj světla, vibrace a lásky, který obklopuje Zemi, ale když začnete poznávat svou vlastní duchovní skupinu a skutečnosti, že zde existuje mnoho skupin, které soustřeďují své světlo na Zemi, uvidíte, jak moc jste milováni. Existuje ohromný objem lásky plynoucí od duchovních skupin k jejich duchovním zástupcům na Zemi, k vaší duši, právě v této chvíli. Je zapotřebí, aby se lidstvo probudilo do většího zdroje lásky, který se přibližuje k jejich energii. Probuzení a uvědomění si, že láska vaší duchovní skupiny může přinést ohromné bezpečí s pocitem sounáležitosti a zkušenosti bezpodmínečné lásky. Tolik pravdy a porozumění může být předáváno od duchovní skupiny k duši na Zemi a samozřejmě duchovní skupina má schopnost posílit tuto duši. Vaše vlastní duchovní skupina v sobě nese všechnu moudrost, kterou si nesete ve své duši a tak mnohem více, je to někdy díky spojení s duchovní skupinou, že jste schopni se spojit na hlubší úrovni se svou vlastní duší v rámci svého bytí. Vaše duchovní skupina může rozšířit vaše energie, přinést mnoho jasu a zvýšit vaše duchovní schopnosti, a podělit se s vámi dělí o vlastnosti, u kterých můžete cítit, že mizí z vaší energie.

Často je to tak, že se zástupce na Zemi cítí osaměle, nebo jako by mu scházela část jeho bytosti. Tento zástupce bude hromadit přátele a rodinu, aby se pokusil rozpustit tento pocit osamělosti, ale ten bude stále přetrvávat, dokonce i když je po většinu života skrytý. Zástupce může také mít stále pocit, že stále něco nebo někoho hledá, nebo že hledá nějakou formu pochopení. Někteří zástupci dokonce při pobytu na Zemi pátrají po spřízněných duších, aby s nimi sdílely svůj čas, ale především touží po obnově spojení a jednoty, kterou kdysi měli se svou duchovní skupinou. Skutečnost je taková, že zástupce v sobě vždy nese spojení se svou duchovní skupinou, ale nemusí si uvědomovat, co hledá nebo co mu schází, a že nad ním bdí jeho duchovní skupina. Proto spojení není stejné nebo tak intenzívní jako bylo v minulosti před inkarnací na Zemi. Toto pouto nebude prožíváno ve své úplnosti, když je zástupce ve fyzické podobě, ale energie duchovní skupiny může být vložena do zástupce a vyjádřena prostřednictvím každého aspektu jeho bytí a reality. Jestliže toho bylo dosaženo, potom tento zástupce může naleznout hojnost lásky vyzařující k němu a prýštící z jeho bytí. Bude zakoušena větší moc a energická síla a jasnější pohled na jeho účel na Zemi. Vpravdě zástupce by vlastně začal léčit, protože opuštěnost by se rozpustila, hledání by se vytratilo a byl by prožíván větší pocit jednoty a podpory.

V čase, kdy lidstvo na Zemi usiluje o projevování lásky, cítíme, že je třeba přivolávat lásku vaší duchovní skupiny, použít tuto lásku ve svém každodenním životě jako lék a zdroj své síly. Tato láska vaší duchovní skupiny je skoro jako láska matky a otce a proto je ohromně vyživující a bude násobit energii vaší duše, a přinášet vám více bezpodmínečné lásky, hlubší spojení se Stvořitelem a vesmírem, stejně tak jako milující radost ve vaší fyzické realitě na Zemi. Přijetí lásky vašich průvodců a andělů je důležité, protože aby se na Zemi vytvořila láska, musíte také obdržet lásku Stvořitele. Ale láska vaší duchovní skupiny je nezměrná a bude vyrovnávat vaše energie jako by vás postrkovala na vaší duchovní stezce kvůli dalšímu pochopení a láskyplnému vyjádření. Láska vaší duchovní skupiny je něco co teď na Zemi potřebuje každý člověk. Nejen, že to posílí lásku, kterou si nese s sebou každá duše na Zemi, ale také posílí lásku Země jako celistvého energetického zdroje jako takového.

Uvědomte si, že nejen že budete prožívat lásku vaší duchovní skupiny, ale protože mnoho lidí prožívá to stejné, duchovní skupiny na vnitřních pláních se s ohromnou silou sjednotí a my uvidíme lásku proudící ze všech duchovních skupin jako sjednocenou energii na Zemi nejen ke svým zástupcům, ale ke každé duši na Zemi. Až to nastane, bude to znamenat ohromný posun ve vibracích, jichž jsou Země a lidstvo společnými nositeli.

Prvním krokem při dosažení tohoto posunu v lásce je zaměřit se na propojení s vaší duchovní skupinou. Přestože někteří z vás si již mohou být vědomi své duchovní skupiny, spojujete se pravidelně a projevujete světlo své duchovní skupiny, pro ostatní to může být úplně nová představa. Nezáleží na tom, jestli jste obeznámeni s tímto pochopením nebo ne, protože Stvořitel žádá, aby ti, kdo si to uvědomují, zaměřili své úsilí na spojení a zažili svou duchovní skupinu s větší intenzitou. Vpravdě je zapotřebí v této oblasti více práce, protože je zde mnoho těch, kteří si uvědomují svou duchovní skupinu a stále potřebují léčení, protože zažívají bolest z osamělosti a oddělení. Spojování se s vaší duchovní skupinou je proces, kterým léčíte nejen sami sebe, ale i bolest nesenou ve vašem bytí v průběhu vaší existence jako zástupci na Zemi. Až se bolest z oddělení, kterou si nese většina lidí na Zemi, rozpustí, uvidíme, že každý člověk bude existovat jako láska a bolest začne mizet také z reality Země, a to ji bude dělat extrémně důležitou. Na začátku naší komunikace jsme vás žádali, abyste rozjímali o tom, čeho jste pro vaši duchovní skupinu dosáhli a abyste byli vděční, že jste zástupci vaší duchovní skupiny na Zemi. Co chcete jako zástupce reprezentovat? Možná lásku a mír vaší duchovní skupiny, vlastnosti, které zažíváte, když se spojujete. Je důležité, abyste si uvědomili, co jste se naučili, pochopili a čemu jste porozuměli ve vašem současném životě na Zemi, tato informace je velice cenná pro vaši duchovní skupinu v jejím poslání vzestupu. Vy a vaše duchovní skupina máte mnoho věcí společných, a jedna z nich je, že chcete vzestoupit, abyste se přiblížili nebo splynuli se Stvořitelem. Osamělost a bolest z oddělení, kterou vysvětlujeme, představuje pozemskou zkušenost, vaše duševní skupiny také prožívají bolest kvůli svému oddělení od Stvořitele. Tato bolest je prožívána velmi odlišným způsobem, protože duchovní skupina neexistuje ve fyzické podobě a proto se projevuje spíše v podobě touhy po větší jednotě. Když rozjímáte o své duchovní skupině a o sobě jako o zástupci své duchovní skupiny, můžete poslat jak sobě tak i své duchovní skupině bezpodmínečnou lásku a podporu, což pomůže vašemu spojení. Můžete také požádat, aby se vaše duchovní skupina propojila silněji s vaší duší a poslala tak potřebné vedení a světlo do vaší duše.  Připravili jsme invokaci, která vám může pomoci v tomto procesu silnějšího spojení.

„Posílám bezpodmínečnou lásku své duši a prosím duchovní a srdeční čakru, aby se aktivovaly a umožnily mé duši tvořivě a skvěle se pohybovat do a skrze mé tělo, auru a realitu. Prosím svou duši, aby podporovala mou fyzickou existenci na Zemi a mou duchovní stezku. Posílám bezpodmínečnou lásku ze své duše mé duchovní skupině na vnitřních pláních, prosím svou duševní skupinu, aby tvořivě projevila a rozšířila svou láskyplnou energii, aby obklopila mě a mou realitu na Zemi. Dovolte mi, abych mohl cítit lásku a podporu mé duchovní skupiny, proudící do mého aurického pole a reality. Otevírám teď svou duchovní a srdeční čakru, abych byl vnímavý a obdržel hojnost milující energie pro svou duši a celou bytost od mé duchovní skupiny. Prosím své průvodce, duši a duchovní skupinu, aby mi pomohli při prožívání a přijetí velkého spojení a uvědomění si mé duchovní skupiny. Děkuji vám“.

Potom jen tak seďte a představujte si energii vaší duchovní skupiny, jak proudí do vašeho bytí; může proudit dolů skrze vaši korunní čakru nebo rovnou do vaší srdeční čakry, může dokonce vykvést přímo ve vaší duši.
Přineste větší lásku Zemi a celému lidstvu skrze hlubší spojení s vaší duchovní skupinou.

Jsme Nebeské Bílé Bytosti,
zastoupené jako čisté bílé světlo, jsme Natáliina duchovní skupina.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání