Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata SOLARA - BUDOUCNOST DRŽÍME V NAŠICH RUKÁCH
SOLARA - BUDOUCNOST DRŽÍME V NAŠICH RUKÁCH PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 19 Březen 2012 19:57
VÝŇATEK ZE SURFREPORTU OD SOLARY NA BŘEZEN 2012


 Od začátku roku 2012 zažíváme Ho’o Pono Pono zkušenosti na zcela nové, vyšší úrovni - Dělání Věcí Správně, čímž postupně zavíráme dveře za svými starými životy tím, že je zvedáme do zcela nových úrovní. Abychom toho dosáhli dostáváme to, co nejvíc potřebujeme, abychom z našich životů udělali Skutečné Životy. Všechno, co zažíváme, je na míru šité našim nejhlubším potřebám. Je to tak, i když některé zážitky a výzvy, se kterými se musíme utkat, se nám nemusí líbit. Všechny strachy, které stále podléháme, ihned vyplavou na povrch v situacích, které je dokonale odrážejí a vyžadují, abychom se jich zbavili, abychom je opustili. Při tomto procesu se sloupávají vrstvy nepravosti a my se stáváme pravdivějšími a skutečnějšími než kdy předtím. Je to prostě dokonalé!
 
K plnému pochopení březnových energií je třeba pochopit kontext většího cyklu.
Začalo to 11/11/11 masivním RESETEM, který odstartoval obrovské MUA nebo Nový Začátek. Od té doby procházejí naše vnitřní i vnější životy intenzivní transformací. I když se leden zdál být klidným měsícem a Únor přinesl hluboké vhledy a uvědomění, pod povrchem neustále rostla Vlna. V březnu na povrch vyletí Ohromná Vlna, která bude dál růst až k dubnovým tsunami a květnovým Mega Tsunami.

Únor byl měsícem, kdy jsme se nořili velice hluboko. Trávili jsme mnoho času pod povrchem. A cítili jsme se rozprostření nad našimi životy, objímali jsme každičkou část našeho bytí, každičký aspekt našeho života, každičký detail krajiny. Bylo to jako nádech. Měsíc probíhal velice tiše. Zakoušeli jsme zásadní Ho’o Pono Pono, při kterém jsme se museli spoléhat na vlastní zdroje.  V únoru jsme museli mnoho věcí zvládnout sami. Březen je jako výdech. Jsme vice zacílení, víc ve středu, aktivnější a mnohem efektivnější. Ale oboje je součástí celistvého procestu Ho’o Pono Pono. Nejdříve jsme vše objali a pak to vzali na novou úroveň a prokázali to. Tyto výdechy jsou doprovázeny obrovským kreativním přepětím, které přichází v nárazech, které jsou výrazem a důkazem této nové úrovně. Od půlky března se věci pohnou a my začneme tyto hluboké změny aplikovat do našich běžných životů. V dubnu vše viditelně zrychlí, vše nabere větší rychlost a sílu a v květnu se vše ještě umocní, nabereme plnou rychlost který nás doveze na naprosto nezmapované území.

Duben je důležitý, protože proběhne zvláštní obřad. Proběhne 20. dubna v Rapa Nui (Velikonoční Ostrovy). Tento obřad se jmenuje Mu’a, což znamená Jít Vpřed v rapanuiském jazyce. Tento obřad hne vším kupředu a rozrazí dveře, za kterými se nacházejí naše Skutečné Životy. Kvůli tomu je březen tak kritický. V tomto měsíci musíme provést veškeré potřebné korekce směru a konečné přípravy než se ocitneme v plné rychlosti vedoucí na nezmapované území. Tedy, existuje-li něco, co potřebuje vyléčit, přetransformovat, uskutečnit nebo připravit, nyní je správný čas to udělat!

Od ledna do března, mnozí z nás nastoupili cesty Ho’o Pono Pono, na kterých se vydali do míst, kde jsme žili. Jsou to multi-dimenzionální poutě. Uvádíme věci do pořádku, abychom s nimi byli v souladu, abychom byli v souladu s ostatními a se světem. Proséváme pravé od nepravého. Jako bysme strhávali další a další vrstvy starých tapet ze zdi. S každou vrstvou strháváme vzpomínky a vyryté vzorce chování, které musí být přetransformovány.
 
Při tomto procesu budeme možná konfrontováni s příběhy z naší minulosti. Když to nastane, máme dvě možnosti, jak se rozhodnout: chceme vyprávět staré příběhy stejným způsobem, jak jsme je dosud vyprávěli, se stejnými pocity a emocemi? Nebo chceme změnit tón a vyprávět je z nového pohledu, tak, abychom se z nich poučili a něco se dozvěděli? Nakolik dopustíme návrat starých pocitů a myšlenek, když se díváme ne obrázky z minulosti, když o minulosti hovoříme s jinými lidmi? Nebo změníme vzorec minulosti tím, že o ní budeme mluvit a uvažovat zcela jinak? Tyto staré příběhy můžeme přehrávat stále dokola jako zaseknutou desku na gramofonu. A můžeme to pouštět a poslouchat po zbytek života. Nebo můžeme zvednout jehlu z gramofonu a dát ji do nové pozice. Třetí možností je desku vyměnit a dát tam novou. Nemusíme poslouchat zaseknutou desku a jestli se nám oposlouchala hudba, můžeme poslouchat něco nového. A nebo můžeme gramofon vypnout a zazpívat si novou písničku – píseň našeho srdce.

Dalším důležitým krokem, který musíme v tuto chvíli všichni učinit je to, že přestaneme tento svět vnímat jako nepřátelský. Opravdu nám to k ničemu není. Praví Celiství nežijí v nepřátelském prostředí. Žijí ve SPRÁVNÉM ČASE – NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ. Jsou podporováni ve všem, co dělají. Neupadají do dramat ani neberou osobně vnímané ústrky. Praví Celiství z ničeho „nedělají kauzy“ ani v sobě nedusí vlastní emoce. Cítí-li se kvůli něčemu přešle nebo mizerně, tak o svých pocitech upřímně komunikují a udělají krok k tomu, aby uvedly Věci Do Pořádku. Nejdůležitější je, že Praví Celiství nežijí ve světě reakcí, ale ve světě čistých, rozhodných činů.
 
Samozřejmě, všichni jsme si vědomi hrozných věcí, které se v našem světě dějí, ale to není svět, který obýváme. Neznamená to, že se čemukoli vyhýbáme. Víme, že nejefektivnější způsob jak změnit nepřátelský svět je ten, že z této reality vyjmeme naši energii. Jestliže budeme dál obývat svět založený na dualitě a a jestliže v něj budeme dál věřit, tak zůstaneme ve svárech duality lapeni. Ale jestliže vědomě začneme žít ve Vyšší Realitě jako Praví Celiství, tak přestaneme sytit iluze duality. Tím budeme posilovat rezonanci Pravdivosti na celé planetě tak dlouho, až dualita zmizí.

Toto je měsíc zasévání semínek. Takže důležitou otázku, kterou je třeba zodpovědět je: jaká semínka chceme zasadit? Budeme sázet stará vyčerpaná semínka, která jsme do země sázeli dlouhé roky, takže vyrostou znovu a znovu tytéž staré rostliny? Nebo tentokrát zasadíme něco nového? Semínka Skutečných Životů? Semínka našich Nejdivočejších Snů? Nebo možná Semínka Bohatství, která jsme již obdrželi?

Koncem dubna se vše začne rychle hýbat kupředu a naše semínka začnou rychle klíčit a vyroste z nich nový život. Budeme spokojeni s našimi starými, unavenými rostlinami? Nebo opustíme známé a vrhneme se do něčeho zcela nového? Volby, které tento měsíc učiníme, silně ovlivní naši budoucnost. Zasívejte svá semínka tento měsíc vědomě. Pečlivě vyberte, co doopravdy chcete pěstovat. Nesejte se strachem, ale se sebevědomím, radostí a věděním. Právě teď držíme budoucnost v našich rukou...

Březen je dalším důležitým měsícem důležitého roku. Spousta věcí je stále před námi. Je to měsíc Ohromné Vlny, během které se pronikavým pohledem podíváme na to, co v životě doopravdy chceme. Bude docházet k mnohým přehodnocením, protože se budeme soustředit na naše nejopravdovější priority. Jakmile dojdeme k jasnému poznání, přesuneme se na naše správné souřadnice. Pak naskočíme na naše největší surfovací prkno (naše Vědomí Srdce) a vrhneme se do akce, abychom uskutečnili naše Nejdivočejší Sny.

Na začátku března budeme čelit tváří v tvář sérii velkých tsunami  a pociťovat čerstvost a radostné vzrušení. Celý měsíc nám do náručí budou padat Melouny bohatství a my je budeme umět chytit. Vše, co pro to musíme udělat, je BÝT V PRAVOU CHVÍLI NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ se srdcem otevřeným dokořán. Všechny tyto melouny představují něco, co opravdu v tuto chvíli potřebujeme. Některé z nich představují prvky našich Skutečných Životů, které se mohou nečekaně objevit nebo nabrat zcela novou podobu. Když se objeví, nebudeme mít vůbec čas na to, domyslet souvislosti, musíme je okamžitě přijmout celým naším bytím. Stačí vteřinové zaváhání a budou pryč. Naše Skutečné Životy jsou přímo před námi a vyžadují okamžité nastoupení cesty bez pochyb a smlouvání. Prostě naslouchejte Vědění Srdce. Nebudeme-li ve střehu, připraveni chytit meloun našich Nejdivočejších Snů, tak nám možná proklouzne mezi prsty a rozprskne se na zemi.

Naštěstí, v březnu budeme mít jasnější vědomí, budeme efektivnější a sebevědomější. A ačkoli budeme neskutečně zaneprázdněni, budeme mít dost energie a soustředění uskutečnit efektivně vše, co je třeba.

Mnohé prvky našich Skutečných Životů se ještě neprojevují, čekají na správný čas. A to může přinášet nepříjemný pocit, že se nejsme schopni hnout, ale musíme si uvědomit, že to není skutečný pocit. Děje se toho tolik. Pořád. A je to přesně to, co většina potřebuje, aby se dělo. Náš smysl pro to, že se vše děje ve správném načasování, bude stále vytříbenější. Pochopíme, že vše v našich životech se děje ve správném načasování, ale také získáme schopnost to z celého srdce ocenit a vážit si toho. Pomalu se vynořuje větší obraz toho, co se děje a my budeme klidnější a vědomější, protože budeme vědět, že se neustále nacházíme VE SPRÁVNOU DOBU NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ. To nás zbaví nepříjemného tlaku, který nás ovlivňoval. Neznamená to však, že ustaneme v úsilí, se kterým vykonáváme vše, co před námi leží. Tato potřeba stále zůstává. Ale znamená to, že máme hluboké, neotřesitelné vědění, že VŠE JE NEUSTÁLE JAK MÁ BÝT.
 
Celý březen budeme mít co dělat, je toho tolik. Je to poslední měsíc Příprav. Intenzivní proces Ho’o Pono Pono se blíží ke svému konci. Plejeme zahrádky a sázíme semínka Nového a Skutečného. Při tom všem nám pomáhají přívaly kreativity. A rozdávají se Divoké Karty. Budoucnost držíme v našich rukou...
 
Nyní je čas se postavit za to, co víme, že je skutečné.
Oddat se tomu, v co věříme.
Zasadit semínka, která milujeme nejvíc.
Žít životy, které jsme vždycky žít chtěli.
Vytvořit Skutečné Životy jako Praví Celiství.
A vědět, že VŠE JE DOBRÉ.
 BUDOUCNOST DRŽÍME V NAŠICH RUKOU. S OPRAVDOVOU LÁSKOU SRDCE
 
Solara
www.nvisible.com
Mé nejhlubší díky za inspiraci a vhledy Bossemu, Eleně, Emanákuovi, Inger, Kayanti, Liv, Lucie, Therese

Solařin kompletní Surf Report pro březen 2012  a týdenní update je možný si předplatit v Angličtině, Němčině, Maďarštině, Portugalštině, Ruštině a Španělštině na stránkách http://www.nvisible.com.
 
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Přeložila:  Lenka Wimmerová
 

Vyhledávání