Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Magnetismus, energie pyramid - Poselství Kryona
Magnetismus, energie pyramid - Poselství Kryona
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 27 Duben 2012 10:01
 přijala Marketa Selinijana dne 27.03.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.
„Zdravím Tě Světlo Nové doby, jsem Kryon z magnetické služby a vítám tě v těchto dnech, které jsou naplněny vlnou prazvláštní energie, energií uvědomění. Přináším poselství Nové doby, poselství z pramene. Jsem Kryon a ačkoli mne již znáš, dovol mi, abych pronesl pár slov o místu, odkud pocházím. Jsem Kryon z magnetické služby a to znamená, že univerzum, ve kterém vzniklo mé Já, je nabito silnou energií magnetismu a toto magnetické univerzum zásobuje magnetismem nejen Lady Gaia, ale i celý vesmír. Magnetismus proniká do každého koutu vesmíru a obaluje vše, co jen existuje. Je dodavatelem energie a zásobuje jí každou živou bytost kdekoli v celém vesmíru. Proč pouze živou? Protože vše je živé, neexistuje nic neživého z pohledu skutečnosti. Vše má své vědomí. Ať je to člověk, voda, kámen nebo například myšlenka. I ta má své vědomí. Magnetismus tedy přispívá k úrovni energie v těle.

A teď Vám prozradím malé tajemství. Zkusili jste někdy požádat kámen, aby obnovil své magnetické pole? Kámen změní své vyzařování a získá daleko větší sílu energie, než kdy předtím měl. Zároveň lze kámen požádat, aby se touto magnetickou energií nabil. Protože i kameny energii spotřebovávají podle toho v jakém prostředí se nachází. Člověk z nich také čerpá určitý druh magnetické energie, kterou považuje za léčivý. A ona léčivá je. Magnetismus je energií, která umožňuje léčení. Je prostředníkem zázraků, který nazýváte vyléčení. Vše na Zemi je magnetismem propojeno a vše je jeho součástí. Lady Gaia se po přechodu stává magnetickou planetou. Planetou, na které se budou dít zázraky. A proto jsem přítomen, abych planetu při vzestupu svou energií podpořil a energii přivedl tam, kam o to Lady Gaia samotná žádá. Jsem Kryon a mým úkolem na Zemi je zásobovat Lady Gaiu i její obyvatele magnetickou energií skutečnosti. Je to energie, která vychází taktéž z mých slov.

Rád bych se s vámi podělil o několik informací, které můžete shledat zajímavými.

První informací je energie pyramid, které jsou silovými zářiči Země. Vrchol pyramidy je energeticky propojen s vrcholem duální pyramidy na opačné straně zeměkoule. Nyní jsem Tě zmátl a rozumově se snažíš vysvětlit, jak je to možné? Je to možné. Země se z Vašeho pohledu tváří jako objekt kulatého tvaru. Z pohledu vyšších světů však kulatá není. Zkus si představit, že existují 2 shodné pyramidy například Cheopse.

Každá z těchto pyramid se nachází v jiné části světa a obě jsou energeticky propojeny svými vrcholy.
A co když vidíte jen jeden z těchto vrcholů. Základem pyramidy je čtvercovité podloží a stěny ve tvaru trojúhelníku. Energeticky má však pyramida základnu ve tvaru pravidelného osmiúhelníku. A stejně tak jako míří nahoru, je obvykle postavena i dolů. Cheopsova pyramida má tedy 2 vrcholy a navíc existuje ještě v duální podobě. Tato osmiúhelníková energetická základna je vědomím dané pyramidy. Dokáže se pohybovat ve velmi vysoké rychlosti a kolem pyramidy tak vytváří vír světla. Tento úkaz je možné pozorovat nejméně 2x ročně při jarní a podzimní rovnodennosti. Budete-li tento jev vnímat svým vnitřním zrakem, tento pohyb zřetelně uvidíte. Dokážete-li se přeladit na svůj vnitřní zrak i během toho, co jsou vaše oči otevřené, uvidíte energetické představení výměny informací, které probíhá mezi pyramidami navzájem. Pyramidy tímto způsobem vzájemně komunikují.  Vzájemně udržují svou hladinu energie.

Víte, že na světě existují pyramidy, které mají stejnou sílu jako hlavní pyramida v Egyptě?
Při objevu Cheopsovy pyramidy mělo lidstvo štěstí, že se pyramida nachází na pevnině na rozlehlém prostranství. Bylo snadné ji objevit. Některé z dalších, stejně silných pyramid se nachází pod povrchem Země, protože byly díky seizmologické činnosti zasypány. Další jsou pod vrstvou ledu, písku a nebo mořským povrchem. Rád bych Vám jen řekl, že existuje 12 pyramid shodných s hlavní pyramidou v Gíze a všechny se nachází na Lady Gaia.

Všechny tyto pyramidy jdou svým tvarem jak do výšky, tak i do hloubky a všechny jsou téměř shodnými kopiemi. Rozdíl spočívá v jemnohmotných energiích, které nesou uvnitř sebe a které zatím nejste schopni rozlišit. Pyramida v Egyptě nese energii bezpodmínečné lásky.

Pyramida je pyramidou iniciace člověka jako Božského člověka na Zemi, člověka Nové doby, člověka otevřeného srdce. Je to bytost, která obývá Lady Gaia po vzestupu Země.

V okamžiku vzestupu Země začne vibrovat, což způsobí propojení vědomí pyramid.
Vibrace bude nutná k tomu, aby se propojily body, které byly po tisíciletí utlumeny a vyslaly tak signál i k jiným pyramidám a následně pak planetám. Vzestup se netýká jen Země, ale jde o vzestup planetární a Země je součástí této akce přeladění se na vyšší vibrace.

Zároveň s pyramidami, avšak nezávisle na jejich energii, budou vznikat různé sloupy světla a po Zemi se otevře množství energetických míst, kudy budou proudit energie i informace. Pyramidy budou však hlavním spouštěčem vlny, která obletí celý svět.


Proto mnoho jednotlivců a skupin vyhledává pyramidy a pracuje s jejich energií.
Podvědomě jsou k této činnosti vedeni přímo pyramidami. Pyramidy k nim promlouvají a informují je o svých záměrech a o tom, co se na Zemi chystá. Naslouchej i ty vědění pyramid a nech je žít svým životem. Ony sami dobře ví, jak s dalším časem naložit. Ony sami dobře ví to, jak si svou energii udržet a nepotřebují žádnou ochranu od lidí. Ony sami si dokážou ochránit svá tajemství a předat je těm, kteří byli vybráni, aby je střežili spolu s nimi. Protože i mezi lidmi jsou ti, kteří tato stará tajemství střeží a pyramidy vždy s lidmi spolupracovaly. Vždy měly mezi lidmi prostředníky, kteří jejich energii a informace přinášeli jiným lidem blíž. Předávaly lidstvu to, na co bylo připravené a co jim pomohlo v jejich dalšímu rozvoji.

V krátkém cvičení se můžeš společně se mnou vydat k Cheopsově pyramidě v Gíze a pocítit vliv její energie na Tvou srdeční čakru. To může pro některé znamenat velký tlak na hrudníku a těm, kteří již otevřeným srdcem žijí, pak přináší jemné pohlazení a rozšiřování vibrací jejich srdcí. Srdce zároveň prohlubuje spolupráci s ostatními energetickými centry v těle a člověk tak může během krátké chvíle pociťovat pocity, které lze navodit hlubokou meditací.

V tomto stavu zůstaň tak dlouho, jak je Ti to příjemné.

Pokud se Tě týká tlak či bolest na hrudníku, je to otázka neodpuštění. To je to, co Ti blokuje příjem energie. Zkus si během těch chvil říct, že vše, co se ve Tvém životě dosud odehrálo mělo svůj smysl, že jsi každou situací procházel rád a každou situaci, která Ti dříve byla nepříjemná si zkus ve své mysli ještě jednou promítnout, avšak nyní s pohledem radosti. S pohledem toho, že vše bylo tak, jak mělo být a jak jsi si to sám ve svém životě přál.  Každá zkušenost Ti dává křídla a s každou zkušeností se posouváš dál.

Loučím s s Tebou a během několika minut po přečtení channelingu Tě uzemním, aby se magnetické energie spolu s energií bezpodmínečné lásky pyramidy srdce bezpečně ukotvily ve Tvém světelném těle.

Buď požehnán a nechť jsou Ti andělé neustále nablízku. V době, která přichází, je to třeba stále víc a víc.
Kryon

©  Marketa Selinijana,  http://www.zemeandelu.cz/
Změny textu nejsou dovoleny.

 

Vyhledávání