Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Mars se vydal kupředu - Michelle manders
Mars se vydal kupředu - Michelle manders PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 01 Květen 2012 17:15

Zpravodaj Michelle Manders, 16.4. 2012

Drazí přátelé,
Mars  se zastavil a nyní se začíná znovu pohybovat dopředu přes znamení Panny.
Poprvé od konce ledna  začíná docházet k pohybu energie,  ale protože v následujících několika dnech  budeme stále v “zastíněném” období  retrográdního ukončení, můžete se cítit  jako byste chtěli nahodit stroj, který nebyl dlouho v provozu, anebo se budete cítit  podrážděni, takže nezoufejte pokud máte pocit, že zrovna nepřekypujete energií. Také se vzpamatováváme z  hektických Velikonoc, kdy se toho v nás hodně dělo a potřebujeme pár dnů k tomu, abychom se naladili na nové energie které nyní přijímáme.

V důsledku toho, že se nyní Mars pohybuje dopředu, se mohou  energie opět projevit v praktických rovinách a zaměřit se na detaily.  Konstruktivní a logická analýza umožňuje zdokonalit a  rozpoznat to, co teď může být očištěno metodickým, řádným a účinným způsobem. Je to perfektní doba, abyste získali jasnější pohled  na to, co bude podpořeno v běžném životě, aby se vaše tělo a vaše zdraví ocitly znovu v rovnováze, obzvláště pokud jste v období retrográdního pohybu otázku tělesné pohody zanedbali, anebo pokud jste jednoduše nebyli  schopni dodržovat zdravou životosprávu, upevnit  si zdraví  a zachovat praktičnost v činnostech běžného života.  Také můžete zjistit, že  když do svého jídelníčku zahrnete více přirozené stravy a budete používat bylinné přípravky na vypořádání se s menšími zdravotními problémy, bude to perfektní řešení a zvedne to hladinu vaší energie a posílí přirozenou imunitu vašeho těla, zvláště když je vaše tělo od přírody velmi citlivé.  Bude to blahodárné  i pro vaše domácí mazlíčky pokud mají citlivá těla, anebo měli problémy se zdravím, stravováním a celkovým pocitem pohody.
 
Na emocionální a mentální úrovni byl vrcholem očistného procesu velikonoční víkend, což přivedlo vaši pozornost k aspektům vnitřní kritiky, soustředění se na nedokonalost, srovnávání se s  ostatními, nutkavé negativní myšlenky, k postojům a chování které vedou k podceňování sebe sama a k potkávání povýšeneckých, odměřených a  odtažitých lidí  a v některých případech  jste se tak chovali  i vy sami.  Musíme si uvědomit, že když potkáme tuto část nás samotných, anebo když ji zažíváme u druhých, jedná se o součást obranného mechanizmu uzpůsobeného tak, abychom se na světe cítili bezpečně a také abychom si kompenzovali naše vnitřní víry a tak se utvrdili ve víře v naší nedokonalost. Proto vnitřní zmatek, který se manifestuje přes zmatek vnější,  může být  uveden do pořádku a do vnitřního řádu cestou logické analýzy našich činů, a pak se  manifestovat jako vnější řád. Takže, dnešní téma je podniknout kroky k tomu, aby byl ustanoven řád tam, kde je chaos. Bude to velmi blahodárné pro přípravu na nadcházející retrográdní pohyb Venuše v Blížencích, což začne 15. května.  Můj příští  zpravodaj bude o tom pojednávat více.

Toto jistě završí  moji zkušenost s velikonoční “smrtí” a znovuzrozením a z rozhovorů které jsem měla tento týden s mnoha lidmi vím, že mnozí mají podobnou zkušenost.  Na Velký Pátek jsem měla příhodu, která se přelila do většího “kolapsu” a následně průlomu, který se aktivoval v sobotu. 

Během mého “kolapsu” jsem se  dostala do doby, když jsem byla miminko a vynořila se mi vzpomínka na to, jak mne moje biologická matka opustila když mi bylo 9 měsíců. Nikdo u mne nebyl, když mne  opustila a i když mne sousedé slyšeli v bytě plakat, nevěděli, kde je můj otec a tak jsem byla po pár hodinách “zachráněna”.  To zanechalo v mé duši obrovskou  ránu a otřáslo to mou schopností věřit, že je tu někdo pro mne a věřit, že jsem v bezpečí. Okolnosti neumožnili mému biologickému otci, aby se o mne staral a tak mne adoptovala jeho sestra a její manžel. Pak mne to přeneslo k první vědomé vzpomínce, kdy jsem znovu uviděla  moji biologickou matku – to bylo v  momentě když jsem se propojila s okamžikem mého “průlomu”. Přišla do domu mých rodičů - ne sama, ale s dvěma malými dětmi, jejími novými dětmi. Vzpomněla jsem si, jak jsem byla v tu chvíli zničená.  Myšlenky, které se hnaly mou hlavou byly: ”Co je na nich tak  dokonalého a na mne tak nedokonalého, že mne zapudila, ale tyto děti si nechala? Jistě jsem zlá a nehodna lásky!” Tato dvě velká vzpomínková prolnutí mi ukázala, jak byl celý můj dosavadní život  ovlivněn a podvědomě  utvářen vírami,  které se ve mne v tu chvíli vytvořily.

Uprostřed mého fyzicky bolestného vzlykání, kdy jsem byla obklopena ubrousky a toaletním papírem, odvinul se přede mnou zbytek obrázku. Uviděla jsem, že až tam jak daleko sahají mé vzpomínky, jsem měla pocit, že jsem pro lidi zátěží, a proto se odpojuji od mých strachů a bolestí a cokoliv dělám, dělám sama - své břímě s nikým nesdílím  (toto momentálně zdůrazňuje Saturn jdoucí retrográdně ve Vahách). A mám pocit, že to všechno musím zvládnout sama, obětovat se a setkávat se s chaosem nelogického, nepraktického a bezohledného chování a rozhodování lidí,  kteří mne opustí, anebo mne zanechají “na holičkách” protože “já jsem ta zodpovědná” a jako vrchol všeho, nejenom že skončím tak, že nesu jejich břímě já, ale skončím tak, že se pokouším pomoci jim udržovat se v jejich omylech a tím se víc a víc obětuji, obětuji můj čas, můj vnitřní klid, a ztrácím kontakt s tím, co je pro mne důležité!   To mi umožnilo dostat se do kontaktu s mým vnitřním vztekem a  roztrpčením, které jsem cítila vůči životu a lidem, když jsem se prolnula do věku mých 10 let.  Moje adoptivní matka vážně onemocněla. Vzpomínám si, že jsem ji našla v kaluži krve ve vaně a nevěděla jsem, co dělat. Zrovna jsme se přestěhovali do nového místa, a v blízkosti nebyly žádné domy protože se tam jen stavěly nové a tak jsem musela běžet asi 2 kilometry do domu přítele pro pomoc. Nikdy nezapomenu na paniku, kterou jsem cítila kdy jsem nevěděla, zda je živá či mrtvá.  Fyzicky přežila, ale  emočně a mentálně byla vyšinutá. Uvědomila jsem si, že odtamtud pramení velká část mého hněvu - musela jsem obětovat dětství, abych se starala o ni a mého mladšího adoptovaného bratra, kterému bylo v té době pět let. Uviděla jsem tento vzorec chování a také, že většinu času se obětuji  ke své vlastní škodě.

To bylo přesně téma, které  zaktivoval celý můj proces čištění a  během posledních několika dnů jsem musela vstát, vytyčit hranice které vyhovují mým potřebám a vyjádřit, jaký mám vztek a jak se cítím roztrpčena, že jsem se musela obětovat v důsledku nepraktických, sobeckých a nelogických rozhodnutí této osoby a “nedokonalých” činů ( provedených během retrográdního Marse v Panně) což mne doslova nechalo na holičkách. Cítila jsem takový vztek, že mým potřebám nebyla věnována ani myšlenka, ani tomu, z čeho se skládá můj život a moje povinnosti a že se předpokládalo, že to převezmu, budu tam a všechno budu zajišťovat a oni nebudou muset převzít žádnou zodpovědnost  ani  vzít na vědomí totální chaos který to způsobilo a do jaké míry to ničilo můj život. Ačkoliv celá tato zkušenost byla velmi zničující a bolestivá, výsledný průlom  přinesl neuvěřitelnou sílu a viděla jsem, jak je to pro mne důležité říct “ne” bez pocitů viny a  nevzít na sebe zmatek druhých.  
 
I když někomu pomáhám a jeho to podpoří,  jeho chaos se stane mým, a zesílí to mé negativní reakce, způsobené narušením  mých pocitů  vnitřního zmatku a neviditelnosti, kdy se cítím  bezcenná  a nedoceněná . A že jediný důvod, proč jsem lidem “dost dobrá” ” je v tom, co pro ně mohu udělat v době nepohody a zmatků, v tom, co ze mne mohou vytěžit  a jinak že jsem neviditelná, poločlověk a nedůležitá.

Třešničkou  na dortu  bylo zjištění, jak někteří z tzv. “přátel” a lidí kteří říkají, že si mne váží a jak jsem jim pomohla, mne za mými zády pomlouvají. Takže, vidíte, tento poslední velikonoční víkend, kdy se Merkur otočil a jde přímo a kdy Mars přišel ke konci svého retrográdu, se ocitla liška v kurníku. Ale to, co se odhalilo, mi přineslo hluboké ulehčení, uzdravení a osvobození. Jaký to dar!

Kuthumi-Agrippa mi odhalil, jaký je pro mne důležitý tento očistný proces když mne odkázal na jedno ze svých starších učení ( Podvědomé pročištění ), které jsem  prověřila  a aktualizovala a zpřístupnila jako techniku, se kterou se nechá pracovat a již dostávám velmi pozitivní odezvy od lidí na Facebooku.  Pokud jste s tímto nástrojem ještě nepracovali, stáhněte si verzi zdarma dokud tuto příležitost máte. (Pro české čtenáře našeho webu - jde o nástroj, který Kuthumi-Agrippa popsal v channelingu "Čištění jádra strachu a 5 hlavních vzorců sebedestrukce - Mistr Kuthumi".) 

Potom mne KA navedl  na sérii Bohyně alchymie Zlatého úsvitu, kterou jsem začala channelovat v loňském roce a doporučil mi, abych  s těmito učeními znovu pracovala, abych si tímto způsobem uvědomila hloubku a rozsah našeho léčení a transformace.  Tato série 6 channelngů, v nichž budu pokračovat, když budu upozorněna, abych je udělala, se zaměřuje na probuzení alchymistických kódů v nás. V prvním channelingu bohyně Jezabel říká: “Já, Jezabel, jsem přišla abych  vám představila tyto série energií, protože potřebují být na Zemi ukotveny tak, jak jsou na nebesích. Aktivací alchymistických kódů, které jsou již připraveny k ukotvení na Zemi prostřednictvím čakerního systému Pravých Bytostí, se může rozšířit cesta ke svobodě. Obnovuje se světlo, které  přichází k lidstvu a my, Bohyně Alchymie, a Mistři  Alchymie,  pracujeme spolu  na  úžasné a silné mřížce zlatého vědomí. Mřížka zlatého vědomí zajišťuje, aby se  mnoho úrovní pokročilého vědomí znovu propojilo a spolupracovalo v jedné linii s božským působením zlatého otisku svobody.”

Dále ve své  zprávě říká :”Strážci atlantského semene, byli jste pozváni k probuzení v tomto čase, kdy vaše duchovní a emoční inteligence uzrává na vyšší úrovni, což posouvá tuto transformaci, která představuje nevědomé v důležitém období probuzení,  do vědomí síly, obsažené  v nejčistších kvalitách světla. To podporuje  vývoj a probuzení a tudíž se vrací do života božská moudrost a  původní paměť Zlatého Věku, které v současné době spí. Spí ve starých duších, a takto tyto alchymistické kódy probudí vnitřní dítě do síly jeho emoční a duchovní inteligence posunem energie a Zlaté Vejce se pohne a příznaky nového života budou jasně patrny, protože Zlaté Vejce Atlantidy bylo a stále je, interdimenzionálním portálem do světa světla, plynoucí lásky a kvantového vědomí”.

Nedá se popřít, jak fantastické učení bytostí, které channeluji, vytvořilo nejneuvěřitelnější design, a  “matrici” pro léčení, získání poznání sebe sama a transformaci. Dělala jsme tuto práci naplno od roku 1996 a můj život se změnil a transformoval až za hranice toho, co jsem kdy očekávala nebo si jen uměla představit. Posledních 5 let bylo  nejnáročnějších a změnily mi výrazně život, ale z hlediska osobnosti mi přinesli nejvíce uvědomění si sebe sama  a za to vše vděčím informacím, které jsem channelovala a studiu středověké astrologie,  kterou jsem aplikovala a používala abych vytvořila  to, co nyní nazývám svým novým životem.  Takže vůbec nepochybuji o tom, že když budete i vy pracovat s těmito nástroji a budete integrovat tuto informaci  tím, že ji zapracujete do úkolů uvedených na konci každého zápisu, se nějak pozitivně změníte vy a váš život. Pokud patříte k těm, kteří dávají přednost channelingové verzi MP3, dokument s úkoly byl dán k dispozici ke stažení.

Přeji vám krásný víkend. Posílám vám hodně lásky.  
Michelle

Zdroj: http://www.palaceofpeace.net/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání