Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Čištění jádra strachu a 5 hlavních vzorců sebedestrukce - Mistr Kuthumi
Čištění jádra strachu a 5 hlavních vzorců sebedestrukce - Mistr Kuthumi
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 03 Květen 2012 15:32
Poselství přijala Michelle Manders v Johannesburgu, Jižní Afrika, 6. září 2006

Vězte prosím, že čtení tohoto článku vás ovlivní. Energeticky se propojíte s Chanellujici Bytosti a ona s vámi, což je stejně tak silný proces. Příliš se nezabývejte časovými liniemi, které jsou účastníkům živého chanellingu předkládány. Budete provedeni podobnými časovými liniemi, které jsou v souladu s vaším vlastním Božím plánem, Načasováním a Účelem.

Já jsem Kuthumi a přicházím k vám na paprscích lásky a moudrosti, abych vás v  tento čas pozdravil a seslal vám požehnání svobody, světla, lásky a důvěry; Žehnám vám, milování!

A s radosti a potěšením v našich srdcích se s vámi scházíme v tento den, zatímco vás držíme pevně v srdci Krista a bezpečně v náručí Boha.

Milovaní, scházíme se s Vámi v přítomnosti Kristova Světla a Vědomí a sesíláme k vám další požehnání svobody, pravdy a ochoty přijmout světelné aspekty sebe samých.

Lidstvo si zvyklo žít ve světě motivovaném strachem.
Každá cesta směrem k budoucnosti, kterou se jednotliví lidé vydávají, je často lemována strachem. Nadešel čas, aby lidstvo vědomě poznalo, že existuje možnost volby; volba mezi strachem a láskou. Člověk by mohl říci, že strach a láska jsou po pravdě jediné dvě energie, které na světě existují; a že všechno ostatní ze strachu a lásky vychází; a že to co zažíváme, je výsledek volby mezi soustředěním se buďto na světlo, nebo na strach a na další jejich podkategorie.

Všechno co jste doposud zažili, vás připravilo na vědomé  začlenění volby mezi láskou a strachem; a  dnes jste dali najevo, že se hodláte vědomě připojit k Programu Čištění Jádra Strachu. Milování, jakmile nastolíte tento program, potrvá 4 až 6 měsíců než si plně navyknete na tento režim, připomínající vám volbu, kterou jste učinili. Nejdříve musíte začít tím, že přestanete reagovat podle starých vzorců chování, jinými slovy zkrátka přestanete reagovat na životní situace strachem, protože to je ten starý vzorec chování, podle kterého jste doposud žili.
 
Váš Program Čištění Jádra Strachu zavede zvukovou vlnu podél vaší páteře, která bude pronikat do míšních nervů; vysílání tohoto zvuku vytvoří harmonickou frekvenci mazlící se s každičkým nervem vedoucím do vašeho mozku, což povede ke kolektivnímu vysílání frekvence, která začne čistit jednotlivé vrstvy podvědomí, vědomí a vyššího vědomí od myšlenek, postojů, systémů víry a programů vztahujících se ke strachu. Instalace tohoto programu vás vybaví úrovní energie, která bude také vyzařovaná také skrze  frekvenci zvuku. Toto vyzařování prostoupí vaším magnetickým polem a přeskupí molekulární strukturu vašeho prostředí. Tím pádem ti, kteří se rozhodli nechat se motivovat pouze strachem, neodolají vibracím, které z vás magneticky vyzařují a automaticky opustí váš prostor.

Toto vyzařován vytvoří kolem vás magnetické pole, které je velice podobné ochranné auře, a které vytvoří systém informací, ze kterého budete čerpat energii. Podvědomě vás vybaví vibracemi, které vás povedou k vědomé volbě nechat se motivovat pouze láskou. Pokud se rozhodnete učinit ve svém životě vědomě změny, je životně důležité, abyste si vyřešili tyto nevědomě aspekty.

Je toho ještě mnoho nad rámec toho, co jste schopni vědomě vnímat a fyzicky vidět; proto byste se neměli zaměřit pouze na to, co je vědomé a fyzické a změnit každou úroveň toho, co má být změněno. Člověk potřebuje pracovat se životem jako celkem; a tudíž potřebuje oslovovat každou úroveň mající vliv na fyzickou realitu, což je vpravdě konečným bodem projevení se a konečným bodem, skrze který je člověk motivován.
 
Elektromagnetické pole bude jemně doladěno vašimi osobními Mistry Průvodci z Nanebevzatého Mistrovského Bratrstva a Sesterstva. Zavedení tohoto programu je natolik důležité, že vaši Mistři s vámi budou pracovat na těchto jednotlivých postupech 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po následujících 4 až 6 měsíců, aby se ujistili, že je to ve vás řádně zakotveno, a aby se udržela frekvence vyzařovaná prostřednictvím vašeho magnetického pole. To proto, že vy jste tím, kdo bude učit druhé, například jak žít milující život a aktivovat vzorce a kódy osvíceného života. Osvícený život je takový, který je zbaven tíže vlastních strachů. Připouštím, že to zpočátku není jednoduchý proces; ostatně stejně jako všechno ostatní, co musí být změněno, nicméně to, co se zprvu jeví jako mamutí úkol, se časem stává naší druhou přirozenosti, pakliže to praktikujeme pravidelně. Zvládli jste umění nechat se motivovat strachem; zvládli jste umění pochybování o sobě samých, sebe-zavrhování, posuzování a nedostatku víry. Přesně víte, o čem to všechno je.

Pokud si uvědomíte, že jste zvládli tyto oblasti života, uvědomíte si, že je logické, praktické a bezpečné, zkusit něco jiného. Kolikrát jste slyšeli, že “vaše hlava vytváří váš svět“, že to na co se soustředíte a na co myslíte je i to, čím se projevujete? Věděli jste, že vaše představivost je silnější než vaše síla vůle? Že ve skutečnosti představy ve vaší mysli posilují nebo vyčerpávají vaši sílu vůle. Pokud jsou představy ve vaší mysli soustředěny na negativitu, vaše síla vůle zeslábne, stejně tak jako zeslábne váš smysl vnímání sebe sama, sebevědomí, sebeúcta, sebeláska a sebe-přijetí. Pokud jste v příjemném prostředí a představy ve vašich myšlenkách jsou pozitivního charakteru, vaše sebevědomí, sebeúcta, sebeláska a sebepřijetí jsou silné, stejně jako je silná vaše vůle, a cítíte vnitřní sílu, která by mohla skály lámat. Už jste ochutnali tu silu osvíceného života. Již jste zažili radost a mír a hlavně úlevu pramenící z pocitu bez-problémovosti, ne-bojácnosti a bezstarostnosti. To teď může růst a stát se trvalejším aspektem vašeho každodenního života.

Je to jen zvyk co člověka často stahuje zpátky k motivování strachem. Je třeba udělat ještě o jeden krok navíc a vpustit tak do hry vnější síly. Protože se motivace strachem vtiskla do vaší magnetické struktury a je k vám stále přitahována, bude hrát Program Čištění Jádra Strachu důležitou roli v přeskupování vibrací vyzařovaných skrze vaše magnetické pole. Vaše magnetické pole je magnetem, který k vám doslovně přitahuje to, co magnetizujete. Proto se využitím představivosti a pozitivní vizualizace dostáváte do velice silné pozice, protože nejenže měníte představy ve své mysli, ale také měníte strukturu svých buněk a celkovou strukturu vašeho magnetického pole. Člověk žijící především ve strachem motivovaném prostředí má velmi slabou auru, je často vyčerpán a pláče, což vede k úniku světelné síly. Pokud člověk žije motivován především láskou, jeho energetické pole se obrovsky rozšiřuje. Je silné, vibrující a tato vibrace přitahuje do jeho života zázraky.

Udělejte si na chvilku čas a zamyslete se nad okamžikem ve svém životě, kdy jste byli pozitivní a věděli ve svém srdci, že to, co jste chtěli, aby se stalo, se bez jakéhokoliv stínu pochyb stane, Přemýšlejte o době, kdy jste prosili Ducha o pomoc a věřili jste v ni. Navažte opětovné spojení s pocitem, který jste v sobě měli, když došlo k zázraku, když se stalo to, co jste zamýšleli. Spojte se opět s tou radostí ve svém nitru, s tou silou, kterou jste pocítili, když jste poznali, že jste spolutvůrci této zkušenosti.

Pokud jde o vnější síly, které v podobě jiných lidí napadají váš prostor, jejich strachem motivované jednání tento prostor negativně ovlivní; pečujte o svou frekvenci motivovanou láskou, protože vás ujišťuji, že nové vyzařování, ta zvuková frekvence, která bude vyzařovat skrze vaše magnetické pole, demontuje všechny pozitivní ionty v prostředí. Pozitivní ionty jsou negativní a negativní ionty jsou pozitivní. Tudíž, jsou-li ve vašem prostředí pozitivní ionty, vaše energetické pole se vyčerpává. Kapradina je velmi účinná v přeměně pozitivních iontů na negativní. Proto Vám doporučujeme, abyste se obklopili kapradinami uvnitř i vně vašeho domova. Je to přírodní aspekt, který pozvedá energetické frekvence ve svém okolí.

Tato zvuková emise mění energetický náboj ve vašem prostoru a ve velmi krátkém časovém úseku uvidíte uskutečnění zázraku. Člověk motivovaný strachem se už nedokáže živit vašimi pozitivními ionty, protože zde budou nedostatečné pozitivní ionty k tomu, aby živily jejich strašidelný šum.

Tato znalost je velice mocná a vy ji umíte využít. Bereme vás za hranice běžné představivosti nebo jednoduché meditace. Nyní jste připraveni přijmout nauku duševna a spoluvytváření. Nastal čas, abyste si přiznali schopnost tvořit svůj vlastní svět použitím hlavy a srdce. Opakují ale, potrvá to 4 až 6 měsíců, než si na tuto novou energii zvyknete. Proto nepropadejte v následujících 4 až 6 měsících znovu starým návykům kárání sebe sama, posuzování nebo odmítání sebe sama za to, že jste jednali ze strachu. Snažíte se přece jen přeměnit uplynulá na strachu založená léta v něco jiného. Je těžké naučit starého psa novým kouskům! Ale vy nejste psi!Smile

Milovaní, dovolte nám vzít vás na světelnou loď velitele Aštara a Mistra Sanandy, kde se Program Čištění Jádra Strachu bude realizovat. Prosím, udělejte si pohodlí, zhluboka se nadechněte nosem a naplno vydechněte ústy. Dovolte svému tělu, aby se uvolnilo a pohodlně se usaďte. Poté se znovu hluboce nadechněte a s výdechem dovolte svému tělu, aby se uvolnilo ještě o trošičku víc. Uvolněte ramena, břišní svaly, boky, nechejte své nohy zvláčnět, prociťte svá chodidla pevně na zemi, ztěžklá a nesená Matkou Zemí.

Umožněte svému krku, aby se uvolnil, uvolněte čelist, jazyk, vnímejte, jak se vám uvolňuje tvář, čelo a oči. (Pauza) Vnímejte, jak se vám uvolňuje kůže na hlavě, a vnímejte, jak vám vláční tělo a každý sval se postupně uvolňuje. (Pauza). Pokračujte v hlubokém dýchání, v rytmu, který vám vyhovuje.

Zatímco dýcháte, Mistr Sananda, já Kuthumi a velitel Aštar přenášíme vaše vědomi k mateřské lodi  velitele Aštara a Mistra Sanandy. Tato loď je větší než váš svět a vy naleznete sebe sama v jedné z jejích unikátních komnat.

Tato komnata je energetický vír, který byl vytvořen speciálně pro vás a ztělesňuje frekvence vašeho unikátního Programu Čištění Jádra Strachu. Udělejte si chvilku a prociťte tyto energie, které jsou uvnitř víru a které jsou vytvořeny speciálně pro vás. Všimněte si jejich barvy, vůně a vnímejte pocity, které tyto energie vytvářejí uvnitř vašeho těla. (Pauza). Všimněte si, jak je vaše tělo uvnitř těchto vibrací lehké. Uvědomte si, že tento unikátní vír uvnitř této komnaty ztělesňuje vzorce a kódy osvíceného žití.(Pauza) Nezapomínejte dýchat, zatímco se vaše tělo přizpůsobuje frekvenci tohoto víru. Uskutečňuje se všechna potřebná rekalibrace. (Pauza) a vaše magnetická struktura se přizpůsobuje frekvenci lodi velitele Aštara.

Právě na této úžasné lodi jsou koncipovány všechny vesmírné technologie a všechny informace jsou vyzařovány z jejího středu. Tato loď představuje světy uvnitř světů a lidé se na ní často ocitají, aniž by tušili, kde vlastně jsou, protože ona je jinými slovy odrazem všeho toho, co znáte z planety Země. Ztělesňuje všechny formy života, všechny formy přírody z planety Země i všechny ostatní planety ztělesňující život. (Pauza) Teď, když tohle víte, vaše tělo si přivykne na jinou úroveň bezpečí a vy vědomě pocítíte přítomnost velitele Aštara, Mistra Sanandy a mě, Kuthumiho, a pocítíte, jak se naše energie propojují s vaším vírem. Nyní přivolejte své osobní průvodce a anděly a další světelné bytosti, kterým jste nejblíže, včetně vašeho Božského Nanebevzatého Průvodce, ať už znáte jejich jména či nikoliv, a požádejte je, aby udržovali tyto energie a byli svědky procesu,ke kterému za okamžik dojde. (Pauza)

Až budete připraveni, otevřete vědomě čakry svého fyzického těla, abyste mohli začít nasávat energii svého víru a pocítili krystalový štít, který pro vaši ochranu vytvořil okolo víru samotný velitel Aštar. Pocítíte také, že tento štít se skládá z mnoha odlišných posvátných geometrických tvarů a symbolů, které vytváří zvukovou frekvenci, která bude vyzařovat skrze vaše magnetické pole. Tento krystalový štít je ve skutečnosti tekutý. Jeho energie začíná vibrovat, a zatímco jsou vaše čakry zcela otevřeny, mohou absorbovat tento tekutý krystalový štít, který obsahuje všechny tyto posvátné geometrické tvary a symboly.

Předstupuje před vás velitel Aštar společně s Mistrem Sanandou, a já, Kuthumi se stavím za vás. Velitel Aštar klade dlaň své levé ruky na vaši korunní čakru a dlaň své pravé ruky na vaši pupeční čakru. Mistr Sananda začíná do vašeho levého ucha šeptat Kódy Osvíceného Života, a tím začíná přeprogramování vašeho podvědomí vedoucí k započetí Programu Čištění Jádra Strachu.

Zhluboka se nadechněte a naplno vydechněte a vnímejte, jak energie proudí vaším tělem. Jakmile se každý posvátný symbol začlení do vašich čaker, buňky vašeho fyzického těla zvýší svou energetickou vibraci a začnou se osvobozovat od vědomého strachu. Šepot hlasu Mistra Sanandy do vašeho levého ucha přemění mnoho starých paradigmat vedoucích k vašemu jádru strachu, a energie začne proudit dolů po vaší páteři, přes kostrč až do samotného jádra Matky Země, která tyto energie vděčně přijímá a mění ve světlo. Nabízí vám toto světlo, abyste je absorbovali póry své kůže, vtáhli do buněk svého těla a provedli tak mocnou a urychlenou vzájemnou výměnu energií.

Prociťte energii proudící mezi korunní a pupeční čakrou. Je to oblast vašeho těla, kam Velitel  Aštar instaluje Program Čištění Jádra Strachu. Každá čakra bude mít na starosti přemístění odlišných aspektů, které budou poté zakotveny přes vaši základní čakru. Pokračujte v dýchání zatímco do vás Velitel Aštar programuje symboly skrze krystalový tekutý štít, který je kolem vás. Nezáleží na tom, zda jste schopni udržet krok s obrazovým vyjádřením toho, co se ve vás právě odehrálo, plně se tomu odevzdejte a dovolte energii vykonat to, co musí. Uvolněte se, odevzdejte se a nechte to plynout.

Já, Kuthumi, začínám vmasirovávat symbol osmičky do vašich zad, čímž se začínají uvolňovat zdroje strachu, které jsou uloženy v energetických bodech vašich zad. Zůstaňte uvolněni, zatímco každý meridián uvolňuje impulsy informací odpovídající tomuto symbolu nekonečna, vytahuje ven vzorce strachu, které se ve vás zabydlely, ale které vám také významné pomohly dostat se tam, kde právě teď jste.

Hlas Mistra Sanandy ve vašem levém uchu záměrně přetváří Kódy Osvíceného Života, převrací systémy víry, postoje, činy a závislosti, které vás udržují v systému chování, které je motivováno strachem. Prostě jen dovolte obrazům, myšlenkám a pocitům, které se vynoří, vyplout na povrch a odejít. Pokračujte v dýchání, zatímco všechny tyto staré představy, reakce, myšlenkové vzorce a systémy víry se odebírají na cestu uvolnění.

Velitel Aštar nyní začíná dělat to samé co Mistr Sananda ve vašem pravém uchu. Představte si jak nasloucháte šepotu hlasu velitele Aštara ve svém pravém uchu a šepotu Mistra Sanandy ve svém levém uchu. Nezáleží na tom, jestli skutečně slyšíte to, co říkají; Vaše podvědomí to vstřebává a nechává proudit do vašeho vědomí. velitel Aštar také zvyšuje tok energie, a přináší ji do další vrstvy Programu Čištění Jádra Strachu, což se odrazí ve vaší druhé až sedmé čakře. Dýchejte.

Magnetické frekvence víru, ve kterém se nacházíte, nyní zvyšují frekvenci, a váš osobní Mistr Průvodce a všechny Světelné Bytosti, na které jste napojení, začínají implementovat tyto energie do nového silného magnetického pole kolem vás.

Milovaní, zatímco se všechno tohle odehrává, promluvím k vám o 5 hlavních vzorcích sebedestrukce a zatímco o nich budu mluvit, vaše tělo se od nich začne odpoutávat.

Prvním a nejvíce destruktivním z oněch pěti hlavních vzorců sebezničení je STRACH. Strach vytváří pochybnosti o sobě samém. Pochybnost o sobě samém je energii odvozená od strachu. Uznání síly strachu a jeho mnoha tváří vás vybaví vnitřní silou a odvahou, abyste učinili nezbytné kroky k provedení změny, kterou si vaše duše tolik přeje. Se vší energií, které jste právě teď, zatímco mluvíme, vystaveni, budete vybaveni k využití této novodobé magnetické síly, aby přepsala zdroje strachu, které vedou ke zdrojům vzorců sebedestrukce, vám známým jako pochybnosti o sobě samém. Jediným důvodem proč o sobě pochybujete, je to, že se bojíte zklamat ostatní; bojíte se, že zklamete sami sebe; jinými slovy, bojíte se nezdaru. Pokud si ale uvědomíte, že neúspěch nebo nezdar neexistuje, a že jediné co existuje, je jen zkušenost vedoucí k následku, následek je vždy dar, vzkaz, který si přidáte do vaší sbírky perel moudrosti. Nic víc, nic miň. Nezdar neexistuje. Chyby neexistují. Všechno co existuje, je to, co se děje právě TEĎ, a to jak se vy se svým TEĎ vyrovnáte; Člověk si může vybrat, zda chce s tím, co přináší přítomný moment pracovat, nebo zda chce jít proti tomu. Osvícený život učí člověka flexibilitě, umění odevzdání se, umění přijmout, věřit a být v míru.

Třetím hlavním vzorcem sebedestrukce, milovaní, je SEBEKRITIKA. Jakmile strach stvoří pochyby o sobě samém, sebekritika se dostavuje hned vzápětí. Čím více sami sebe kritizujete, tím více si nevěříte. Čím více sami sebe přesvědčujete o svých tzv. nedostatcích, slabostech a neschopnosti dosáhnout všech očekávání, které jste pro sebe vy sami vytvořili, nebo které vám vytvořili ostatní, tím více strachu v sobě budete mít. Kritika není nástroj, kterého by se mělo zneužívat. Kritika, tak jak jste ji znali, je již narušena. Kritika konstruktivního charakteru byla původně uměním pozorovat, v jehož rámci člověk pozná, které oblasti vyžadují zvláštní pozornost a tudíž i změnu. Pozorování je prostředkem ke zjištění, co je potřeba změnit; nebylo zamýšleno, aby činilo lidí nešťastnými a bezmocnými.

Čtvrtým vzorcem sebedestrukce je SEBENENÁVIST, protože jakmile jeden kritizuje druhého, rodí se sebenenávist. Někteří z vás by možná chtěli říci:” Ale já necítím nenávist vůči sobě samotnému”, ale jak tedy prokazujete sami sobě lásku? Co děláte, abyste se přesvědčili, že milujete sebe sama? Pochybování o sobě samém a sebe-kritika jsou projevy sebe-nenávisti. Nenávist je odmítání toho, čeho se bojíte. Strach z obav, nenávidění strachu, strach ze strachu, snaha utéct před strachem a odmítání strachu vyúsťuje v chaos a konflikt. Strachu se nezbavíte tím, že před ním budete utíkat. Musíte se mu postavit, rozpoznat jeho důvod, uznat jeho úlohu a propracovat se skrze něj až do fáze, kdy nad vámi nebude mít naprosto žádnou kontrolu.

Pátým vzorcem sebedestrukce je NEKONÁNÍ. Strach vás znehybňuje, takže vzniká pochybování o sobě samém, sebekritizováni, sebenenávist a vzápětí nekonání, protože věříte, že to stejně nemá cenu; nebo jste zmatení, rozčarovaní a tak bezmocní, že ani nevíte co dělat. Proto, milování, otevřete svá srdce a mysl a dovolte mým slovům, která shrnují 5 hlavních vzorců strachu: strach, sebe- zpochybňování, sebekritika, sebenenávist a nekonání, aby je smyla z vašich čaker a odplavila je k Matce Zemí, která je pojme silou svého srdce a přemění je na lásku a vdechne slovo LÁSKA do vašeho těla, aby tak nahradila vzorec strachu.

Matka Země převádí sebe-zpochybňování na sebevědomí. Vdechujte slovo “SEBE-VĚDOMÍ” do svého těla, abyste tak nahradili sebe-zpochybňování
    
Matka Země převádí sebekritiku na SEBE-UZNÁNÍ. Vdechujte slovo SEBE-UZNÁNÍ, abyste tak nahradili sebe-kritiku

Matka Země převádí sebe-nenávist na SEBE-LÁSKU. Vdechujte SEBE-LÁSKA s vědomím, že nahrazujete sebe-nenávist.

Matka Země převádí slovo nekonání na OPRÁVNĚNÉ KONÁNÍ. Vdechujte tato slova s vědomím, že nahrazujete nekonání.

Pocítíte jak je všech 5 vzorců sebedestrukce nahrazováno 5 vzorci samostatnosti. Dovolte Kódům a vzorcům osvíceného života infiltrovat každý negativní aspekt, který se nachází ve vašem nevědomí, podvědomí i vědomí.

Všechno tohle nyní vede k tomu, že velitel Aštar zvyšuje energii a dále aktivuje závěrečnou fázi Čištění Jádra Strachu ve vás. Vy zatím opakujte po mně: „Vědomě děkuji svým biologickým rodičům, svým sourozencům, svým příbuzným a všem autoritám, se kterými jsem se ve svém životě setkal, za roli, kterou sehráli v mém učení o síle strachu. Všem vám děkuji za tento dar, který jste mi dali a za nový vhled, který jsem získal poznáním, že jsem zplnomocněným spolutvůrcem s každým božským aspektem sebe sama, Matky/Otce Boha a všech svatých bytosti Světla Multiverza, jehož jsem součástí. Vědomě děkuji všem svým fragmentovaným aspektům, svému vnitřnímu dítěti, svému paralelnímu a alternativnímu já, kteří tak pilně hráli role v mých strachem motivovaných konáních. Ukláním se svému obecenstvu a vědomě dávám pokyn, aby se spustila opona a byl konec této staré hry; Vědomě volám, ať se zvedne opona pro nový božský příběh mého života, jehož jsem autorem, režisérem, producentem a agentem. Už chápu, že mám právo si svobodně a sebevědomě zvolit, abych byl motivován láskou, a že je konec vlivu vzorců strachu, které na mě měly vliv v minulosti. Děkuji za to, že je tohle vše vzato na vědomí Duchem, že je to hotovo; a děkuji sám sobě, své odvážné božské duši, že jsem splnil svou službu a zvládl umění života ve strachu. Nyní vědomě uplatňuji své božské právo na život v lásce a na zdokonalení vzorců osvíceného žití. Tak to je, tak to byt má a tak se stane.”

Zhluboka se nadechněte, hluboce vydechněte a všechny energie, slova a vibrace absorbujte do každičké buňky svého těla a zvukové emise rozšiřte do celého svého světelného těla. Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem dovolte posledním frekvencím Krystalového Štítu, posvátným symbolům a geometrickým tvarům, aby byly vdechnuty do Vašeho těla. Velitel Aštar a Mistr Sananda nyní končí svůj verbální projev. Velitel Aštar a já ustupujeme krok zpět, Vaše tělo vibruje novou energii, každá buňka rezonuje vyššími kvocienty vstřebaného světla. Každičké vlákno vaší bytosti reaguje na tyto nové vzorce života, které jste si zvolili začlenit, zakotvit v nich a žít je, reaguje prostřednictvím frekvencí, které budete ovládat a používat, abyste sloužili jako poslové Matky/Otce Boha a změnili tak životy druhých skrze změnu svého vlastního.

Milovaní, vězte, že energie, které jste vpustili do nositele všech svých těl, posilují tento světelný dopravní prostředek Nanebevzatých Mistrů - Merkabu a zesilují tok energie do něj proudící a z něj vyzařující. To vytvoří strukturální změny ve vašem fyzickém životě. Strukturální změny ústí v odstranění všeho, co je motivováno strachem a přitáhnou do vašeho života vše to, co je motivované láskou. Odevzdejte se tomuto přirozenému procesu, procesu, který jste si přitáhli do svého života rozhodnutím být právě teď a právě tady. Nastavte si jako svůj každodenní záměr, že tato přeměna jádra strachu bude probíhat důstojně a v harmonii se vším božským. Proste, aby tyto změny byly v souladu s vaší nejvyšší vůlí a s vůlí každé další duše zapojené do tohoto procesu.

Pokud intuitivně cítíte potřebu proces upravit, vzpomeňte si na 5 nových vzorců sebe-posílení. Pokud ucítíte sebe-zpochybňování, vzpomeňte si, že jste zapojili sebevědomí. Pokud pocítíte, že znovu upadáte do kritiky sebe sama a svého konání, připomeňte si, že toho jste se již vzdali a nahradili to sebe-přijetím. Pokud budete mít problémy s aplikací 5 nových vzorců sebe-posílení a s jejich začleňováním do svého života, jediné co potřebujete udělat, je zavolat velitele Aštara, Mistra Sanandu a mě, Kuthumiho, a my vás přeneseme zpět do komnaty, ve které se právě teď nacházíte. Zkrátka si představte sami sebe v této komnatě, společně s jejími posvátnými geometrickými tvary a symboly a vaše energie bude opět překalibrována.

Během tohoto období změny, buďte k sobě shovívaví. Dopřejte si různorodé aktivity a hlavně si hrajte, hrajte, hrajte a pak si hrajte ještě o něco víc; a zatímco si hrajete, nezapomínejte se smát. Strach ve vás vytvořil  postoj, že všechno je práce, práce, práce a ještě víc práce. I léčení sebe sama je práce, meditace je práce; myšlení je práce, pozitivní afirmace jsou práce. Všechno vidíte jako práci, takže k tomu máte negativní přístup. Pohleďte na to jako na hru, a až se váš postoj k práci změní, uvolníte se od stresu a do vašeho života zase vstoupí smích.

Ještě jednou se zhluboka nadechněte a s výdechem z vás vystoupí Mistr Sananda, velitel Aštar a já, Kuthumi, a postavíme se vedle vás. Vzdejte dík svým Průvodcům a Mistrům, kteří byli svědky tohoto dnešního provedení.

Gaia nyní rozšiřuje paprsek rubínové energie do vaší páteře. Tento rubínový paprsek je ohněm základní energie, který by měl pomoci udržet vaši energii proudící a aktivní, propalující skrze závoj iluze vytvořený pěti základními vzorci sebedestrukce; takže Gaia Vás podporuje v toku této nové energie a elementy ohně budou udržovat tuto životní sílu silnou a flexibilní. Udrží to hojnost energie a její vyladění na nové frekvence, které jste dnes integrovali. Vzdejte Gaii dík za to, co vám poskytla, za podporu, kterou vám nabízí a za lásku, kterou vám dává. Poděkujte sami sobě za volbu, kterou jste učinili, když jste se rozhodli být dnes zde. Vzdejte svůj dík i mistrovskému Průvodci za jeho souhlas, že s vámi bude pracovat a za ujištění, že tento program bude kompletně vtisknut na všechny úrovně a pevně ukotven ve vaší fyzické realitě.

Zhluboka se nadechněte a přiveďte své vědomí zpátky do svého fyzického těla; s výdechem prodlužte své kořeny skrze chodidla do nitra země. Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem načerpejte do těla ještě víc energie, nechte ji proudit podél své páteře směrem ven, skrze svou základnu, až do nitra Matky Země, aby vás zakotvila pevně zpět do vašeho těla. Protáhněte paže, protočte zápěstí, zakružte krkem a rameny a plně se soustřeďte na své fyzické tělo, abyste se uzemnili. Protočte kotníky, pohněte boky a ujistěte se, že jste opět zpátky ve svém těle a pevně uzemněni.

Milování, proces, kterým jste právě prošli, je jedním z těch pokročilejších, který jsme se skupinou doposud provedli. Důvodem, proč prezentujeme tuto pokročilou duchovní techniku je, že mnozí z vás jste, více než si myslíte, připraveni, přivést tyto nové frekvence světla do světa a sdílet je s ostatními, kteří jsou připraveni, i když si myslí, že připraveni nejsou. Interaktivní sdílení těchto energii nemusí vždy probíhat formou terapie nebo léčitelské seance. Velmi často tato interakce proběhne jednoduše prostřednictvím milého slova, úsměvu, obejmutí nebo pro obě strany povznášející konverzací. Tento proces by neměl být dělán složitě. Duše zjednodušuje; ego komplikuje. Takže si připomeňte, že být andělským poslem není komplikovaný úkol, ve skutečnosti je to úkol velice jednoduchý a jediné, co se od vás žádá je, abyste byli sami sebou; reagujte na spontánní impulsy pomoci druhým, prohoďte s nimi vlídné slovo, zeptejte se člověka v nouzi, zda nepotřebuje pomoc, jestli si nechce promluvit, a i když řekne, že ne, nepochybujte o sobě, protože váš dotek, oční kontakt, slova, která řeknete, mohou být tím jediným, co potřebují, aby proběhl přenos energie.

Nevidíte fyzické projevy, které se odehrávají poté, co jste “opustili místnost”, abychom tak řekli. Neuvědomujete si pozitivní změny, které vaše slova a gesta učinila v životech ostatních. Je to také proto, že se nebojíte neviditelného. Nevidíte ty miliardy energií pracujících v každičký okamžik kolem vás, ale začínáte si jich všímat.

Gratulujeme Vám k završení další lekce na Kvantové Univerzitě Metafyziky; oficiálního učení mé Školy Mystérií, které s vámi sdílím, protože vím, že jste schopni je aplikovat. Toto učení však již není nadále záhadou, není nadále tajemstvím a je tady k tomu, abyste je využili k jakýmkoliv změnám, které si přejete. Je tu jen jedno jediné pravidlo a to je, abyste je užili moudře. Jste vítáni milovaní; a nyní, máte nějaké osobní dotazy, se kterými Vám můžeme pomoci?

O: Mám jednu otázku Mistře Kuthumi. Uvědomila jsem si, že mám strach...je to s něčím spojeno a jak se přes to mohu dostat?

Milovaná sestro, všechny obavy, se kterými se člověk potýká, strach z intimity, strach z odmítnutí, strach z výsměchu, z ponížení, z čehokoliv, pochází z jádra strachu vám vštípeného v určitě části vašeho života; tady a teď nebo kdykoliv jindy. Informace, kterou jste dnes obdrželi, pomáhají takovým, jako jsi ty, aby tyto strachy řešili z jiné perspektivy.

Žádáme té, aby sis vyzkoušela toto písemné cvičení. Začni sepisovat každý aspekt intimity, kterého se obáváš, a proč se ho bojíš. Pokud nevíš, proč se ho bojíš, zeptej se sama sebe “jaké pocity ve mně vyvolává?” Jaké představy ti přicházejí na mysl? Všechno to zapiš. Někdy člověk reaguje strachem, ale žádná konkrétní představa se za tímto strachem neskrývá, cítí jej pouze tělo. Takže pokud té bolí levé rameno, soustřeď se na bolest v levém rameni. Představ si, že tato bolest v rameni má hlas, který ti šeptá, co potřebuje. Možná uslyšíš hlas ve svém rameni, jak říká: “Bojím se zodpovědnosti, kterou na sebe musím jakožto žena v intimním vztahu vzít. Bojím se očekávání, které má vůči mně můj partner, protože jsem žena, bojím se mít děti. Bojím se být rodičem a toho, jak se poperu s tíhou této zodpovědnosti”. Vidíš, kam tím mířím?

Pokud dovolíš hlasům svého těla, aby s tebou komunikovaly, a pokud dovolíš aspektům sebe sama, aby k tobě mluvily, budeš ohromena tím, čeho se ti dostane. A budeš ještě víc překvapena ze zjištění, že ten strach kolikrát ani není tvůj vlastní. Možná jsi jen den za dnem naslouchala své matce, jak si stěžovala na tíhu zodpovědnosti, kterou nese jako žena, jak nemá právo odmítnout svého manžela a říct ne intimním okamžikům s ním. Je unavená, nechce, ale je to její povinnost, které se musí zhostit. A že žena pro sebe nemá žádný prostor, jakmile se stane manželkou a matkou. To může být na úrovni nevědomí velice odrazující, zhostit se role partnera a být živitelem dítěte. Rozumíš? Pracuj s tím, milovaná. Ujišťuji té, že ti to mnohé poodhalí. Ujisti se, že si zapíšeš každý strach a vše o něm, aby tvé tělo mohlo promluvit. A když si uvědomíš, že ten strach vlastně ani nenáleží tobě, pak si představ, jak stojíš před svou matkou, vracíš jí nazpět všechny její obavy, tak, abys mohla konečně okusit intimitu z bytí sama sebou.

Další důležitý úkol je představit si sebe sama v intimním vztahu, ve kterém by ses cítila vyrovnaná, který na tebe neklade nereálná očekávání. Možná můžeš také napsat příběh o tom, jak jsi našla sama sebe, jak jsi zjistila, že intimita je dar, který se má zkoumat; o tom, jak jsi odhodila ten starý plášť, který té svou tíhou táhl k zemi, a který patřil někomu jinému. A jak jsi užila tu volnost po zbavení se této zátěží. Rozumíš? Ano, rozumím. Udělej si z toho zábavu, hrej si s tím, využij svoji kreativitu. Jestli chceš, vezmi si velkou tabuli a umísti na ni obrázky a slova a já té ujišťují, že to bude zážitek, který ti změní život.

Milovaní, proces, který jsem vám právě předal, se dá aplikovat na každou formu strachu, která se uvnitř vás skrývá, ať už jste muž či žena, prostě jen přizpůsobte tento proces sami sobě, vaši situaci a okolnostem

A tak vám milovaní děkujeme za to, že jste se dnes s námi spojili; za to, že si uvědomujete výhody, které vám tento dnešní proces přinese. Všichni jste si vedli skvěle. Překonali jste mnohé překážky. Nastavili jste svou tvář mnoha svým temným aspektům; není žádný důvod, proč byste nemohli jít ještě dál. Podívejte se na to z této stránky; to nejhorší máte za sebou. Vaše cesta k budoucnosti vede spirálovitě vzhůru. Žehnáme vám ve všem, co potřebujete, abyste se přenesli přes toto období vnitřního probouzení a sebe-uvědomování. Vítáme vás v čase, kdy opouštíte to staré a zavádíte nové. Věřte těm mnohým neviditelným náručím, která vás drží; že nikdy nemusíte a nebudete muset kráčet sami. Nechť světlo Otce/Matky Boha prozáří stezku, kterou si zvolíte, a nechť se vám vše daří.

Ja jsem Kuthumi, Čohan Zlatého paprsku lásky a moudrosti, a s láskou vás zdravím a žehnám vám.
Adonai

Všechna práva vyhrazena & Copyright Michelle Manders, http://www.palaceofpeace.net/

Tento přepis živého channelingu byl zdarma otištěn majitelkou IP Michelle Manders a Palace of Peace na podporu lidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznáván Zákon integrity, a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace za žádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovali jeho část nebo celek pro osobní obohacení. Jste zváni, abyste publikovali výňatek s odkazem na plný přepis na
   www.palaceofpeace.net.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Věra V.(www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání