Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Sdílení Břemene Života s Bohem
Sdílení Břemene Života s Bohem PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 21 Květen 2012 16:19
Zpravodaj Michelle Manders Eloff – 15. května 2012

Drazí přátelé,
Právě jsme prošli významným posunem Superúplňku ve Štíru a za pár hodin začíná retrográdní pohyb Venuše, který nás vezme na jednu z nejhlubších vnitřních cest roku 2012. Nyní jsou v retrográdním pohybu Venuše a Saturn a tvoří spolu mocné spojenectví. Spolupracují, aby se ujistili, že sáhneme opravdu hluboko dovnitř a pronikneme ke kořenům záležitostí udržujících naši falešnou obranu chránící nás před plným prožíváním, pochopením a dosažením sebelásky. Venuše je Vesmírným Představitelem Lásky a Saturn Vesmírným Představitelem Strachu (krom dalších věcí). Měli bychom se nyní zaměřit na „kopání hluboko“, abychom odkryli, čeho se bojíme – pokud se jedná o nás samé a lásku – proč se bojíme být plně milováni. Saturn ve Vahách je vysoko postavený, ale jelikož je retrográdní, je jeho přínos ukryt uvnitř, neviditelný a někdy i špatně zvládnutý. Saturn ve Vahách je o sdílení břemene ve vztazích a co je ze všeho nejdůležitější – sdílení břemene života s láskou a se silou mnohem větší než jsme si kdy dokázali představit – s Bohem.

Vědomí lidstva prochází duchovní evolucí, která dláždí cestu zpět domů; zpět k Božímu vědomí. To může pro mnohé znamenat velmi odlišné věci. Hlavní myšlenkou této zprávy však je, že jsme vedeni zpět ke Zdroji; k tomu Mocnému zdroji Lásky, který stvořil nás i všechno ostatní. Zapomeňte na fanatismus jakéhokoli druhu a zaměřte se pouze na to, co „Bůh“ znamená pro vás. Retrográdní Saturn pracuje na odkrytí toho, jak a kde jsme ztratili kontakt s Nejvyšším Bytím, které nám pomáhá a vždy pomáhalo nést břemeno života; naše strachy, bolest, utrpení, strádání a temnotu, které reprezentuje Saturn. Saturn představuje „zla“, která nás zkouší a ničí jakýmikoli prostředky. Saturn = Satan. Přesto, když s těmito břemeny pracujeme s trpělivostí, disciplínou a houževnatostí, odmění nás Saturn osvobozením od našich osudových záležitostí reprezentujících karmu tohoto života.

Saturn je nejtvrdším mistrem úkolů, protože je Duchem, kterému bylo přiděleno zkoušení lidstva – má nás dostávat na kolena a ukázat nám sílu vytváření pevného spojenectví s Bohem. Světlo uvnitř Saturnu je Saténové – představuje jemnost a hebkost, kterou zažijeme, když s úlevným výdechem rozechvějeme veškerá vlákna své bytosti poté, co odevzdáme své strachy a temnotu Saturnu Zdroji a obejmeme odměnu, kterou jsme dostali za naši tvrdou práci. Saturn nás vždy bere do podsvětí našeho já, abychom zjistili, co ničí nás, naši lásku, vztahy a náš vztah k sobě samému. Venuše tomuto procesu nyní asistuje, protože klíčem k objevení a znovu objevení sebe coby úplné a plnohodnotné bytosti, je sebeláska.

Bez sebelásky pokračujeme ve zraňování a týrání sebe i druhých a neustále si odříkáme „dobré věci v životě“. Jsem na své cestě sebeobjevování více než dvě desetiletí a channelluji od roku 1996. Nořila jsem se do svého nitra již nesčetněkrát. Vymítání mých démonů pod paprsky aktuálních planetárních energií mi ukázalo, že bez sebelásky nemáme nic. Protože nedostatek sebelásky je to, co nás udržuje v sestupu do dalšího oddělení od sebe i od Boha. Pracujeme, abychom se povznesli nad svůj osud a pokračujeme v probouzení a vzestupu, ale pokud neprolomíme zdi našich podvědomých strachů, neuvědomíme si, že to nedokážeme sami a nikdy jsme ani neměli. Neseme ve svém nitru eóny let bolesti a utrpení. Každé nové zranění (které je však jen odloupnutým strupem starých zranění) nás zdá se odděluje ještě víc od sebe samých, protože se chceme chránit. Naše nižší ego se nás snaží oklamat a přinutit uvěřit tomu, že nejbezpečnější cestou je přikrýt pokličkou vše, co cítíme a čeho se bojíme. Ale není to tak. To vím celou svou bytostí. Celým svým JÁ JSEM.

Sama u sebe jsem viděla, jak snadné je raději zakrýt víkem i „dobré věci“ a zůstat v pohodlné zóně předvídatelného,
protože je to bezpečné. Teprve nedávno jsem skutečně pochopila, pocítila a vstřebala, co to znamená ŽÍT život z moci sebelásky. Uvědomila jsem si, že vše, čeho jsem kdy dosáhla bylo vždy mimo můj pevný stisk, protože jsem si to nedovolila. Mé zraněné, nemilující já říkalo: „NE!“ Proč? Protože trpící a strádající já bylo přetížené přílišnou zodpovědností – samo neslo tíhu celého mého světa, jelikož to bylo něco, co jsem znala nejlépe. Dělala jsem to tak od narození. Musela jsem padnout na kolena a rozpadnout se na kusy, abych si přiznala, že už tu váhu déle neunesu. Ne sama. Jsem unavená. Mám toho dost. Modlila jsem se a prosila o to, aby mi bylo toto břemeno odňato!!! Proč se tedy, k čertu, tento vzorec neustále vracel??!! Odpověď přišla v přívalu slz a to uvědomění mne přímo zahltilo – zavřela jsem dveře Bohu a nyní to/se musím odevzdat. Byla jsem doslova sražena na kolena a uprostřed mé fyzické bolesti jsem se náhle naplno rozesmála, protože jsem dostala odpověď!!!

Můj vztah s Bohem se stal disfunkční v mém velmi ranném věku. Říkali mi, že mne Bůh opustí a nebude mne milovat, pokud budu zlobivá (zlá) holka a seznam toho, co znamená být „zlobívá/zlá“ se zdál nekonečný! Toto prohlášení se v průběhu mého života objevilo mnohokrát pod různými maskami, až jsem se otřásla pokaždé, když jsem slyšela slovo Bůh. Slovo Bůh pro mne představovalo vše, co mne trestá a způsobuje mi nekonečnou bolest a utrpení. Jak mohu toto jméno použít, když tolik bolí? Přesto nedávno - po mnoha zážitcích, informacích z channellingů a mnoha absolvovaných procesech – ke mně konečně našla cestu pravda. Bůh, který mne miluje a o kterém vím, že je skutečný, NENÍ Bohem mých rodičů, babičky, příbuzných, učitelů a autorit – tím, o kterém mi říkali, že mne zničí. Musela jsem vyléčit svůj OSOBNÍ vztah s MÝM stvořitelem, abych mohla úspěšně vyléčit SEBE – skrze NĚJ. Už dál nemůžu popírat to, co mne bolí a tíží, když jsem zjistila, co mám dělat – být tím nejlepším ze sebe a žít svůj nejlepší život.

Nepopírání je náročná práce, která nás vede na samé dno daných záležitostí. Co ale vím je, že bez těžké práce se nic nezmění. Také vím, že musím nejprve zpracovat lekce, které mi Duch předává, abych pak mohla sloužit lidem – vám. Proto mi věřte, když říkám, že VÍM, jak těžké to je. VÍM, jak děsivé a bolestivé je čelit démonům minulosti. Jejich odkrytí a odevzdání se nedá popsat slovy. Uplynulých 6 měsíců jsem procházela hlubokým posunem, který by v minulosti trval roky, nyní je však velmi rychlý. Osobně jsem si zvolila tím projít a dokončit to – „Ukažte mi ty sr**ky, abych mohla vzít lopatu a pohnojit jimi a zúrodnit svou novou zahradu“.

Jak se nyní nacházím v tomto neskutečném okamžiku své osobní změny, obracím se na vás a chci vám dodat odvahy, abyste udělali totéž. Projděte tím i když cítíte strach, protože není jiná cesta, pokud jste si zvolili svobodu. Uzdravte svůj vztah ke svému Stvořiteli, odevzdejte se a dovolte Duchu, aby vám pomohl. Není žádná ostuda přiznat, že to sami nedokážete. Nemusíte.

Přidali jsme na naše stránky nový channelling zdarma, který vám může pomoci – „Aktivace Metatronova Paprsku“. Pokud si troufnete hlouběji, podívejte se na naši „E-knihu Semena Atlantidy“ a nová „Zasvěcení Zlatého Chrámu“. K dispozici je také 3. část „Zdrcujících 7 Pečetí Vědomí Chudoby“ a nejnovější channelling Marie Magdaleny a Bohyně Hathor „Bohyně v Utrpení“. (Jelikož neznám obsah, nejsem si jistá, zda překládám názvy přesně. Pozn. M.K.) Tato učení rozhodně stojí za to. Nejen že kompletně změnila můj život, ale i životy tisíců dalších. Jsou to nástroje, které jsem použila sama na sobě a také při práci s ostatními při svých workshopech a kurzech, takže vím, jak fungují. Musíte však být připraveni podívat se na sebe / do sebe, abyste mohli mít prospěch ze skvostů moudrosti, které tyto nástroje přinášejí a ztělesňují.

Mějte úžasný týden!

Se spoustou lásky,

Michelle

Zdroj: Michelle Manders (Eloff) – www.palaceofpeace.net - Newsletter ze 15.05.2012

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání