Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

kRYON - Otevírání srdce
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 11 Září 2012 10:58
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen v listopadu 2006

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Dnes jsem přišel, abych svou rodinu, kterou tolik miluji, posunul blíž k srdci. Dnes budu hovořit ke svým milovaným členům rodiny o tom, co je tak důležité, že bych to nejraději zakřičel: Otevřte své srdce Lásce Všeho-co-existuje, kvůli které jste se sem inkarnovali. Otevřte své srdce Zemi, s níž jste úzce spojeni, otevřte své srdce lidem na této nádherné planetě. Nejprve však otevřte srdce sami sobě, abyste mohli milovat sebe samé. To je začátek dokonalého otevírání vaší schopnosti milovat, přijetí vlastního bytí, života tady a teď na této nádherné planetě Zemi. S tím je též spojeno přijímání všeho, co se děje nebo událo ve tvém životě. Neboť vše si tvoříš ty sám,  nikdo jiný.    

Chtěl bych tě poprosit, milý člověče, kdykoli budeš číst tato slova, aby ses zcela ponořil do naší komunikace. Vím, kdy, kde a kdo teď čte tyto řádky a já jsem teď tady, abych s tebou, s tvým komplexním Já, pracoval.   

Chtěl bych znovu zopakovat, že to nejsou jen slova, která ti Kryon posílá při četbě těchto řádků, ale že je to i energie, která teď k tobě proudí a pomáhá ti, abys udělal další krok a zpracoval to, co nyní potřebuješ a mohl to propustit. Otevřít další kousek sebe, abys mohl dál projasňovat své lidské bytí, rozvibrovávat své emocionální tělo a dál propouštět staré vzorce, které tě ještě svazují. Jsou to zážitky ze starých dob, z minulosti, jež ti brání, abys získal svou sílu. Po dobu čtení tohoto textu vstupuješ do energie našeho setkání, ve které můžeš pobýt i určitou dobu poté. Je to jako bublina vysoce koncentrované stvořitelské lásky, do které se noříš a která ti pomáhá udělat další krok ke tvému srdci a projasňování. Dnes ti chceme pomoct otevřít srdce. Nejlepší bude, vyhledáš-li si příjemné a klidné místo, pohodlně se opřeš a jednoduše „to“ necháš na sebe působit.    

Mezi otázky, které vás pořád nejvíc zajímají, patří: „Co je to vzestup, Kryone? Kde, kdy a jak nastane? Co pro to mohu udělat já, jenž žiji tady na Zemi a probouzím se?“  Má odpověď zní: „Začíná to Teď! Tvůj vzestup začíná tvým jasně formulovaným záměrem vědomě kráčet do Nové doby. Dobrou zprávou je, že je to cesta s průvodci. Nikdy nejsi sám. Jsi podporován mnoha pomocníky. Je to jiná cesta než ta, ze které se lidé před mnoha tisíci lety před Harmonickou konvergencí odchýlili. Ta z dualistického hlediska horší zpráva je, že cesta je často kamenitá a není snadné se na ni vydat, protože to je proces, který neustále probíhá ... Pokračuje stále dál. Na začátku možná pocítíš silné nárazy, které proudí tvým tělem, jak na tobě byly započaty očistné práce. Mohou se objevit pocity osamělosti,silný strach ze ztráty.  Dřív se tomu říkalo temná noc duše. Možná ti bude připadat jako kdyby to bylo nekonečně mnoho takových nocí. Nikdo vám však netvrdil, že cesta ke svobodě bude snadná! Jdeš pořád dál. Vím, že jsi stará duše. Vím, co se ti právě teď děje, objímám tě a žádám, abys zůstal trpělivý a vytrvalý.   
 
O co tedy vlastně jde? Proč se to pořád děje?
Je to probíhající proces, který ti pomáhá v dalším pročišťování. Hlavním úkolem je otevírání srdce. To je spojeno s opětovnou aktivací různých vrstev DNA. Tyto vrstvy DNA detailně popisuji v jedné ze svých knih. Jsou to interdimenzionální propojení, které vaši vědci nedokáží změřit ani dokázat. Mnoho těchto vrstev DNA je pospojováno s membránami, které byly před dlouhou dobou umístěny jako uzávěra kolem tvého srdce. Pokud by totiž zůstalo tvé srdce široce otevřené, zcela projasněné a čisté, nebylo by možné prožívat všechny ty do hloubky jdoucí zkušenosti ve třetí dimenzi. Ty bys to vše prokoukl, zasmál by ses a řekl: „To je přece jen iluze, to není to, co chci žít, o takovou zkušenost nestojím. To tedy ne. Proč bych to měl dělat?“ – Přeměna DNA, uzavření tvého éterického srdce, propojeného s pozemským tělesným srdcem a dalšími tělesnými funkcemi, patřilo k božskému plánu pro tuto planetu, přestože vám bylo předkládáno, že se to stalo záměrně prostřednictvím „temných“ mimozemšťanů. To je sice správné tvrzení, avšak bylo to součástí plánu Stvořitele.

Součástí božského plánu lidské evoluce, kterou tu nyní prožíváte, je, že tyto membrány kolem srdce budou postupně odstraňovány a jednotlivé vrstvy DNA se budou otevírat, uvolňovat a čistit. Děje se to kousek po kousku, tak jak je to možné. Znovu opakuji: je to proces, jenž je řízen a podporován vysoko vibrujícími bytostmi, které sis vyžádal při vstupu do Nové energie. Budou postupovat podle toho, jak to budeš snášet. V této dimenzi,  umožňující prožívat pozemské zkušenosti, je každý člověk jedinečný a vyžaduje individuální přístup, který je pro něj nejpříhodnější. I toto je spojeno s interdimenzionálními částmi tvého bytí. Proto se dívám velmi skepticky na různé školy, semináře a kurzy, které vám nabízejí a slibují otevření těchto vrstev DNA. Přeberte si sami v sobě, zda to, co nabízejí, odpovídá pravdě. Vzestup Země a lidstva je vědomý proces, který nemůže být uměle popoháněn. Je to vývoj. Jde o probouzení a pochopení, kým skutečně jsi. A to je u každého z vás velmi individuální. Někdo je již díky svým zkušenostem hodně otevřený a snadněji propouští vše staré a nepotřebné, dokáže se zcela pohroužit do vlastního nitra a uvědomovat si svou interdimenzionalitu. Takový člověk ví, že si sám určuje, co se mu děje a že musí pouze změnit svůj úhel pohledu. Jen on sám může změnou svého vědomí vklouznout do vzestupu. Vzestup je změna úrovně vědomí. Jiný člověk zas potřebuje delší dobu, než propustí své staré vzorce a představy, aby pak dokázal žít život na vlastní zodpovědnost.    
    
Vzestup je změnou úrovně vědomí.  

Pokud jsi již dobře propojen s duchovním světem a pěstuješ si s ním kontakt prostřednictvím komunikace, pak se možná zeptáš: “Proč nesedí Kryon nebo Saint Germain přímo vedle mně, když s nimi hovořím? To by přece mohli udělat. Tolik by mě to potěšilo a zbavilo pochyb, zda je správné vše, co od nich přijímám, co skrz jiné lidi a média slyším a čtu.“  To by byla pěkná představa, že? Hovořil bys s duchovním světem a tvůj protějšek by s úsměvem seděl vedle tebe tak, že bys ho mohl pozemsky vnímat. Proč tomu tak není? Za prvé, protože duchovní pomocníci rozhodují, po dohodě s tvým Vyšším já, tvým Zlatým andělem, kdy pro tebe nastane správný čas na takové setkání. Má to různé důvody, které tě při delším přemýšlení možná napadnou ... Za druhé, dojde k tomu tak jako tak, až se změní tvé vědomí. Tví průvodci jsou tady pořád, jen v jiné úrovni vědomí, která se přibližuje, stává se víc transparentní, podle toho, jak se rozvíjíš. Saint Germain by se pochopitelně mohl vědomě přenést do jiné vibrace a už teď stát před tebou, ale myslím si spíš, že součástí tvého vývoje je zažít to až tehdy, až si své vědomí rozšíříš natolik, že si budeš schopen sám vědomě zvýšit své vibrace tak, že pro tebe bude viditelný.   

Tento proces nemá nic společného s pochopením rozumem. Víte, že jde o to, spojit levou mozkovou hemisféru s pravou  a propojit v sobě ženský a mužský aspekt. Kromě toho však jde o to povzbudit prací na sobě činnost žláz, aby hlavní žláza, hypofýza, která řídí mnoho pochodů tvého božského těla, opět zvýšila svou aktivitu. To sebou přináší i to, že se budou ve zvýšené míře aktivovat aminokyseliny a tvé tělo „změní způsob myšlení“. Vyvrcholí to omlazením těla a orgánů,  „změnou myšlení“ buněk a bude to pokračovat až k odstranění hormonu smrti. To celé je však procesem ducha, nikoli rozumu. Je to proces rozšíření vědomí. A poznání, které se probouzí, povede ke zjištění, že vše, co jsi tady dělal a prožil, je jen iluzí. Rozpoznáš a přijmeš svůj skutečný původ, pochopíš, kdo jsi a co je tady tvým úkolem. Pochopíš, že jsi Láskou a že jsi spojen se Vším-co-existuje, že jsi BOHEM na důležité zahraniční misi. Až si toho budeš vědom, pak si budeš vážit všech lidí, ctít je za jejich službu a odhodlání pobývat tady a teď na této planetě.  Ještě jednou zopakuji: tohle vše je procesem, který jsem tu jen ve stručnosti popsal. Probouzíš se, rozšiřuješ a zvětšuješ své vědomí. Ponech tomuto růstu čas. Nepokoušej se mít vše najednou, nebuď netrpělivý. Vše k tobě přichází přesně tak, jak to právě potřebuješ.    

Vím, že jsi teď pohodlně usazen v křesle a užíváš si energii Kryona. Jen si ji užívej, na tom jsme se už přece domluvili. Nyní se však dostáváme k tvé otázce: „Co mohu udělat, Kryone, pro to, abych ještě víc podpořil otevírání svého srdce?“ Otevírání srdce je nevyhnutelné.  V celém procesu otevírání srdce však nejde o technické záležitosti, není k tomu potřebný žádný nástroj ani nějaká slova. Stačí, když si budeš vědom toho, že žiješ a jak žiješ. Je tvé srdce široké a projasněné? Nebo jej stále ještě zatěžují stará témata? S těmito starými tématy často souvisejí pozemské nemoci nebo lépe řečeno symptomy, které se vynořují z těla. Určitě znáte rčení typu: „Mám něco na srdci. Tíží mě něco na srdci. Zlomí mi to srdce. Rozbušilo se mi z toho srdce. Srdce se mi zastavilo apod.“

Máš chuť si udělat malé cvičení? Chtěl bych ti ukázat, jak je s tvým srdcem je. Chceme teď otevírání tvého srdce podpořit velkou vlnou mariánské energie. Zavři oči a soustřeď se na srdce. Vnímej svůj dech, chvíli jej pozoruj. Pak vnímej své srdce. Jak se cítí? Lehce, jasně, široce? Nebo v něm pociťuješ nějaký tlak, napětí? Plyne tvůj dech lehce skrz srdeční chlopně? Zcela se ponoř do tohoto pocitu a pozoruj. Pokud to budeš chvíli dělat, pak bychom ti chtěli pomoct vizualizovat tvé srdce. Představ si před svým vnitřním zrakem své srdce. Tak jak si lidé většinou srdce s jeho zaoblenými tvary představují. Nyní si je prohlédni. Je hladké a v dobré formě? Nebo vykazuje nějaké šrámy, trhliny nebo boule? Cítí se svěží a zdravé nebo unavené a nemocné? Chvíli setrvej v pozorování. Tvé srdce ti dá najevo, jak se cítí. Je to zajímavé, co myslíš?    

Možná uvidíš kolem svého srdce nějaké ohraničení. Ukáži ti to. Podívej se prosím na své srdce pozorně. Obklopují jej nějaké zídky nebo dokonce řetězy? Hluboké vodní příkopy jako ochranné bariéry? Tvé srdce ti demonstruje, do jaké míry žiješ v energii srdce, respektive že v ní vůbec nežiješ. Ukazuje ti dokonce, kde ještě vázneš a své srdce uzavíráš. Možná ti teď vyvstanou nějaké vzpomínky nebo myšlenky související s těmito ochrannými mechanismy.  Prosím prohlédni si v klidu tyto obrazy a ber je vážně. Vnímej nyní, jak nádherně čistá a měkká energie lásky obklopuje tvé srdce a ovívá jej nebo omývá. Vnímej, jak se pod touto energií bortí všechny bariéry, kameny a zdi. Dívej se a vnímej to. Je to nádherná a zázračná mariánská energie, která se teď dotýká tvého srdce. Takový máš mít pocit, když je tvé srdce zcela otevřené. Není to nádherné? Otevřené srdce k sobě přitahuje mnoho zázraků, které se pak mohou projevovat ve tvém životě. Marie je specialistkou ve věci otevírání srdce a propojování se s Všeobjímající láskou. Ráda s tebou pracuje, aby ti pomáhala víc otevírat srdce. Prodlévej v této energii tak dlouho, jak ti to bude příjemné.  

Pro tento okamžik, ale i příští hodiny, dny nebo i týdny zůstává tvé srdce projasněné. Protože jsi však v určitém procesu a během dne reaguješ na různé životní situace, mohou opět vznikat malé zídky nebo jiné způsoby ochrany. Je to možné, ba dokonce pravděpodobné. Tohle cvičení ti však pomůže opět se rozjasnit. Na cestě k otevírání srdce pomáhá také aktivní provozování hudby, naslouchání příjemné hudbě či různým tónům a hlavně častý pobyt v přírodě.  

Jak se teď cítíš? Volněji, připraven na nové dobrodružství na Zemi? Výborně! Pak povstaň a kráčej dál svým životem. Možná budeš chtít hned teď něco změnit. Pak s odvahou do toho, víš, že nikdy nejsi sám. KRYON je tu stále připraven k tvým službám. Stejně tak Saint Germain, jenž ti posílá fialový plamen transformace, a můj bratr archanděl Michael, jenž nyní pozvedá meč na tvou počest.     

Vzestup Země je kontinuální proces, stejně jako tvůj vzestup. Tak si buď stále víc vědom své jednoty se Zemí. Posílej té nádherné bytosti svou lásku a pozornost. A vnímej její spojení s tebou a lásku k tobě.   

A někdy, v ne až tak vzdálené budoucnosti, budeš – možná při dialogu s duchovním světem nebo při studiu Kryonových textů – sedět na pohovce, rozhlédneš se kolem sebe a náhle mě spatříš. A já se na tebe usměji a znamenitě se pobavím nad tvým údivem.  

V hluboké lásce a sounáležitosti  

Kryon
Přijala Barbara Bessen v listopadu 2006. Text je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu  http://www.kryon-deutschland.com/channeling_nov06.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S. 
 

Vyhledávání