Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Brána transformace a vzestupu - Změna je na nás
Brána transformace a vzestupu - Změna je na nás PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 24 Září 2012 09:24
Zpravodaj Michelle Manders, Září 2012

       Drazí přátelé Chrámu Míru,

      změna záleží nyní na nás jako nikdy předtím. Saturn opustí za 21 dní konstelaci s Vahami, aby vstoupil do Štíra (5.10. pozn. překl.) a signalizoval advent té největší transformace a milosti pro lidstvo. Energie narůstají jak se blížíme ohromné vlně vzestupu, která přijde v prosinci 2012 a k otevření Brány transformace, vzestupu, obnovy a očisty, jež se spustí 23. listopadu, kdy Merkur, Venuše a Saturn vstoupí do konjunkce ve Štíru.

      Co očekávat

      Brány vzestupu aktivované konjunkcí Venuše, Merkuru a Saturnu vytvoří další paprsky transformační energie, a to od 1. prosince, což bude ve chvíli, kdy Merkur se bude již 6 dní pohybovat kupředu poté, co byl tři týdny retrográdní. Tato energie bude narůstat až do Univerzálního slunovratu - 12:12:12, kdy Merkur vstoupí do Střelce a velké Centrální Slunce nás bude zahrnovat svými nádhernými paprsky, které mají zajistit "natankování" energií nejvyššího dobra naší podstaty až do příštího Univerzálního slunovratu, který se odehrává vždy 12. prosince.

      Toto bude nestálá doba, protože Jupiter, vládce Střelce, se bude pohybovat retrográdně přes Merkur, vládce Blíženců, bude nás nutit "dospět" a podívat se na naše soudy, pocity viny a konflikty, místo abychom dělali rychlé závěry a projektovali si své problémy do druhých, jen kvůli špatnému nakládání s přehnanými úsudky. Venuše vstupuje do Střelce 16. prosince, signalizuje dobrodružného ducha Bohyně, která se vynoří na povrch, aby nám přinesla optimističtější a širší vizi v době, kdy se připravujeme "překročit práh" 20. a 21. prosince 2012. Merkur a Venuše se budou v tomto okamžiku "držet za ruce" a umožní nám využít kvality darů Venušiny spirituality, aby byla vnesena harmonie tam, kde byl konflikt. Úsilí nasměrované k Vyššímu Poznání a integrace hlubšího smyslu pro víru bude inspirovat naši dobrodružnější stránku, aby se ponořila do částí nás samých, které uchovávají naše "Zlaté Já" a ukryté poklady, které máme, i když neobjevené. Půjdu do větší hloubky v dalších zpravodajích týkajících se planetárního naladění, které má nastat.

      Do té doby vás vybízím, abyste zvážili poslech nebo četbu nejnovějšího chanellingu Máří Magdaleny "Úvodní channelling Egypt 2012", který je nyní k dispozici v mém on-line obchodě. Zachází do velkého detailu o tom, co tato několikanásobná konstelace planet pro nás znamená. Je velmi informativní a jasně mluví o tom, co očekávat. Již jsem zaznamenala, že mnozí už nyní zažívají to, o čem mluví.

      Co nyní dělat

      Využijte tuto dobu k soustředění se na vztah, který si nyní budujete ke svému novému Já. Saturn, jehož pobyt ve Vahách se chýlí ke konci, nám nyní poskytuje příležitost obrátit se tímto směrem a konat a dát vše na své místo, aby byly stanoveny nové hranice a nové vzorce chování, které nám dle našeho zjištění nejlépe vyhovují, mohou zharmonizovat energii, která nás obklopuje a soustředit pozornost "na poslední chvíli", které je zapotřebí ke znovunastolení harmonie, jež momentálně chybí.

      Mnoho z toho, s čím se nyní potýkáme, není vidět, ale jistojistě je to cítit. Proto věnujte velkou pozornost reakcím svého těla a své intuici. Popírání svých pocitů a intuice vyúsťuje ve frustraci, napětí, nerozhodnost a přehánění. Jestliže toto je něco s čím se potýkáte, zeptejte se sebe sama, zda se cítíte přetíženi triviálními, rozptylujícími záležitostmi, zejména pokud se ocitáte uprostřed dramat jiných lidí. Podívejte se na své vztahy z realistické perspektivy a nahraďte manipulaci novou strategií a domluvte se sami se sebou na novém vztahu k životu.

      Vztahy všeho druhu se budou v příštích několika týdnech náhle ukončovat, jsou-li plné nerovnováhy, manipulace a nepoctivé taktiky a kde není ani trocha diplomacie, dohody a poctivé strategie, na které se lze dohodnout, aby bylo možné rovnováhu a harmonii znovu nastolit. Je-li to váš případ, poděkujte za lekci a rozejděte se, protože toto je pro vás signál, že to je konec životní smlouvy. Neplýtvejte už časem na pokusy o vytvoření ideálu, který zjevně neexistuje, ať už čelíte jakékoli situaci a pokud jste udělali vše, co bylo ve vašich silách.

      Jestliže jste vy tím, kdo manipuluje a chová se ve svém vztahu/vztazích nepoctivě, zastavte se a převezměte zodpovědnost za svá zranění a bolest, dopřejte si potřebnou podporu a léčení a nechte jít všechny, které jste drželi jako "rukojmí" svým strachem a bolestí. Pocítíte obrovskou úlevu a osvobození, až se rozhodnete, že s tím něco uděláte. Nemusíte tím procházet sami, noční můra skončí, až se rozhodnete, že se probudíte a podíváte se na to, co vás bolí a dovolíte těm, kterým na vás záleží, aby se s vámi podělili o vaše břímě a ukázali vám cestu k vnitřní harmonii a rovnováze.

      Závěr

      Jakožto kanál pro informace Kuthumiho-Agrippy a Máří Magdaleny, cítím v hloubi svého bytí, že "Oni" mají na mysli obchod, byznys, a že toto je imperativ, se kterým vstupujeme na pódium života, abychom udělali, co má být uděláno, uzdravili, co potřebuje uzdravení a šli dál a nechali, aby se dělo to, co Duch a Nanebevzetí Mistři už mnoho let naznačují. Je pro mě těžké dát do slov, to co cítím a vnímám, ale jedna věc je jistá: život, jak jsme ho poznali, už nebude nikdy stejný. Jsme v neuvěřitelně silné pozici, protože dostáváme rady z první ruky, co máme dělat a jak na to. Strávili jsme desetiletí zkoušením na tento bod obratu a "premiéra" byla ohlášena a potvrzena, že nastane.

      Já vím, že změna, léčení a převzetí zodpovědnosti za sebe se snadněji řekne než udělá. Jenže nikdy nemůžeme poznat dění provázející skutečné léčení, dokud neuděláme, co je třeba udělat. Minulý týden jsem psala o tom, jak nás ovlivnil Věk Ryb. Nyní můžeme vidět, co podnítil, my JSME schopni udělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli změny. Ti z nás, kdo si vybrali chopit se změny, jsou vedeni příkladem. To, co zní jako klišé - STAŇTE SE ZMĚNOU, KTEROU CHCETE VE SVĚTĚ VIDĚT a PRAVDA VÁS OSVOBODÍ, je pravda. Miliony lidí chtějí mír a ptají se proč není, ale kolik z těch milionů pracuje na vytvoření míru v sobě samých? Války a násilí je mnoho, protože jsme ve válce sami se sebou a násilně týráme ty naše části, které vnímáme jako nemilované tím, že zůstáváme oběťmi a v postojích a přesvědčeních strachu.     

      Vím, co to znamená odejít ze zastaralých bezpečných zón, cítit obrovský strach a nejistotu, čelit tváří v tvář strachu a podléhat falešným identitám a ochranným maskám, rozpadat se ve švech, odolávat změně, cítit hluboký hněv a vztek; a také vím, jaké to je, když tyto chvíle vedou ke světlu na konci tunelu, kde dojde k pochopení a přijetí míru, který trvale změní člověka i jeho život. Neexistují slova, která by to mohla popsat. Udělejme to společně. Zavažme se, že budeme pokračovat v tom, abychom se stali změnou, kterou začínáme vidět jako výsledek pravdy, kterou obsahuje, a pokračovat a osvobodit se!

      Existuje písnička, kterou miluji a kterou jsem si vybrala hned v okamžiku, kdy jsem ji slyšela, jako píseň představující mé životní téma. Pokaždé, když se dívám na videoklip, tak pláču a vjede do mě obrovská energie, která mnou tryská pokaždé, když poslouchám její text, protože mluví přesně o tom, co cítím a co jsem zažila ve svém životě už od malého dítěte - TITANIUM od Davida Guetty - nebude se líbit každému, ale ta slova stojí za poslech. Dají vám nahlédnout do mého vnitřního světa :) (název skladby je aktivní odkaz na Youtube, kde najdete tuto skladbu i s českými titulky... pozn. překl.)

      Mnoho lásky a povzbuzení

      Michelle

Zdroj: Michelle Manders (Eloff) – www.palaceofpeace.net - Newsletter ze  14.09.2012

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání