Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Michelle Manders - Polibek smrti Štíra a Nový život
Michelle Manders - Polibek smrti Štíra a Nový život PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 26 Prosinec 2012 23:31
Michelle Manders, 29. 10. 2012

(Update překládáme dodatečně, poskytuje totiž pozadí k článku „Brána Stelia zahájila odpočítávání“ (uveřejněný 4.12. na www.transformace.info) a důležité informace týkající se následujících dvou let. Astrologicky se jedná o Saturna ve Štíru a seskupení Venuše, Merkura a Saturna ve Štíru, které otevírá zásadní léčení vztahové a sexuální oblasti trvající až do konce r. 2014. – pozn. překl.)

Současné energie se nepodobají ničemu z toho, co jsem zažila za 17 let, co dělám tuto práci. Vidím a cítím, že o čem Mistři hovořili po léta, se nyní stává skutečností. Jejich sliby se naplňují. Paradoxně mnoho lidí je zahlceno tím, že se děje, co si přáli, protože změny doprovázející manifestaci jejich záměrů obrací vše vzhůru nohama. Ale vše je v pořádku.

Jupiter je stále retrográdní v Blížencích a jejich vládce Merkur se zastaví 6. listopadu na čtvrtém stupni Střelce a bude se vracet do Štíra až do 25. listopadu, kdy se opět začne pohybovat direktně. Jak jsme již ovlivňováni tímto nadcházejícím retrográdním obdobím, začínají se ozývat nezvládnuté vnitřní strachy, pocity nedostatku bezpečí a hluboce pohřbená odmítnutí (vzpomeňte na to období), protože Merkur také umožňuje jasně odhalit skrytá témata a tajemství. Tyto procesy jsou bohatě zásobeny Sluncem a zejména Saturnem, kteří rovněž tranzitují znamením Štíra (tj. jsou ve Štíru – pozn. překl.).
 
Saturn je Vládce času a Pán Karmy. Požaduje, abychom investovali čas, trpělivost a disciplínu, vytvářeli na pravidelné bázi hranice a struktury potřebné pro práci na naší karmě/straších a vytrvali, dokud ji netransformujeme, nepovzneseme se nad ni a nezačneme uskutečňovat opak toho, co zakoušíme jako negativní. To je odměna za tvrdou práci. Tyto kvality jsou velmi důležité nyní, kdy energie směřují k přicházejícímu Stelliu na přelomu listopadu a prosince, kdy si Merkur, Venuše i Saturn společně podají ruce ve Štíru. (již se stalo 23.11., – pozn. překl.) To se naposledy událo před 2.737 lety, proto léčení, které se teď děje, se vztahuje k tomuto časovému období. Čili je to VELKÉ!               
        
Až do 23. prosince 2014 máme příležitost dokončit největší a nejdůležitější transformaci našeho života (Saturn do té doby zůstává ve Štíru! – pozn. překl.). Saturn ve Štíru nám pomáhá „zemřít“ starému a být „znovuzrozen“ do zcela a zásadně nového paradigmatu vědomí a životní zkušenosti. Potřebujeme nyní oslovit autentické části nás samých, které „zemřely“ v minulosti, vzkřísit je a transformovat starou energii do nového. Musíme získat zpět svou sílu a zaměřit se na části sebe, které se obávají procesu smrti. Nemůžeme transformovat své životy, aniž bychom kopali hluboko a dostali se do kontaktu se zraněnými, obsesivními, paranoidními, odmítajícími, odporu-plnými, k odpuštění neochotnými stránkami své duše, které nás nutí věřit, že nejsme dost dobří. Pokud budeme trvat na potlačení svých emocí, vybuchnou do něčeho opravdu nehezkého a zraňujícího a zničí dobré stejně jako negativní, což ale není nutné.

Proto si najděte čas pro stažení energie dovnitř, odpočinek, revidování, zhodnocení, prozkoumávání, znovu prohlédnutí a znovu navštívení. Hluboce analyzujte, podívejte se, co musíte udělat, aby vaše emocionální tělo bylo ve stavu optimálního zdraví a pohody. Směřujeme k dalšímu velkému bodu obratu v prosinci 2020 a bezpodmínečně musíme mistrovsky zvládnout své emoce. Nedostatek emoční inteligence a zralosti vytvořil svět, který známe. Odkrývané dysfunkce způsobují, co jsem již popsala, a také deprese, plynoucí z nedostatku odpuštění a hluboce pohřbených zranění, kterým se obáváme čelit. Odpuštění začíná u sebe, pak můžeme odpustit druhým. Oslovujeme tak části sebe, kde jsou pohřbeny věci, jež bychom chtěli zapomenout, ale které dosud nebyly odpuštěny.

Tento proces je nutný. Venuše 23. listopadu vstoupí do Štíra (již se tak stalo – pozn. překl.) a aktivuje 25 měsíců trvající cyklus, kdy se budou probouzet hluboce pohřbené zraněné stránky Bohyně – zejména sexuální zranění v našem světě. Otevírá se prostor pro další pilíř Univerzálního vodnářského projektu 2020, který mi Kuthumi-Agrippa a Marie Magdalena zadali. První úroveň projektu bude aktivována a ukotvena v prosinci v Egyptě. Druhá část nastane v dubnu 2013 na Bali. Kuthumi-Agrippa a Marie Magdalena mi již předali spoustu informací pro tuto pouť, a další informace stále proudí. Téma a účel pouti spočívá v aktivaci a ukotvení Jádra Plamene Univerzálních Dvojčat pomocí 22 Sirianských čaker, které byly oživeny pod záštitou 222 Sirianských Mistrů transformace. To má přinést rovnováhu a léčení mezi mužem a ženou a vrátit na Zemi přirozenost PRAVÉ lásky, Posvátného spojení a energie, které reformují a restrukturalizují základy vztahů a rodiny. To vše je usnadněno s pomocí nádherné říše Delfínů a Velryb. Tato část projektu se zaměřuje na transformaci staré zkušenosti plamene dvojčat do manifestace Posvátného Protějšku a obnovení Alchymie Kvantové Tantry. Pouť samotná je projektem, který bude pokračovat jako podpora znovu-objevování „Partnerů spojených v nebi“ a poskytovat léčení vztahů. Bránou této části Univerzálního projektu jsou energie otevírající se právě 23. listopadu 2012. Zabezpečíme je v prosinci v Egyptě a budeme dále rozvíjet na Bali a dalších destinacích, které Kuthumi-Agrippa a Marie Magdalena v současné době připravují.

Chci vás povzbudit ve víře, že nyní měníme svět, a že tomu v obrovské míře přispíváte. Pozitivně přispíváte využíváním své vnitřní síly a odvahy, pohlédnutím „smrti“ do tváře, abyste mohli být obdařeni polibkem a slibem nového života. Vím, jak odstrašující to je, ale vím také, jakou odměnu přináší vydržet krátkodobé nepohodlí iniciačního procesu „smrti“ v porovnání s dlouhodobě uspokojivým stavem. Za posledního dva a půl roku jsem nechala odejít mnoho lidí a zkušeností, které ve skutečnosti nepřispívaly k mému nejvyššímu dobru. Od té doby VĚTŠINA dramat, která jsem ve svém životě zažívala, skončila. Takže, pociťte strach a stejně to udělejte, nechte odejít a odevzdejte se dobrému, co na vás čeká. Stojí to za to!

S láskou,
Michelle

Zdroj: Michelle Manders – www.palaceofpeace.net - Newsletter ze  29.10.2012

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.
 

Vyhledávání