Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Michelle Manders - Astrologické zprávy
Michelle Manders - Astrologické zprávy PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 29 Leden 2013 20:47
 
Jsme na začátku světa nových příležitostí, kdy se nabízí šance provést trvalou změnu. Jsme podporováni Jupiterem, nyní retrográdním v Blížencích (direktní se stane 30. ledna), a Saturnem ve Štíru. Jupiter zastupuje svobodu a nadbytek, legální a etická témata, vize, aspirace, imaginaci, pochopení a optimismus. Inspiruje nás rozšířit svůj pohled, nacházet vyšší ideály a zvýšit laťku. Povzbuzuje nás růst k vyššímu vědomí.

Když je Jupiter retrográdní, může to být těžkým úkolem. Objevují se dysfunkce, které dozrávají, když se Jupiter obrací, aby se stal direktní. Pak se musíme vypořádat s těžkostmi přehánění a přílišné expanze, chtivosti/lačnosti, kontroly a nyní zejména komunikace, protože Jupiter je v Blížencích.

Od října 2012, kdy je Jupiter retrográdní (z pohledu ze Země jde „pozpátku“ – pozn. př.), jsme propojeni do doby, kdy byl Jupiter naposledy retrográdní v Blížencích, abychom dokončili, čemu jsme nevěnovali pozornost. Proto, pokud jste tak dosud neučinili, vzpomeňte si, co se dělo ve vašem životě během období červenec 2000 až střed července 2001, ve vztahu k tématům uvedeným výše.

Retrográdní pohyb v nás aktivuje intenzivní popud hledat pravdu, spirituálně se napojit a vyřešit  hlouběji své strachy ze zklamání a opuštění, pocity ztracenosti a i „ztracené“ sny a naděje. Nebezpečí retrogradity spočívá v tom, že může dojít ke ztrátě kontaktu s realitou, nejsou brány v potaz hranice mysli, je vyzývána schopnost důvěřovat s lehkostí. Všechny možné druhy přehnaných, černobílých („jediných správných“ – pozn. př.), zveličených reakcí mohou spálit mosty a zavřít dveře k důležitým příležitostem. Buďte si vědomi toho, že tato retrogradita trvá po celý leden, vyplatí se proto bdělost a podchycení možných problémů hned v zárodku. Udělejte, co je třeba udělat k léčení nedokončených nebo ignorovaných témat, abyste dali věci do pořádku.      

Jakmile se Jupiter stane na konci měsíce direktní, budeme zažívat více jasnosti. Různá “zdržení“ příležitostí, obchodních podniků, rozhodnutí nebo obtížných voleb se dají do pohybu a dveře se otevřou. Schopnost velkoryse myslet a sdělovat své myšlenky bude proudit hladším způsobem a budeme mít příležitost vytvářet nové cesty. Budeme muset nicméně jednat rychle, protože hned další měsíc se obrací k retrograditě jak Merkur, tak Saturn – Merkur 23. Února a Saturn 18. února. Proto bude doslova jen asi týdenní „okno“ (3. – 9. února), kdy bude vhodné přistoupit k tomu, co jste se připravovali zahájit nebo změnit. Důvod, proč hovořím o týdnu, spočívá v tom, že Jupiter se stane direktní 30. ledna a zhruba po týdnu či o něco víc již vstoupíme do „stínového pásma“, které vyústí v Saturnovu a Merkurovu retrograditu. Použijte tedy svůj čas moudře, utřiďte všechny své záležitosti a jednejte v prvním týdnu v únoru rychle. Ve svém nejbližším zpravodaji se soustředím na přicházející retrogradity.
 
Nejbližší novoluní nastane (již nastalo – pozn. př.) 11. ledna v Kozorohu. Tento den je vhodný k uvědomění si toho, zda vás trápí potíže související s kontrolou, či kde postrádáte emoční hranice a disciplínu. Pokud zápasíte s depresí, najděte někoho (zařízení či terapeuta), kterému můžete věřit a který vám pomůže. Zaměřte se na  oblasti svého života, kde se cítíte přetíženi, přehodnoťte priority a delegujte úkoly tam, kde je to možné. Může být užitečné všimnout si, kde sabotujete sami sebe ve víře, že si zasloužíte trest, a vytvořit se svým andělem strážným záměr vyléčit tato místa. V době úplňku ve Lvu 27. ledna můžete provést obřad se svíčkami, kde požádáte, aby vám tvořivě byly odhaleny kroky k léčení dramat ve vašem životě, která se vztahují k falešné hrdosti, nedostatku loajality, tvrdohlavosti nebo nižším ego energiím, aby mohly být v ubývajícím měsíci rozpuštěny. Pokud se na vás nic z toho tolik nevztahuje, zaměřte se při novoluní na své ambice, sepište si cíle a vytvořte záměr, aby vám byly do úplňku ukázány kroky, jak realizovat své cíle, a aby v době po úplňku byly všechny překážky k manifestaci vašich cílů odstraněny.  

Užijte si čas objevování tolika nových aspektů sebe sama, které čekají na rozpoznání. Jsme v novém světě příležitostí a zkušenosti. Uchopte tento rok oběma rukama a udělejte jedním z nejlepších, jaké vás potkaly.

S láskou

Michelle


Zdroj: Michelle Manders (Eloff) – www.palaceofpeace.net - Newsletter ze  10.01.2013

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.
 

Vyhledávání