Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Zkušenost Mt. Shasta
Kryon - Zkušenost Mt. Shasta
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 11 Březen 2013 12:35
Tento živý channeling byl dán v Mt. Shasta, Kalifornie, ve dnech 21.-22.7.2003

Toto Kryonovo sdělení má význam pro pochopení změn, které se na planetě začaly tou dobou dít a dějí dále, i  v souvislosti s Lemurskou energií. Přináší také další poznávání dalších částí naší  DNA a jejich hlubších významů.

Tento Kryonův stávající channeling byl předán a obohacen Kryonem prostřednictvím Lee Carrolla, byl znovu channelován, aby byl hodnotnější pro psané slovo a přinesl jasnost pojetí, která byla předána energeticky během živých channelingů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vítám vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Energie je zde silná. Vybrali jsme si čas a místo, které mělo ještě vyšší energii, než můj partner očekával, tak jsem ho požádal, aby se soustředil [hovoří k Leemu]. Je zde dnes mnoho těch, kteří budou požadovat, aby zpomalil. Budou zde prezentována pojetí, se kterými se předtím ještě nikdy nesetkal, jména, která nikdy neslyšel. Následující sdělení je druh informace, která může být doručena pouze na místo, jako je toto – místo s Lemurskou energií.

Budeme o těchto věcech hovořit více, ale pro tento moment si vám přejeme říci, že doprovod, který dorazil před třemi dny, působí mezi vámi. Budou zde tací, kteří by se zeptali: „Může něco takového vůbec být? Jak můžeme vědět, že jakékoliv esoterické téma, o kterém se dnes v noci diskutovalo, je skutečné nebo pravdivé – kde je důkaz?“ Chystáme se vám říci toto: Celá tato večerní zpráva bude pravděpodobně nejesoteričtější ze všech, co kdy byly mým partnerem předány. Pokud hledáte důkaz, možná budete muset čekat léta, nebo můžete následovat svou intuici a dnes večer tomu věřit. Můžete také vyzvat ty, kteří sedí před vámi, aby vám pomohli s vašim vlastním rozlišováním [hovořeno o těch neviditelných].

Dnešní večer je pro mého partnera velmi jiný. Dělal toto léta a léta a přesto je toto odlišné. Je to návrat k některým dnům, kdy jsi byl před událostí naplněn znepokojením, že, můj partnere? Protože jsi nevěděl, co se bude dít dál? Takový je způsob lásky Boha. Takový je způsob „teď.

Jsme zde, víte? Mnozí z vás nás zde cítí. Tato skupina bytostí, která přišla před vámi, má jeden jediný záměr – podpořit lidstvo. Často vám říkáme, že nejste sami a říkáme vám o darech božství, které jsou vaše. Přesto mnozí z vás říkají: „Kdo, já? Já jsem tak obyčejný.“Dualita to všechno skrývá. Skrývá to všechno! Nebude dne ve vašem životě, kdy byste neměli důkaz své posvátnosti. Nebude dne ve vašem životě, kdy se podíváte do zrcadla a řeknete: „Ó, ano, vidím tu božskou tvář.“ Při vaší práci zde dualita bude vždycky – kousky a části vás, tahající a tlačící – vždycky se zajímající o to, zda by takováto věc mohla existovat.

Dokonce i ti nejosvícenější z vás, ti, kteří vibrují na nejvyšší úrovni, budou mít své chvilky. „Drahá Duše řekla jsi, že už nikdy nebudu sama, přesto se dnes cítím osamocená!“ Slyšeli jsme vás ve vašich nejtemnější chvílích – ve vašem smutku i nejsvětlejších chvílích - ve vaší radosti. Byli jsme s vámi, když jste tančili ve světle, i když jste křičeli ve tmě. To je jeden z důvodů, proč bude (tak dlouho dokud budeme channelovat prostřednictvím mého partnera) tématem toto: jste vroucně milováni. Jste milováni víc než si vůbec dokážete představit, drahá rodino. Ve vaší velkoleposti je tolik ukrytého.

Téma Kryona bylo a vždy bude takové: změnili jste realitu vaší planety. Během toho procesu jste umožnili situaci… tu, která na váš čekala. Řekli jsme vám toto: že na konci posunu magnetické mřížky začne skutečná práce Kryona.Všechna má práce jako magnetického mistra za posledních 12 let měla co do činění s výměnou mřížky, ale teď už o výměně mřížky není. Místo toho je o tom, co se po vyrovnání mřížky stane dále. A je čas to vše přehodnotit.

Abychom vám mohli dobře předat sdělení o tom, co se odehrává, musíme tak činit v pečlivých krocích, zvláště u zprávy dnešního večera. Tak, zde je první krok: Řekli jsme vám o magnetické mřížce a krystalické mřížce dvě mřížky planety navzájem vedle sebe, navzájem v souladu. Také jsme vám řekli o třetí mřížce, kterou je LIDSKÉ VĚDOMÍ.Tato mřížka je ta, která posune tu Krystalickou.

Jakmile jste dali povolení ke změně planety, jedna mřížka se musela posunout jako první a druhá a třetí se posunují nyní. Před dvanácti lety jsme vám řekli, že teď by nastalo dokončení magnetické mřížky planety a to se stalo. Dali jsme vám data a energie, co se týče posunu a ony se projevily. Dokonce i vaši geologové to vidí a navigační nástroje vaší planety na ně odpověděly.

Pak jsme vám začali říkat, že zde možná budou tací, kteří vám dají daleko více informací o dalším posunu, posunu krystalické mřížky. A oni tak činí. Řekli jsme vám, že jste v novém režimu, „režimu zodpovědnosti“ a to má energii „čísla osm.Osm je interdimenzionální číslo, které obléká interdimenzionalitu energie, do které jste se posunuli. [Vypadá stejně i obráceně a naležato reprezentuje nekonečno.] Jedno z největších témat, která jsme kdy měli ve všech channelinzích, byla interdimenzionalita Lidské DNA. Znovu a znovu jsme channelovali, co to znamená.

Krystalická mřížka se posunula. Možná byste se zeptali: „Co to ve skutečnosti znamená? Co je hlavní posun?“ Je to posun v informaci a energii Země. Myslete na věci, které jsou krystalické, třeba jako krystaly, které milujete. Ony drží energii, že ano? Více než to - ony mohou držet informaci. A co kdyby bylo největším kusem informace, že krystalická mřížka drží planetu Zemi? Je to archiv vás a vaší historie. Zrcadlí, co jste udělali. Mohli byste říci, že v krystalické mřížce je historie této planety a všechny Lidské záznamy minulosti. Krystalická mřížka také obsahuje záznamy o tom, kdo jste, kdo jste byli a co děláte právě teď. Je to katalyzátor minulosti na budoucnost, protože nerozlišuje čas. Zaznamenává energii, která se pak manifestuje do „teď“, protože nerozlišuje čas. Nesmírná ve své paměťové schopnosti, v interdimenzionálních způsobech, kdy nepřetržitě vytváří a obohacuje realitu lidstva.

Magnetismy se změnily jako první [magnetická mřížka planety]. Jsou katalyzátorem pro DNA aktivaci, která začne s dokončením uspořádání krystalické mřížky. Jedna tvaruje druhou a největší věc, která se chystá odehrát uvnitř krystalické mřížky je přepis minulosti. Ano, dokonce i fyzikové měli pravdu! Ptají se na význam času a pokládají otázku, „Existuje vůbec?!Máte co do činění s interdimenzionalitou a proto musíte odložit svou víru v linearitu času samotného. To vám pomůže porozumět, jak by taková věc mohla být… přepisovat minulost planety za účelem změnit „TEĎ.“  

Řekli jsme vám, že to je něco, co je potřebné a nezbytné. Opravdu to má potenciály vytvořit něco, co jsme nazvali Novým Jeruzalémem. I když je tahle část této zprávy rychlým přehledem, je nezbytná pro ty z vás, kterým se to nezdá. A nyní víte, že něco je v pohybu. Energie se začínají pohybovat a dokonce jsme vám o tomto roce říkali (2003), že je „rokem změny.“ Ve všech záležitostech - věci, které na vaší planetě vidíte, se odhalují ještě rychleji, než jsme si mysleli, že se odhalovat budou. Není náhoda, že v tomto okamžiku sedíte v Lemurské energii, když nasloucháte této zprávě [hovoří k těm v MtShastě]. Řekneme vám za okamžik jaké to je spojení.

Toto je přehled toho, co se odehrálo za posledních 13 let. Magnetismy planety se posunuly. Zaujaly postavení způsobem, který vlastně mírně zvednul závoj a pod tím závojem vytryskla energie k planetě.., nová energie, která se nepřestane rozvíjet po dalších 12 let. Je to energie typu, kterou nikdo z vás nikdy neočekával. Chystám se to prodiskutovat.

Někteří z vás říkáte „nová“ energie, ale to slovo je ve vaší mluvě a kultuře používané tak často, že pro vás už ani nemá význam. Co znamená „nová“? Poslední channeling, jenž jsme vám dali, ten, který byl publikovaný, byl jediný, který vám dal informaci o tom, „co je nové a co není.“ Nyní vás žádáme, abyste se na to podívali, protože to, co vám dnes řekneme, na to bude navazovat. Bůh je pomalý a moudrost odhalení je pomalá. Dobré věci jsou dávány tímto způsobem a vy to víte. Staré národy to také vědí a moudré společnosti na Zemi si tohoto procesu věcí, které přetrvávají, ještě váží. Takže, „nová“ energie na planetě skutečně znamená „ta, která je jiná, než energie minulého milénia“… ta, která bude „nová“ pro tohle celé zřízení. Je to také jedna z nejhlubších změn a posunů všech dějin Lidstva a bude trvat.

Oslava těch, jež jsou součástí Mt. Shasta

Je čas pohovořit o této oblasti [Mt. Shasta]. Není lepšího času k rozmluvě o tomto místě, než když v něm sedíte a má to co do činění s planetou jako celkem. Má to velmi mnoho společného s těmi, co poslouchají a také s těmi, co čtou. Pojďme začít s těmi, kteří zde žijí. Chtěl bych uvítat a oslavit Strážce. Je to jméno, které jsme dali těm, kteří vibrovali výše téměř po všechny své životy. Narodili se s Lemurskou energií, stěží se mohli dočkat, až se sem dostanou [Shasta], táhlo je to sem a zde zůstali.  

Strážci doslova opatrovali informace hory. Mohli byste říci, že byli předchůdci pracovníků Světla. Ale pozor, oni jsou více než to. Oni zakotvili a udržovali energii a kolem této hory ji udržovali čerstvou. Je dodnes čerstvá! Vy, co jste v této oblasti poprvé: uvědomujete si druh energie, ve které kráčíte? Ti z vás, kteří jste vyšplhali na horu, jste věděli, že k vám hovoří. Překvapilo vás to? Hodně se toho zde odehrává a my se dokonce tento proces chystáme přejmenovat.

Strážci – kdo jsou?Jsou to Lidské Bytosti, které žily v této oblasti hory po léta a léta a léta. Sledovaly přicházející a odcházející – sledovaly veškerou energii kolem hory – viděly pravdu a viděly nepravdu. Viděly přicházet a odcházet povrchnost a zůstaly ukotvené, udržujíce drahocennost hory… kvůli tomu, co se bude dít.

Strážci. Jsou to ti, komu říkáme: „Výborně!“ Jsou to ti, kterým bychom rádi řekli: „Pokud si nyní přejete odejít, můžete. Povolení je uděleno a můžete předat pochodeň.“ Ve skutečnosti jsou někteří z vás unavení, že ano? Myslíte si, že to nevíme? Teď byla mřížka vyrovnána a my se posunujeme do krystalické energie. Začnou se pohybovat interdimenzionální činné části a kousky. Je to rozmanitá energie. Vy, strážci, jste u cíle. Dokázali jste to… udrželi jste energii k manifestaci toho, pro co byla určena a odvedli jste dobrou práci.

Uvidíte posun v této oblasti Mt. Shasta. Během příštích tří let zde bude hodně přicházejících a odcházejících. Ti, kdo zde žili po velmi dlouhou dobu, si mohou z jakéhokoliv důvodu zvolit odejít. Něco vám řeknu: Jsou zde strážci, kteří by na setkání jako je toto nikdy nepřišli! Oni si nemyslí, že jsou duchovní, i když udržují a ukotvují. Mnohé z toho je intuitivní… táhne vás to do této oblasti život za životem a udržujete nad tím dohled. Dokonce i ti, kteří tuto zprávu neslyší, ji ve svém těle ucítí, vzroste intuitivní pocit, že je jejich práce dokončena. Třebaže je to drahocenné místo, někteří strážci ho stejně opustí, aniž by věděli proč.

Oslavujeme Strážce a říkáme vám, že tito Lidé neuvažují o těch, co pracují ve staré energii.Jsou to vaši předchůdci, Pracovníci Světla! Pokud sami sebe nazvete Pracovníkem Světla, pak jste ten, kdo převzal kabát Strážců. Nastane zde příliv energie a lidí. Strážci, jak začíná být energie rozpoznávána a realita toho, co se uskutečňuje, se začíná manifestovat, nebudete již déle schopni udržet tajemství Mt. Shasty. Nicméně, nemějte strach. Ano, bude zde růst. Možná zde bude dokonce komerčnost. Hora zůstává horou, bez ohledu na to, co děláte. Nemůže být zkažená, protože Strážci vykonali svou práci. A tak oslavujeme Strážce a někteří z nich jsou zde. Nebuďte překvapeni, pokud vás vaše každoroční cesta táhne zpět k tomuto bodu, vracejíce se zpět navštívit rodinu, která bydlí v hoře. Nastává zde veliký posun. Když se vracíte, pamatujte: Vylezte na horu před tím než se rozhodnete, co se změnilo a co ne!

Sladění a Posun Energie Mt. Shasty

Mnozí z vás vždycky věděli o energii tohoto místa. Ale věděli jste o časovém rozvrhu? A co o proroctví hory? Uskutečňuje se posun, který zcela nečekali dokonce ani ti nejesoteričtější z vás.
 
Nechejte mě říci toto: Pokud o tomto přemýšlíte na druhé straně závoje, intuitivně budete vědět, že zde není žádné pohlaví jako na Zemi. Andělé se možná zdají být coby muži a ženy, ale nejsou. Opakovaně jsme vám řekli, že Kryon a celá rodina kolem vás, nemají pohlaví. Pohlavní znaky a jména v duchovních záležitostech je něco vám dané kvůli energetické identifikaci.Když mluvíte o duchovním pohlaví, hovoříte o vlastnostech kolem energie. Dává vám to něco s čím si můžete spojit… tato věc je mužská, nebo něco jiného je ženské. Stává se to komunikačním identifikačním nástrojem a ne biologickým označením.

Připravte se na něco, co jste neočekávali: Tento systém je u konce. Není zde více důvodu podávat elementární informaci v podobenstvích těm, kteří jsou osvícení v této nové energii. Tak vám říkáme toto: Něco se v hoře odehrává. Všimněte si právě nyní mých slov, abyste se k nim mohli později vrátit. V ne příliš vzdálené budoucnosti, budou muset ti, kteří určovali mužské a ženské části hory za námi [Shasta], věci přehodnotit. Energie kolem ní se slučuje. Splývá. Někteří z vás si to na chvíli uvědomili.

Přijde čas, kdy už nebudete moci říkat, že tato zvláštní část „je mužská“, nebo že tato zvláštní část „je ženská.“ I když zde jsou energie, které byly vždycky součástí hory, hora sama tyto energie slučuje. Mění se. Mění se, protože je čas pro změnu.

Ó, je toho více. Chystáme se vám dát nové slovo. Někteří se zeptají Strážců: „Je tato hora Shasta spirála (vortex) nebo portál?“ Někteří z místních zvednou své ruce pokoušejíce se to vysvětlit. Má vlastnosti obou, že ano? Jak to pak vysvětlíte?

Jsou zde další místa a části této planety, které také charakterizovaly silné mužské a ženské energie. Ale s posunem magnetické mřížky se některé z těchto atributů „vzdalují“ nebo slučují. Nechejte mě dát vám příklad. Oblast, kterou nazýváte Sedona se za posledních 12 let velmi změnila… změnila se tolik, že už nebudete cítit to, co jste cítili naposledy, když jste ji navštívili. Ti z vás, kteří ji opakovaně navštívili, to vědí. To je to, co posun mřížky s touto hluboce energetickou oblastí udělal.To samé udělal s oblastí v Machu Picchu, kterou mnozí navštěvují pravidelně. Věci se začínají měnit dokonce i uvnitř některých absolutně nejznámějších energetických oblastí na Zemi.

Dobrá, nechejte mě říci vám, co to udělalo s horou za námi. Aktivovala se. Všechny ty časy čekala na posun magnetismu planety. Je to spirála/vír (vortex) nebo portál? Ani jedno. Je to spíše něco nového: Je to vířivý portál. Vířivý portál, jenž nevyzařuje ani ženské ani mužské energie a v tomto smyslu je neutrální. Někteří, zvláště ti, co sebe nazývají Strážci, to nebudou mít rádi. Přece jenom, je to hora, se kterou vyrůstali a ta se mění.  Strážci, není zde žádné souzení, pokud opustíte toto místo, pouze oslava. Pokud patříte k těm, kdo jsou rozrušení energetickým posunem a zvýšením populace, není zde naprosto žádné souzení ohledně vašeho rozhodnutí odejít. Udělali jste svou práci, strážci.

Pro ty, kdo nevěří tomuto slučovacímu procesu, říkám: Proč byste měli být šokováni tím, že se energie planety značně posunují? Kdo říká, že polarity musí být navždy geologicky stejné? Neočekávali byste, že s ohromným posunem magnetismů se přizpůsobí mužské a ženské? Kdo říká, že věci fungují jedním způsobem a zůstávají tak?

Někteří říkají, že Země se posunuje do páté dimenze. Řekli jsme vám, že neradi počítáme dimenze, protože nejsou jako hrášky na stole, věci, které by se daly očíslovat. Nicméně, od té doby, co jste teď ve 4D, je to pro vás dimenzionálně další logické číslo. Pro teď a pro jasnost to nyní budeme také nazývat pátá dimenze… ta dimenzionalita, do které se posunujete, ve skutečnosti reprezentuje velký posun.

Proroctví týkající se této hory hovořilo o těch uvnitř hory, jež jsou pěti-dimenzionální. Co se děje? Co se to na Zemi děje? Proroctví je krásné. Je esoterické. Nicméně, někomu se otáčí oči v sloup. Mohl by zde být důkaz? Některá proroctví by poukazovala na to, že v hoře je interdimenzionální město, obývané 5D bytostmi s Lemurskou energií, říkají.

Bůh žehná Strážcům, kteří vám přinesli tyto informace, protože byli na správné stopě. Raději bychom, abyste to nenazývali městem. To způsobuje, že to srovnáváte s tím, na co jste zvyklí. Raději bychom to nazývali „shromáždění.“ Je to neustále se posunující a měnící interdimenzionální shromáždění bytostí páté dimenze. (Ještě jednou - pátá je pro vás). Je zde také více proroctví. Pro někoho je nejneuvěřitelnější a oči obracející v sloup toto: Přijde den (říkají), kdy hora vydá ty, kdo zde byli po eony! Přijde čas (říkají), kdy tyto pěti dimenzionální bytosti projdou ulicemi Mt. Shasty! Tohle řekli.

Dobře, možná můžete tuto pravdu oslavovat se mnou esoterickým způsobem, protože se to začíná dít. Jak zde sedíte, město se uvnitř hýbe. Nelekejte se. To je oslava vás. Nechejte mě, abych vám  předal, jak o tom přemýšlet:Po léta jsme vám říkali o době, kdy by mohla být interdimenzionálním způsobem aktivována vaše DNA. Někdo říkal, že by se měla aktivovat do páté dimenze. Ještě jednou, tento termín pramení z názoru, že se pohybujete ven ze 4 (vaší reality) do následující (pro vás páté). To byla informace. Takže, co si myslíte, že tato aktivace zahrnuje? Chystáme se vám dát jednu  vlastnost „aktivující DNA.“

Co když dnešní vědci mají pravdu a máte uvnitř svého těla skutečně interdimenzionální základ [učení z dnešního semináře]? Co když věci, které nemůžete vidět, ale které tam jsou, by mohly zahrnovat bytosti (anděly, pro někoho), které stály při postoupení vpřed, když to bylo vhodné a energie byla správná? Přišly, aby byly doslova součástí Lemurské rodiny i samotné DNA, kterou si s sebou nesete. Přemýšlejte o tom chvilku. Cítí se někdo z vás neúplný? Čekáte na něco nebo někoho, kdo by se k vám připojil? A o čem všem toto Lemurské hovoří?

Dám vám nějaké odpovědi, ale ještě než začnu, pamatujte si toto: Dali jste pro to svolení. Bez ohledu na to, co říkám či dělám, jsou zde ti (ti, co vidí spiknutí a drama jako svůj způsob života), kteří budou říkat, že tohle je ovládání. „Vidíte!“ budou říkat, „Kryon nás klamal, aby dovolil Lemuřanům, aby nad námi měli dohled!“ Vystupujeme s tím otevřeně, abyste mohli vidět, že to není tajemství. Použijte svou intuici a svobodnou volbu. Když vás Bůh naplňuje láskou, je to ovládání? Ne, není. Je to transformace.

Lemurské spojení

Je zde jádro lidstva, které zde vždy bylo… které nikdy neodešlo. Život za životem se inkarnovalo do lidské podoby, pocházelo z kontinentů a společností, které nazýváte Lemurie*Byla to jedna z největších civilizací na planetě. I když byla, oproti dnešním standardům, malá, byla osvícená, téměř do konce. Měla velké vůdce a vědce, téměř do konce. První vaši skupinu, která se objevila, lze nalézt v Indus Valley* v Indii v ještě další velké civilizaci – téměř celá složená z Lemuřanů. Nicméně, nebylo vaším nejlepším zájmem „nahrnout“ se do další pokročilé společnosti, tak jste byli rozptýleni ještě jednou, tentokrát všude po Zemi.

Jádro skupiny, která sedí přede mnou dnes večer a mnozí, kteří toto čtou, jsou součástí této původní rodiny. Jsou to jedni z prvních na Zemi probuzených – několik z vás, co nesete známku Lemuřanů a Indus kultury. Vychází to z nitra vaší DNA, Pracovníci Světla. Jste si toho vědomi?

Někteří z vás máte vzpomínky, které zde, v tomto čase, nemůžete vysvětlit. Je to jádro skupiny, která se o tyto věci zajímá – ta s Lemurskou DNA, jež se probouzí první. Jako nějaký druh rozhlasového přijímače, DNA u většiny z vás je aktivovaná na úroveň, která lechtá vaši svobodnou vůli a žádá vás, abyste se podívali na všechno, protože něco je jinak. Cítili jste něco v poslední době? Jste stejní, jako jste vždy byli, nebo se něco pohnulo? Možná cítíte, že se čas zrychluje? Vidíte na hodinách 11:11?

Řeknu vám, co se to děje: pro mnohé z vás je zde vědomí, na které jste nyní připraveni, to se s vámi spojuje pátá dimenze. Co říkám? Na této planetě je velká dohoda o práci, kterou jste nazvali pěti dimenzionální energií, včetně entit všude na této planetě, které čekají, aby vás pozvedly, spojily se s vámi způsobem, který nemůžete ještě pochopit, dimenzionálním způsobem. Nevnímejte to jako invazi! Je to pozvání skrze svobodnou volbu - přijmout anděly, kteří jsou připraveni stát se „vaší součástí“. Také to zahrnuje energie všech mistrů, kteří kdy na tuto planetu přišli. Mnozí z nich vám dokonce o svém návratu říkali, a že „vás naplní“ svou přítomností.

Mnozí z vás byste se divili, kdyby se vzestoupení mistři vrátili a procházeli ulicemi této planety. Dobrá, Lidská Bytosti, až toto místo opustíte nebo místo, kde čtete a budete se procházet venku, to je to, o co jde! To je realita. Procházejí se ulicemi? Odpovězte si na to. Procházíte se po ulicích? Je to o vás a vždycky to bylo o vás.Mnozí z vás začínáte rozumět našim channelingům v průběhu let. Nyní si uvědomujete, že vzestup této planety a návrat mistrů, se začíná odehrávat uvnitř vás! Jděte zpět a znovu navštivte podobenství Cesty Domů  Je to o Člověku, který se stává božským, jednoduše prostřednictvím čistého záměru a transformace „bytí“ skrze vědění. Je to o vzestupu!

Mnoho duchovních Lidí si přeje nečinně přihlížet a nechat Zemi a Boha, aby pro ně „něco dělali“. Přejí si to sledovat, cítit, že oni jsou nakonec jen Člověk. Tentokrát ne. Tyto dny jsou pryč. Chcete sledovat dílo Boha? Budete se muset podívat dovnitř sebe, kde Bůh přebývá. To je místo, kde se to odehraje – všechno z toho. A tak vám říkáme toto: Vše, co je zde v Mt. Shastě – všechna proroctví o bytostech čekajících na určitý druh času a energie na planetě – je to uskutečňováno. Entity v hoře se seřazují, aby byly součástí vás. Jejich kousky a části se stanou kousky a částmi vás. Rodina se připojí k rodině.

Jak vám toto můžeme vysvětlit? Měníte se? Ano, nazývá se to vzestup! Jak jste si mysleli, že se to uskuteční? Uskuteční se to se skutečnou pomocí a překrásnou láskou. Vše je to součástí energie této planety, o které jsme vám říkali. Víte, co se stane se základním týmem, který tím projde?Oni úplně změní nečistotu Země a realitu planety. Vědomí dětí jsou toho také součástí. I ony se mění. Všechno je součástí tohoto desetiletí, nejhlubšího v dějinách Lidstva, kdy se rozhodnete, co skutečně znamená mír na Zemi. Toto se zde odehrává.

DNA: Začátek podrobného vysvětlení

Nyní nemůžeme rozhovor zastavit aniž bychom nediskutovali o DNA. Nechejte mě říci vám o tom. Pojmenovali jste ji pro svou 4D viditelnost a chemii: deoxyribonukleová kyselina – DNA. To je, co vidíte. To je, co je ve vaší realitě vnímání. Je to 4D, a je to popis vašeho Lidského genomu. Pro většinu na Zemi je to jeho rozšíření. Mluvili jsme o tom tolikrát znovu a znovu. Když říkáme DNA, nemyslíme vrstvu chemie, kterou můžete vidět. Myslíme všechny vrstvy. Zde je základní informace. Některé z nich jsme vám dali dříve a nyní je rozšíříme. A také uděláme ještě něco dalšího. Je čas někoho potkat.

DNA je 12 vrstev hluboká.Každá vrstva má dva atributy – ten, který můžete vidět ve čtvrté dimenzi (dvojitá šroubovice), budeme nazývat spodní vrstva, třebaže spodek a vrchol v interdimenzionálním aspektu mnoho neznamenají, je to jen pro vás. Dá vám to představu, kam to patří. Je vespod. Dva atributy toho, čemu budeme říkat strany žebříku, spojené s chemií, kterého jste si dobře vědomi, že přemosťuje oba atributy a vytváří pouta. Na vrcholu této vrstvy je ještě 11 dalších. Proto je tam celkem 12 vrstev s 24 atributy. Každá vrstva, dokonce i každá interdimenzionální, má dvě strany. Jsou vyvážené velmi podobně jako ta, kterou můžete vidět. Řekli jsme vám, že přijde čas, kdy budeme diskutovat o dalších vrstvách. A to budeme. Je to komplexní.

Abychom to udělali pořádně, byli bychom rádi, kdybyste se s někým setkali. Je to překvapení. Přijmi toto obzvláště dobře, můj partnere, je to důležité [Kryon hovoří k Leemu]. Přejeme si dnes oslavit Yawee-ho. Yawee je zde [hovoří o někom v davu]. Yawee je Lemurské jméno složené z devíti symbolů (glyfů). Lemurský styl, hodně podobně jako Sumerský, jenž se stal součástí asijské a Indus kultury, psal pomocí glyfů. To znamená, že i samotná písmena měla svůj význam. Byly to koncepty a nejen zvuky. Devět z nich složilo jméno Yawee. Yawee byl známý všem z vás jako jeden z největších architektů Lemurie, který kdy žil. Přesto měl Yawee dar. Víte, Yawee postavil Chrámy Omlazení, které se nacházely na vrcholech hory. Yawee věděl o DNA všechno. Byly mu dány vize – vize, které jsou mu dávány dodnes. Rád bych vám ho představil, neboť on je dnes zde ve vaší skupině. Překvapení, Yawee!

Znáte ho jako Dr. Todda Ovokaityse. Doktore, jste tu?

Pauza…

Mluvte hlasitěji, pokud jste zde.

„Jsem zde.“ (Překvapený Dr. Ovokaitys odpovídá z publika.)

Budeme vás oslovovat jako Yawee. Přibíráme vás do tohoto, protože chceme zhodnotit vaši vizi a chceme vám říci o vaší budoucnosti. Není to náhoda, že jste se na této planetě objevil v tomto místě a v tomto čase. Neboť procitnutí je začátek. Můžete jít jen tak daleko, kolik jste znal. Přejeme si vzít vás zpět k vizi, kterou jste měl v tomto životě, jež vás nastavila na kurz, ve kterém nyní jste, byla to hluboká vize. Vzpomínáte si na ni?

„Ano.“

Yawee, vybavujete si dveře, skrze které jsme vás vzali?

„Vybavuji.

Tam vám byla ukázána živá DNA ve vnitřním fungování Lidské Bytosti, která byla naživu a fungovala. Tam vám byly ukázány magnetické resonance a víc, které jsou součástí žebříku ve 4D. Přemýšlel jste se někdy, Doktore, proč jsme vás vzali do místnosti a ukázali vám něco, co v této místnosti není?

„Ano.“

A nyní vám řekneme: Je to metafora. Dám vám informaci, které dokonce i vy, Doktor, ještě neporozumíte. Tvar veškeré DNA dohromady, veškerá interdimenzionální DNA, když ji spatříte interdimezionálníma očima jako kompletní a úplný tvar, má formu šestistranné krychle. Vypadá jako Merkaba, dokonale navržené místo, kde by měla být krychle. A proto vám byla dána metafora místnosti. Proto tam byly dveře, které vás vzaly do místa s šesti stranami, všechny se stejným rozměrem. Nyní se vás zeptám na více otázek. Uvědomoval jste si šroubovice?

„Ano.“

Počítal jste je?

„Ne.“

Nechejte mě říci posluchačům i čtenářům o Yawee-m. Byl známý jako Mistr Šroubovice! Tady je tajemství, Doktore. Zveřejňujeme to, protože máte odpověď. Něco vám o tomhle řeknu. Mnozí se ptali: „Co způsobuje zkroucení uvnitř šroubovice ve 4D DNA?“ někteří říkají, že to je zřejmě chemie, že vede určitými cestami a určitými způsoby se zkroutí. Odpovím vám, co způsobuje zkroucení a pak vám řeknu o Mistru Šroubovice.

Jsou zde čtyři elementy, všechny z nich jsou interdimenzionální, a zkroutí DNA. Vztah zkroucení DNA pochází z interdimenzionálního tahu na ní. Čas, gravitace, magnetismus a ještě jedna věc, kterou nazýváte Kosmická Mřížka. Ale my ji budeme nazývat Energie Mistrovského Vzestupu. Je to božská energie kosmu. Jsou to kousky a části toho, co jste nazvali LIDSKÉ VĚDOMÍ. Je to energie, kterou začínáte objevovat.

Všechny tyto čtyři energie jsou přítomné v ostatních dimensionálních vrstvách DNA a táhnou a tlačí na dimenzi, kterou můžete vidět a zakrucují žebříček a poskytují zkroucení uvnitř zkroucení. Je čas zkroucení spočítat, Doktore a je také čas uvidět, kterým směrem se kroutí, ačkoliv to je dobře známo. Neboť máme informaci: Když se začnete dívat na zkroucení, uvidíte určité vztahy… některé věci, které jste nepředpokládali. Spočítejte zkroucení také u Indigových. Jsou zde věci, které nikdo netušil. Jak odlišní jsou doopravdy Indigoví? Jsou tam hlavní niterné biologické rozdíly? Ano.  

Yawee, během svého života budete mít více jak dvě vize, pokud si tak přejete. Vyskytnou se u vás, jak se budete pohybovat z místa na místo, protože jste převzal vysokou vibraci, kde nyní mohou být tyto věci „viděny“ způsobem, který již nepotřebuje obřad. Více jak dvě jsou vám poskytnuty.

Yawee, vítejte zpátky v Lemurii! Byly zde o vás písně. Zdá se, že jste aplikoval svou vlastní vědu svému vlastnímu tělu a žil velmi, velmi dlouhý čas. Dokonce předtím, než vám vědci vaší doby uvěřili, jste to použil a přežil je všechny. Kdyby tam ta kultura stále byla, byly by tam knihy o Yawee-m, jednom z největších vědců, který kdy po planetě kráčel. A to je pravda, Doktore. Je to jeden z důvodů, proč jsem žádal mého partnera, aby s vámi často hovořil a channeloval s vámi v soukromí. Je to také jeden z důvodů, proč jste měl další vize o minulém životě, o čemž jste nikdy nikomu neřekl.  

Více o DNA

Nakonec nás nechejte (pro dnešek) hovořit o vrstvě DNA, která je vedle spodní strany – interdimenzionální vrstva, kterou všichni z vás cítíte. Je to těžké vysvětlit, ale tato specifická vrstva, která má specifické jméno a barvu (ještě jsme o ní nemluvili), proudí do a ven ze 4D. Ano, je interdimenzionální, ale má vlastnosti, které mají vzájemný vztah s vaší 4D DNA. Možná byste ji popsali jako intuici… vrstva sama o sobě, která je také odpovědná za strach, radost a lásku… a odezvy, které tyto emoce nesou do spodní vrstvy. Proč pláčete, když jste vystrašení a když jste veselí a když jste zamilovaní? Není to zvláštní? U všech třech je podobnost, že? Za to je odpovědná tato vrstva. Je interdimenzionální a dotýká se čtyřdimenzionální vrstvy, kterou můžete vidět jako Lidský genom. Je to vrstva, kterou popisujeme v channelinzích o vzestupu, jež musí být přepsána stavem vzestupu. Je to ta vrstva, o kterou se ti v hoře zajímají. Je to vrstva vaší budoucnosti a vaší minulosti. Je to vrstva, která je připravena, aby byla přepsána a dokonce přebudována a znovu aktivována.

Z toho důvodu cítí někteří z vás interdimenzionální aspekt DNA ve své 4D vrstvě. Jedna z největších věcí, kterou cítíte je tato: Drahá Lidská Bytosti, jste bez budoucnosti! Narodili jste se do energie, kde jste věděli, že jste měli budoucnost. Jen se zeptejte proroků. No, nic se nestalo, že? Tak kam máte namířeno teď? Vaše budoucnost je vámi psána právě teď. Proroctví o budoucnosti jsou napsána vámi. A to je pro mnohé z vás nejnepříjemnější. Koneckonců, jen mistři mohou psát budoucnost Země. Stává se to důvěrně známým tématem?  

Někdo je závislý na emocionálním statusu, který má budoucnost, jež byla prorokována a jež vám patří… dobrá či špatná. Být na Zemi bez známé či prorokované budoucnosti je jako být na lodi bez kormidla! Proto se někteří z vás probouzí ve tři ráno a chtějí vědět, co je špatně. „Co je jinak?“ můžete se ptát. Kousky a části DNA se odlupují a znovu se aktivují, protože jste o to požádali. Měli jste nedávno jakékoliv zajímavé sny? Co se děje? Ó, oslavujte zázrak! Doba, o které si nikdo nemyslel, že by mohla nastat, je před vámi. Je to doba, kdy vás Země oslaví. Po eony zde byly pěti dimenzionální bytosti, které nedělaly nic, jen čekaly na vás a nyní se s vámi chtějí spojit, abyste tvořili Zemi s potenciálem, se kterým jste se narodili… byli jste na to navrženi a ano, dokonce o tom ví i vaše DNA. Tak to je hluboké.

Všechny vrstvy DNA, interdimenzionální i neinterdimenzionální, jsou pro vás označeny. Jsou jmény Boha. Nakonec vám je dáme. Požádal jsem mého partnera, aby vyhledal pomoc u ostatních tak, aby pro něj jména těchto vrstev byla známá, až je bude channelovat. To je pravda. Ale ještě na to nejste připraveni. Tato vrstva je nejblíže k té, kterou byste pociťovali jako protilehlou éterické vrstvě. Další channeling, který vám předáme, odhalí třetí vrstvu, poslední v prvním seskupení.

Jsou zde vrstvy, které jsou aktivní a jsou vrstvy, které na aktivaci čekají. Jsou zde vrstvy, které jsou pouze interdimenzionální a nastavují dějiště. Jsou zde také vrstvy, které jsou pouze „uložený potenciál“, jako baterie čekající na použití. Jsou zde dokonce i takové, které komunikují. Součástí vašeho božství je obtočení, které nazýváte DNA. A to je pravda.

Jaké je shrnutí tohoto, když končíme? Jaké to puzzle, které se postupně skládá! Sedíte zde tento den se stavitelem, o kterém někteří z vás zpívali a nevíte o tom. Taková je dualita, která skrývá věci, rodinu. Vy jste Lemuřané, každý z vás. Vy jste základní tým, každý z vás. Jste ti, kteří změnili tuto planetu. Dualita je silná a mnozí z vás, co čtou či poslouchají, ještě nevěří. To se nazývá svobodná volba. Ale já znám vaše jména! Požehnaná je dualita, která se na vás snese, protože udržuje spravedlivou hru. Musíte se rozhodnout, zda to je skutečné. Když jste nejvíce sami a když přijde doba, kdy se ptáte ostatních, žádáme vás, natáhněte ruku, jak jsme vám již říkali a nechejte nás dotknout se vás. Pociťujte brnění, pociťujte masírování a lásku. „Jste tam?“ můžete se zeptat. „Ó, ano, jsme, drahá Lidská Bytosti. Ano jsme! Vždycky jsme zde.“

Podporujeme lásku Boha. Je to esence těch, kteří čekají na to, aby se stali vašimi společníky. Až odejdete z tohoto místa, mnozí z vás to budou ztělesňovat a manifestovat. Proto jste přišli. Někteří z vás to budou dělat a někteří ne. Je to o cestě, ne o posuzování toho, co děláte, když jste zde. Je to proto, že vás milujeme. Nikdy na planetě nebyla taková doba, kdy menšina udělá tolik pro většinu. A já se na ně dívám.

A já se na ně dívám.

Tak proč jste zde? Co vás obtěžuje? Budete mít hojnost, která vás udrží? Ano. Hojnost jsme definovali již dříve. Je to, když jste nasyceni každý den. Hojnost je láska Boha ve vašich srdcích. Můžete projít životem ve zdraví? Ano. Nazývá se to láska Boha ve vašich DNA. Pokud si uvědomujete, kdo jste a proč jste přišli, všechno se začíná měnit. Pozvání na vzestup? Ano. Dokonce jsme to definovali.

První, kteří absolvují krok vzestupu, budou Lemuřané. Přežili jste věky, život po životě. Byli jste mniši, jeptišky a šamani – zabiti, upáleni na kůlu – jen tak jste to mohli udržet svěží. A teď jste tady. Je to váš čas.

Vnímejte to. Vnímejte to. Čtenáři, posluchači, odejdete odsud jiní, než jste přišli. Ve spektru svobodné volby, každý z vás, v jakémkoli stupni, ve kterém si to přejete přijmout, odejděte z tohoto místa jiní, než jste přišli. Nemůžete si pomoci. Jste Lemuřané.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Kollara  pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Poznámky k odkazům v textu:

Mt. Shasta - Mount Shasta v Kalifornii je jedna ze sedmi posvátných hor této planety. Horu vidíte na obrázku na straně 1 tohoto textu. Vrcholek vpravo je Shastina, která je nejvyšším „výběžkem“ hory-

Lemurie – je, jak je také uvedeno v odkazovaném článku na Wikipedii, vztahována také k hoře Mt. Shasta

Civilizace v Indus Valey
, v údolí řeky Indu. Mapku území a několik obrázků naleznete zde , další obrázky pak zde a text v češtině s úplnou informací i obrázky naleznete v článku Harappská kultura - kultura poříčí Indu
 

Vyhledávání