Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Aktivace třetí vrstvy DNA
Kryon - Aktivace třetí vrstvy DNA
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 18 Březen 2013 17:23
Tento živý channeling byl předán ve Philadelphii, Pensylvánie; 27.července 2003

Celé toto Kryonovo sdělení se  zabývá třetí vrstvou naší DNA, její funkcí a významem v 1. skupině tří vrstev DNA. Navazuje na předchozí sdělení k 2. vrstvě DNA předané v channelingu "Zkušenost Mt. Shasta", hovoří o rovnováze světla a tmy a poznatky tak propojuje v celek. 
 
Tento channeling byl předán a zesílen Kryonem, prostřednictvím Lee Carrolla při rechannelingu aktuálního přepsaného channelingu. Bylo to uděláno proto, aby byl hodnotnější pro psané slovo a přinesl jasnost pojetí, které byly dány energeticky během živého channelingu.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Tento večer bude hlavní výuka rozšířením té poslední… další lekce se týká duchovní struktury DNA. Chystáme se dát vrstvám nějaká jména. Chystáme se říci vám více o struktuře a chystáme se sdílet informaci o interdimenzionální struktuře DNA - jak vypadá, jak je seskupená - všechny tyto věci budeme za okamžik projednávat.

Nemůžeme začít s touto diskuzí, aniž bychom podotkli, kdo je zde. Vskutku, mnozí z vás, co zde sedíte a posloucháte nebo čtete, myslíte, že jste tak obyčejní! Někteří z vás říkáte: „Jsem příliš mladý, abych udělal něco důležitého pro Boha.“ Někteří říkáte: "Jsem příliš starý, abych udělal něco důležitého pro Boha v budoucnu.“ Ti uprostřed říkají: „Jsem příliš zaměstnaný, abych udělal něco důležitého pro Boha právě teď.“ A zatímco rozhodujete, že jste neudělali nebo nemohli nebo nikdy nebudete, jste uprostřed dění toho, proč jste sem přišli a dokonce to ani nevíte!

Mladý člověče, máš svůj život před sebou. Někdy se divíš, proč jsi přišel? Možná zasadit nějaká semena, která nakonec budeš potřebovat získat a vzpomenout si. Starší občane, co zde děláš? Nebyli kolem tací, kteří ti říkali, že je příliš pozdě s něčím začínat? Ó! Možná je čas opustit toto paradigma, ve kterém ses narodil! Věk nedělá žádný rozdíl. Ani tvoje tělesná kondice. Není nic, co by tě mohlo zastavit, Pracovníku Světla, od měnění této planety.

Kdo jsi, aby sis myslel, že bys mohl změnit něco tak velkolepého jako je Země? Tuto informaci jsme vám dali již dříve. Pravda a tom je taková: co si myslíš a čistota tvých myšlenek - božské spojení, se kterým se usiluješ spojit - vstupuje do Země a mění vibrace planety! Ó, mnohokrát jsme vás učili,  Pracovníci Světla, abyste se sešli a modlili se za různé části Země. My to stále děláme. Ale nikdy nebude zapomenuto, že jste mohli udělat tolik, dokonce i vy sami. Dokonce jsme mluvili o těch, kdo jsou prosební-bojovníci, meditační-bojovníci, o těch, kteří tráví všechen čas sami se sebou, ale co mění planetu. Myslíte, že takový člověk uvažuje, zda to je marné úsilí? Ne. Tito lidé vědí, kdo jsou a co se děje, neboť oni cítí spojení. Někteří dokonce vidí posunující se rovnováhu.

Někdy pláčou radostí, protože vědí, že to, co dnes udělají, změní historii. Takto to je hluboké! A to je, kdo sedí přede mnou (mluveno k živému publiku). To je, kdo si vezme knihu jako je tato a rozhoduje se, že nechá své vědomí splynout s mým. Řekl jsem vám to předtím (channeling na Mt. Shasta): na této planetě je probouzející se niterná skupina a tato skupina se nazývá Lemuřané. Toto je odkaz. Je to odkaz na život před mnoha lety. Některým z vás tato zaznamenaná informace proudí v DNA a dívám se na staré duše v této místnosti (ve Philadelphii), je zde pouze 13 těch, kteří nejsou Lemuřané.

Tato místnost je z většiny naplněna starými dušemi. Nechť si nejmladší povšimnou, že do ní spadáte. Staré duše! Znáte tyto záležitosti, že ano? Byly časy, kdy jste tyto věci znali a nemohli jste je nikomu kolem vás popsat. To je to, co se začíná měnit. Dokonce ti kolem vás, kteří by nikdy nevěřili, v co věříte vy, se k vám možná začnou chovat jinak. Protože energie, kterou nesete, začíná být energií nové rovnováhy.

Před několika lety jsme mluvili o těch, kdo byli přinuceni „přelézt plot“. Oni už nemohli sedět v šedém prostoru a nedělat žádná rozhodnutí o svých vlastních vírách. Teď jsou buď s vámi nebo proti vám. Některým z vás jsme v minulosti řekli o zkušenosti DNA, kterou nazýváme vzestup (více o tom dnes). Nemá to nic společného s tím, co jste možná četli o biblických dobách. Je to spíše vzestup (pozvednutí) vaší vibrace na buněčné úrovni. Je to pozvednutí vaší vibrace na světelnou úroveň. Je to spojení s Kosmickou Mřížkou a zahrnuje to některé velmi specifické věci, které byste měli znát, jako svou DNA. Ale ještě nejsme připraveni o tom hovořit.

Víte, jsou zde někteří Lemuřané, kteří si přišli pro léčení a vy víte, kdo jste, že ano? Tak proč to právě společně neděláte? Nikdy nebyla příhodnější doba na změnu struktury vašeho těla, než je tato - podat mu informaci, poněvadž vy jste tady šéfem. Použijte tuto energii, šéfe, a řekněte jí, co chcete. Takže, myslíte si, že to je záležitost neustálé a náročné péče, že ano? Přemýšlejte znovu. Někteří z vás si myslí, že existuje trvalý stav zvaný stárnutí. Přemýšlejte znovu. Ještě nikdy jste nebyli na energetickém rozcestí jako je toto.

V příštích letech mohou být metafyzičtí historici, kteří se ohlédnou zpět na tuto dobu a řeknou: „To bylo tehdy, kdy lidé převzali kontrolu sami nad sebou. Tehdy zjistili, že Lidské vědomí je přijatelným, mocným atributem hluboké energie na hracím poli Pozemských energií – že je energií, která Lidským Bytostem dovoluje mluvit s přírodou a k jejich buněčným strukturám a ve skutečnosti je fyzicky změnila.“

A teď - kdo už to v historii dokázal? Vzpomínejte. Nebyla nastavena forma? Neviděli jste to již dříve? Nevěděli snad zasvěcenci a velcí mistři, jak to dělat? A mysleli jste si, že to byla nějaká forma cirkusového představení? Možná tam byla zpráva. Zpráva pro vás? Vyrovnávání mřížky přineslo mistrovskou úroveň k potenciálu lidstva. Přepsání Krystalické Mřížky je druhým stupněm ze tří. Toto přepsání je přepsáním minulosti lidstva! To, co dnes děláte je, že měníte minulost planety. Bylo to nazváno "Mřížka Světla" z dobrého důvodu.

Jak může lidstvo přepsat minulost? Není to fyzická minulost, co Lidstvo změnilo. Spíše to je emocionální minulost – jak byla nastavena DNA, aby se vypořádala s reakcemi k minulosti. To je přepsání vašeho vědomí s ohledem na vaši minulost - všechno tohle je uloženo v krystalické mřížce jako paměť. Jak přepisujete tuto emocionální paměť, provádíte čištění, očišťování planety. To je to, co se právě děje. Co to všechno znamená? O čem to všechno je? Metafyzičtí historici o tom budou v této době hovořit. Oznámí, že to byl čas, kdy Lidstvo pochopilo, že DNA byla více než jen biochemická dvojitá šroubovice, kterou mohli vidět pod mikroskopem, představující jednu z 12 vrstev, které tam skutečně jsou.

DNA - pokračování s lekcemi

Tak, prozkoumáme jednu informaci o DNA, kterou jsme vám nedávno poskytli. DNA je 12 vrstev hluboká. Každá DNA vrstva má dvě hlavní vyrovnávací vlastnosti. Proto je zde celkově 24 vlastností. Vrstva, kterou můžete vidět, je vaše realita, kterou budeme nazývat jedna (biochemická jednička). Ačkoliv je nemožné číselně vyjmenovat a vyčíslit interdimenzionální věci, stále budeme počítat od 1 do 12, abychom vám pomohli tomu lépe porozumět.

Zatímco vaše věda vidí ve všem 11 dimenzí, ve skutečnosti jich je 12. A my znovu říkáme vám fyzikům a vědcům, že jste na správné stopě, ale zapomněli jste počítat nulu. Nula není „nic“ a není „nekonečno“. Je to celé číslo, které je interdimenzionální. Když ji začnete používat ve své matematice založené na 12, bude to magie, kterou potřebujete a jednička, která vás požene ke hvězdám. Neboť nula v matematice založené na 12 je pouze číslo, které drží potenciál toho, co by mohlo být a co by bylo - skutečně interdimenzionální číslo. V současné matematice není nic, co by drželo tento druh energie. Matematika založená na dvanáctce vám pomůže s fyzikou, která je mimo 4D. Je to výpočetní metoda budoucnosti.

Posledně, když jsme se setkali, jsme vám řekli, že 12 vrstev DNA, pokud jsou viděny interdimenzionálně, se sbíhá v krychli, která sedí hezky uvnitř geometrického tvaru, který jste označili jako hvězdný tetrahedron (čtyřstěn, pozn. překl.). Takto to vidíme, když se díváme na vás.Vidíme programování - vidíme, kdo jste byli - vidíme potenciály, životní lekce a krystalický program – to všechno je obsaženo v DNA. Když říkáme slovo DNA, myslíme všechno z ní, ne jen Lidský genom, který znáte jako jednu vrstvu, jež může být viděna ve 4D. Mluvíme o všech 12. Dnes jsme diskutovali jen o prvních třech. Ve skutečnosti je číslo tři subjekt.

Zde je nová informace. Je těžké to vysvětlit, můj partnere, buď opatrný a postupuj pomalu (hovořeno k Leeovi). DNA je uspořádána do čtyř skupin po třech. Každá skupina tří má jméno a účel. Uvnitř každé skupiny má každá ze tří vrstev také jméno a účel, ale je mezi nimi vztah, o kterém byste mohli vědět - mezi jednou, druhou a třetí. Třetí vrstva každé skupiny je katalyzátorem pro první dvě. Je katalyzátorem „povolení změny“. Znovu je to obtížné vysvětlit, jak by to mělo být, ale budeme to říkat znovu: vrstva tři v každé skupině je katalyzátorem pro vrstvy jedna a dvě. Proto je tato třetí vrstva v každé skupině nejdůležitější z celé trojky.

Posledně jsme hovořili o vrstvě dvě. Hovořili jsme o mistru Šroubovice (Lemurský vědec), který počítá vzájemné vazby závitů.. Řekli jsme vám, že toto je jeden z klíčů k rovnici, která leží dokonce uvnitř 4D vrstev, jež mohou být vidět. Tento minulý channeling (na Mt. Shasta) je nyní publikovanou informací. Hovořili jsme o vrstvě dva, že je vrstvou strachu. Je více než to, že ano? Je to emocionální vrstva. Interdimenzionálně samozřejmě, je to tato druhá vrstva, která jako jediná nese esenci a semena Lidské emoce. Jak víte, může značně ovlivnit číslo jedna, neboť vaše emoce často ovládají vaší tělesnou chemii, že ano?

Moudrost Mistra – Aktivace Třetí Vrstvy DNA

Jak to uděláme (Kryon vyjadřuje obtížnost vyučování, které přijde jako další)? Přeji si vzít vás na cestu. Chci, abyste se mnou na chvíli poseděli před největším mistrem, kterého si jen můžete vyčarovat ve své mysli. Celá vaše paleta a výběr pro tuhle představu je v historii lidstva. Koho bys rád viděl sedět před sebou? Možná to je starověký prorok? Možná zasvěcenec nějakého druhu z minulosti? Šaman? Možná to je někdo, o kom často sníte - muž nebo žena, která skutečně znala Boha? Možná to je dokonce váš milovaný/á či moudrý rodič? Dobře, chci, abyste zde, proti tomuto Člověku, na okamžik poseděli. Odpoutejte se od této místnosti. Není to můj partner, před kterým fyzicky sedíte, ale místo něj je tu ten, koho jste si vybrali. Vizualizujte si ho.

Sedí tu? Nyní, chci, abyste to cítili! Co se děje? Proč jste si vybrali tohoto Člověka? Co to vyzařuje, že to z něj dělá někoho tak zvláštního? Co to je, že vás to s ním spojuje k tomuto individuálnímu jednání?  Proč s ním chcete sedět po tak dlouhou dobu? Je to proto, že svítí tak zářivě? Možná. Dobře, řeknu vám, co to není. Jak tam sedíte, skutečně nemáte žádnou představu o jeho biologii či jeho DNA, že ano? Takže to není tím, že byste byli spojeni fyzickou částí. Ne. Místo toho je zde něco, co přichází prostřednictvím toho mistra, co je tááák silné! Tento mistr je jiný než většina. On absorboval kus mysli Boha.

Tento mistr má moudrost, záři a to, co nazýváte láskou. Není zde nic, co byste na tomhle Člověku neměli rádi. Uvědomte si, že cokoliv uděláte, on odpoví pouze úplnou, kompletní tolerancí, přijetím a láskou. Jaký překrásný přítel je tento mistr! Je DNA tohoto Člověka odlišná od té vaší? Ano. To, co cítíte, se odehrává ve vrstvě vzestupu, která je vrstvou tři tohoto Člověka - vrstvou, která je nyní, v roce 2003, ve vás aktivována!

Vrstva vzestupu

Dovolte mi, abych vám řekl o vrstvě tři.Vrstva tři je katalyzátorem pro první a druhou. Je tou, kterou jsme nazvali vrstvou vzestupu. Je to ta, která je doslova nejblíže k Duši. Ostatní vrstvy v DNA obsahují mnoho věcí. Říkali jsme, že v nich jsou životní lekce - jsou v nich zbytky minulého života - smlouvy, připravené ke změně. Je dokonce jedna, která spojuje energii planetárních přesunů (astrologická vrstva). A pak existuje jedna velká - ta, které říkám vrstva průvodce.Ti, které nazýváte průvodci, jsou součástí vaší interdimenzionální DNA. Už jste nás někdy slyšeli říkat, „Nikdy nejste sami“? Víte, jak to můžeme říci a vědět to? Protože částí Boha jste i vy. S vaším svolením prostřednictvím vás pulzují. Jsou to ti, které jste milovali a ztratili, zabírají místa vedle vás, stávají se částí DNA po zbytek vašeho života. Interdimenzionální částí každé Lidské Bytosti je Kosmická Mřížka, esence božství v tomto Vesmíru… a oni se vám odhalují ve vašem vnímání, jako vaší průvodci a pomocní andělé.

Vaše interdimenzionální DNA není stálá. Mění se každým dnem vašeho života. Co umožníte? Co neumožníte? Jaký druh vibrace jste na sebe vzali… nebo vybojovali vývojem? DNA reaguje a patřičně se mění. Vždycky to byl dynamický systém. DNA není nastavena doživotně. Otisk (blueprint) jedné vrstvy může být vaším biologickým otiskem („otiskem prstu“), ale ostatní vrstvy jsou vždy v pohybu. Pokud dostatečně změníte ostatní, pak se změní dokonce i ta, kterou můžete vidět.

Vrstva vzestupu také souvisí s částí těla. Dám vám určitou biologickou informaci a vysvětlím vám historii této žlázy. Epifýza (šišinka) reprezentuje komunikaci s vzestupnou vrstvou DNA. Co se stane prostřednictvím komunikátoru epifýzy s vrstvou tři, to modifikuje vrstvu jedna (biologickou vrstvu) a vrstvu dva (emocionální vrstvu). A teď chci, Lemuřané, abyste se se mnou vrátili a podívali se na sebe do zrcadla. Vaše hlava je trochu jiná než byla v Lemurii a to je proto, že epifýza byla tehdy obrovská.Takhle to vzniklo, přesto jsou vědci, kteří se diví, zda ji nyní vůbec ještě potřebujeme. Téměř se ztratila, říkají.

Sledujte. Část evoluce lidstva se převrátí. Když začnete spojovat epifýzu a její komunikační vlastnosti s třetí vrstvou, ta část, která byla v latentním stavu se znovu stane aktivní. Epifýza začne znovu růst. Ó, tentokrát nebude měnit tvar vaší hlavy, ale řeknu vám…bude růst. A tak říkáme toto biologům: Sledujte tuto zvětšenou epifýzu, zatímco se lidstvo vyvíjí do tohoto dalšího milénia.

Uvnitř vaší vědy se opakuje vesmírný vtip. Nechejte mě říci vám, co to je, neboť je to doopravdy zábavné. Už jste někdy slyšeli vyjádření, že využíváte pouze 10 procent vašeho mozku? Opravdu si myslíte, že by Lidská evoluce a duchovní vývoj měli za následek takovou věc? Ne. Biologická historie jasně ukazuje, že se Lidské tělo během zdokumentované historie změnilo, tak jako se kolem něj změnily i potřeby. Říkáme, že pokud byste nepoužívali mozek, byl by mnohem, mnohem menší. Opravdu si myslíte, že ho příroda vytvořila tak, abyste využívali jenom 10 procent… a pak ho udržovala velký „pro případ“, že byste to potřebovali? Věřte mi, příroda není tak neefektivní! Poslouchejte: Celý je stále aktivní! Jen počkejte, dokud vědci nezačnou objevovat, jak vypadá interdimenzionální energie. Až nakonec vyvinou nástroje, které ji budou měřit a skenovat, budou šokováni až „nahlédnou“ do Lidského mozku. Najednou budou říkat, že mozek funguje na 100 procent a roste!

Část mozku, stejně jako DNA, je určená pro 4D potřeby. Nicméně, jeho větší část je určena interdimenzionálním potřebám… znovu - právě jako DNA. Kdo jste? Kdo jste byli? Co se děje? Centrální procesor, který nazýváte mozkem, dělá daleko, daleko víc, než čemu právě teď věří, nebo může změřit, jakýkoliv biolog. A není žádná náhoda, že synaptický proces je elektrický. Nyní mluvíme o magnetismu. Není žádná náhoda, že magnetická mřížka planety se posunula a uspořádala samu sebe do interdimenzionální DNA v interdimenzionální jednotce zvané Lidský mozek. To také vysvětluje, proč jsou na Zemi doslova desítky tisíce lidí, kteří si začínají pokládat duchovní otázku: „Je něco víc? Co se děje? Je Bůh větší, než bylo řečeno? Chci to vědět.“Toto je věk probouzení! Skutečně, je to věk rozvzpomenutí se! Toto je rok uvolňování. Toto je výjimečnost osmičky.

Nejobtížněji se pracuje s vrstvou vzestupu. Kdysi jsem vám řekl, že vám předám jména vrstev. Pochopitelně jsou pojmenované. Ještě pro vás máme pojmenovat číslo jedna, ale zatím se k tomu nechystáme. Nicméně, číslo dvě, emocionální vrstva, je ta, o které jsme již hovořili dříve. Zde je jméno (Lee hovoří Hebrejsky): Torah E’ser Sphirot -Boží plán zákona .To je jméno druhé vrstvy. To je jméno Boha!

Ale třetí vrstva je ještě zvláštnější, protože je katalyzátorem vrstev jedna a dva. Jméno třetí vrstvy je: Netzach Merkava Eliyahu – „Vzestup a Aktivace“

Nesnadné diskuze

Drahé lidstvo, je čas pustit se do některých nepříjemných sporných otázek. Sedíte zde v zemi hojnosti (mluví o Americe). Až skončí toto setkání, mnozí z vás půjdou a naplní své žaludky. A každý zde ani nemá bolest. Máte domovy, do kterých půjdete a ukryjete se před živly. Dokonce máte lidi, kteří vás milují a mnozí z vás se s nimi setkají ještě dnes večer. Nebude vám ani příliš chladno ani příliš horko na přežití. Všichni máte postel. Už jste někdy přemýšleli o ostatních? Už jste někdy přemýšleli o plánu Boha a Lidském utrpení? Nevypadá to, že by to šlo příliš dohromady, že? Je zde ohromné množství Lidí, kteří trpí každý den, a kteří nemají žádnou z věcí, o kterých jsem se zmínil, a které vy považujete za samozřejmé.

Musím vám dát nějaké duchovní předpoklady. Rád bych vám upřesnil některá pravidla o tom, jak věci fungují, ale ani pak tomu nebudete rozumět. Lidské Bytosti, zvláště Pracovníci Světla, jsou vytvořeni tak, aby měli empatii a mohli pečovat. Nejodpornější věcí pro Pracovníky Světla je zdání nesmyslné smrti a utrpení.Skuteční Pracovníci Světla uhnou ze své cesty, aby pomohli každému, o kom věří, že je potřeba mu pomoci, nebo tomu, kdo trpí. Tak by to mělo být, drazí. Ale jsou některé věci, na které byste měli vědomě pohlédnout, pokud máte pochopit tuto třetí vrstvu. Pamatujete si na mistra, který seděl před vámi? On ví, jak tohle všechno funguje. Je to moudrost a láska a porozumění všemu, co vámi nyní pulzuje, zatímco sedíte naproti němu. Co to je, co má on a vy ne?

Předpoklady jsou takové:(1)  Každá Lidská Bytost na planetě má svobodnou volbu. Tato svobodná volba dalece přesahuje váš Lidský mozek. Je to svobodná volba vaší duality v kombinaci s vaším Vyšším Já. Čím vyšší budou vaše vibrace, tím více voleb učiníte společně se svým Vyšším Já. Tato rozhodnutí jsou často mimo oblast vaší reality nebo vašeho povědomí. (2) Děti mají často mnohem silnější spojení s Vyšším Já po dobu prvních deseti let jejich života, než jste měli vy. Jsou více naladěni na Duši. Když dojde k nehodám a když dojde k dramatu, někdy jako první krok, co děti udělají je, že se otočí do nitra, volajíce své Vyšší Já, přestože takovou věc nikdy netrénovaly. Někteří si tvoří imaginární přátele. Vy se smějete, nerozumějíce, že jejich imaginární přítel je jejich vlastní božství. Toto božství je to, s čím oni počítají v nejhorších případech.

„Kryone,“ ptali se někteří, „jaká je přiměřenost utrpení na planetě a jak se ho můžeme zbavit?Vaše planeta je ve zvláštní rovnováze mezi tmou a světlem. Kolik tmy a kolik světla je právě teď tady, to je zcela a úplně ve vašich rukách. Tato rovnováha byla po věky stejná, ale nyní se posunuje. Lidská krutost k lidem byla součástí rovnováhy.Pracovníci Světla, tohle není příjemná diskuze. Zda je vhodné (utrpení)? Ano, kvůli rovnováze, ovšem s plnou možností svobodné volby to změnit. Poslouchejte: Chystáme se předat vám několik channelingů o této rovnováze světla a tmy. Je to skutečné a v tento okamžik je o tom celá vaše existence.Protože tuto rovnováhu měníte, nedojde k Armagedonu. Protože měníte tuto rovnováhu, máte schopnost vytvořit trvalý mír na Zemi. Protože jste se vypořádali se spornou otázkou světla a tmy, díváte se nyní na učení o DNA, které slyšíte a čtete na této stránce.  

Drahá Lidská Bytosti, pokud jsou zde nějací učitelé, kteří vám říkají, že vaše práce již není o světle a tmě, právě oni ať na chvíli vyjdou ven a rozhlédnou se kolem! Nechť jdou na místa, kde tma oslavuje samu sebe, a kde děti umírají. Je to bitva, kterou bojujete každý den svého života. Je to definice duality. Rovnováha světla a tmy na této planetě je motorem vaší existence a je to hlavní test před vámi. Říci, že to tak není, by bylo nebezpečným odvedením pozornosti. Bojovník světla je ten, kdo ví všechno velmi dobře o této hluboké rovnováze na Zemi. Každý, kdo zápasil se svou vlastní sebe-hodnotou, nebo bojoval s temnotou své vlastní duality, ví přesně, o čem to hovořím.

Malá Sally - nesnadný příběh k vyprávění i porozumění

Chtěl bych vám říci o malé Sally. Některým z vás se tento příběh líbit nebude. Ó, můj partnere (hovoří k Leeovi), co se chystám udělat je vhodné, ale ještě nikdy dříve jsi něco takového nechanneloval. Bude to krátké, protože vím, že to budete cítit a bude to nepříjemné, jak si ostatní lidé v místnosti mohou později ověřit.

Malé Sally byly pouze tři roky. Jako mnozí v mnoha kulturách na světě, byla unesena - doslova vzata na temné místo mužem s nízkou vibrační energií a smlouvou, které by většina z vás zde sedících neporozuměla. Víte, všechny Lidské smlouvy s druhou stranou jsou posvátné. Jeho smlouva nebyla předurčena, ale připravena předem. Měl volbu ji změnit… svobodnou vůlí následoval vyběhnuté koleje, dokud nepotkal malou Sally. Jeho jméno není důležité, protože toto je o malé Sally. Později vám dáme mechanismy jeho příběhu, takže pochopíte ještě lépe, jak taková tmavá věc mohla existovat uvnitř posvátného rámce lásky Boha. Potkal Sally a svým vlastním způsobem po tomto dítěti toužil. Proto si ji vzal.

Když se přišlo na to, že malá Sally zmizela, veřejnost rozrušené rodiče podporovala. Všichni se modlili s velikou vervou a klečeli před Bohem na kolenou. Prosili anděly před sebou. Volali jména Boha. Šli za duchovenstvem pro útěchu. Všichni duchovní lidé kolem nich se modlili za malou Sally, aby byla na živu a zdravá. Modlili se k Bohu: „Ať je to rychlá a neškodná událost. Přines ji zpátky, prosím, drahý Bože, přines ji zpátky. Modlili se o zázrak.“

Žádali anděly, aby byli s ní a pomohli jí ve všem, co by mohlo nastat. Žádali, aby ji andělé ochránili a přinesli ji zpět. Klečeli na kolenou a plakali a vzlykali, protože milující rodiče se v hrozné situaci jako je tato tak chovají. Pak přišli jejich přátelé a položili své dlaně na jejich, sevřeli je v náručích a drželi jejich ruce.

Malá Sally byla objevena později. Nezvládla to a detaily toho, čím prošla, by doživotně zjizvily vzpomínky rodičů. Když to vše vešlo ve známost, někteří přátelé, kteří se modlili tak usilovně, se proti Bohu otočili. Říkali: „K čemu to je, že se modlíme, když to nefunguje? Kde byli andělé, když jsme je potřebovali? Kde byl náš systém víry a síla modlitby, když jsme ji potřebovali?“ Někteří zavrhli své anděly a mnozí si museli položit otázku: „Kde byl Bůh, když ho malá Sally potřebovala?“

A tady je, co jsem vám chtěl říci. Znáte mistra, který seděl před vámi? Mistra, který vyzařoval moudrost, lásku, toleranci a porozumění? Tento mistr má svou třetí vrstvu DNA aktivovanou! Díval by se na tuto situaci jinak než vy. Tento mistr je schopen zvážit světlo a tmu a tento mistr ví o malé Sally něco, o čem jste nejspíš neuvažovali ani vy, ani ti rodiče a ani ti, co odhodili svou víru.  

Tady je další předpoklad:(3)Bez ohledu na modlitbu - bez ohledu na potenciál andělského zásahu, nikdo mimo bytí na této planetě nemůže změnit absolutní svobodnou volbu jiné Lidské Bytosti. Malá Sally byla spojena se svým Vyšším Já způsobem, kterému nemůžete rozumět. V těch momentech, které pro ni byly nejtemnější… zdánlivě zcela sama, přivolala si Vyšší Já a řekla: „Pomoz mi! Co budeme dělat?“  A společně na úrovni, která je vyšší a větší než byste si mohli myslet, že jí může dítě dosáhnout, ona a její Vyšší Já zhodnotily, proč vlastně na Zemi přišla. Když toto hodnocení skončilo, její Vyšší Já se jí zeptalo: „Sally, chceš tímto projít? Můžeme ti pomoci spoluvytvořit odvedení pozornosti a určité okolnosti a pravděpodobně to dopadne jinak. Andělé jsou připraveni. Jaké je tvé rozhodnutí?“

A mezi božským Vyšším Já a nižším já této duchovní skupiny, kterou Lidé vidí v singularitě, udělala Sally rozhodnutí, kterému nikdy neporozumíte, Pracovníci Světla. Sally se napřímila ve svém božství a prostřednictvím svobodné volby řekla: „My tím projdeme. Chystáme se udělat to, co jsem sem udělat přišla.“ A se současným vybraným mužem, který ji unesl, to udělali… společně.          

Proč to tak nemělo být? Neznámé je vám to, co věděla malá Sally. Na úrovni, která byla naplněna posvátností, věděla, co se v tom okamžiku stalo, a že to ovlivní stovky a stovky lidí. Někteří by měli svou duchovnost prozkoumat, někteří by měli přelézt plot a rozhodnout, co Bůh mínil. Nikdo z nich neměl být nezasažen. Ne. Každý z nich měl pocítit reakci… takovou, která by měla vydržet celý život. Zdánlivá oběť jedné v něčem, co se zdá být hororovou událostí, byla připravena, aby poskytla osvícení mnoha. A tak „malá Sally“ nebyla tak malá. Ona byla obrem mezi Lidmi… přivítána zpět do sféry Duše, do náručí. Zúčastnila se velké párty, a otočila se a vrátila zpět, jakmile to bylo vhodné. Znovu spojila stejnou karmickou skupinu, kterou opustila. Nikdy si toho nevšimli, možná by tomu ani nevěřili.

Jak tohle mohu popsat? Pracovník Světla tomu bude zřídka rozumět, ale mistr bude. Když začnete aktivovat třetí vrstvu, vaše mistrovství začíná těmto věcem rozumět. Ono ví, že každá těžká smrt dítěte je daleko těžší pro ty, kteří zde zůstali, než pro dítě, které odešlo. Mistr oslavuje to, co se děje na nebesích. On ví „proč“ a vyrovnal se s celkovým obrazem.

Co se opravdu stalo? Vyšší Já Sally přemohlo všechny ostatní energie. Zamítlo modlitby a andělské pomocníky. V tom okamžiku bylo králem její vlastní reality a umožnilo volbu, která byla dobře známá uvnitř vrstev DNA, které jsme ještě nenaťukli. Obr zvaný „malá Sally“ si zvolil a nebesa následky volby obklopila. Mnozí se změnili a někteří našli své božství ještě ten den. Země se také změnila a ta situace vešla do energie planety a rovnováha mezi světlem a tmou vyvážila samu sebe mírně více na stranu světla.

Přemýšleli jste o tom někdy? Nebo jste to viděli jako něco co zatemnilo planetu? Rozumíte nyní, co je božská moudrost? Je to vlastnost, která je skoro za Lidským porozuměním. Ale mistři vědí. Někdy to, co vidíte jako nejobtížnější a negativní věci na planetě, fungují, aby tvořily změnu… probuzení těch, kteří by se nikdy nestarali o duchovní věci a vytvářeli situace mimo dosah toho, co považujete za příslušné Bohu. Řekli jsme vám před lety, že aby byl vystavěn tento nový chrám zvaný „mír na Zemi,“ musí být základna starého chrámu oškrábána dočista… a to je to, na co se díváte.

Třetí vrstva DNA modifikuje druhou a první. A ta skupina, skupina zvaná jedna (všechny tři vrstvy DNA společně), mění Lidskou Bytost. Může vás překvapit, že první tři vrstvy, o kterých jsme diskutovali, jsou nejdůležitější a nejmocnější, když vstupují do vašeho života, vašeho vzestupu, vaší vibrace, vašeho mistrovství a vašeho spolutvoření. O všechny tyto věci usilujete.


Malý Bezejmenný

To není všechno. Pokud jste si mysleli, že tamto bylo obtížné, co řeknete tomuhle? Nechejte mě říci vám o malém Bezejmenném. Malý Bezejmenný nepřežil tři měsíce - nikdy nedostal jméno. Když se narodil byl nemocný a ti, kdo tam byli, ho sotva udrželi naživu. Věděli, že to nezvládne, tak nechtěli marnit zdroje na jeho udržování naživu, když se daly využít na něco jiného. Zemřel, jak bylo očekáváno. Také tam byli tací, co se za něj postavili a  nechystali se to udělat.
 
V kultuře, ve které se na život kouká jinak, než v této, malý Bezejmenný přišel a odešel, zdánlivě v okamžiku. Tři měsíce utrpení a smutku. Většina z vás, jež toto posloucháte a čtete, by tam být nechtěla. Nepřemýšlíte o tom a to je úplně normální. Nikdo to nesoudí, ale zároveň nemůžete předstírat, že to neexistuje.

A kam, v plánu osvícení světa a lásky Boha, myslíte si, tato situace patří? Je to temné místo, které Bůh nevidí? Odpověď (jak víte) je tomu na hony vzdálená. Bůh a rodina existuje i na nejtemnějších místech, které si dokážete představit.  A právě tam musí být provedena přeměna na světlo.

Tak, pojďte na chvíli se mnou a pohlédněte na Malého Bezejmenného. Lidumilové, pokud byste se před ním mohli posadit, plakali byste každou minutu jeho života. Proč? Protože jste byli stvořeni, abyste milovali! Každé vaše vlákno je navrženo, abyste pečovali o děti a jednali, když vidíte nespravedlnost. A co mistr? Pokud by byl mistr dalším, kdo před ním usedne, položil by svou ruku na jeho v požehnání a jen by tam seděl a „byl“ každou minutu toho dětského života. Víte, mistr by do té situace viděl a nelomil by rukama v zoufalství, nebo nesténal nad tím, jak lidstvo bylo strašné, nebo jak ubozí Lidé často jednají s Lidmi. Mistr by viděl větší obraz.

Malý Bezejmenný měl Vyšší Já. Malý Bezejmenný a Vyšší Já měli dohodu, že přijdou na Zemi s potenciálem toho, co se přesně stalo… projít tím. Možná řeknete: „Proč? Proč taková věc vůbec musela být, když jsme andělé?“ A já vám znovu řeknu: Pouze andělé mohou dělat takové druhy věcí ve světě, kde je svobodná volba a plán. Myslíte si, že na druhé straně závoje máte zakryté oči a duchovně nějak spadnete z nebe a narodíte se do situací, které jsou náhodné? Ne! V celé své andělské kráse, vy s ostatními přesně rozhodujete kde a s kým se inkarnujete. A možná řeknete: „Pokud je to tento případ, proč by Malý Bezejmenný, především kdy vůbec vstupoval na tuto planetu? Proč by zde byla taková věc?“ Podívejte se na fakta. Tyto věci se odehrávají stokrát denně. Myslíte si, že je to náhoda? Možná si nepřejete se na to dívat, ale možná to je součást velkého plánu. Ještě hlouběji… pravděpodobně jste tuhle roli také kdysi hráli!  

Na VYVÁŽENÉ planetě temna a světla, pokud je tam temno, bude tam tento druh rovnováhy. Čemu nemůžete rozumět je, že Malý Bezejmenný měl duchovní energii, právě jako vy. A během jeho krátkého života, byla tato energie doručena do nečistoty Země! Jako svazek lásky, který nějak planeta potřebovala, jeho rozhodnutí a jeho dohoda s jeho Vyšším Já, vlastně změnily vibraci planety! Víte, byl tam vlastně účel a důvod. Byl tam plán, bylo tam uskutečnění a byla tam láska. Neporozumíte tomu, pokud neaktivujete třetí vrstvu. Je to mistr, který poodstoupí a vidí patřičnost tmy a světla. Je to také mistr, kdo ví, jak poslat světlo k těm, kteří ho potřebují a ví, jak změnit některé tyto věci prostřednictvím záměru a moudrosti. A ano… ví, jak změnit některé z těchto věcí prostřednictvím záměru a moudrosti. A ano… mistr také pláče.

Veliký Posun

Nyní, jaká je vaše reakce na tuto zprávu? Strašné, říkáte? „Kryone,“ možná řeknete: „nikdy tohle nemohu přijmout!“ Dobře! Pak jste na dobré cestě to změnit! Jak byste se toho chtěli zbavit? Jak byste chtěli změnit rovnováhu světla a tmy na této překrásné planetě tak, aby zde již nebylo více malých Sally a Malých Bezejmenných? Dovolte mi, abych vám řekl: Proto jste tady!

Nikdy v historii nebylo, aby se staré duše planety mohly vrátit a uzdravovat energii starého… čistit ji, očišťovat ji a měnit Lidské vědomí. Viděli jste nedávno na planetě nějakou navýšenou nenávist? Vidíte nějakou temnotu vycházet zpod skal a jeskyní? Tohle se stane, když se otočíte do světla! Co někteří z vás na planetě považují za neudržitelné události a „obrat k horšímu“, jsou poslední vzdechy staré rovnováhy tmy a světla… základna staré energie je oškrábána dočista. A to, moje drahé Lidské Bytosti, je, proč se nazýváte pracovníci Světla.

Pojďte se mnou na chvíli zpět k vašemu vstupu do svého nynějšího vyjádření (života). Protože jste stáli na druhé straně závoje a viděli jste, co se zde odehrává, klidně jste sami sebe popostrčili vpřed. Věděli jste o potenciálu Armagedonu a skutečnosti, že byste nemuseli přežít… nebo že by vaše kultura mohla shořet v holocaustu hrůzy. To bylo proroctví, do kterého se většina z vás narodila. Vrátili jste se a prověřili proroctví mnoha. Přesto všechno jste přišli. To se moc neliší od Sally či Bezejmenného, že? Tolik se staráte o rodinu!

Ale tentokrát si mnozí z vás vybrali kulturu hojnosti, kde byste měli volný čas, nebyli zachyceni v režimu přežití, jako jsou dnes mnozí další. Zde je další předpoklad, zásada: (4) Nikdy se na Zemi nevědomě nevrátíte (nereinkarnujete). To je slib. Slyšeli jsme některé z vás soukromě říkat: „Pokud tímto musím znovu projít, nikdy se nevrátím zpátky!“ A mysleli jste si, že jsme vás neslyšeli? (smích) Dobře, nemusíte tím znovu projít. Mnozí Lemuřané v této místnosti jsou zde z jediného důvodu, změnit na planetě rovnováhu světla/tmy. Proto jste si vybrali tuto knihu a proto se vůbec objevíte na channelingovém shromáždění! Jste ve správné kultuře a ve správný čas. Náhoda? Ne.  

Jsou zde mistři, kteří nechtějí vstoupit do duchovního šatníku, vyndat ten oblek, který patří k Pracovníku Světla, a obléci si ho. To je jejich svobodná volba. Možná to nikdy v životě neudělají. Ale pak jsou zde tací, kteří to dělají. Kdykoliv se Člověk ve svém životě blíží k tomuto bodu, zda si zvolí otevřít tento obrazný šatník - všechno, co se kdy dozvěděl o Bohu ve všech životech, které kdy žil – to je na něm. Stejně jako vy, právě teď, když vzpomínáte, proč jste přišli. Stejně tak je to i s vámi, právě teď, když se pouštíte do sporných otázek, co dělat dál, aby vám to pomohlo a všem kolem vás.

Třetí příběh

Nakonec mi dovolte říci vám třetí příběh o ještě jedné překrásné entitě. Zamilujete si ji! Jaká vzácná mladá duše to je! Vrátila se zpět. Žila na Zemi tak dlouho, jako žádný jiný Člověk. Podívejte se do jejích očí. Je to stará, stará duše, je to ta, která se vrací a vrací a vrací. Ona ví, jak věci fungují a velmi, velmi důvěrně zná energii planety. Má mistrovství ve svém duchovním šatníku možností.

První nadechnutý doušek vzduchu byl jako: „Ach, jsem zpět. Vím, jak všechno tohle funguje, jo!“ V několika prvních málo měsících bylo tak frustrující vidět duchovní rodinu, vidět barvy všude kolem a neumět žádný jazyk! Někdy by tloukla, mávala rukama a nohama, tak vzrušená, když viděla ty, které „zná.“ Když ostatní viděli všechno to mávání, mysleli si, jak je to rozkošné (smích). Oči dítěte často vidí božství planety.

A jak se jmenuje? Je to „Malý/á vaše-jméno, který/á sem přišel/a!“ A tady teď jsi a posloucháš a čteš. Přišel jsi, protože jsi věděl, že tato planeta může být změněna a udělal jsi to. Pracovníku Světla, poslouchej: Čím výše vibruješ, tím více světla je na této planetě. Světlo je aktivní a tma je pasivní. Stačí pouze několik Pracovníků Světla, aby vytvořili rovnováhu, která je světelně-intenzivnější pro jakoukoliv situaci. Protože vibrujete výše, celý prostor kolem vás se mění. Molekuly vzduchu a interdimenzionální život v nich ví o vašem rozhodnutí změnit tu třetí vrstvu DNA!

O slově vzestup se žertovalo, znamená hodně věcí. Znamená „vibrovat na vyšší úrovni a zůstat na planetě jako mistr.“ Není to druh mistra, kterého se lidé chystají uctívat, nebo se kolem něj houfovat a sedět u jeho nohou. Ne. Je to mistr, o kterém jen elementy vědí, co udělal! Jsi to ty.

Z této planety tma nikdy neodejde. Dualita to tak tvoří. Ale věřte mi, že jste na okraji léčení některých hlubokých a nevyléčitelných nemocí, které jsou na této planetě. Je to ve vaší moci změnit společnosti, které byly chudé a zdánlivě navždy uchváceny. Můžete toho dosáhnout ve svém životě, ale vyžaduje to změnu vědomí. Pomalu se díky tomu, co děláte v tomto druhu klidných duchovních momentů, začnou měnit ti kolem vás a vedení kolem nich. Vlády planety a ekonomiky planety -  to všechno spolu souvisí – se také změní, aby se přizpůsobili vibraci kolem sebe.

Vše, co se stalo v těchto posledních měsících, bylo předzvěstí změn těchto energií, některé z nich nastanou dokonce příští měsíc (srpen). Nebojte se lásky Boha! Nebojte se změny planety. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to, protože já vás miluji. Rodino, Lemuřané, proto jste tady.

Tyto lekce o DNA budou pokračovat tento rok a příští a příští, dokud zcela neporozumíte, co je ve všech 12 vrstvách. Nezapomeňte, že tyto první tři vrstvy jsou nejdůležitější pro to, co nazýváte každodenní život - vaše emoce, biologie, životní rozpětí - vaše porozumění, tolerance, integrita, moudrost a spolutvoření.

Nakonec vám předám ještě toto: jeden z důvodů, proč se rádi posadíte před tyto mistry, které jste si vybrali dříve při vizualizaci je, že oni milují sami sebe. Hodně se smějí. Nyní se na tohoto mistra dobře podívejte.  Vidíte tu tvář? Aktualizujte ji pro „teď.“ Ten mistr má vaši tvář! Jste to vy. Je to potenciál, se kterým jste přišli,a kterého můžete dosáhnout. Zdraví v časech biologické nerovnováhy, tolerance tváří v tvář dramatu, nepřítomnost obav o peníze, lepší vztahy - to je to, co je tu v sázce. Kráčejte den za dnem, ve spojení s Vyšším Já způsobem, který vám přinese smysl vašeho života - pomáhajíce planetě způsoby, které si neuvědomujete.

A tak, drahé Lidské Bytosti, toto je čas, kdy se stáhneme. Sedíme před mistry… touto skupinou Lidí, kteří poslouchají a čtou. To je to, co jsme vždy viděli. Od okamžiku, kdy jsme přišli. To je to, co nepřestáváme vidět. Lemuřané, nikdy nejste sami. Čehokoliv si přejete dosáhnout, vedle vás je božskost a uvnitř vás kousek, který ví všechno. Část vás ví, že planeta může být změněna jedním či dvěma - pomyslete na to, co by mohly udělat stovky. Existuje povědomí, že dny Malých Bezejmenných i malých Sally jsou sečteny. Když změníte vědomí, ty věci se již nikdy nemusí stát. Je daleko obtížnější udržet temnotu ve své ruce, když je všude kolem světlo. Rovnováha mezi tmou a světlem na této planetě se posunula. Dokonce i dualita se změnila a to je pravda. Proto vás tak milujeme. Staré duše zvané Lemuřané, které přišly na planetu před několika lety, určily změnu po eony staré rovnováhy… byly úspěšné. A nyní začíná skutečná práce.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Kollara  pro www.transformace.info  a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání