Mistr Saint-Germain - Léčení probíhá právě teď! Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 22 Říjen 2013 13:34
Saint Germain prostřednictvím Barbary Bessen, říjen 2013

Pozdrav Vás Bůh, milí přátelé, Já jsem Saint Germain. A kdo jsi ty? Dobrá otázka, že? Kdo opravdu jsi? Mám tím na mysli tvou skutečnou esenci.

Na chvíli se pohodlně usaď a plně se na sebe soustřeď. Myslíš si, že tvá skutečná hluboká Božská přítomnost Já jsem, tvé Vyšší já, může být nemocná? Uvažuj o tom chvíli. Tvé srdce ti  sdělí, že na vyšší frekvenci nemůžeš být nemocný. Správné poznání! Nemoce a rozmrzelost, deprese a výkyvy nálad patří k životu v dualitě. Snahou všech lidí je existovat bez těchto atributů duality. Nikdo netouží po tom vypadávat z normy; každý si přirozeně chce naplno užívat život bez rušivých faktorů.

Ale existuje vůbec skutečné zdraví? Existují lidé, kteří nikdy neonemocní, kteří kráčejí životem v plném zdraví? Dobrá otázka. Hm, co na to říká tvé srdce? Existují takoví lidé? Samozřejmě existují, ale vyskytují se jen vzácně. Většinou jsou to tací, kteří spočívají ve svém středu a jsou sami se sebou hluboce propojeni.

Pak existuje i něco takového jako jsou dobré geny, jak se tomu obecně říká
. Neboli dědičnost  na základě genetické informace z DNA, která způsobuje, že člověk zdědil dobrý imunitní systém. Jeho rodiče a většinou i ostatní předkové měli relativně stabilní imunitní systém, jejich buňky ještě obsahovaly relativně jasné informace božského modrotisku. Jenže takový člověk se sice narodí do současné inkarnace bez genetického zatížení, ale stejně si přináší ranec určitých úkolů, témat a otisků, které si tu má zpracovat.

Nemoc je vypadnutím z éterického božského modrotisku
. To, že člověk vypadává z tohoto modrotisku, způsobují různé okolnosti a zážitky. Způsobují to zážitky, které rezonují se vzorci chování a otisky z minulých životů.    

Udělej si chvíli čas, popřemýšlej o tom a podívej se z tohoto úhlu na svůj život, udělej si takovou malou retrospektivu své současné inkarnace. Rád ti při tom pomohu. Proběhne to velmi krátce a bude to jako film tvého dosavadního života s nejdůležitějšími zkušenostmi a zážitky týkajícími se chorob, nemocí a dalších rušivých vlivů. Udělej si teď na to čas. Budeš překvapen, co všechno uvidíš, co všechno vyplave na povrch.  Podíval ses na to? Dobrá, tak teď můžeme přistoupit k jednomu experimentu.
 
Nejprve bych ti však ještě rád sdělil, že klíčem k léčení je spojení k tvému JÁ JSEM, jak se tomu často říká, k tvému Vyššímu já. Tato vysoká energie, vibrační frekvence, do které se ponoříš, kdykoli jsi v kontaktu se svým JÁ JSEM, je léčivá a uzdravující. Uzdravováním se opět začleňuješ do božského modrotisku. A teď ti sdělím něco, co se ti možná nebude líbit: Nic a nikdo nemá takovou léčivou sílu v tak vysokém měřítku jako ty sám. Nikdo. Tvé JÁ JSEM, tvá Božská přítomnost ve tvém Posvátném vyšším srdci je tvým vnitřním léčitelem, který může utišit vše, co tě právě trápí. Od rakoviny, která je v současné době hodně rozšířená, až po migrény, nachlazení, chřipku, srdeční arytmie, záchvaty depresí apod., to vše je tvá božská instance schopná vyčistit a osvobodit tě od toho. Otázka jen zní:

JSI PŘIPRAVEN? NEBO POCHYBUJEŠ O SVÉ MOCNÉ SÍLE?

Obě tyto důležité otázky obsahují mnoho dalších podotázek, jež souvisejí s vnějšími zážitky a uloženými zkušenostmi. Například jaké jsi měl v jiných dobách zkušenosti s léčením, do jaké míry a jakým způsobem ses k léčení dostal, respektive jak dopadlo. Možná máš v sobě něco jako blokádu proti vyléčení, nějaké pochybnosti či nedůvěru, jež pocházejí ze starých časů. Pokud se zajímáš o hlubinné léčení na všech úrovních, měl bys to prozkoumat a ujasnit si to. Můžeš začít  léčit i své staré inkarnace, stejně tak jako své předky, kteří jsou s tím vším spojeni smyčkou opakujících se životů. Pokud patříš k lidem, kteří toho už hodně vyzkoušeli, aby se uzdravili, včetně práce s energiemi, nahlédni do hlubin svého nitra.

Nyní ti ukáži intenzivní klíč k tvému léčení. Tato vnitřní „návštěva lékaře“ může vyvolat i spontánní vyléčení. To však může nastat jen tehdy, až skutečně porozumíš uloženým starým vzorcům, které vedly k nerovnováze, a určitou část propustíš. Mám ještě jedno důležité sdělení, které v mnoha poselstvích stále znovu a znovu zmiňujeme: To mimořádné na současné době je, že síla božské milosti působí u každého, kdo s čistým záměrem touží po vyléčení, ať se týká čehokoli. Léčením může být i objasnění nějakého vztahu, přátelství, úhlu pohledu nebo ukončení nějaké nešťastné životní etapy. Milost ženské síly Stvoření, pod jejíž ochranou se nyní Země nachází, působí u všech, kteří se otevírají pro přijetí své božskosti. Jsi připraven? Tvé ANO jde do mnohem větší hloubky, než si myslíš.

Nyní k našemu léčebnému sezení, které následuje: Vyhledej si pohodlné místo, zavři oči a spoj se se svým Vyšším já, s tvým JÁ JSEM. Oznam, že jsi připraven se léčit. Není třeba vysvětlovat, co všechno si přeješ, ono to ví. Důvěřuj, že vše, čeho je právě zapotřebí, bude uvedeno do rovnováhy. Možná se to stane jinak, než očekáváš. Neznáš niterné souvislosti a důvody, jež vedly k nemoci či churavění. Zůstaň v tomto léčebném sezení tak dlouho, jak budeš chtít. A pokus se vnímat, že jste JEDNO, nikoli DVA, nejste odděleni. Ty sám jsi tím, kdo léčí. Důležité je, aby sis toho byl vědom. Někteří z vás zachytí vnitřní obrazy. Možná tě obraz JÁ JSEM zasáhne natolik, že ti vyhrknou slzy. Možná zachytíš slova nebo budeš vnímat určité pocity, které tě hluboce zasáhnou. Budu toto léčebné sezení podporovat svou stabilizační energií. Budu ti pomáhat, aby ses mohl sám léčit. Je to proces, protože nejprve si musíš vybudovat důvěru. Ty jsi vše, co existuje, vše, neboť jsi Bůh, hluboko v tobě sídlí nádherná bytost, která je částí nejvyššího Zdroje. Není to nádherné? Z této síly a radosti, kterou budeš stále silněji pociťovat, čím častěji si dovolíš sám sebe léčit, se začneš uzdravovat, stávat se čilým a budeš se radovat ze života. Dokonce se zbavíš i depresí, které jsou nyní tak hojně rozšířeny.  Souvisejí s otázkou po smyslu života. Dává ti smysl být tady? Ale jistě, neboť sis vybral tuto inkarnaci, abys sloužil lidem a Zemi a také proto, aby ses sám čistil a projasňoval. Protože tím čistíš a projasňuješ i ty druhé, neboť jsme přece všichni vzájemně propojeni.   

Léčení probíhá vždy za předpokladu, že vyjádříš čistý záměr a otevřeš srdce. Tvůj záměr je klíčem. Přeji ti mnoho hlubokých prožitků.  

Uč se umění propouštět, to je cesta do té tolik vytoužené svobody, kterou si přejí všechny národy na této planetě.  

Ještě jedna informace pro skeptiky, kteří tvrdí, že v určitých případech má daleko větší význam obrátit se na  „vnější“ lékaře, léčitele a terapeuty. Zda a kdy je to zapotřebí, víš - tušíš to hluboko ve svém nitru. Pochopitelně mají všechna tato obdivuhodná povolání své opodstatnění a způsoby, jak mohou účinkovat. Avšak tvůj vnitřní léčitel je moudrý, ví o tobě všechno, kdo jiný by to měl umět? Dokonce i zlomený kotník si můžeš vyléčit TY sám, ano, tak to je. Ale netrap se tím, pokud v sobě nemáš ještě tolik důvěry. Pokud budou vnější léčitelé, jimž důvěřuješ a které navštěvuješ v případě nemoci nebo úrazu, dostatečně moudří, mohou při tvém léčení požádat o podporu moudrost a sílu tvého JÁ JSEM, tvého Vyššího já.  

Pozdrav vás Bůh.
JÁ JSEM Saint Germain

Poselství přijala Barbara Bessen v říjnu 2013. Článek je určen k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/saint-germain-channeling-oktober-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.