Kryon - Radioaktivita v Tichém oceánu Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 24 Říjen 2013 08:47
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 22.10.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a dnes k vám tuze rád hovořím, neboť jsou mi v poslední době kladeny otázky, na které si přeje znát odpověď vícero z vás. A tak přicházím, abych i dnes svlažil kapkami magnetické lásky tvé nitro a pootevřel dveře tvému dalšímu poznání.

Jedeš ve vlaku, ze kterého nelze vystoupit. Nastoupil jsi do něj, když jsi sestoupil do své současné inkarnace a přijal jsi své fyzické tělo. Byla to tvá svobodná volba a tvé fyzické tělo ti nikdo nenutil. A jak to dopadlo? Mnohdy své fyzické tělo nemáš rád a mnohdy se vyčítavě stavíš k tomu, jaká trápení ti tvůj fyzický stav přináší. Často ho přetváříš do formy, kterou obdivuješ u jiných. Svým srovnáváním se s okolím však ubližuješ sám sobě a snižuješ vibraci svého světla, jehož zář je právě v těchto dobách velmi důležitá a významná. Odhoď své starosti o tom, co bude. Odhoď veškerou svou zášť, kterou sám k sobě ukrýváš, a že ji nalezneš dost, když se do svého nitra podíváš. Již ve školních letech začalo srovnání se s ostatními, tiché závisti a tichá trápení. A možná snad právě odtud pramení tvá současná nespokojenost a poškození záře tvého světla. Vše změnit můžeš jedinou myšlenkou. Vše změnit můžeš vírou v sebe sama, kterou uvnitř sebe znovu objevíš a postavíš ji do popředí svého zájmu, dodáš ji význam a změníš tak vibraci, která tě dosud provázela.

Země je nyní ve stavu „stagnace“, ale ne ve smyslu duality. Spíše ve smyslu odpočinku před tím, co se v následujících týdnech spustí. Budete nevěřícně zírat na to, co vaše energetická pole dovedou a odrazí se to i ve stavu vašeho zdraví. Již nyní někteří z vás churaví a neví proč. To proto, že plně nesouzníte s vibracemi Lady Gaia a tohle téma jsem již několikrát zmiňoval. Nestačí Zemi ctít a uctívat, nestačí mít Zemi rád, je třeba s ní opět navázat spojení a toto spojení procítit. Jen prožitek – skutečný pocit lásky, dokáže otevřít dveře vašemu novému vnímání. Pryč s teorií, otevřete se praxi, moji milí. A jakmile si na sebe jednou uděláte čas a se Zemí se vědomě propojíte, ať již v krátké meditaci nebo během pobytu v přírodě, pak vám ve vaší vědomé cestě poznání již nic nezabrání a vy se dokážete bez překážek vydat vstříc novým dnům.

Je třeba se podívat na skryté, potlačené emoce, které držíte ve svém nitru a kterým nedovolíte, aby se pohnuly jak dovnitř, tak ven. Nestyďte se za emoce, které ukrýváte v nitru. Jste lidé a emoce patří k vašim prožitkům. Zároveň jste také světelné bytosti, a proto může být každá emoce, která neodpovídá vyšším vibracím, přeměněná v lásku snadno a lehce. Jste multidimenzionální bytosti, které se otevírají stále vyšším vibračním polím. A to znamená, že se současně otevíráte i směrem k planetě Zemi a do nitra Země. A váš vztah k Zemi se prohlubuje, s čímž souvisí téma, o kterém se zmíním v další části.

Zaměřte se prosím na svá chodidla a na nich najděte bod, který je uprostřed. Pro dnešní účel ho nazvu centrální bod chodidla. Pohlédněte skrze tento bod do nitra Země. Tento pohled může roztočit tvou merkabu a tak je dobré, abys byl před tímto cvičením dobře uzemněn a uvědomil si ještě jednou své spojení se Zemí každou částí svého Já. Pak skrze centrální bod chodidla pohlédni do nitra Země a vnímej, jak je tvé spojení se Zemí omezené nebo naopak široké. Vnímej, co ti skrze toto spojení chce Země říci a uvědom si, že především právě skrze tento bod s Tebou vědomí planety Země hovoří. Nestyď se prohlédnout si obrazy nebo vnímat pocity, které Ti Země ukazuje. Pro někoho to ze začátku může být cesta do velkého neznáma, protkaná tunelem černé barvy, který směřuje neznámo kam. Avšak je to cesta vedoucí do změny stavu vědomí, která ti otevře pouze ty dveře, na které jsi připraven je otevřít. Získáš tak komplexnější pohled sám na sebe a na svůj vztah se Zemí. Tento bod na chodidlech budeš energeticky vnímat a kdykoli se vědomě propojíš se Zemí, se  tento bod bude sám obnovovat ve své vibrační struktuře a dovede Tě k novým zážitkům jak na fyzické, tak na jemnohmotné úrovni.

Dovol mi nyní pohovořit na téma radioaktivita v Tichém oceánu. Odpověď na tuto otázku mám na srdci již delší čas a dnes vám ji tedy milerád zprostředkuji. Každý den je Tichý oceán zásobován vodou, která je pro Zemi toxická. Z pohledu vašeho názvosloví je radioaktivní. (poznámka Markety Selinijana – odčerpávaná voda z poškozené jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, která je vypouštěna do moře).

Situace je vzhledem k poškozování ekosystému planety vážná. Je otázkou, na kolik je energie planety stabilní a toto trvalé ničení ji poškodí. Tichý oceán se díky své velké ploše významně podílí na vzestupu Země. Na jeho dně se nachází velká křišťálová města, která střeží vnitřní obal planety Země. Tato města jsou před vlivem radioaktivity chráněna a v tomto můžete zůstat klidní. Ovšem chráněny nejsou ostatní systémy, které ovlivňují váš současný život na planetě.

Jste vlastníky fyzického těla, které je ovlivňováno energiemi, které nevidíte a i energiemi, které na vás působí prostřednictvím prvků, které do sebe nějakým způsobem přijímáte. To, že je intenzivně poškozována velká vodní plocha Země (a nyní nemyslím pouze toxickou vodu proudící z elektrárny), je poškozována víc než jen planeta Země. Je poškozován váš energetický systém, který musí odolávat větší námaze, protože kolektivní vědomí Země je propojené s kolektivním vědomím lidí. Je to jeden jediný celek, který má však svá jednotlivá „oddělení“ a oddělení lidské říše je, obecně se dá říci, podřízené kolektivnímu vědomí planety.

Kolektivní vědomí celé soustavy planety Země si lze představit jako velkou množinu,
kde každá rasa (lidé, zvířata, rostliny, přírodní bytosti …)
jsou svou vlastní podmnožinou a přitom jsou součástí velkého celku.


A proto jste ovlivňováni i tím, co se děje s celou planetou. Váš energetický systém rovněž díky tomuto vztahu dokáže zaslechnout volání těch, kteří jsou běžným sluchem neslyšitelní. Globální poškození vodní plochy Země, jakou je Tichý oceán, ovlivňuje oblast vaší srdeční čakry a ti, kteří nemají dost síly na to, aby se vibračně povznesli nad kolektivní vědomí lidí (většina lidstva, včetně většiny čtenářů tohoto článku), pak pociťují zátěž v oblasti svého srdce, která je bez zjevné příčiny. Je krásné se domnívat, že se vaše srdce čistí. Položte sami sobě otázku. Opravdu má čištění nebo otevírání čakry způsobovat tlak nebo až bolest? Toto není součástí energie Nové doby. Energie nové doby nikdy nepracuje s vibracemi, které člověka zatěžují, zvlášť pokud se to týká energie čakrových center. Energie Nové doby pracuje jemně a dynamicky. Je hladivá a nezpůsobuje tělu stres.

Energie toxicity, která se šíří Tichým oceánem, vašemu srdci stres
způsobuje díky propojení, o kterém jsem se před chvílí zmínil a tak někteří z vás pociťují s každým přicházejícím dnem intenzivnější a intenzivnější pocity v oblasti své srdeční čakry, které nejsou zrovna příjemné. Sem tam přijde den, kdy je situace lepší. To vždy, když pracuje skupina lidí na energetické očistě systému vodních ploch Země. A proto jsou tlaky na srdci intenzivnější a méně intenzivní, podle toho, zda se na Zemi propojí skupina lidí se stejným záměrem či nikoli. Takto to jde den po dni, měsíc po měsíci. Srdeční centrum mnohých z vás stagnuje, ale tato informace by vás neměla rozesmutnit. Měla by vám přinést objasnění toho, co se s vašim energetickým systémem děje a nabídnout vám možnost řešení. Vystupte svým myšlením z vědomí kolektivu, uvědomte si, že vás energie kolektivu nemůže žádným způsobem ovlivnit, a i když to bude pro některé z vás velmi těžký krok a nepodaří se vám to na poprvé, pokud bude váš záměr trvalý, dostává se vám intenzivní podpory z duchovního světa a každým dnem na tom budete lépe. Pak teprve zažijete to, co to znamená rozšiřování své srdeční čakry a budete mít možnosti pocítit pravý význam lásky. A těm co to již dokázali srdečně gratuluji. Intenzita vaší záře je z nebes velmi dobře vnímatelná.

To je poselství, se kterým k vám právě dnes přicházím. Ponořte se do svého nitra a otevřete se svému vnitřnímu vesmíru, který vás tvoří. Odevzdejte všechny starosti a očekávání a vydejte se vstříc poznání, že Země stoupá ve svých vibracích i právě díky tvým osobním vibracím, které jsou na Zemi jedinečné. A tak to je.

S láskou a podporou z magnetického vesmíru
Tvůj Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

©  Marketa Selinijana Stejskalová,  http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

sobotu dne 26.10.2013 v době 18:30 – 19:30 se uskuteční na žádost Kryona a Lady Gaia skupinová meditace pro vodstvo Lady Gaia se zaměřením na oblasti postižené radioaktivitou. Budeme pracovat jak s Posvátnou vodou Lady Gaia (channeling Kryona 14.5.2012), tak s energiemi, o které si sama Lady Gaia řekne. Souzníte-li s textem, sledujte prosím internetové nebo facebookové stránky a přidejte se svým úmyslem ze svého domova v tento den nebo nejbližší možný termín. Děkuji všem. Marketa Selinijana

Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Kniha "KRYON – Najdi cestu k sobě" je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Seznam prodejních míst najdete na www.zemeandelu.cz