Mistr Hilarion - Poselství pro týden 28.10. 2013 - 3.11. 2013 Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 29 Říjen 2013 21:47
Milovaní,
ve světě kolem vás se stále děje plno věcí, které vás rozptylují, a vyžadují a odvádějí vaši pozornost a soustředění. Je velmi snadné nechat se chytit do her polarizovaného světa, a pro Nositele Světla je důležité, aby toto ustáli. Už máte mnoho zkušeností s tím, že titulky ve vašich zpravodajských médiích vznikají pouze s cílem ovlivňovat mínění lidí a vytvářet stoupence toho, co hlásají. Nezapomínejte, že to, kam vložíte své myšlenky a záměry, se také vzápětí manifestuje. Doporučujeme, abyste své myšlenky a záměry vkládali do toho, co chcete ve svém osobním světě zažívat a ne do toho, co se ve vyšších frekvencích rozpouští a rozpadá. Stará světová paradigmata už nefungují, i přes horečnaté úsilí, které se je snaží vrátit zpět.

Toto poselství vás žádá, abyste se s velkým odhodláním a záměrem a svým individuálním způsobem soustředěně snažili o vyzařování/šíření svého světla.
Vizualizujte si planetu obklopenou zlatě bílým světlem vyzařujícím do vesmíru. Představte si své vlastní světlo, jak s vekou láskou a intenzitou vyzařuje a rozšiřuje se do sféry vašeho vlivu. Lidstvo jako celek se musí posunout za své vlastní individuální zájmy směrem k tomu, co je pro vyšší dobro všech. Začněte se sami sebe ptát, co by v situacích, které se vám dějí, udělalo vaše Vyšší nebo Kristovské Já. Musíte BÝT světlem, a pokud se vám stane, že v situacích, které jsou pro vás osobní výzvou, místo láskyplné reakce sklouznete do reflexivního reagování, odpusťte sobě a ostatním a pokračujte ve svých každodenních aktivitách. Každá chvíle je pro vás příležitostí dát se opět dohromady a obnovit své soustředění/záměr na vaši roli Nositele Světla.

Probíhající změny vyžadují pružnost, přizpůsobivost a propouštění předchozích očekávání, jež už nejsou na cestě, kterou jste si vybrali, použitelná a životaschopná. Musíte udělat, co nejvíc můžete, abyste na ní stáli pevně. Denně vás od ní odvádí různá pokušení a tak vám může pomoci, když si sepíšete své cíle a denní plán coby Nositele Světla na této planetě, abyste se k nim mohli vracet a obnovit svůj záměr, když bude vaše cesta zastřená nebo v mlze. Energie stále urychlují probouzení lidstva do nového vnímání a náhledů, což v lidech vytváří počáteční nesoulad. Tento nesoulad vzniká tím, jak probuzení do pravdy o životě na Zemi, tak, jak byl, proniká do vědomí lidí. Probouzení přináší zpočátku určité rozpaky a obtíže, ale nakonec každého jednotlivce osvobodí, dostane přes závoj iluzí minulosti a ukáže, jak se věci ve světě doopravdy měly a mají.

Zásadním tématem při vašem posunu do dalšího měsíce, je váš záměr oddaný  Světlu. Tímto děláte víc, než můžete vědomě poznat a porozumět, ale buďte ujištěni, že vaše vyšší aspekty jsou si plně vědomy této potřeby. Všichni se učíte, jak být mistři života na této planetě, tím, že s denní oddaností a záměrem používáte své myšlenky, slova a činy. Aby se kdokoli stal mistrem čehokoli, musí být v tomto svém úsilí vytrvalý a důsledný. Máte k dispozici všechny nástroje a vše, co po vás žádáme, je abyste věděli a chápali, že takto měníte svůj svět, pro sebe a vaše milované.

Síly Světla tohoto světa dělají svou práci nenápadně a to, jak přispívají pro vyšší dobro všech, není téměř uznáno a oceněno. Pracují v anonymitě, aby mohli svou práci dělat bez většího odporu těch, kdo by konali proti nim. Svými činy a oddaností jsou katalyzátory, díky kterým přichází do světa více světla a to zažíná a umožňuje osvobození od pout, jež držela lidstvo jako rukojmí v nižších vibracích tohoto světa už příliš dlouho. Každá snaha každého Nositele Světla je zesílena těmi z vyšších říší a dimenzí. Ve svém úsilí přivést planetu a lidstvo do vyšších dimenzí nejste nikdy sami. Je to společná práce, která je vždy z této roviny podpořena.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.