Kryon - Lidská duše odhalena Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 15 Duben 2015 17:10

Tento živý channeling byl přijat v San Rafaelu v Kalifornii, 13. prosince 2014

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na okamžik jsme chtěli zastavit, aby mohl vstoupit doprovod a aby to mohli vnímat ti, kteří jsou na toto citliví. Je tak složité předat informace, které jsou mimo to, co očekáváte. Dokonce i potom, co jsou informace předány, není známo, zda se uchytí ve vašich myslích nebo ne, protože některé z těch informací jsou pokročilé.

Toto je poslední channeling v roce 2014. (Poslední pokud jde o informace. Následoval pak ještě jeden s názvem Setkat se s kuchařempozn. překl.) V minulých dvou případech, kdy jsem seděl před vámi, jsem vám předal shrnutí, avšak toto vůbec shrnutí není. Je to „další krok“. Chci jej nazvat „Lidská duše odhalena“. Tato informace opravdu začíná vysvětlovat něco, co je nevysvětlitelné, ale musíme to spojit dohromady, a to jsem chtěl udělat letos.

Obtížnost komunikace

Začnu vysvětlením toho, o co se snažíme. Chci vám vyprávět o duši. Rád bych vám to řekl v pojmech, které jsem nikdy dříve nepoužil, ale nemohu. Nemáte pro to ani slova ani zkušenosti ani související energii. Navíc opravdu nemáte představu o tom, kam jdete – skutečně ne – a přesto je to nádherné! Jeden příklad: řekněme na okamžik – předstírejme spolu, jen předstírejme – že zde přistává nějaká loď z jiné planety. Je přátelská, a vystupuje z ní humanoidní dvojice! Sdělují vám svá jména, odkud jsou a mluví vaším jazykem. Ale když tak na ně zíráte, velmi dobře víte, že v sobě nemají Boží sémě jako vy. Není součástí jejich scénáře, přesto mají inteligenci a zajímají se o lidi. Ale vy vidíte, že ten zájem je z velké části akademický, bez skutečné touhy. Předstírejme na okamžik, že jsou bezpeční, jsou na nějaké výzkumné misi a vy jste jediný člověk, který s nimi dokáže mluvit. Jen předstírejte. Jsou připraveni získat od vás všechno, co vědí o lidstvu. Co to může být, na co by se vás mohli ptát? Představme si to.

Vědí všechno o historii lidstva, přesto mají jednu palčivou otázku, kterou může zodpovědět jen člověk. Ptají se vás na toto: „Po celou tu dobu, co sledujeme a studujeme lidstvo, je zde pro nás stále jedna velká záhada. Je tu jedna věc, které nerozumíme. Prosím, povězte nám něco o lásce.“

Kde začnete? A pak - jaký druh lásky to bude? Budete jim vyprávět o lásce k planetě, lásce ke svému partnerovi, ke zvířatům ve vašem životě, k vašim předkům, k matce a otci? Je to láska k těm, které jste ztratili? Jak byste začali? Kolik druhů lásky existuje? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Když to zkusíte a vyprávíte jim, a i když mají spoustu času, kde začnete? Jak byste popsali neviditelné emoční pole lásky?

Mohli byste říci cokoliv, co byste chtěli a oni by snad poslouchali, ale nerozuměli by vám. Víte, nemají pro to žádný koncept, žádnou představu. Když se zamilujete, je v tom síla ducha, něco příjemného a přece neviditelného, nedokazatelného a nezměřitelného. Hledíte do očí svého nově narozeného dítěte a v tom pohledu je láska a okamžitá komunikace. Láska vytváří okolo sebe nádherné vibrující pole. Dva lidé spolu utvářejí pouto a skutečně tvoří třetí energii, když se setkají. Láska komunikuje okamžitě na dlouhé vzdálenosti. Je to více než jazyk. Jak byste to popsali?

Dovolte nám předstírat, že zde sedí a poslouchají vás. Jakmile chcete mluvit, vytáhnou poznámkové bloky. Když přijde čas odejít, poděkují vám, potřesou rukou a myslí to vážně. Jsou vděční. Jejich výzkum je hotov a tak odletí pryč. Umíte si představit, co si spolu povídají? Nevědí o lásce nic víc, než předtím, než přiletěli! Je to proto, že jim nic z toho, co jste řekli, není jasné. Nemohou plně poznat něco, co nikdy nezažili. Mohou o tom pouze slyšet a akademicky to „znát“.

To je dnešní skládačka a vše, co pro vás máme, je pouze to, co dokážete vstřebat. Proto přejdeme ke třetímu jazyku – jazyku intuice a duchovního porozumění na úrovni srdce. Chceme, abyste z toho pochopili tolik, kolik můžete.

Shrnutí

Dovolte nám shrnout, co jsme zatím řekli o lidské duši. Duše není součástí toho, co je tělesné a přesto sídlí ve vás, na tělesné úrovni. Takže to není chemie, není to synapse vytvořená mozkem a není to intuice. Není to nic z toho, co jste studovali. Je to něco, čemu zatím nerozumíte, protože to nezapadá do žádné škatulky, které jste si pro sebe vytvořili v rámci své 3D vědy. Je to kousek Stvořitele – tvořivý zdroj, který je zodpovědný za „vše, co je“.

Tvořivý zdroj před dlouhou dobou vybudoval nádherný, laskavý systém a byl potřeba Vesmír, aby jej mohl zrealizovat. Teď máte galaxie, planety a život. To všechno bylo v průběhu času složeno dohromady, pečlivě a nikoliv náhodně. Tvořivý zdroj, který vybudoval planetu, vás stále obklopuje. Galaxie, ve které se nacházíte, je určitým způsobem také ve vás, ale skrytá. Je skrytá, protože součástí vaší zkoušky na planetě je objevit, se svobodnou volbou, co tam je. Aby byla ještě skrytější, existuje pouze určité procento informace, se kterým můžete pracovat, takže si ani nejste vědomi, že nevíte všechno. Neuvědomujete si velkolepost toho, co to je, ale uvědomujete si to intuitivně, protože každý člověk intuitivně „cítí“, že existuje něco víc.

Drahé lidské bytosti, tak dávno, jak jen dohlédnete ve své historii, přišly jste na planetu a hledaly jste Stvořitele. Byla to vnitřní intuice. To díky tomu, že přišli Plejáďané a předali vám změněnou DNA a znalost světla a temnoty. To je příběh stvoření a toto vědomí vás nutí pátrat po zdroji všech věcí.

Lidská duše prostupuje vším kolem vás. Není lokalizovatelná, jde o čistě multidimenzionální energii – posvátnou energii mimo vše, co kdy dokážete změřit. Není na stupnici, kterou jste kdy viděli. Nemáte pro ni žádné slovo. Nemáte pro ni barvy, protože je příliš mimo všechno smyslové vnímání, které kdy bude nějaký člověk mít. Ale je to součást lásky, kterou cítíte a vnímáte. Vůbec to nedokážete vysvětlit. Je konceptuálně mimo vaše myšlení. Vy prostě nedokážete vysvětlit svou duši a nedokážete vysvětlit Stvořitele. Ale víte, že existují.

Vaše duše nemá pohlaví. Je obecná, překrásná a naplněná nádherou – a je ve všem. Moji drazí, je i ve mně. Já nejsem člověk a přece je v mém nitru! Mluvím k vám z pozice uznání a vděčnosti. Nikdy jsem nebyl člověkem a občas nemůžu uvěřit, čím procházíte. Stále mne naplňuje údivem, že jste se k tomu zavázali! Ale duše je větší než všechno, co si dokážete představit. Je to motor touhy po vesmíru.

Spojení DNA

Je duše součástí vaší DNA? Ano, samozřejmě. Vaše DNA dovoluje energii duše, aby byla určitým způsobem nesena každým člověkem. Identifikoval jsem vrstvy, ve kterých sídlí, ale to není vše. Je v každé chemikálii ve vašem těle. Sídlí v energii vašeho vědomí způsoby, které vám nejsou známy. Je dostupná způsoby, které neznáte, a miluje vás mimo veškerá měřítka. Nemůžu vám sdělit, co to je, protože opět nemáte koncepty pro to, abyste tomu rozuměli. Ale kdybyste mohli na okamžik pomyslet na ty nejnádhernější barvy, jaké jste kdy viděli, pak by to byl obal, v jakém přichází. Ta nejlaskavější síla, jakou jste kdy pocítili; to by byly dveře do duše. Ta nejsilnější láska, jakou jste kdy pocítili k někomu nebo od někoho, by byla úvodem, kterým by k vám hovořila. Překonává vše, co jste kdy na planetě zažili, a Plejáďané to věděli a rozuměli tomu. Se svolením tvořivého zdroje, který vám ji dal před dlouhou dobou. Vaše DNA byla změněna a vy teď máte díky tomu 23 chromozomů.

Drazí, to co jsem vám dnes předal, bude znít exoticky, pro mnohé podivně. Jsme na to připraveni, ale mnozí z vás musí tyto věci slyšet. Mluvím ke starým duším - k těm, co poslouchají ze záznamu, i k těm, které jsou zde osobně. Ne všichni si to spojíte, ale mnozí dokážou cítit pravdu. Chci vám říci, kdo jste, a i kdybych vám nedal tyto informace tímto způsobem dříve, museli byste si to vyslechnout teď.

Začátek

Když bylo lidstvo připraveno na osetí Plejáďany, byli jste jednoduše součástí zvířat na planetě, navrženi k tomu, abyste byli na tom evolučním stupni, na kterém jste byli. Opravdu jste byli na horní příčce vývojového žebříku. Byli jste na míle vzdáleni jeskynnímu člověku, a byli jste připraveni. Vypadali jste jako dnes a jednali jste jako dnes. Ale v souladu s plánem jste byli připraveni. V evolučním schématu to opravdu nebylo až tak dávno. Byli jste lidskou bytostí připravenou obdržet něco, co mělo pouze několik planet a měli jste 24 chromozómů (jako opice, která je na evoluční stupnici těsně pod vámi).

Začátek tohoto procesu byl před 200 000 lety. Sto tisíc z nich bylo přípravou, aby zůstal pouze jediný druh člověka místo mnoha druhů, jak je tomu u ostatních zvířat. Dokonce i vaše věda si klade otázku, proč neexistují žádné varianty člověka, jako je tomu v přírodě u všeho ostatního. Ale ezotericky je zde otázka: když nastal čas vybudovat Lemurii a začalo osévání, kdo si myslíte, že zde byl, aby obdržel tato semena? Myslíte si, že to byli běžní lidé, kteří vzešli z pozemského biologického evolučního procesu? Nebylo to náhodou nějaké jiné zvíře, aby se stalo Adamem a Evou planety? Odpověď zní ne. Byli jste to vy, a vy jste se inkarnovali z Plejáďanů pro tento okamžik!

Chci vám něco říci. Když dojde na reinkarnaci, není omezena na tuto planetu. A vy jste si toho byli vědomi, že? Museli jste odněkud přijít. Když nastane exponenciální růst lidstva, odkud si myslíte, že přijde zásoba duší? Odpověď musí znít, že odjinud. Duchovní život se nevynoří z ničeho. Duše čekají a jsou připraveny být součástí této planety.

Reinkarnace probíhala miliony let s ostatními planetami, dlouho před 200 000 lety. Pocházíte z Plejáďanů! Rozhodli jste se hodit přes palubu to, do čeho jste se vyvinuli, vrátit se zpátky do základní formy, a obdržet semena. To protože jste museli být na určitém stupni připravenosti povolat vzpomínku duše. Všechny tyto věci, o kterých jste nikdy neslyšeli, musely být správné, aby semena mohla být přijata. Protože spojení DNA do 23 chromozómů pro vás muselo fungovat a přijít do biologického těla, které tím nebylo zahlceno.

Příběh stvoření

Jak říkáme, toto je váš příběh stvoření. Tak nám dovolte vyložit jej jednoduchými výrazy, abyste se mohli ztotožnit s mytologií vašeho času. Adam a Eva byli zvláštní; byli vy. Dorazili (inkarnovali se) přímo z jiného místa, připraveni obdržet znalosti světla a temnoty. Tento proces nebyl náhodný, a vaše písma vám o tom vyprávějí. To je, kým jste byli. Nejste jen staré duše. Jste velmi zvláštní staré duše. Přišli jste z Plejád, z hvězdného systému, kterému byste nevěřili. Přišli jste ze všeho do skoro ničeho, a udělali jste to, protože jste viděli dnešní možnosti. Kolik životů jste prožili v uplynulých 100 000 letech? Čím jste prošli, abyste se dostali k dnešku? Je to nesmírné.

Chci vám říci, kam to směřuje a možnost toho, kam to může dojít. Potom chci pro vás vykreslit pár časových rámců, ale nechci vás děsit tím, jak dlouho to bude trvat. Ale chci vám ukázat možnosti toho, co se může stát, a tady to začíná být trochu zvláštní.

Život v galaxii

Věříte tomu, že ve vaší galaxii existuje ještě jiný život? Jestliže patříte k těm, kteří čekají na důkaz, potom byste měli přestat číst, protože to bude chvíli trvat, než takový důkaz dostanete. Ale některé věci jsou zřejmé. Když jste byli malí a přišli jste na pláž, kladli jste si otázku, jestli jsou na této planetě ještě jiné pláže? Pokud ano, řekli jste: „Neexistují žádné, dokud to nedokážu a všechny je neuvidím.“? Ne. Dali jste si dohromady, že to je prostě způsob, jakým oceán funguje… všude. Existují desítky tisíc pláží, i když vy vidíte jen tu jednu – to je zdravý rozum. Víte, život takto v galaxii funguje… všude. Stalo se to právě tak jako na Zemi, těmi stejnými procesy. Představa, že vy jste jediní, kteří žijí, je naprosto proti zdravému rozumu. I když můžete namítnout: „Pořád mám problém s tím vším.“ Pokud ano, pak jste jedním z lidí, kteří byli naprogramováni, aby dali přednost mytologii stvoření před vědeckou pravděpodobností. Není v tom žádné posuzování, ale může to zpozdit velkolepost vašeho sebeuvědomění.

Když řeknu Plejáďané, na koho myslíte? Co si představujete? Možná nějaká stvoření s humanoidní formou, pouze o trochu vyšší a velmi moudrá? Možná sem přicházejí v dopravních prostředcích nebo (zadržení dechu) okamžitě, bez dopravních prostředků? Pokud přicházejí okamžitě (jak to opravdu dělají), co by vám mohli sdělit o tom, co oni mají a vy ne?

Sedm sester

Dovolte mi vykreslit obraz o vašich semenných rodičích: plejádské hvězdy, konstelace Sedmi sester, se ve skutečnosti skládají z devíti sluncí. Z těch devíti jsou tři hlavní obyvatelné planety (všechny jsou potenciálně obyvatelné Plejáďany). Jsou společností osvícených humanoidů po dobu dvou miliónů let. Na chvíli se zamyslete – vy máte 200 000 let a z nich 100 000 jste řádně osetí. Všechno to začalo před padesáti tisíci lety v Lemurii a dalších spřízněných místech. A právě jsem vám sdělil, že Plejáďané v tom jsou už dva miliony let!

Tudíž se díváte na společnost, která je osmkrát starší než ta vaše – osmkrát! Prošli tím, čím vy, až na vrchol! Vyrostli a dospěli stejným způsobem jako vy, a měli k tomu rovněž časový rámec. Dostali se do statusu absolventa tak jako to teď děláte vy, a všechno se pro ně změnilo. Byli tady 2 miliony let a velkou část z té doby, asi 10 000 let strávili vzájemným zabíjením se. Zní vám to povědomě? Zabíjení se navzájem! Opravdu, byli na hřišti uvědomění, házeli kamením a spílali, bez elegance vyspělosti, když byli v temnotě. Jsou to stejné úkoly, kterými procházíte i vy. I oni překročili ukazatel a začali dostávat informace, právě tak jako vy.

Atributy Plejáďanů

Drazí, jejich DNA je strukturovaná stejně jako vaše; jen chemický výpočet je jiný. To jste asi věděli. Naleznete to v celé galaxii, protože principy, které to vytvořily zde, to vytvořily všude. Je to základní galaktická stavební jednotka života. Existuje dokonce i ve vašem slunečním systému a vy to jednoho dne uvidíte, až se dokážete dostat na všechna místa, která pozorujete. Naleznete DNA! Potom přijde „aha!“. Začnete chápat, že se všude jedná o přirozeně se vyskytující životní proces.

Když dospěli a dostali rozum, DNA Plejáďanů začala být životaschopnější. Procento její efektivity se začalo zvyšovat – 44%, 54%, 55%, 66%, 77%, 88%. Dovolte mi, abych vám řekl, co se stane při 88%. V tomto bodě začnete splývat s duší. Jste navrženi k tomu, abyste byli božští, věděli jste to? Chci vám říci toto: jste navrženi, abyste žili věčně! Váš design má co dělat s obnovitelnou biologií. Každá buňka pokračuje stále dál a dál, zvláště božskost ve vás. Když začne být DNA efektivnější, buňky se obnovují podle kmenových otisků, ne podle kopie, jako teď. Tato buněčná struktura nikdy skutečně nezestárne. Nikdy nezestárnete! „Kryone, to zní pěkně, ale co uděláš s přelidněním, když nějaká civilizace nikdy nestárne?“ Dám vám malou nápovědu: Plejáďané mají tři planety. Říká vám to něco? Učíte se pohybovat ve svém okolí, a učíte se o vesmíru. Není to otázka a není to problém. Stává se to nádhernou, snadnou volbou. Navíc, existuje božská moudrost nerozmnožovat se – konečná svobodná volba pro svobodnou kontrolu populace s kolektivní moudrostí.

Plejáďané jsou tím nejbližším andělské podobě, co ve svém životě uvidíte.
Fungují na 88%, mají kontrolu nad fyzikou a je to přirozené, není to žádné zařízení. Zapletli se s něčím, s čím se chtěli zaplést [zapletení je zde použito ve fyzikálním smyslu]. Lidská duše je božská, fyzika je jejím jádrem, s moudrou kontrolou nad vším. Stvořitel je v duši. Tvořivý zdroj je mistrem fyziky ve vesmíru. Fungujete-li na 88%, máte kontrolu nad vším. Takové je sémě, které je ve vás. Zní to povědomě? Co dělali někteří mistři planety, co bylo tak pozoruhodné? Používali zdravý rozum – to byla jejich kontrola nad fyzikou. Zázraky? Možná, že schopnosti podobné těm, které měli mistři, jsou jen v DNA fungující na 88%.

Plejáďané byli oseti dalšími. Mluvili jsme o Orionu a Arkturu (v dřívějších channelinzích – pozn.překl.). To jsou jména vašich semenných prarodičů. Před těmito jmény je ještě jedno, o kterém jste nikdy neslyšeli. Přemýšlejte o časové škále a mělo by to začít dávat smysl. Vaše planeta je více než čtyři miliardy let stará. Kde jste byli? Jste tu nováčci! Jste opravdu noví. Představte si, co se dělo ve vaší galaxii, zatímco Země chladla. Víte, jak dlouhá doba je miliarda let? Představte si, co se dělo, a život, který prochází svými vlastními cykly. To je zdravý rozum a zahrnuje dobré přemýšlení o pravděpodobnostech od těch, kteří sami sebe nazývají vědci.

Toto je v této chvíli jediná planeta svobodné volby v této galaxii, drazí, a každá vybraná planeta má tento atribut – jedna po druhé. Právě jste překročili velký ukazatel a veškerý život v této galaxii, který má božskou DNA, o vás ví. Ten signál byl vyslán v prosinci 2012. Chci vám říci, co to způsobilo. Přineslo to oslavu, naději, návštěvníky a pomoc. Začíná skutečný systém dospělosti. To nebylo „dáno“ ve vaší pravděpodobnosti. Ve skutečnosti jste to vytáhli na poslední chvíli.

Duchovní evoluce

Můj partner strávil celý den vyprávěním o duchovní evoluci v buněčné struktuře vašeho těla. Tato evoluce začíná vytvářet symbiotický vztah mezi vaší DNA, vaší Akášou a vaší intuicí. Pokryl všechny tuto problémy, ale nikdy doopravdy nemluvil o duši. Důvod je ten, že jsme mu to ještě nepředali. Systém duchovní evoluce přichází prostřednictvím duše. Nepřichází skrze šišinku nebo mozek. Šišinka vnímá vyšší já. Intuice vnímá vyšší já. Ale duše je energie, která dodává informace. Duše je spojena s mřížkami. Vaše lidská duše je, a vždy byla, katalyzátorem pro pokročilou energii, kterou jste nyní připraveni přijmout. Tato energie vzestupu nepřichází skrze lidský podíl buněčné struktury. Nemůže. Mnohé planety selhaly a zničily samy sebe, protože celé civilizační „dospívání“ a zrání je procesem svobodné volby prostřednictvím ne-buněčných systémů.

Různé druhy “vzpomínek”

Časové kapsle, které se otevírají, které aktivovali Plejáďané, budou „spatřeny” několika vašimi částmi. Některé skrze mřížky, ale některé uvidíte skrze vaši duševní část. Ta bude dostupná, až dosáhnete 44% (efektivity vaší DNA). Toto je signál, aby se plně rozvinula. Duchovní evoluce bude zvýšením v něčem, o čem jsme nikdy dříve nemluvili, ale co začínáte cítit. Nazveme to „vzpomínka duše“. Začínáte si vzpomínat na věci mimo Zemi!

Vaše hlavní Akáša představuje pouze zkušenosti ze Země. Dovolte mi, abych vám o tom něco řekl.  Před dlouhou dobou jsme vám předali informace o tom, co se stane s vaší Akášickou vzpomínkou, když projdete závojem. Zůstane zde na Zemi. Je v Jeskyni Stvoření, v krystalické substanci, která si pamatuje nebo skladuje vše. Je to, jako byste měli svůj vlastní krystal, a ten zůstává na planetě. Když se vaše duše vrátí, vyzvedne si informace, vloží je do vaší DNA, a pak vstupuje do dalšího reinkarnačního dobrodružství. Jinými slovy, vaše Akáša zůstává zde na planetě.

A tak mi dovolte, abych se vás zeptal: jestliže je tomu tak, proč si potom někteří z vás vzpomínají, kým jste byli na jiné planetě? Odpověď zní, že někteří z vás si pamatují plejádskou energii. Někteří z vás si pamatují, že jste si tím opravdu předtím prošli! Některým z vás to dodává naději, protože víte, co se stalo. Viděli jste se před dlouhou dobou s 88% ve vaší DNA, a proto jste zde. Aby k tomu došlo i zde, potřebujete k tomu tuto vzpomínku, a vy ji nezmeškáte! Kdo ví, jak dlouho to potrvá? Na tom nezáleží, protože vy zde budete celou tu dobu. Toto je vzpomínka duše, ne buněčná DNA Akášická vzpomínka. Vzpomínka duše se zaobírá celým životem, všude. Nakonec si možná dokonce vzpomenete, že jste věční.

Kým jste byli před pěti milióny let? To vás také napadne. Chcete opravdu vědět, odkud přichází vaše duše? Odpověď zní, že ze všech planet se svobodnou volbou, které absolvovaly. Nepřichází z nebe z nějaké studny duší z tvořivého zdroje. Přichází z jiných míst, které si tímto prošly, drazí. To je to, kdo jste. Ale ti v této místnosti a ti, kteří toto poslouchají a čtou, by zde nebyli, pokud byste neměli určitý atribut vzpomínky duše, která už pracuje.

Přitažlivost budoucnosti

Tento atribut duchovní dospělosti je tak atraktivní, drazí, že jej nemůžete nechat být. Vy VÍTE, jaké to je, přijít na místo, kdy jste jedno s Bohem. Byli jste tam, dělali jste to a byli jste těmi prvními na planetě, kteří obdrželi semena. Teď se začínáte probouzet a trochu si vzpomínáte na to, jaké to bylo – jen trochu. Bojujete s konflikty spočívající v bytí člověkem, ale současně víte, co by mohlo být vpředu, a co můžete udělat. Přichází frustrace, a občas i chemická nerovnováha. V posledních dvou letech mnozí dokonce zemřeli. Možná, že někteří z nich byli vašimi přáteli? Nebyli jste na to připraveni. Snad to byli partneři? Chci vám něco sdělit, pokud jste to neslyšeli už dříve. Jsou zpět! Odešli proto, aby nyní měli nový nepopsaný list s obnovenou energií. Museli odejít, aby vydláždili cestu pro váš návrat, drazí, kvůli tomu, co se stalo v roce 2012. Jejich brzký odchod byl naplánován, aby připravili cestu pro váš návrat.

Víte, existuje ohromný systém, který jde za hranice laskavosti. Existuje systém, který je prosáklý tou největší láskou tvořivého zdroje, a vy si to neumíte představit. Přetéká uznáním k vám, čeká, až se stanete jedním s Bohem. A navíc, jak zvyšujete procento efektivity své DNA, vaše duše přináší více tvořivé energie z centrálního zdroje. Toto je vývoj lidského ducha. Je mimo biologii, za hranicemi vědomí, protože si podáváte ruku s tvořivým zdrojem vesmíru.

Načasování: trvalý problém

Uzavírám tento jednoduchý příběh duše. Teď už víte, co se děje. Mohli byste chtít zopakovat slova: Jak dlouho to bude trvat?“ Příliš dlouho [smích]. Drazí, toto je teprve začátek. Jste v roce dva [2013 byl rokem rekalibrace označovaným jako rok nula; rok 2014 byl rokem jedna]. Teď pomalu začnete vidět lidské dospívání v duchu. Říkáme to stále znovu a znovu. Věci, které jsou dnes v lidstvu mimo rovnováhu, se začnou vyrovnávat a s časem dospívat. Právě teď temná energie bojuje o svůj život. Nakonec uvidíte změnu všude v každém aspektu – dokonce i v politice.

Rovnováha, soucit a moudrost začnou být vidět. Až se příště reinkarnujete, vzpomenete si, kdo jste, to je můj slib. Možná si nevzpomenete na své jméno, nebo jakým člověkem jste byli, ale budete si pamatovat, že jste byli zde a že jste zpátky. Začnete tam, kde jste skončili. Budete moudré staré dítě, které předčí kteréhokoli dítěte, které znáte dnes, a nebudete dělat chyby, které jste udělali, když jste tu nyní – ani jednu z nich.

Toto je nová moudrost a přichází spolu s vámi. Mnohem více než normální Akáša. Vzpomínka duše vás uchová v bezpečí a vaše děti ponesou to, co nesete vy. Toto je cesta, která bude fungovat. Základní vzpomínka duše ji požene kupředu - přes mír na Zemi, až k absolvování! Je to pro vás příliš ezoterické? To je v pořádku. Mám na vás dost času, abyste to pochopili. Prověřte si to se mnou – i za milion let.
A tak to je.

KRYON
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  - The Human Soul Revealed

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.