Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Markéta Selinijana - Změna struktury světelného těla
Kryon - Markéta Selinijana - Změna struktury světelného těla
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 02 Srpen 2013 15:47
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 25.07.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás moji milí. Jsem Kryon z Magnetické služby a jsem velmi rád, že k vám smím dnes promluvit. Procházíte obdobím, kdy každý z vás vnímá, že se něco děje a emoce, které tento stav provázejí jsou pro vás někdy náhlé a nepopsatelné. Někdy se ptáte, kde se ve vás takové emoce berou? Kde se bere ta zlost a ta nenávist, které někdy tak prudce vystoupají na povrch, že se sami divíte svým reakcím a pak následně odezvě ze svého okolí? To vše probíhá na základě stoupajících vibrací vašeho Já.

Když se podíváte všude kolem sebe, uvidíte ty stejné lidi, ty stejné bytosti jako jste vy. Když se na ně však podíváte svým vnitřním zrakem, pak můžete pozorovat energetický stav těchto bytostí a vnímat, že se struktura světelného těla mění. A stejně tak se mění i vaše světelné tělo a všechny procesy, které jsou s ním spojené. Je to změna, která přichází zevnitř vás a přesto probíhá od nejvzdálenější vrstvy vašeho jemnohmotného systému (Kryon myslí od nejvzdálenějšího jemnohmotného těla – v současnosti máme 23 jemnohmotných těl – poznámka M.Selinijany). Touto změnou prochází vše, co se nachází na Lady Gaia a tak jste součástí této změny vy sami, váš soused i vaše pračka (Kryon se usmívá).
 
Když zaměříte svou pozornost do svého nitra, na struktury svého těla, začnete vnímat jemné proudění toků energie, které se navzájem spojují do formací a obrazců, které jsou vašemu rozumu neznámé a zatím si je neumíte vysvětlit. To proto, že vaše myšlení má v současnosti svá omezení. Ta, která jste převzali z dob, kdy jste žili na Zemi. Každou opakovanou zkušeností se toto omezení mysli prohlubovalo a tak teď někdy nerozumíte všemu, co se vám snaží duchovní svět sdělit, nerozumíte všem souvislostem, které rozvoj duše a probuzení přináší, ale přesto máte uvnitř sebe nástroj, který všemu rozumí a tím je vaše srdce. To proto vás stále vyzýváme k tomu, aby jste své srdce otevřeli a dovolili mu, ať za vás jedná jeho energie a ne energie, která je omezená – energie vašeho rozumu. A i nyní změnám ve vašem světelném těle vaše srdce rozumí. Dovolte si tedy svému srdci naslouchat a budete vědět, že informace, které k vám přichází, se vás dotýkají a najednou rozumíte řeči, která pro vás byla dosud neznámá.
 
Řeč srdce je nástrojem, kterým se budete zabývat v dalších letech.

Představte si, že byste se místo cizích jazyků učili naslouchat a hovořit řečí svého srdce. Jaká by to byla změna ve všem, co prožíváte. Jak tímto jedním jazykem porozumíte všem lidem na světě, porozumíte všem bytostem, které mezi vámi žijí, porozumíte zvířatům, stromům i vodě a dokonce i návštěvníkům z jiných galaxií. Jaké ulehčení tento jazyk celému světu přinese. Jak se změní systémy, které jsou na cizích jazycích závislé. Jazyk o kterém hovořím je ten, který všichni znáte, avšak který se opět ukryl tam, odkud pochází – do nitra vašeho srdce a tam vyčkává ke znovuobjevení.

A tak kdykoli, když své srdce otevíráte a nasloucháte mu,
zároveň obnovujete spojení ke komunikaci galaxie, ve které se vaše planeta nachází.


Je to i jazyk, kterým hovořím já a přesto mu mé médium rozumí. Je to jazyk, který ve svém nitru již znáte a tento jazyk hovoří vždy v řeči, které rozumí vaše vědomí. A stejně tak můžete hovořit s lidmi jiných národů. Dokážete navázat komunikaci s kýmkoli si budete přát a přesto na druhu řeči dané bytosti nezáleží. Vaše kapacita je neomezená. A k tomu vede rozvoj vašich schopností srdce. V úrovni srdce neexistuje lež. Přes úroveň srdce poznáte upřímnost jakékoli komunikace, kterou zažíváte a která je směřována k vám osobně nebo je vázána ke společnosti jako celku. Poznáte, kdy je slovo „láska“ myšleno s láskou a kdy je to jen slovo znějící prázdnotou. Rozpoznáte úsměv a radost, která k vám proudí, když s někým telefonujete nebo si píšete vzkaz. Poznáte, kdy vás člověk balamutí a kdy si s vámi milými slovy jen hraje. Přichází čas padání opony, dějství lží končí, mění se role a herci přesto zůstávají. Upřímnost se stává něčím, čemu se všichni učí a čím se mění systém fungování celé společnosti.
 
Vaše světelné tělo přestává být závislé na dualitních systémech Země a než se plně od těchto vlivů osvobodí, bude to trvat ještě několik let. Čím více se otevřete energii Země, která se pod vašima nohama ve své vibraci pozvedá, tím snadněji se váš jemnohmotný systém uspořádává do formy, kterou potřebujete pro další období svého života. To, co se nyní se Zemí děje, je to, že se Země snaží nadechnout a dýchat v rytmu „Božské“ existence vesmíru.

A tak vzhlížejte k Zemi moji milí, právě ona se vás nyní snaží svou vibrací pozvednout zároveň se sebou samotnou. A i když k Zemi stále proudí magnetismus lásky, tak právě fáze, která začíná, míří svou energií od povrchu Země směrem do volného prostoru a stále dál. Jen na Zemi záleží, jak rychle půjde vyšším vibracím vstříc a na vás pak záleží, jak se přizpůsobíte tomu, co nyní Země prožívá.
 
To, že se ve vás někdy objeví hněv nebo negativní emoce, souvisí nyní se Zemí a s tím, co tu prožíváte a co jste tu prožili. Zemi je třeba se naprosto otevřít a vnímat její energii jako tu, která vás nese a která vám umožňuje žít. Zemi je třeba celým svým srdcem odpustit. A jakmile dojde k odpuštění, což vždy provází silný příliv energie, pak pro vás ladění vibrací jemnohmotných těl nebude zátěží, ale začnete si užívat to, jak se vaše tělo rozpíná a s každým nádechem budete vnímat stále více energie.

Vaše Já povstává. Vibrace se ustalují a ve vašem nitru se rozlévá klid a mír. A k tomu je třeba dospět moji milí. To je cílem následujícího období.
 
Přestaňte řešit věci, které jsou pro vás zátěží a vždy situaci pozorujte z úrovni svého srdce. Zjistíte, že je váš život prosycen malichernostmi a to, na čem opravdu záleží a co vede k vašemu radostnému Bytí na Zemi, to leží v opomnění. Představte si Zemi v roli, která pro vás možná bude nová.
 
Představte si sami sebe jako bytost, která se svou velikostí dotýká nebes a Lady Gaia – planetu Zemi, kterou obýváte, vezměte do své náruče.
Hýčkejte ji jako své dítě, jako někoho, koho milujete a na kom vám ze srdce záleží.
Pak pocítíte příliv emocí, které se již delší čas chystaly k uvolnění
a dopřejte si tuto posvátnou chvíli se sebou samotnými a se svými emocemi.


Vaše emoce jsou vždy důkazem toho, že se děje něco správně, něco, co je pro vás prospěšné. Emoce jsou ukazatelem cesty, jsou spojeny s energií vašeho srdce a tak poznáte, kdy emoce vedou k radosti a uvolnění a kdy se jedná o projev ega a určitou formu hněvu a rozčílení.
 
Dovolte Zemi, ať se stane vaší součástí a obnovte svazek, který máte se Zemí. Hýčkejte svou planetu, která vám umožňuje mít fyzické tělo, protože jen zřídkakde ve vesmíru máte možnost touto formou života žít. A když se vaše láska uzdraví, když přijměte Zemi jako domov současného bytí své duše, pak se mnohé rány ve vašem nitru zacelí. A to povede i ke změnám ve vašem jemnohmotném systému těla. Což snadno poznáte, když na něj zaměříte svůj zrak. Uvidíte a rozpoznáte ona propojení, o kterých jsem na začátku hovořil. Poznáte, že nyní proudí energie snadněji, a že se touto prací mnoho míst ve vašem světelném těle projasní. Pak již nebude důvodu k tomu, abyste prožívali nenadálé výbuchy emocí, které se v tomto období u lidí uvolňují. Čistí se vztah: člověk – Země. A každý z vás svým vědomím přispívá k tomu, že se tato cesta stává i pro další lidi snadnější. Globálním propojením společně tvoříte něco velkého. Struktury, které se uvnitř vás mění, mají široké spektrum působení.

Vnímejte změny uvnitř sebe a pak stejné změny vnímejte i ve svém okolí. Svou září pozvedáváte jiné. Zář, která vás obklopuje, vás neustále doprovází a dotýká se, prolíná se se vším, s čím přijde do styku. Nikdy nejste ve své záři sami. Vždy je vaše zář podporována září jiných bytostí, které jsou ve vaší přítomnosti. Vzniká pestrobarevná směsice různých vibračních frekvencí, která se každým okamžikem mění a každým okamžikem pozvedává.
 
A tak se nyní obrať do svého nitra a vnímej svou zář. Vnímej, jak vychází tvým tělem na povrch a jak si hraje s barvami světla, které se prolínají s tvou aurou. Uvědom si šířku svého bytí a pozvedni tuto zář všude, kde jsi, v celém svém Já. Vnímej shluky energií, které se ve tvé záři sdružují a pak snadno rozeznáš bytosti, které tvé záři dodávají pestrobarevné vibrace nových kvalit a energií. Dnes ti pomáhají tito, zítra zase jiní. Někdy ve tvé blízkosti zůstávají delší čas a jindy jen tvou aurou projdou, aby tímto jedinečným okamžikem ve tvé záři zanechaly stopy světla, které ti pomáhají růst. Je to vzájemné prolínání světů, které povstávají. Je to vzájemná spolupráce těch, kteří se pracovníky světla nazývají.
 
Vše probíhá v úrovni tvého podvědomí a z tohoto procesu není ani Lady Gaia vynechána.  I její zář se s tou tvojí prolíná a když si to dovolíš vnímat, získáš spoustu informací o sobě a o tématech, která jsou se Zemí úzce spojená. Země si přeje, abys zde žil v hojnosti. A když se tvůj vztah s Lady Gaia uzdraví, může se rozvinout spolupráce, která tě k hojnosti doprovodí.

Neb na svět jsi nepřišel kvůli tomu, abys v jakékoli oblasti svého bytí strádal. Na svět jsi přišel, abys byl jiným příkladem a svým světlem ukázal směr těm, kteří své Já teprve hledají. A to právě děláš tím, že se poznáváš.
 
S hlubokou úctou se tvému světlu klaním a ve tvé blízkosti zůstávám.
 
S láskou Kryon
 
Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook s aktuálními informacemi a krátkými channelingy Kryona a jiných světelných bytostí: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi


Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Kde knihu zakoupit najdete na www.zemeandelu.cz
 

Vyhledávání