Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Symboly Symboly Symbol energie zrození s poselstvím
Symbol energie zrození s poselstvím PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Úterý, 29 Březen 2005 19:55

Poselství k energii zrození od Áriů - bytostí paralelního světa Země a správců informací.

 

ENERGIE ZROZENÍ

 

Áriové hovoří:

„Ve slunci a mezi nebesy dochází ke spojení nebe a Země. Tím otevírá se další část, která pokračováním symbolu tvoření jest. Tím jednota tu nastane a svoboda duše zrodí se. Svoboda duše při každém dalším zrození, kdy při něm dojde s duší k souznění. Svoboda, radost z plození a bezbolestné rození. Radost v srdci nastane a jednota s duší se rozezní. Dojde k naprosté harmonii těla, ducha a vesmíru, nebude místo pro nevíru.

To symbol ticha v souznění s duší v nebi a zároveň na Zemi. Přijetí a pochopení daru bytí na Zemi, kde zkušenosti vytváříte a svou cestou duše jdete. To symbol k vaší svobodě, též pravdou a poznáním je. Symbolu zneužito nebude. Nebude docházet k vašemu klamání. Velká pravda se otvírá a vy děkujte za ten dar. Toť poznání o vás samotných při prvním zrození zde na Zemi. Otevírání pravdy je postupné.

Žehnáme vám!

Se symbolem zrození se blíží návrat k jednotě, klidu a harmonii v naprosté čistotě. Je to čistota duše bytí zde na Zemi a kdekoli jinde. První čisté zrození a to nejenom na Zemi, ale i v jiných galaxiích. Já i Bůh jedno jsme a tak to je. Pomáhá zpět vás dovést k božské podstatě. Je lehkostí bytí i žití kdekoliv. Spojení nebe se Zemí v čistotě a souznění. Není důvod k obavám, neboť k prvopočátku zrození vede vás. Splynutí čistého z lásky a vznik nového. Nového života či nalezení své pravé boží podstaty a celkové jednoty, jednoty Boha, života.

Když svůj vnitřní kříž proměníte, i vy svůj střed najdete, k harmonii dojdete a klamáni nebudete. Je tu vznik nového a čistého, teď pro vás nadpozemsky krásného, při tom je to tak pozemsky přirozené. Jen bolestí svou jste se odtrhli, od jednoty tak vzdálili. Proto vložte symbol zrození do svých čaker, tím se lépe rozpomenete. Dva trojúhelníky v symbolu byly odtržené a nyní se spojily, stejně jako se i vy vracíte ke své boží jednotě.

Vše jak v matčině lůně zrodí se. Čistě a pokojně bez bolesti rodí se - i zde ku pomoci přichází, neboť nemusí být strach z rození zde na Zemi. Strach z fyzického rození vytváří strach při každém se pak zrození na Zemi. Již v matčině lůně se bojíte, při plození si strach předáváte a s touto energií se pak rodíte. Toť symbol pro čisté plození a rození jak pro ženy, tak pro muže. K čistotě beze strachu pomáhá a porodní cesty otvírá. Je to důležité pro 2. čakru, aby k čistému ozdravení tam dojíti mohlo. Může se tak předejít vašemu méně přirozenému porodu – císařským řezem, kleštěmi…

Žehnáme vám!“

 

Monina Hončová, březen 2005.

 

Áriové hovoří:

„Předáváme vás do rukou sestry Bášami, která se pověřena úkolem střežit komnatu zrození ze síly a jednoty, komnaty rození čisté síly duše. Tato komnata navazuje na první komnatu tvoření a zároveň na všechny ostatní komnaty, kterými musíte projít a projdete, abyste byli připraveni na úplnou transformaci Země, galaxie, vesmíru. Vše začíná v nekonečné jednotě celku a její harmonii. A když vás nekonečná boží moudrost a láska „vyjednotila“, rozdělila na určité množství celků, právě tam byla vaše první zkušenost, jaké je zrození něčeho nového. Mohli jste tehdy zažít, jaký ten první pocit je, co vám přináší, jak na něj reagujete, jak reagujete na ostatní celky a oni na vás. Je to kosmická hra, ve které jste se ocitli, zrodili. Toto první oddělení či rozdělení vám přineslo mnoho nových protikladných zkušeností:

1) strach ze samoty, oddělení, pocit nejednoty;

2) pocit, jak úžasné je být svobodná část duše, pocit absolutního přijetí děje nového zrození čehokoliv.

Jsou to reality, se kterými se potýkáte většinu inkarnací. Zakoušíte oba póly této energie. Teď je třeba tuto energii soustředit a sjednotit - ve vás i ve vesmíru. Nacházíte se právě na Zemi, tak to dělejte tam. Jiné duše a jejich součásti jsou jinde, tak to dělají tam – sjednocují ve své současné realitě. Děje se to současně se všemi částmi vesmíru, ve všech součástech vaší duše. Došli jste do určitého bodu vývoje a je možné začít pracovat na opětovném sjednocení. Zažívat a uvědomovat si jednotu ve všem a se vším.

Symbol zrození pomáhá přijmout, pochopit a sjednotit všechny dosud získané zkušenosti. Také přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy. Sebepřijetí své síly zrození všeho. Symbol je třeba přijmout do čaker a v srdci energeticky propojit až do prvního vašeho zrození na Zemi. Nastane hluboké uvolnění vnitřních sil – smíření.“

 

Ondřej Honč, z meditace u Evy Puklové 29. března 2005

 

Vyhledávání