Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - 1. Kryonova kniha od Lee Carrolla v češtině
Kryon - 1. Kryonova kniha od Lee Carrolla v češtině
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 09 Duben 2014 22:41
Milí přátelé,
s velkou radostí vám dnes představuji zprávu, která jistě potěší široké, početné řady Kryonových stoupenců. Po období příprav se brzy, během asi 2 týdnů, na českém knižním trhu objeví první české vydání jedné z řady Kryonových knih.

V době, kdy jsme zvažovali, kterou knihu vybrat jako tu první pro českého a slovenského čtenáře, existovalo 12 Kryonových knih. Vznikaly v sledu času na podkladě channelingů Kryona přijímaných Lee Carrollem.  Všechny vydané tituly jsou nějakým způsobem zajímavé, významné a podnětné. Víme, že Kryon předává své zprávy ke všem aspektům života na Zemi. Hovoří o podstatě života, o jeho principech, o tom, proč existuje život na Zemi a jaká jsou jeho duchovní i fyzikální pravidla. Hovoří také o tom jak se život na planetě vyvíjel, jak vznikl člověk, lidská bytost, kdy a jak se humanoidní bytost na Zemi stala lidskou duchovní bytostí a jak člověk získal svou tvořivou moc a sílu, o níž ale dnes neví. Nevyhýbá se ani tématu mimozemských civilizací a mluví i o mocných na této planetě, jejich vlivu i manipulaci. To vše také uvádí na pravou míru a dává do náležitých souvislostí. Vysvětluje život jako systém s duchovními pravidly. Je toho opravdu mnoho, co Kryon ve svých channelinzích přináší/předává.

Rozhodli jsme se však zahájit vydávání Kryonových knih právě tou tehdy poslední, 12. knihou. Je to kniha, která je celá zasvěcená tomu nejvýznamnějšímu elementu lidské bytosti,  pojednává o lidské DNA. Má název „12 vrstev DNA“.

Rozhodli jsme se tak především proto, že poznání úplnosti naší DNA nás přivádí k uvědomění si  svých možností jako multidimenzionální bytosti, jakou byl např. Ježíš či jiní Mistři. Poznání DNA, v jejím celku a pochopení její komplexnosti a kvantových vlastností vede  člověka k uvědoměním si a uchopením své tvořivé síly. Napomáhá to a posléze i umožňuje rozvoji vědomí. Přivádí nás to k převzetí zodpovědnosti a řízení sebe sama, svého života, jeho kvalit ve všech oblastech. Jistě, za prvé v oblasti ovlivňování až řízení svého zdraví, zdraví svého fyzického těla, k řešení různých onemocnění, fyzických poranění apod. a jakož i délky života. Ale skrze ovládnutí své DNA, tzn. vstoupením do vědomé komunikace s ní můžeme ovlivnit téměř vše v našem životě.

V knize, kterou zanedlouho můžete držet a číst, najdete hlubokou duchovní sondu do podstaty života lidské bytosti. Dozvíte se, že lidská DNA není jen tou známou biochemickou dvojšroubovicí, ale že má energetickou, kvantovou podstatu v podobě kvantového elektromagnetického informačního pole, kterým je ta hmotná, biochemická část DNA, obklopená a které řídí a upravuje činnost této dvojšroubovice, jednotlivých jejích genů. Tato kvantová část naší DNA je propojená s naším vědomím, myslí a na podkladě našich myšlenek, emocí, pocitů, nálad a skrze toto propojení pak dochází k programování biochemické DNA. Ta pak ovlivňuje činnost a kvalitu života fyzického těla člověka a dalších vnějších okolností života. Dá se říci, že naše DNA se v průběhu života spontánně, pod naším vlivem, mění a postupně spouští různé děje a procesy v našem těle. Bohužel však v současnosti, vzhledem k vývoji jaký na planetě dosud byl, na zcela nevědomé úrovni.

Toto jsou skutečnosti, které jsou oficiální vědě do jisté míry známé, nicméně, věda k nim aspoň prozatím přistupuje jen z pozice možného užití vědou, lékařstvím v určitém prospěchu člověka. Není zde ten aspekt osobního Mistrovství ponechaného v moci každého člověka. Nebo-li, věda nadále jde cestou poskytování pomoci člověku specializovaným pracovištěm, specialistou, lékařem, technikem a ponecháním jednotlivého člověka závislého na vnějších okolnostech.

Naopak, Kryon nás v knize seznamuje s tím, že za vším, co žijeme stojí náš osobní přístup a přínos ať již je výsledek, prožívaná realita jakákoliv. A vysvětluje nám naši odpovědnost, schopnosti, možnosti a moc vše utvářet ve svém životě v nejlepším slova smyslu v lásce, v míru se sebou samotným i s celým lidstvem, planetou či Vesmírem a pro svůj nejlepší a nejvyšší užitek, prospěch i radost z vnitřního, duchovního pohledu.  A proto ukazuje jak naše DNA funguje, jak k ní můžeme mít dokonalejší a stále kvalitnější přístup, abychom mohli její funkce a možnosti stále více a kvalitněji používat a stát se Mistrem života.

Vše je však vývoj a práce na sobě, na svém spirituálním, vnitřním, rozvoji. Nečekejte prosím, že si přečtete knihu a budete schopni okamžitě upravovat svůj zdravotní stav v plném rozsahu.
Přečtením knihy se vám otevře nový svět, může se vám i významně posunout, rozšířit vědomí a mnozí začnou lépe vnímat kvantové aspekty života, začnou zlehka cítit o čem je kvantové Vědomí a mysl.  

Kniha je volně zpracovaný text psaný Lee Carrollem na podkladě channelovaných informací a to i v průběhu psaní knihy. Nejde o sborník channelingů, které byly postupně v letech Lee Carrollem přijímané a zveřejňované k problematice lidské DNA. Avšak, 4 tyto channelingy kniha ve své závěrečné části obsahuje.

Přejeme vám všem, aby se kniha pro vás stala opravdovým mezníkem a velikou inspirací ke zkvalitňování života na planetě Zemi, jak osobního, individuálního, tak i celého lidstva.

Redakce webu

Další odkazy ke knize

Kryon - Kniha 12 - "12 vrstev DNA" - ÚVOD - LEE CARROLL A OBSAH KNIH
Y

Kryon - Kniha 12 - "12 vrstev DNA" - JAK KNIHU KOUPIT

 

Vyhledávání