Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Čakry 6. čakra Adžna
6. čakra Adžna PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 25 Duben 2004 14:55

6. čakra – čakra moudrosti. Informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 12 úrovních.

 

Šestá čakra je čakrou moudrosti a duchovní síly, zobrazená jako lotos s 96 lístky (2 x 48). Nachází se v oblasti čela/obočí (3. oka) – přibližně 1 prst nad kořenem nosu. Někdy se jí také říká Měsíční čakra.

 

Astrologické aspekty 6. čakry:

Merkur – intelektuální poznání, analytické myšlení.

Jupiter ve Střelci – intuitivní myšlení, komplexní myšlení, poznání vnitřních souvislostí.Uran ve Vodnáři – božstvím inspirované myšlení, jsem veden, vyšší vhled a náhlá poznání.

Neptun v Rybách – síla představivosti, intuice, přístup k vnitřním pravdám, odevzdání se do Boží vůle.

 

Barva: temná modř/indigo (uvádí se také žlutá a fialová).

Smysl: je propojená se všemi smysly a mimosmyslovým fyzickým vnímáním.

Části těla: celý obličej, uši, oči, nos, dutiny, malý mozek a CNS.

Žlázy: hypofýza (hypofýza ovládá funkce všech ostatních žláz s vnitřní sekrecí).

Čištění: máta peprná uvolňuje bloky, čistí a podporuje sílu koncentrace + jasmín, který otevírá naši duši poselstvím hlubších pravd, spojuje 4. a 6. čakru.

Mantra: kšam, kšam, vokálí.

Aktivace v přírodě: pozorování noční oblohy, temné modři.

Minerály:

Lapis lazuli, který zprostředkovává zážitek bezpečí v kosmu, umocňuje sílu ducha, podporuje intuici, vnitřní vhled a vnitřní radost.

Indigově modrý safír, který nás otevírá vnitřním pravdám, přináší jasno na duchovní cestě.

Sodalit, který zjasňuje rozum a vede ho k hlubokým myšlenkám, pomáhá odstraňovat stará schémata a posiluje důvěru v sebe.

 

6. čakra je spínací centrálou pro pohyb energie v čakrách pod ní. Týká se našich mentálních schopností, dokáže přehodnotit naše dosud zažité a staré pravdy, abychom se naučili rozlišovat, zda to, co žijeme, je opravdu naše vnitřní pravda, nebo jenom nějaké zažité schéma. Zajišťuje naše vedení naším vnitřním hlasem. Spojení s psychickými vlastnostmi – co je naše pravda - všechny vzpomínky, strachy, zážitky, zkušenosti. Psychika a mysl jsou shodné.

6. čakra má přímé propojení s mentálním tělem, vše je tam uloženo. Přicházejí nám takové lekce, abychom pochopili, co je naše vnitřní pravda. Toto poznání nás vede k moudrosti.

 

Prvotní strachy 6. čakry:

 • Neochota podívat se do svého nitra a na své strachy.
 • Strach z pravdy, co tam vlastně najdeme.
 • Strach z disciplíny. Strach z vnitřní kázně.
 • Strach z vnitřního řádu v duchovním poznání.
 • Strach z intelektuálních schopností a dovedností.

 

Harmonická funkce 6. čakry:

 • Hodnocení vědomí a nevědomí, vhledů.
 • Intelektuální schopnosti a dovednosti.
 • Propojení knižních a meditačních informací, vhledů.
 • Konání velkých tvůrčích činů.
 • Schopnost přijímat inspiraci.
 • Intuitivní uvažování.
 • Vnitřní pravda – jsem v propojení se svou duší. Síla pravdy říká – povznes se nad své emoce, je toto podstatné z hlediska tvé duše, co vlastně chceš? Podporuje schopnost žít vědomě, schopnost poznat, co nám naše duše chce říci.
 • Vnitřní objektivita – to je krok k vnitřní moudrosti.
 • Objektivita k druhému člověku přichází s vnitřní moudrostí.

 

10 bodů jak se propojit s Univerzální myslí:

 1. Podívejte se na své pravdy, čemu vlastně věřím a proč (alespoň jednou denně udělat tuto introspekci).
 2. Buďte otevření v mysli a uvědomte si, kdy se Vaše mysl zavírá.
 3. Co ta uzavřenost znamená? Je to snaha zabránit novým myšlenkám, vhledům, změnám, které do našeho mentálního těla chtějí vstoupit? Je cestou je přijmout.
 4. Snažte se propustit každou myšlenku, která podporuje sebelítost či hněv, nebo klade vinu jinému člověku za něco, co se Vám stalo.
 5. Cvičte si objektivitu, snažte se porozumět jinému člověku a své roli, jež v této situaci hrajete = co mi to má říct? Přijmout změnu. Dělejte taková rozhodnutí, která se zakládají na tom nejmoudřejším, jehož jste v tu chvíli schopni. Nesnažte se o zhodnocení celé situace a dosažení určitého výsledku, neboť ten nezávisí pouze na nás.
 6. Zdržte se všech soudů!
 7. Snažte se poznat, kdy Vás ovlivňuje nějaký vzorec strachu – rozpouštějte jej v lásce i tím, že si jej uvědomíte.
 8. Odpoutejte se od všech zásad, které říkají, že úspěch v životě znamená dosáhnout určitých cílů. Vnímejte úspěšný život jako proces svobodné tvořivosti.
 9. Jednejte v souladu se svým vnitřním vedením a vzdejte se potřeby mít důkazy, že Váš vnitřní průvodce je spolehlivý.
 10. Snažte se žít stále v přítomnosti.

 

Co nám brání v propojení s Univerzální myslí (stíny):

 • Ctižádost – na fyzickém těle se projevuje jako napětí ve 3. čakře. Ctižádost je určitý typ moci – byla nám svěřena, abychom rozvíjeli své schopnosti ve prospěch druhých a zodpovědnosti za svůj úkol.
 • Když má člověk odpovědnost, tak prosazuje svůj vlastní názor a nepřipustí názor druhých, jejich právo na vlastní rozhodování.
 • Nepřijímá existenci jiné pravdy než své.
 • Netolerantnost.

 

Řešení aneb co s těmito stíny:

Je třeba si vytvořit svůj dostatečný prostor proti vlivům jiného ega. Zmobilizovat svou vnitřní sílu – určit si hranice – až sem a dál už ne. Toto je tvůj a toto je můj prostor. Já ti nezasahuji do tvého prostoru, ty mi nezasahuj do mého. S láskou ti to sděluji. Jsem to já, který se umí postavit k úkolu, který jsem si jako duše určila. Nepřebírat starosti (úkoly) druhých na sebe – je třeba jim svěřit jejich zodpovědnost za jejich úkoly. Necháme je žít jejich život s jejich chybami. Dokud je nám bližší zabývat se problémy ostatních, nepřiblížíme se sami sobě. 3. oko poskytuje člověku pohled na jeho vlastní osobnost. Úkolem je dodat si odvahu ke konfrontaci se sebou samým. Poznání vyžaduje odvahu.

 

Otázky k Jantře 6. čakry:

 • Zastávám postoje, které mě nutí vysvětlovat si jednání druhých lidí negativním způsobem?
 • Jaká stará schémata, negativní vzorce chování se stále objevují v mých vztazích k ostatním?
 • Jaké mé postoje ve vztazích mi ubírají sílu?
 • Dokážu ve svém životě uvažovat neosobně, bez emocí z nadhledu duše? Kdy? Když ne, tak proč?
 • Jaké postoje nadále zastávám, i když vím, že nejsou pravdivé?
 • Jsem kritický(á)? Když ano, jaké situace nebo vztahy ve mně tento sklon vyvolávají?
 • Jaké přesvědčení a postoje bych na sobě chtěl(a) změnit, jsem ochoten(a) se pro takové změny rozhodnout?
 • Mám strach ze změn ve svém životě, kdybych se rozhodl(a) žít zcela vědomě? Žít neustále v přítomném okamžiku?

 

Meditace 1.–12. úroveň 6. čakry:

1. úroveň:

Procítíme se s Matkou Zemí a Zemským Krystalem, prosvětlíme a vyčistíme celý prostor, propojíme se se Zemským Krystalem a vstoupíme do něj. Zazpíváme 12x ÓM, přijde k nám velká světelná bytost, ještě zazpíváme 3x ÓM. Tato bytost nám zakryje oči páskou, nic nevidíme, budeme se dívat pouze 3. okem.

2. úroveň:

12 světelných vláken vede k naší 1. čakře. Stoupneme si do světla a pozorujeme své čakry. Kolik vláken spojuje 6. a 1. čakru. Propojíme se s bytostí naší 1. čakry. Bereme každé vlákno zvlášť a čistíme, uvědomujeme si kvalitu, kterou nám zobrazuje.

3. úroveň:

Propojíme se s bytostí naší 2. čakry, stoupneme si do světla a pozorujeme, kolik vláken propojuje naši 6. a 2. čakru. Bereme každé vlákno zvlášť a čistíme, uvědomujeme si kvalitu, kterou nám zobrazuje.

4. úroveň:

Propojíme se s bytostí naší 3. čakry, stoupneme si do světla a pozorujeme, kolik vláken propojuje naši 6. a 3. čakru. Bereme každé vlákno zvlášť a čistíme, uvědomujeme si kvalitu, kterou nám zobrazuje.

5. úroveň:

Propojíme se s bytostí naší 4. čakry, stoupneme si do světla a pozorujeme, kolik vláken propojuje naši 6. a 4. čakru. Bereme každé vlákno zvlášť a čistíme, uvědomujeme si kvalitu, kterou nám zobrazuje.

6. úroveň:

Propojíme se s bytostí naší 5. čakry, stoupneme si do světla a pozorujeme, kolik vláken propojuje naši 6. a 5. čakru. Bereme každé vlákno zvlášť a čistíme, uvědomujeme si kvalitu, kterou nám zobrazuje.

7. úroveň:

Sestoupíme k Zemskému Krystalu, přichází k nám světelný anděl a odnáší nás na místo ve vesmíru, kam se máme vrátit – domovskou planetu – dolétáme tam. Posíláme nejdříve na tomto místě lásku sama sobě, poté posíláme lásku bytosti tohoto místa, to děláme tak dlouho, až je energie pročištěna. Čistíme zejména stesk a touhu se tam vrátit, jdeme po světelné linii tohoto pocitu až k prvotní příčině.

8. úroveň:

Přeneseme se do svého domova, sedneme si na své oblíbené místo, za našimi zády stojí anděl, máme jistotu Boží ochrany. Zavoláme bytost našeho strachu, zeptáme se jí, co je to za strach, díváme se této bytosti do očí. Posíláme bytosti strachu lásku a přijímáme ji v lásce tak dlouho, dokud ji zcela nepřijmeme. Pak společně odcházíme k jezírku lásky v naší srdeční čakře a tam strach zcela rozpustíme, můžeme i zvolit nějakou jinou intuitivní cestu.

9. úroveň:

Jsme v krásné krajině plné květin, motýlů, ptáků a slunce, přijdeme ke srázu – vidíme, že na druhé straně propasti je také krásná krajina. Postavíme most přes propast – jdeme tam – co je to za krajinu, propojujeme je a čistíme propojení. Integrujeme obě části.

10. úroveň:

S modrým andělem jsme na ulici a k nám přichází po jednom naši blízcí a známí. Naše duše s nimi hovoří – vnímáme jaké pochopení, emoce, dary nám přináší a co s nimi máme dělat.

11. úroveň:

Přesedneme si na ulici někam jinam, abychom získali jiný úhel pohledu. Přicházejí opět naši blízcí a známí po jednom a my u každé bytosti cítíme, co prožívá, co ji trápí, jakou má náladu. Posíláme jí lásku. Pak další a prociťujeme jejich pocity a posíláme lásku. Je třeba si dát pozor, abychom dané informace nezneužili a zůstali plně propojeni v lásce. (Vesmírné zákony).

12. úroveň:

Přicházejí k nám bytosti mistrů, archandělů, andělů, vnímáme je kolem sebe a oni odpovídají na naše otázky. Je to příjemné přátelské posezení. Víme, že toto intuitivní propojení se všemi těmito bytostmi existuje i mimo meditaci v běžném životě. Proto i v běžném životě se s nimi snažíme propojovat.

Uvědomíme si modrou energii a postupně jí naplníme všech 12. úrovní naší 6. čakry.

 

Se třemi hlubokými nádechy a výdechy pomalu vystoupíme z meditace.

 

Zapsala: Lenka, Skokovy, 2004

 

Vyhledávání