Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Akce Projekt Klíče Meditace společně s Misí v Austrálii - počátek Projektu Klíče
Meditace společně s Misí v Austrálii - počátek Projektu Klíče PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 01 Březen 2006 21:01

Meditace současně s misí v Austrálii a na Novém Zélandu únor, březen 2006


 

MEDITACE č. 2 – propojení s misí na Zélandu. Příprava pro přijetí energie ULURU


- Úvod meditace

- Přes největší gejzír na Zélandu vyčistit a odevzdat zneužití Energie vnitřní síly Matky Země, dát lásku, kdy jsme zneužívali tuto sílu při rituálech, odpuštění duším, nechat je odvést
- Vrátíme tímto vnitřní sílu M Zemi, uvědomit si svůj bod vnitřní síly, pramen, vřídlo vnitřní síly jak již proudí ve své čistotě a čisté energii , procítíme společně s vnitřní silou M Země – stanem se M Zemí spolu s její vnitřní silou.

- Pročištění živlu vody, vzduchu, země,– propojeno se zneužitím šamanských rituálů
pročistit od všech negací, předsudky, mýty, strachy, odevzdat E / z utonutí, záplav, vyhoření, spálení se, udušení, sesuvy půdy /
- Procítit u vody – chu´t, barva, pocit, moře – pomůže propojení skupin se Zélandem
U země – barva, zrnitost, struktura, pocit když ji máme v ruce, vůně, zrnka
Pásku, kamínky, mazlavá hmota
U vzduchu – pocity pohlazení, rychlost vzduchu,
/ procítiti každý živel očištěný v celé své bytosti Oprostíme své cítění vůči živlům ode
všech negací. Přijmout E živlů do sebe, procítit v sobě, splynout s M Zemí v jednotlivých živlech.

- Vyčistíme Slunce / karm dluhy, stopy, prokletí, zákazy, sliby,, přísahy /
- propojit živly / 4 monády, prolínající se v těch malých bodech/ až do jednoty v kompaktní živoucí organismus, až splyneme a procítíme sebe sama jako čisté tělo M Země a přijmeme též do celé své bytosti lásku a světlo SLUNCE v JEDNO / může nás provést Helios a Vesta sluncem / Slunce jako životadárný organismus…..
Do všech buněk svého fyzického těla, čaker, aurických těl, abychom v konečné fázi přistoupili k planetě ULURU zcela čistí vůči M Zemi a telurické říši.

- dostat se tak do jejich prvotní esenci E zrození a stvoření živlů, procítit tuto E
- s tímto vědomím a E se propojit na 1. inkarnaci na Zemi, kdy jsme ještě používali zcela čistou esenci živlů v nás, kdy živly v nás kolovaly zcela čistě a uvědomit si znovu jejich podstatu - prvotní esence E stvoření živlů
- ve své 1. inkarnaci se propojíme s částí své duše v 1 D – v Krystalu i dalších prostorech

- propojíme se v 1 D + do chrámu M Země 7 paprsků + Krystal
- s touto E a vědomím se propojit na planetu ULURU a znovu tam propojit s čistou esencí zrození a stvoření, ze které živly vznikly
- jsme JEDNO – 1D ZK, střed spojení 7 parpsků v chrámu 7 paprsků a na ULURU / to místo se nám ukáže /
- ZASVĚCENÍ – bude nám proveden očistný rituál
- zůstat v této energii, otevřít se jí celým bytím…….procitovat. nechat plynout, užívat si
- závěr – toto vše nechat doznít ve svém srdc,i poděkovat…
- touto E se budeme denně propojovat 5 minut, abychom si na tuto vibraci zvykli a přijali ji zcela za svoji…… zapsala 23. 2. Marci

Čtvrtek 2. 3. 2006

První část této meditace přijala Dita – propojování čaker a jemněhmotných těl….

Vyjdeme z tohoto bodu v chrámu 7 paprsků a propojením s Uluru /viz předchozí meditace/
až na nejvyšší horu – sopku NZ a jejím jícnem se dostaneme na mořské dno mezi NZ a Austrálií.

Tam vede spojnice – tunel energií - jsou to sourozenci a vynoříme se ve středu Austrálie. Uděláme si odpuštění s Duší Austrálie, někteří si rozpustí karmu, jiní em. Stopy, prokletí atp. Napojíme se na prvotní kulturu Aboriginců a přijmeme od nich poselství moudrosti věků, žití s přírodou, přirozeného žití člověka s otevřeným vědomím a mnoha schopnostmi, které jsou dnešnímu člověku uzavřeny. Jestliže někdo má em. Stopy, prokletí, karmu, karmu s černou rasou tak si je rozpustí.
Přichází jedno z božstev Aboriginců „Velká Matka „ – bytost zosobňující plodivou sílu země a přírody a ukazuje nám prvotní zemské plodivé energie v jejich čisté podobě, otevírá v nás kódy propojení s touto energií zrození, jejich možnosti využívání člověkem. Jestliže někdo má rozpouští si em. stopy.
Otevírám vědomě své kódy, odevzdávám své bloky Stvořiteli a sledujeme, jak můžeme využívat tuto sílu v souladu se svým posláním ve svém životě.

Poděkování Velké Matce a všem bytostem,

Sobota 4. 3. 2006

Napojíme se na bytost kmene Aboriginců a spolu odejdeme k Uluru. Tam navštívíme Ženskou jeskyni, kde procítíme jinový princip své bytosti a potom mužskou jeskyni, kde procítíme jangový princip své bytosti. Čistíme případné bloky, odevzdáváme je Stvořiteli až prociťujeme obě energie čistě a harmonicky.
Oba principy se spojují v monádu a my je 7 otočeními kolem své osy propojujeme a harmonizujeme. Mentálně se dostaneme nad Uluru, propojíme se s ní a splyneme s celou planetou. Procítíme její a svoje ukotvení v Zemském krystalu. Setrváme ve spojení těchto tří energií, naší jinové a jangové podstaty a Uluru a jejich ukotvení v Zemském Krystalu. Cítíme toto propojení jako silný energetický tok a spolu s kruhem – korunou Matky boží – kruhem ze symbolů zrození přijímáme tuto energii jako další zasvěcení, další krok ke splynutí s boží milostí.

 

Úterý 7. 3. 2006

Čakerní kanál – roztočit od + 12 do – 12 vědomě v každé čakře
Blížíte se k vrcholu celé akce, dnes je čas vložit své kódy do hory, skupina se už blíží a vaše pomoc je nutná.

Všichni se ponoříme hluboko do sebe v zemském krystalu, abychom otevřeli nejhlubší buněčnou paměť svého těla, kde jsou kódy k přijetí en. Uluru, boží milosti a moudrosti. Tuto změnu už každý z vás může pozorovat ve svém životě, jak procházíme meditacemi a zvyšuje se vaše vibrace, situace s nimiž jsme ještě v nedávné době měli problémy prochází kolem nás zcela harmonicky a již nás emočně nezraňují. Stáváme se víc sami sebou. Nyní se opět postavíme uvnitř v zemském krystalu do tvaru rovnostranného trojúhelníku a otevřeme se energii boží milosti, energii Uluru. Spojíme se s en. Mistrů a povolíme vědomě uvolnění všech kódů pro tuto dobu transformace – tedy nejen těch k otevření Uluru, ale i našich osobních, které potřebujeme pro své otevřenější vědomí, pro naplňování svého poslání. Vy všichni jste těmito meditacemi učinili veliké kroky pro svůj vývoj.
„Otevírám všechny své kódy obsažené v mé buněčné paměti, mých kostech, mém fyzickém těle a prociťuji tyto energie jako člověk transformace. Otevírám je a jejich otisk posílám ve světelné ochraně do energetického pole lidstva pro blaho všech bytostí světla a lásky. Přijímám boží milost, která otevírá tyto naše kódy a jsem zcela otevřená všemu novému, novému přílivu energie a změn.“
Procítíme jak se uvolňují, zvyšuje se vibrace našeho těla a s celou skupinou se přesouváme na hlavní obřadní náměstí na Uluru u Velké pyramidy. Intuitivně se rozestavíme, do tvaru hradní věže, event. Nás odvedou naši průvodci, či bytost Uluru. Kdo ještě nemá vyčistí si energie, které mu brání.
„Vědomě předávám své kódy k Uluru pro blaho všech bytostí světa a lásky, otevírám se další etapě transformace, jejíž jsem součástí a s pokorou přijímám boží milost a moudrost jež přichází.“ Plně se ponoříme do toků energie, jež přichází a zcela je procítíme.
Intuitivně se po skončení tohoto zasvěcení se pohybujeme po Uluru, intuitivně vkládáme ruce, otevíráme znaky, propojujeme se srdcem event. energeticky se symboly, jež se objeví,

Ditě přijdou symboly, jež bude vkládat do skupiny, čaker apod.

Dita také přijala poselství od bytosti Uluru, kde při skládání energetického klíče na hlavním náměstí před velkou pyramidou se zeptala každého z nás, jaká bude naše další cesta. Zda i zvolíme cestu lásky a světla, či zda ještě nejsme rozhodnuti, či snad půjdeme cestou tmy. Toto jsme si měli ujasnit a odpovědět.
Po skončení se rozpoutala bujará veselice a oslavy, velmi mnoho en. nápojů, bohatá účast všech bytostí, radost a jásot.

 

Závěrečná meditace ve čtvrtek 9. 3. 2006

Propojení se světlem

Roztočení čakerního kanálu včetně vědomého roztočení mínusových čaker, zastávka u Ahmeda, propojení se s Matkou Zemí a Zemským Krystalem. Matka Země nám sděluje své poselství: “Moji milí, jsme u konce těchto mediací, závěrečný ceremoniál je před Vámi. Ušli jste dlouhou cestu až sem a já vám velice děkuji za Vaši činnost. Jsem šťastná, že se na Zemi odstartovala další etapa transformace a že vy všichni jste si vybrali cestu světla. Jste mými pomocníky, stejně tak jako já jsem Váš pomocník. Cítím Vás jako blízké přátele, druhy na své, naší cestě. Děkuji Vám. Sestupujeme do chrámu 7 paprsků a každý dostává dárek – energetický kruh ze symbolů zrození si – když chce – vložit do čaker, event. Jen nechat na čištění. Začíná virtuální obřad kolem plamene 7 paprsků – energie z níž je vše stvořeno.
Opět se stavíme do tvaru věže – hrábí – a přijímáme nové energie, které byly uvolněny z 9 dim. intergalaktického kanálu pro další etapu transformace. Poděkování. Poté můžeme dostat ještě další důležitý dárek a pak se vznášíme na Uluru. Dostáváme se ve fyzickém světě nad horu Uluru, tvoříme kruh se všemi bytostmi světla, jež jsou tu s námi a sledujeme jak uprostřed kruhu vyvěrá uvolněná energie Uluru. Slyšíme andělské zpěvy a Hosana – oslavy. Cítíme jak se energie roztahuje a pohlcuje celý náš kruh, zabaluje jej a rotuje. S touto energií sestupujeme do Velké pyramidy, kde obřad pokračuje. „Otevírám se těmto energiím“ skupina vytváří ležatou osmičku a celou skupinou proudí síla. Každý může procítit toto propojení skupiny, její podporu každému z nás i nutnost být sám sebou. ( Pocit jednoty i vlastní individuality najednou).
Se shora přichází další energie, propojuje se a tvoří prostorovou 8. „Přijímám své místo v transformaci, své poslání a úkoly“.

 

Oslavy, veselice, poděkování.

 

Vyhledávání