Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Sarah Varcas - Září 2015 - Astro-energetická zpráva - Buď životem, nesnaž se jej pouze žít
Sarah Varcas - Září 2015 - Astro-energetická zpráva - Buď životem, nesnaž se jej pouze žít PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 08 Září 2015 21:17
Vítejte v jednom z nejsilnějších měsíců roku 2015! Se dvěma zatměními, prvním, k němuž dochází při super-měsíci, retrográdním Merkuru, Saturnu vstupujícím do Střelce, s Plutem umístěným přímo v Kozorohu a s Venuší dokončující svou retrográdní dráhu Lvem; je tu něco pro každého, a není to rozhodně nuda! Samozřejmě, pokud nudné okamžiky jsou to, po čem toužíte, může být tento měsíc v této době určitou formou výzvy. Pokud jste však připraveni na přenastavení vašich preferencí podle současných tendencí, uvidíte, co má pro vás život ve své nabídce. Můžete jen objevit chuť na něco, co byste nikdy dříve nezkusili nebo překvapující ocenění ve formě nepravděpodobně náhodné lahůdky. Zatímco užitečné rady mohou být  "umírněnost ve všech věcech", není nic špatného na tom, když necháme všechny věci v prvním okamžiku proběhnout jen, abychom viděli, co by nám jinak mohlo ujít!

Opozice mezi Neptunem a Jupiterem a sextil mezi Saturnem a severním uzlem září podporují. Společně vyžadují oddanost a realismus spolu s věrností vyšší vizi. Toto vyžaduje vytvořit velmi jemnou rovnováhu. Existuje maličkost, kterou je pozorování života růžovými brýlemi. Ty nám zabraňují zabývat se nezbytnými výzvami, stejně jako je obdobně nesmyslné, abychom se nechali těmito výzvami tak ohromit, že bychom se vzdali ducha doby a ustoupili do našeho vlastního soukromého světa fantazie nebo odmítnutí. Naše přítomnost na této Zemi přichází se silou a zodpovědností a současná doba potřebuje velké změny i to, abychom otevřeli naše srdce a mysli důsledkům obou. V průběhu nadcházejícího měsíce budeme vyzváni, abychom jednali zodpovědně a s velkou silou. Rozpoznání, jak to udělat ve jménu většího dobra, je klíčem k naší efektivnosti.

Vztahy hrají v září hlavní roli; s Venuší v konjunkci s Marsem ve Lvu na začátku měsíce, retrográdním Merkurem ve Vahách a Venuší otáčející se 6. září z retrográdního k přímému pohybu. První týden v měsíci je pro nás výzvou, abychom spojili lásku k sobě s láskou k ostatním a našli nejvyšší vyjádření obou z nich. Vyjádření je to správné slovo, protože je jednou z věcí potřebných pro potvrzení lásky a to je něco zcela jiného než její demonstrování! Potřebujeme více než vřelá slova o lásce, aby se svět pohyboval kolem nás. Potřebujeme akce, které se z ní zrodily, životní styl, který bude kolem ní soustředěný a priority, které ji odrážejí. A nejvíce ze všeho potřebujeme vědět, co znamená láska kromě romantických srdečností a květin nebo vzájemného souznění myslí. Obvyklý předpoklad, že láska musí mít svůj objekt, na který proudí její štědrost, snižuje její nesmírnou sílu. Jakožto bytosti propojené vztahy prožíváme lásku v první řadě tímto způsobem, ale za touto personalizovanou láskou leží její nekonečné pole, z něhož můžeme čerpat; a toto stále více potřebujeme dělat ve světě, kde vyjádření lásky často bolestně chybí. Září vyzývá, abychom se stali láskou, společně s druhými nebo sami, ve veřejném či soukromém: abychom poznali sami sebe jakožto objímající a přijímající sílu ve světě; nikoliv jako rozdělující vír plný očekávání a touhy ve vlastním zájmu.

Jak Venuše končí 6. září svou retrográdní fázi ve Lvu - během níž jsme měli dostatek příležitostí rozpoznat naše nevyhnutelné vzájemné závislosti - vstupujeme do období nového zatmění: do doby, během níž nás důsledky našich minulých akcí doženou a dojde (v jakémkoliv směru!) ke  zvýšení tempa. Období zatmění často přicházejí s mnoha překvapeními a s momenty "jak to, že jsem neviděl/a, že tohle přichází?". Až než bychom je snad mohli vidět, že přijdou, kdybychom tomu věnovali větší pozornost! Toto období trvá až do 12. října a během této doby okolnosti, které je třeba posunout, tak učiní, a změny, ke kterým mělo dojít už dávno, nastanou, ať se nám to líbí nebo ne! Ale i k nejvíce "bezčasovým" událostem dochází pouze v případě, že jejich čas nastal - i když se nejedná o nás - a nejlepším postojem v průběhu zatmění je otevřenost s vírou, že cokoli se stane, v sobě nese zárodek nových začátků, bez ohledu na to, jak to cítíme v této době.

13. září uvidíme zatmění Slunce v Panně v opozici s Chironem, což dále zdůrazňuje potřebu pro skupinové spíše než individuální vědomí a zdůrazňuje naši roli jako součást většího posunu směrem k celistvosti.
To je prosté zatmění, sklánějící se před přírodními silami, které utvářejí náš svět, a uznávající, že tyto prvotní energie rovněž proudí skrze nás. Nestojíme vně těchto sil nebo nad nimi, abychom jimi manipulovali, jak uznáme za vhodné, ale místo toho jsme jimi oživováni a povzbuzováni samotnou jejich existencí. Události tohoto období nám budou připomínat, jaké je naše místo v řádu věcí. Akcím rezonujícím s vyšším principem planetární evoluce bude převládající energií požehnáno. Ti, kteří jsou nasměrováni k podpoře osobních zájmů nad těmi, které slouží planetárnímu probuzení, však mohou mít problém získat oporu. Ve všech věcech je větší obrázek klíčem, stejně jako pokora Panny, která potvrzuje, že malá role ve velkém dramatu kolektivního probuzení, je mnohem větším požehnáním než velká role v mini dramatu našich malých osobních záležitostí.

17. září uvidíme Merkur, který se otočí retrográdně ve Vahách, což ohlásí třítýdenní období pro rozjímání o tom, jaký je vlastně náš vztah ke světu kolem nás. Pokud nás energie zatmění vyvedou z míry, pak Merkur odhaluje základní dynamiku, která může podpořit tento nepokoj. Jsme pravdiví vůči těm, kteří jsou nám nejbližší, vůči sami sobě, vůči světu obecně? A pokud ne, do jaké míry skrýváme pravdu a proč? Každý z nás má veřejnou a soukromou tvář, které se mohou lišit, někdy značně, ale v případě, že tento rozdíl vytváří disharmonii, stres a / nebo zmatek, budeme muset zúžit propast mezi nimi přiznat se k některým pravdám, kterým jsme se dříve vyhýbali. Je důležité tak učinit do konce října, když nejprve Mars a potom Venuše dále spustí sporné otázky vyvolané zatměním Slunce, které skýtají další příležitost, abychom se zabývali jejich řešením z otevřenějšího a angažovanějšího úhlu pohledu.

Saturn vstoupí do Střelce 18. září, kde to zůstane až do prosince 2017. Je na čase dát formu našim dlouhodobým snům a projevit jejich přítomnost jako realitu a ne formou fantazie ve smyslu "Jednoho dne, až všechno ostatní bude na svém místě". Faktem je, že všechno nikdy nebude na svém místě. Nic z toho všeho! Něco ano, ale něco si bude žít svým vlastním životem a svým vlastní děním. Je na nás, abychom se rozhodli, jestli budeme přešlapovat na místě nebo žít aktivní život se schopností využít vše, co přítomný okamžik přináší. Saturn ve Střelci učí, že nepotřebujeme stálou inspirací jednat, bezmezný klid na soustředění a nekonečnou hojnost k dosažení našich cílů. Vše, co potřebujeme, je být probuzeni a oddáni myšlence provedení změny, připraveni vytrvat a vyhladit to, co je hrubé. Saturn ve Střelci nám dává naději, ale je to praktická naděje v nás samotné a v naši schopnost udělat to, co je třeba, aby se projevily změny a ne jen věřit v zázračný posun, který nám přinese ideální život na talíři.

Změna znamení v Saturnu je podporována Plutem, který se otáčí z retrográdního na přímý pohyb v Kozorohu 25. září. Byl v tomto pragmatickém znamení vhodném pro práci více než šest let a my bychom měli být zvyklí na jeho pozoruhodnou sílu. Od momentu, kdy se v polovině dubna stal retrográdním, překalibroval nás pro fungování na jiný druh paliva: na život sám, nikoli na palivo emocí a inspirace nebo zoufalství a úzkosti. Připomněl nám, že nepotřebujeme procházet žádnými velkými dramaty ani pro věc, za níž jdeme či pro dosažení větší duchovnosti, abychom byli probuzení pro tento svět. Můžeme si jednoduše dovolit nechat se pohánět samotnou podstatou života jako takového: někdy být vzrušeni, někdy v klidu, někdy být smutní, někdy inspirovaní, někdy mít všechno, co chceme, a jindy, všechno, čeho jsme se obávali. Další cesta Pluta přes Kozoroha nám odhalí hluboce tvořivou sílu, které je vlastní prosté a jednoduché žití: putování  lehce po Zemi s lehkostí a zároveň v hlubokém společenství s ní. Nepotřebujeme vytvořit velkou báseň a tančit kolem probouzení, a tak přetočit přirozený vývoj do rigidní identity. Vesmír nás potřebuje mít aktivní a probuzené, připravené jednat v případě potřeby, čekat, když akce není třeba a rezonovat s přílivem a odlivem jeho přírodních cyklů a nesnažit se je tvarovat do vlastního designu předpokládajíce, že to umíme lépe!

Zatmění měsíce v Beranu 28. září se shoduje se Super-měsícem a to vytváří impozantní sílu pro vnitřní změny, které nás mohou zachytit nepřipravené, když to tak necháme! Toto zatmění vyvolává otázku, jak náš vztah se sebou samým ovlivňuje naše vztahy s ostatními. Toto je vysoce subjektivní měsíc, jeho světlo je zatemněno osobním názorem a silou naší vlastní psychiky, která se snaží nejprve, aby se potvrdil její pohled na svět. Máme teď na výběr: věřit tomu, co nám naše podmíněná mysl říká, nebo rozšířit své obzory nad její rámec a objevovat nové perspektivy. Ochota přijmout druhou z těchto možností, nám umožní hlubší společenství s ostatními, stejně jako se sebou samým a větší ocenění, jak až vlivní můžeme být, a možná především, když si to neuvědomujeme!

Síla tohoto zatmění může pro nás rozpoutat novou vizi, realizaci potenciálu, který jsme dosud nevnímali. Nebo může pouze ztuhnout v egocentrický pohled na svět, který jednoduše zablokuje pokrok v nadcházejících měsících. Povědomí teď je klíčem a ochotou obětovat ty věci, které slouží pouze egoistickým potřebám moci a důležitosti, aniž by nás kdy sladily s hlubší příčinou probuzení.

 Jak se měsíc začne přibližovat ke konci, můžeme pociťovat osvobozeni nebo omezení, nebo obojí ve stejné míře! Svoboda bude k dispozici, pokud dovolíme, aby na nás působily události tohoto měsíce, které jsou silově v souladu pouze v rozsahu našeho lpění na tom, o čem věříme, že bez toho nemůžeme žít. Ukončíme-li však tento měsíc s tím, že pro nás bude život drahý, nicméně budeme lpět na tom, aby plynul k námi představované budoucnosti, která ale zároveň vyklouzává z našich rukou, tak ho prostě potřebujeme nechat jít a skoncovat s ním. Není čas na dlouhé a vleklé sbohem nebo umrtvující kompromis, který přemůže náš strach, ale popírá naše naplnění. Vesmír promluvil a jeho slovo má moc. Stejně jako ji máme my, když se přizpůsobíme jeho odhalením a staneme se právě tou věcí, které se bojíme: nespoutanou změnou a neznámým potenciálem. Pouze tím, že se staneme životem, můžeme život skutečně žít, naplňovat jej svou vitalitou a nezkrotnou silou. Pouze svým vystoupením z něj, učiníme svou energii absurdní a zabráníme našemu potenciálu, aby byl kdy zrozen.

Zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/september-2015-astro-energy-report

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka Č. (www.transformace.info) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání