Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - Interview s Cobrou – Úvod do dějin odhalení, Srpen 2015
Cobra - Interview s Cobrou – Úvod do dějin odhalení, Srpen 2015 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 23 Září 2015 13:06
Po měsíci opět nový rozhovor s Cobrou, který dělá nová redaktorka, Lynn. Rozhovor dostal novoou podobu v tom, že má dvě části, kdy v první odpovídá na běžné aktuální otázky, ve druhé části  Lynn klade otázky ve vztahu k dějinám lidstva, k významu a postavení ženských a mužských energií a k řadě dalších duchovních skutečností. V neposlední řadě Cobra vyzývá lidi k aktivním meditacím na pomoc transformačnímu procesu, na pomoc světlu, k jeho rozšiřování a ukotvování  na planetě.   A to ať již samostatně či spoluúčastí na týdenních meditacích, které organizuje on sám skrze svůj web.
Cobra se vyjádřil,po otázce, také k zářijovým energiím a událostem.  Cobra v tomto rozhovoru význam toho popírá, bagatelizuje (avšak v zářijové aktualitě již "nějaký" význam přiznává). Domnívám se, že je to především proto, že jeho přístup ke změnám na planetě, v lidstvu, je poněkud jiný. On pracuje s myšlenkou změny na podkladě tzv. "Události", na které by se podílely i jisté mimozemské civilizace. A z tohoto úhlu pohledu  jistě zářijové energie nemají valnější význam. Nic takového se opravdu nestane. Význam tohoto období a jeho energií, které k nám proudí od 15.8., kdy došlo k planetárnímu zarovnání a tím také k otevření energetické brány, spočívá ve změnách vědomí, které tyto energie umožňují a způsobují. Všem, ale každému jen tolik, kolik sám umožňuje na podkladě míry svého probuzen.  - pozn. redakce

 
Lynn – Dobrý den, dámy a pánové u dalšího dílu vysílání rádia Prepare for change (Připravte se na změnu). Zavádíme novou strukturu našich hovorů s Cobrou. Budou se jmenovat Dějiny odhalení. Nebudou to pouze otázky a informace, které lidé CHTĚJÍ znát, ale budou obsahovat důležité informace, které lidé  POTŘEBUJÍ slyšet, zejména v této době přechodu, kterou nyní na konci temných časů, které přinesly na  naší planetu zotročení a kontrolu,  zažíváme. Posouváme se na začátek světa svobody a nikdy předtím nepoznané  lásky a hojnosti. Účelem těchto hovorů je přinést světlo, odhalující pravdu všem probuzeným lidem, kteří opravdu chtějí vidět, slyšet a cítit pravdu.  Budeme hovořit o aktuálních událostech.

Nikdy jsme se nedověděli přesný sled naší historie. Všechny záznamy a knihovny byly spáleny a lidé zabiti. Invazivní síly si nepřály, aby existovaly záznamy toho, co bylo předtím. Tak byly dějiny přizpůsobeny vítězům. Proto vaši pravou historii neznáte, ale nyní  nastal čas se ji dovědět a Cobra nám pomůže odhalit pravdu.

Cobra je vysoce postavený bojovník světla. Jeho zdroje informací jsou interní i externí.  Někdo,  kdo Cobru nezná, se může zeptat, proč je tak utajen? Někdy může mít informace nežádoucí následky pro druhé, takže z bezpečnostních důvodů musí být taková informace skryta.  Kvůli své schopnosti být sílou pro změnu a světlo na planetě a pro boj proti silám temnoty byl Cobra cílem zničení ze strany temných.  Bytosti z vyšších úrovní mu daly pokyn, aby zůstal v této době, kvůli vlastní bezpečnosti, v utajení. V rozhovorech je jeho hlas pozměněn. Nemluví o sobě ve významu osobním. To respektujeme. Také dostal pokyn, aby používal přezdívku kvůli bezpečnosti.  Proč si zvolil jméno Cobra? Protože popisuje jeho poslání. Znamená to: “COmpression BRAkethrough” (Kompresní posun). V určitý, utajený čas se tato planeta posune do světla. Temné síly již nebudou ovládat životy a mysle  lidí Země. Místo toho bude planeta naplněna láskou, světlem, znalostmi pravdy.  V našich lidech bude převažovat emoce lásky.  Válka nebude mít v naší společnosti místo. Chceme mír. Lidé na Zemi jsou unaveni utrpením  ze ztráty, ztráty rodiny a přátel kvůli válce. Ve válce není vítězů: prohrávají obě strany. V tomto Novém Světe budou vládnout mír, láska a bratrství.  Taková bude VŮLE LIDU. A tak tomu bude!

Skupina Prepare for change (Připravte se na změnu)  začala v květnu 2013 na žádost Cobry pořádat hovory s ním za účelem zaangažování  lidí do procesu osvobození naší planety.  Pokud vás to tím směrem táhne a chcete být součástí tohoto celosvětového hnutí, doporučuji vám, abyste navštívili stránky http://prepareforchange.net/ a podívali se na Event Support Groups (skupiny podporující Událost). Cobra říká: průlom je blízko. Tímto vítám Cobru!

COBRA -  Díky za pozvání.

Lynn – Díky, že jste s námi. Chcete něco dodat k tomu, co jsem teď řekla?

COBRA – Byl to hrubý popis mého poslání, části mého poslání a vlastně není důležité, kdo jsem, ale mnohem důležitější je, že dochází k osvobození planety a na to by se naše rozhovory měly soustředit.

Lynn – Ano. Také to chceme. Chtěli jsme začít některými obecnými dotazy, týkajícími se současné situace a kam směřujeme a kam to povede.  Začneme tedy dotazy, přečtu je.
Probíhá ošklivá finanční válka, kdy Číňané, kteří prohlašují, že mají právo na VŠECHNY skryté zásoby zlata  v různých oblastech Jihovýchodní Asie a po světe a že proto mají právo na všechno bohatství planety. A Kabala ovládá  západní bankovní systém, který tiskne nekryté peníze, množí půjčky a  vynalézá nová finanční schémata, aby ten jejich neustálý tok peněz nikdy nepřestal a oni zůstali u moci. Jaký je současný plán Hnutí odporu, aby bylo  definitivně zastaveno toto destruktivní finanční šílenství?

COBRA - OK.  O tom plánu jsem mnohokrát hovořil. Je to plán ohledně Události. Nyní vstupujeme do nové fáze situace a řekl jsem již mnohokrát předtím, že mezi hlavními hráči na povrchu planety musí existovat jistá úroveň shody ohledně toho, jak to bude v budoucnu. I když takové shody nebylo dosaženo, energie z galaktického středu jsou stále intenzivnější a to znamená, že situace bude eskalovat, protože vše, co  bylo potlačováno, se musí tak či onak dostat na povrch.  V takové situaci se teď nacházíme. Bez ohledu na to, co dělá povrchová populace, bez ohledu na to, co dělá jakákoliv frakce, výsledek bude stejný. Můžete proces ovlivnit tak, že bude pro vás lehčí a také pro planetu - tím, že budete koordinovat akce a probouzet  lidi, aby pracovali na kýženém výsledku.

Lynn -  Červení Draci veřejně připustili, že Kabala byla vždy pod jejich organizační strukturou. Že samotné rodiny Draků financovaly jejich banky, které byly hlavním zdrojem jejich síly.  Proč hrají hru na dobré a zlé,  všem na očích? Odjakživa spolupracovali!
 
COBRA - OK. Toto pravděpodobně nepochází od Červených Draků. Pravděpodobně to pochází ze zdrojů na internetu.  Skutečné rodiny Červených Draků vždy bojovaly proti Rotschildům a jezuitům. Ale je mnoho lidí, kteří prohlašují, že jsou Červenými Draky. Takže musíte s takovými prohlášeními zacházet opatrně. A rodiny skutečných Červených Draků NIKDY nespolupracují s Kabalou.

Lynn - Díky za vysvětlení. Vysvětlíte nám skutečný původ a dějiny skutečných Dračích rodin a proč si stěžují na Kabalu, když je teď známo, že vždy skrytě financovali Ilumináty po dobu naší známé historie?  

COBRASkutečné rodiny Červených Draků vznikly v dynastii Ming, když začaly vidět nebezpečí archonské invaze v Číně. Od té doby pracovaly v podzemí, aby Čínu před takovými invazemi chránily. Nebyly v tom příliš úspěšné, protože musely pracovat skrytě. Existuje mnoho různých druhů různých dračích rodin. Červení Draci jsou více zaměřeni na finance a politiku. Modří Drací jsou zameřeni na duchovní práci. Je mnoho rodin Modrých Draků, mnoho rodin Červených Draků a nejsou vždy v vzájemném souladu. Je za tím lidský faktor, ale opravdové rodiny Draků jsou všechny oddané myšlence osvobození planety.

Lynn – Existuje dračí rodina anebo odnož rodiny, která speciálně pracuje pro světlo?

COBRA – Je mnoho dračích rodin, které nepracují pro světlo. Jak jsem již řekl, jsou smíšené skupiny, jsou pozitivní skupiny a také negativní. Jsou pozitivní dračí rodiny, jsou smíšené rodiny a takové, které přímo spolupracují s Kabalou. Ale i v jedné rodině existují jedinci oddaní světlu a tací, kteří pracují proti světlu. Na planetě je velmi pestrá situace.

Lynn - Díky. Další otázka: všechny královské rodiny na světě jsou vzájemně pokrevně spřízněné a vždy pouze předstírají, že spolu „bojují“,  aby tak neustále obnovovaly svoji mocenskou pozici nad poddanými systémem Rozděluj a panuj. Můžete říct, kdy královský systém nadřazenosti konečně skončí, protože ty rodiny NIKDY nepředají svou moc lidu?

COBRABudou nuceny vzdát se moci při Události a při procesu masového zatýkání, kdy budou zatčeni klíčoví členové kabaly a budou souzeni v čestných soudních procesech, a vše, co bylo potlačeno, všechna pravda, bude odhalena a všechny jejich akce budou zveřejněny a masy začnou chápat, co se na planetě děje a pak to již nebude moct pokračovat.

Lynn – Děkuji. Můžete trochu hovořit o globálních kolaterálních účtech? Co to je a tak.

COBRA Globální kolaterální účet byl vytvořen před desítkami let. Jeho původním účelem bylo, aby sloužil jako nástroj pro humanitární projekty a dal vzniknout hojnosti pro lidstvo. Ale byly pirátským způsobem ukradeny těmi rodinami Kabaly a po nějakou dobu byly používány na ovládání lidstva. A nyní pozitivní dračí frakce pracují za scénou, aby přesměrovaly kolaterální účty pro svůj vlastní účel. Je tam mnoho manipulace a děje se mnoho věcí ohledně těch účtů, zejména v posledních letech a v době události to vše bude dokončeno.
Lynn – Má hnutí odporu nějaké aktualizované plány ohledně těch účtů, došlo k nějakým změnám?

COBRAMoc změn není, protože plán ohledně toho je vcelku dokonalý. Jsou jiné věci, které nejsou tak dotaženy a které jsou složitější. Ale finanční aspekt situace, když nastane pravý čas, nebude velkým problémem.

Lynn – Výborně. Cca před 13 000 lety  drakoniáni vytvořili a podporovali Ilumináty, protože jim dělají službu tím, že nás ovládají prostřednictvím chaosu a násilí.  Jak může být u kultury jako jsou Ilumináti, kteří byli původně stvoření z válek a satanizmu, doufáno,  že se někdy zreformují?

COBRA - Mnoho bytostí ve struktuře Iluminátů tam nebylo ze svobodné vůle a chtěly pryč a dostaly se pryč a část této struktury bude přenesena ke světlu, takže je naděje pro mnoho bytostí, které byly součástí této struktury.

Lynn – Celé dějiny lidstva a stvoření byly pozměněny, přepsány a vydány skupinou jednotlivců za účelem zotročení lidstva. Jaké zdroje přesných informací můžete doporučit, kde lze najít pravou historii, abychom se mohli naučit pravým dějinám lidstva a stvoření?

COBRA – Ohledně dějin člověka neexistují dokonalé zdroje. Řekl bych, že lidé, kteří se chtějí dovědět o lidských dějinách víc, by měli studovat existenci Atlantidy. Ale zase, většina informací o Atlantidě je pouhou spekulací. Před několika lety jsem zveřejnil článek o Atlantidě na mém blogu a jsou tam linky. Ty linky jsou hodně spolehlivé.

Lynn - OK. Výborně. Jak je teď na tom Událost a co můžeme dnes udělat, abychom urychlili proces vítězství světla?

COBRA Situace je vlastně stejná jako před několika týdny. Stále čistíme strangeletové bomby a skupinu chiméra; to je hlavní překážka, která zůstává. Bylo několik malých vítězství, ale zatím nedošlo ke konečnému průlomu, a co je nejdůležitější? Lidé mohou pomáhat s týdenní meditací za osvobození a šířit své  pochopení situace, aby se masy probudily. Čím vice probuzení bude na povrchu planety, tím lehčí bude pro síly světla odstranit to, co zbylo a co brání, aby k události došlo.

Lynn – Jaké doporučení máte pro všechny ty, co se zatím neprobudili, co nevěří ničemu o nadcházejících fyzických a pozitivních geopolitických změnách, přicházejících na planetu a co byste dodal pro všechny ty probuzené lidi, kteří jsou stále skeptičtí ohledně vlivu Události?

COBRA Určitá dávka skepticizmu je dobrá. Důkazy nejsou, dokud se věci nestanou. I když jsou lidé skeptičtí, je dobré, aby byli informováni o možné budoucnosti, protože když se věci začnou dít, a když budou informováni, budou vědět, co dělat. Pro každého je dobré seznámit se se situací a informovat se vzájemně a když se věci začnou dít, nebude již potřeba být skeptický, anebo pochybovat, protože věci se dít budou. Je to jedna část psychologické války, kdy Kabala budí v masách dojem, že se nic neděje. Je to jedna z hlavních operací Archonů. Udržují iluzi, že vše je stejné a toto se bude udržovat až do konečného průlomu. Před hlavním průlomem se nic drastického nestane.  Stále to bude vypadat stejně, až do průlomu,  do kompresního posunu a pak se věci budou dít rychle.

Lynn – A pak se spousta lidí probudí.  (Přesně tak).  Jaký je rozdíl mezi pracovníkem světla a bojovníkem světla?

COBRA – Pracovníci světla jsou přitahováni světlem a jejich úkolem je šířit světlo  a ukotvovat ho na planetě a ti mají sklon popírat existenci temnoty na této planetě, takže velká část pracovníků světla je na úrovni popírání přítomnosti temnoty, ale stejně dělají úžasnou práci, když udržují a ukotvují světlo na planetě. Bojovníci světla jsou více koncentrováni na odstranění temnoty na této planetě a je třeba, aby došlo k určité rovnováze mezi přístupem pracovníků a bojovníků, protože pravda je někde uprostřed. Je důležité být si vědom temnoty, ale také je důležité soustředit se na světlo a ukotvovat světlo na planetě.

Lynn – Jakou povzbudivou zprávu můžete dnes dát zejména těm pracovníkům a bojovníkům světla, kteří jsou oddáni světlu, a jsou na svých místech a plní v této kritické době své povinnosti?

COBRA – Je důležité dát si věci do souvislostí. Vím, že všichni jsou unaveni, že to trvá příliš dlouho, ale když pochopíme, že odstraňujeme 25 000 let temnoty, že odstraňujeme karanténu, v níž jsme byli po 25 000 let a naším cílem je to udělat za pár let! Děláme úžasnou práci a děláme úžasné pokroky a konečný průlom přijde a když přijde, budeme za naši těžkou práci odměněni.

Lynn – Na tu oslavu se těším.

COBRA – Po události bude velká oslava a začne období štěstí, které nikdy neskončí. Nikdy nebylo v plánu, aby bylo utrpení součástí životní zkušenosti a již nikdy nebude, až  temnota navždy odejde z této planety.  

LynnPo netu se šíří různé historky o multidimenzionálním skoku, pulzu světla, vlně X, atd. Co předpokládáte, že se stane ve dnech posledního krvavého měsíce, v závěru září?

COBRABude to normální září bez drastických událostí. Jistě, věci se budou dít, jak se již dějí. Mohou do jisté míry eskalovat, ale neočekávám žádné velké otřesy, ani kataklyzmata. Jsou větší kosmické cykly, které jsou důležitější, než tento krvavý měsíc nebo to, co lidé na září předpovídají a  v září nepředpokládá Hnutí odporu žádné velké průlomy.

Lynn – Takže můžeme být v klidu s vědomím, že k události v září pravděpodobně nedojde.

COBRA – Nechci dělat nějaké předpovědi, jenom říkám, že není třeba se bát ničeho drastického či negativního, co  by se v září mělo stát.  

Lynn - OK. Jsou drby o tom, že v těchto dnech dojde k přehodnocení měny? Co o tom víte?

COBRA – Lidé již několik let předpovídají věci ohledně měny, ale je to součást resetu, který se uskuteční v době události, ne dřív.

Lynn - OK,takže můžeme jen sedět a relaxovat a nedělat si starosti.

COBRAMůžete relaxovat a sedět, ale také můžete být aktivní a měnit svět kolem sebe.

Lynn – Vycházejíc z  vaší informace, co doporučujete všem těm držitelům bondů, co se je snaží zpeněžit přes různé banky a fondy? Mají nějakou šanci?

COBRA -  Není to moc pravděpodobné, protože Kabala kontroluje bankovní systém.   

Lynn – Co se stalo v Tianjin v Číně 12. srpna ? Bylo  vidět detonaci obrovského hřibovitého mraku, vypadalo to jako atomový výbuch. Byla to důrazné varování Iluminátů Číňanům, kteří vybočují z rámce, pokud jde o jejich devalvaci měny o den dříve, 11. srpna?  

COBRA Přesně to se stalo. Je to součást války mezi Východní aliancí a Kabalou. A Kabala použila  hrozné zbraně, nakolik jen mohla a to v budoucnu povede k určitým nečekaným následkům pro Kabalu. Vlastně proces urychlili a budou z toho následky.

Lynn – Zejména v posledních desetiletích byli Ilumináti velmi úspěšní v obelhávání lidstva, zejména trikem, že ďábel přesvědčoval svět, že neexistuje. Proč tak málo lidí v duchovní komunitě mluví o úloze Satana a Lucifera v tomto kritickém čase a pouze diskutují o mimozemšťanech? Co je toho důvodem?

COBRA – Důvod je, že ty bytosti již nejsou ve velkém plánu věcí důležité.

Lynn – Co tím myslíte? Proč nejsou důležité?

COBRAProtože jedna z nich byla z planety odstraněna a odešla do centrálního slunce a druhá přešla ke světlu a pracuje pro síly světla.

Lynn – Která pracuje pro síly světla?  

COBRA – Tato informace je tajná. 
 
Lynn – Nemělo by se říct, že tato doba vzestupu, kterou nyní zažíváme, je také dobou „sklizně“ duší, buď  světlem, nebo temnotou?

COBRA – S tím nesouhlasím, protože slovo sklizeň je velmi emočně nabito. Vzestup je proces pozvedávání vibrační frekvence bytostí na této planetě a dalších planetách a sloučení osobnosti lidské bytosti s její duší a frekvencemi světla. Nedojde k žádné sklizni duší. Je to pouze evoluční proces, který bude kulminovat nejenom při Události, ale i nadále v duchovním vývoji, který bude následovat po události.

Lynn – Co můžeme realisticky očekávat v následujících 10-20 letech po události ohledně změn, které by se na planetě měly odehrát anebo se Země navrátí do původní nedotčené panenské podoby ráje na zemi?  

COBRAPo události dojde k mnoha, mnoha pozitivním změnám, které budou mít za cíl, aby se Země stala opět rajskou planetou.

Lynn – Příklad ?

COBRA Po události dojde ke kontaktu s mimozemskými civilizacemi a poté pozitivní rasy dodají technologie, které odstraní znečištění. Dojde k procesu probuzení mas a povede to k vytvoření velmi pozitivní galaktické společnosti na povrchu této  planety.

Lynn – Super. Můžete něco sdělit k záhadným světelným sloupům, které byly v posledních týdnech k vidění v různých částech světa? Co je jejich cílem a jak vznikají?

COBRA – Většinou jde o odraz na zemském povrchu nebo o záblesk nafocený fotoaparátem. Jsou  i pravé světelné sloupy a ty, co jsou pravé, je to cca 10-20%, jsou projevem světelných sil, které vytvářejí světelné fenomény, aby probudily masy. Probudili obyvatelstvo.

Lynn – Děkuji za vysvětlení. To jsem si myslela. Poslední dotaz k financím. Ještě stále očekáváte kompletní uzavření nebo kolaps finančního systému, aby mohl být zaveden nový? Změnilo se něco?

COBRA – Plán se nezměnil. Očekávám, že na jistou dobu dojde ke kompletnímu uzavření bankovního systému, protože to je jediný způsob, jak může dojít k transformaci.

Lynn - OK. To byly všeobecné dotazy o aktuálních událostech.

Obchodní sdělení:
Pokud s vámi tato informace rezonuje a jste připraveni otevřít svou mysl, abyste přijali, co nám Cobra a tým Prepare For Change.NET předloží v připraveném seriálu o odhalení Disclosure Series, můžete se zapsat do zpravodaje serveru  Prepare for Change newsletter a podívat se na aktuality u  www.prepareforchange.net . Naše příští relace se bude jmenovat Dějiny odhalení, kapitola I - Stvoření. Cobra nás vezme zpátky v čase na začátek stvoření. Chceme dát jasne  najevo, že toto je pouze úvod pro příští úžasná odhalení, která, jak doufáme, ještě doplníme  o informace a znalosti, které vás připraví na nadcházející planetární změny, nejenom na fyzické úrovni, ale i v duchovní říši.  Chceme vám pomoct naučit se rozlišovat informace a tak zabránit všem spekulacím, fikcím, dezinformacím, které momentálně naplňují hlavní zpravodajství a většinu webu na celém světě.  

Cobra je první člověk, který v r. 2012 oznámil, že dojde k tzv. Události, která má nyní mnoho označení. Všechny jeho povznášející a informativní aktualizace najdete na jeho webových stránkách : www.2012portal.blogspot.com. Ukázalo se, že jeho informace jsou přesné, bez ohledu na čas.

Lynn – Nyní bych chtěla zajít do historie. Především bych se chtěla zeptat na kompresní posun. Co se tím myslí?

COBRA Je to proces, kdy světlo dosáhne povrchu planety. Nad povrchem planety máme světelné síly a také pod povrchem planety a ty seshora směřují dolů a ty co jsou pod povrchem, jdou k povrchu planety. Když se na povrchu planety setkají, to je chvíle kompresního posunu a to má základ ve vyšší  hyperdimenzionální fyzice. Je to nevyhnutelné. Musí k tomu dojít v důsledku kosmické transformace, v níž se nacházíme. Když se světelné síly seshora a zezdola potkají na povrchu planety, dojde k velmi dramatické a velmi intenzivní změně povrchu planety a to je kompresní průlom. Má fyzické a nefyzické aspekty. Fyzický všichni známe. Je to finanční reset, je to masové zatýkání Kabaly a začátek procesu odhalení. Nefyzický aspekt je zejména galaktická vlna, vlna galaktického světla přicházející na povrch planety. V minulosti již bylo mnoho galaktických super vln, ale ne takových, jak je tomu teď, protože teď jsme ve fázi finálního dokončování odstranění temnoty z vesmíru a to se nikdy předtím nestalo. Je to cosi jedinečného. Cosi, co ještě nikdo nezažil. Nemůžeme říct, jak to bude vypadat v detailech, ale bude to určitě nejvýraznější zážitek našeho života.

Lynn – Nemohu se dočkat. Takže potvrzujete, že se ten proces týká jak fyzických, tak nefyzických aspektů? (Ano, přesně tak).

Lynn – Nyní k otázkám týkajícím se našich dějin. Dotkneme se i hlubších témat, o duchu a duši. Můžete říct něco víc o mužské a ženské energii? Jaké jsou tam rozdíly a jak to, že máme v sobě obě.

COBRAMužské a ženské energie jsou v tomto vesmíru přítomny od jeho stvoření. Mužská je elektrická a ženská je magnetická a mezi nimi je vždy interakce. Všechna manifestovaná hmota ve vesmíru je výsledkem dynamické interakce mezi ženskou a mužskou energií a tyto dvě polarity máme i uvnitř sebe, a když je přivedeme do dokonalé rovnováhy, je to velmi důležitý aspekt našeho vzestupu. Kabala na této planetě uměle potlačila ženský princip, ženský aspekt, protože věděli, že když to udělají, bude mnohem lehčí ovládat lidstvo a nyní přichází ze středu galaxie velmi silná ženská energie, aby to vyrovnala. A tato nová rovnováha mezi ženskými a mužskými energiemi je velmi důležitý aspekt procesu, v němž se nacházíme.

Lynn – Děkuji. Můžete říct něco k Sesterství růže (SOTR –Sisterhood of the rose)? Kde vzniklo a kdo byli členové?

COBRAV zásadě vzniklo z centrálních paprsků, centrální civilizace. Je to první vysoce duchovně vyspělá civilizace, která se vyvinula v centrální oblasti této galaxie a byly jisté bytosti, patřící k této centrální civilizaci, které toto chápání šířily a šířily světlo Bohyně po galaxii a jedna z těchto bytostí přišla na planetu Zemi v Atlantidě a v atlantské době vytvořila Sesterství růže. V Atlantidě existovalo mnoho chrámů Bohyně a jejich účelem bylo ukotvit přítomnost Bohyně na planetě a poté, co Kabala chrámy zničila, byla tato rovnováha narušena a tato nová nerovnováha měla vlastně za následek zničení Atlantidy. A poté byly skupiny Sesterství v mnoha zemích. Jejich školy mysterií se snažily udržovat nejvyšší možnou rovnováhu. Nyní přišel čas, abychom obnovili tuto ženskou přítomnost a vytvořili nové skupiny Sesterství růže, protože je to velmi důležité pro dobu události. Takže bych chtěl požádal, co nejvíc lidí, aby na planetě takové skupiny vytvořili, aby se pravidelně scházeli na fyzické rovině a aby zakotvovali energii Bohyně na planete jak nejvíce to jde.

Lynn – Děkuji.  prepareforchange.net zahrnul skupinu Sesterství růže do léčebné skupiny a momentálně vytváříme takové skupiny všude na světě, takže každý, kdo má zájem, jděte prosím na  www.prepareforchange.net a přihlašte se. Budeme informovat o nadcházejících aktivitách. Můžeme se teď vrátit k duchu. Můžete nám vysvětlit smysl ducha?

COBRA – Původcem ducha je zdroj, Jednota. Smyslem ducha je pomáhat veškerému stvoření vrátit se zpátky do Jednoty. Ten proces nyní vrcholí, takže nyní je velmi důležitá doba, aby se každý člověk spojil se svým vyšším já, se svým duchem, se svým zdrojem, jak nejvíc to jde.

Lynn Jaký je rozdíl mezi duchem a duší ?

COBRA Je zde technický rozdíl, protože duch je zdrojem, z něhož pochází duše, ale oba jsou aspektem naší vyšší dimenze, naší vyšší dimenzionality, našich vyšších energetických těl, řekl bych. Vždy je duch a hmota a každý z nich je aspektem druhého a manifestují se různými způsoby prostřednictvím různých dimenzí. Jak duch, tak i hmota mají v různých manifestacích stejný nejvyšší cíl: vrátit se zpět do Jednoty.

LynnJe nějaký proces vývoje duše?  

COBRAVždy existuje proces vývoje, protože duše na nejnižší úrovni si Jednotu pamatuje, protože z ní pochází a toto vnitřní pnutí je samozřejmě evolucí, která se u různých lidí různě projevuje. Ale nejvyšší cíl a nejvyšší motivace jsou stejné.

Lynn – A když se dostaneme z 3D, pochopíme to.  

COBRAMůžete to začít chápat teď. Nemusíte čekat, až budete pryč z 3D, protože pochopení není omezeno dimenzemi.  

Lynn Je naše tělo holografickým výtvorem?

COBRAVlastně všechno na tomto světě, včetně našeho těla, je holografickým výtvorem.
 
 Lynn - Wow.  Můžeme zkusit život někde jinde ve stvoření, dle toho, jak chceme?

COBRA Ano, když dosáhneme určité úrovně duchovní svobody.

Lynn – Jaká je to úroveň? Jak se dovíme, že jsme ji dosáhli.

COBRA – Je to možné, když přeneseme svou pozornost, když nepodléháme hustotě nižších dimenzí, můžeme absolutně svobodně jít kamkoli chceme, samozřejmě v dokonalé harmonii s božským plánem.

LynnCo je vědomí?

COBRA – Je to dynamická interakce mezi duchem a hmotou. Duch si začne být vědom sebe sama jakožto hmoty, která se spojuje zpátky sama se sebou.

LynnJak jsou spojeny vědomí a duch?

COBRA – Duch se jednou rozhodl, že se bude projektovat do hmoty a jako výsledek této interakce vzniklo vědomí.

LynnJakou to má výhodu, když se spojíme s duchem?

COBRA – To je jasné. Dokud se nespojíme s duchem, nežijeme doopravdy, protože duch je zdrojem všeho života.

Lynn - Je to jak se semínkem.  (Ano)  Další dotaz: proč bychom to měli dělat?

COBRAJe to na vás, nikdo vás k tomu nenutí, ale když to uděláte, dosáhnete určitě mnohem většího štěstí a také pomůžete dalším bytostem v tomto vesmíru dosáhnout větší štěstí.

Lynn – To je docela dobrý důvod. (Ano, přesně tak).  Vzpomeneme si tehdy, kým jsme a jaký je účel našeho bytí na Zemi?  

COBRA – Jistě, když dosáhnete určitou úroveň spojení s vaším vyšším já, s vaší duší, každý si vzpomene.

LynnNějaké doporučení, jak se nejlépe spojit s duchem? 

COBRAVždy se můžete spojit přes meditaci, krásným zážitkem, radostí, takže cokoliv vám dělá radost a co vás inspiruje ke kráse, je vodítkem, jak se spojit s duchem.

Lynn – Můžeme se spojit s jinými duchy?

COBRA – Ano, když jste propojeni se svým vyšším já, jste vždy v jednotě se všemi bytostmi světla.

Lynn – Můžete něco říct o rodinách duše, co to je?

COBRA Rodiny duše jsou skupiny duše, které se v určitém okamžiku narodily ve stejném proudu života přes portál galaktického centrálního slunce a mají na své cestě životem podobné zkušenosti.

Lynn – Máme schopnost spojovat se s lidmi z minulosti, jako jsou předkové, zemřelí příbuzní a lidé, které jsme znali v minulých životech?

COBRA – Ano, jistě se můžete spojit s těmito lidmi, když se naladíte na jejich vibrační úroveň, když máte podobnou frekvenční vibraci jako oni.

Lynn – A co schopnost spojit se s vysoce vyvinutými duchy jako Nanebevzetí mistři?

COBRA – Zase, pokud jste propojeni se svou duší, se svým vyšším já, prostřednictvím tohoto spojení se vždy můžete spojit s Nanebevstoupenými mistry.

LynnProč jsou  mnozí lidé tak přitahováni mimozemským životem?

COBRA – Život nebyl nikdy omezen pouze na tuto planetu a je přirozenou tendencí každého, aby se spojil se svými hvězdnými bratry a sestrami z jiných planet a hvězdných systémů. Je velmi přirozené chtít se spojit s částí své rodiny.

Lynn – Jaký význam má duch pro vaši informovanost?

COBRA – Když je někdo spojen s duchem, je pro toho člověka mnohem lehčí dostat se ke zdrojům informací, k fyzickým i nefyzickým.

Lynn – Víme, že máte vysoce utajené informace, o nichž nemůžete mluvit, ale máte nějaké interní zdroje, k nimž máte přístup?

COBRA – Ano, mám interní i externí zdroje.

Lynn –Můžete o nich mluvit?  

COBRA - Ne.  

Lynn Je božský plán pro lidskou rasu již daný, anebo je to věc svobodné vůle naší části lidstva?

COBRABožský plán je vždy dynamický a můžete ho vždy vylepšit za použití svobodné vůle pro světlo. Takže vždy můžete věci vylepšit. Existuje všeobecný náčrt, ale vždy je dost prostoru na změny a vylepšení.

Lynn - OK.  Chcete něco sdělit našim posluchačům?

COBRA Chtěl bych každého vyzvat, aby se zúčastnil meditací, které jsou každý týden v neděli. Jsou stále velmi důležité. Také bych chtěl všechny vyzvat, aby zakládali skupiny Sesterství růže. Nevadí, že to trvá dlouho. Děláme velké pokroky a když vezmete v úvahu, že na osvobození planety se soustředí pouze malé procento lidské populace, byli jsme mimořádně úspěšní a v budoucnu budeme ještě úspěšnější.

Lynn – Můžete uvést svoje webové stránky.

COBRA – Můžete googlovat Cobra portal 2012 a lehce najdete moji stránku.    http://2012portal.blogspot.com

Lynn – Výborně. Děkuji, Cobro, za váš čas a pozornost a děkujeme za informace a za to, že nás povzbuzujete.

COBRA – Ano, i já děkuji za váš čas a přípravu, kterou jste tomuto rozhovoru věnovala  a děkuji všem, kdo podporují mou misi. Bez této podpory by nebyla úspěšná  a chci poděkovat všem, kdo pracují pro světlo.

Lynn – Moc děkuji. Brzy budeme spolu zase hovořit.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info .  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky
 

Vyhledávání